ATTENDERING N° 111      November-December 2020

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Langeveld, B. (2018). Tentoonstelling ‘Zeeuwse Oerwalvissen’ in Rotterdam. Afzettingen WTKG 39(3): 58, meer

Oliveira, N.R.; Moens, T.; Fonseca, G.; Nagata, R.M.; Custodio, M.R.; Gallucci, F. (2020). Response of life-history traits of estuarine nematodes to the surfactant sodium dodecyl sulfate. Aquat. Toxicol. 227: 105609. https://hdl.handle.net/10.1016/j.aquatox.2020.105609, meer

Post, K.; Hoekman, A.; De Wilde, B. (2017). Oerwalvissen op de bodem van de Noordzee. Cranium (Arnh.) 34(1): 48-51, meer

Reinink, A. (2017). Zeelandse cleithra van de pliocene schelvis Melanogrammus conjunctus Gaemers & Schwarzhans, 1973. Cranium (Arnh.) 34(1): 60-67, meer

Bruneel, S.; Verhelst, P.; Reubens, J.; Luca, S.; Coeck, J.; Moens, T.; Goethals, P. (2020). Combining disciplines: dealing with observed and cryptic animal residencies in passive telemetry data by applying econometric decision-making models. Ecol. Model. 438: 109340. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecolmodel.2020.109340, meer

Horemans, D.M.L.; Meire, P.; Cox, T.J.S. (2020). The impact of temporal variability in light-climate on time-averaged primary production and a phytoplankton bloom in a well-mixed estuary. Ecol. Model. 436: 109287. https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2020.109287, meer

Teuchies, J.; Cox, T.J.S.; Van Itterbeeck, K.; Meysman, F.J.R.; Blust, R. (2020). The impact of scrubber discharge on the water quality in estuaries and ports. Environ. Sci. Eur. 32(1): 103. https://hdl.handle.net/10.1186/s12302-020-00380-z, meer

Minguez, J.; Maris, T.; Tackx, M.; Gers, C.; Meire, P.; Legal, L. (2020). Genetics of the estuarine copepod Eurytemora affinis with regard to improving water quality. Est., Coast. and Shelf Sci. 246: 107037. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2020.107037, meer

Haezendonck, E.; Coeck, C.; Verbeke, A. (2000). The competitive position of seaports: introduction of the value added concept. International Journal of Maritime Economics 2(2): 107-118. https://hdl.handle.net/10.1057/ijme.2000.10, meer

Haezendonck, E.; Pison, G.; Rousseeuw, P.; Struyf, A.; Verbeke, A. (2000). The competitive advantage of seaports. International Journal of Maritime Economics 2(2): 69-82. https://hdl.handle.net/10.1057/ijme.2000.8, meer

Haezendonck, E.; Pison, G.; Rousseeuw, P.; Struyf, A.; Verbeke, A. (2001). The core competences of the Antwerp seaport: an analysis of "port specific" advantages. Int. J. Transp. Econ. XXVIII(3): 325-349, meer

Mestdagh, S.; Fang, X.; Soetaert, K.; Ysebaert, T.; Moens, T.; Van Colen, C. (2020). Seasonal variability in ecosystem functioning across estuarine gradients: The role of sediment communities and ecosystem processes. Mar. Environ. Res. 162: 105096. https://hdl.handle.net/10.1016/j.marenvres.2020.105096, meer

Hepkema, T.M.; de Swart, H.E.; Nnafie, A.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2020). Oblique sand ridges in confined tidal channels due to Coriolis and frictional torques. Ocean Dynamics 70(12): 1505-1513. https://hdl.handle.net/10.1007/s10236-020-01413-0, meer

de Vet, P.L.M.; van Prooijen, B.C.; Colosimo, I.; Steiner, N.; Ysebaert, T.J.W.; Herman, P.; Wang, Z.B. (2020). Variations in storm-induced bed level dynamics across intertidal flats. NPG Scientific Reports 10(1): 12877. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-020-69444-7, meer

Vanelslander, T. (2016). Seaport CSR: innovation for economic, social and environmental objectives. Social Responsibility Journal 12(2): 382-396. https://hdl.handle.net/10.1108/srj-05-2014-0066, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

de Deckere, E.; Van Cleemput, J.; Ides, S.; Plancke, Y.; Heylen, A.; De Craene, K. (2013). Sustainable sediment management in a ‘rigid’ river basin, a port’s perspective, in: 8th International SedNet conference, 6-9 November 2013, Lisbon, Portugal. pp. 1, meer

Heylen, A.; De Craene, K.; Hambach, P.; Moeskops, T. (2013). Risk assessment & management of polluted sediments in areas with a nautical necessity - A case study from the Port of Antwerp, Belgium, in: 8th International SedNet conference, 6-9 November 2013, Lisbon, Portugal. pp. 1, meer

Horckmans, L.; Nielsen, P.; Van Cleemput, J.; Dockx, J. (2013). VAMORAS. Valorization of mechanically dewatered dredged sediments, in: 8th International SedNet conference, 6-9 November 2013, Lisbon, Portugal. pp. 1, meer

Plancke, Y.; Ides, S.; Vos, G.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2013). A new disposal strategy in the Schelde-estuary: the concept and the preliminary monitoring results, in: 8th International SedNet conference, 6-9 November 2013, Lisbon, Portugal. pp. 1, meer

Plancke, Y.; Taverniers, E. (2013). How the tides changed in the Schelde-estuary under influence of natural changes and human interference, in: 8th International SedNet conference, 6-9 November 2013, Lisbon, Portugal. pp. 1, meer

Bi, Q.; Shen, X.; Lee, B.J.; Toorman, E. (2020). Investigation on estuarine turbidity maximum response to the change of boundary forcing using 3CPBE flocculation model, in: Breughem, A. et al. Online proceedings of the papers submitted to the 2020 TELEMAC-MASCARET User Conference. pp. 26-34, meer

Vanlede, J.; Chu, K.; Fonias, E. (2020). Introducing the VIMM toolbox for the (re)calibration of the SCALDIS model, in: Breughem, A. et al. Online proceedings of the papers submitted to the 2020 TELEMAC-MASCARET User Conference. pp. 153-158, meer

van den Berghe, K.; Meijers, E.; Witlox, F. (2020). Infrastructuur, ruimte en grenzen: havenontwikkeling en de strijd om de Schelde, in: De Groof, J. (Ed.) Utopie voor realisten: de verrekijker voor toekomstdenkers. pp. 247-254, meer

De ruysscher, D. (2016). Antwerp 1490-1590: insurance and speculation, in: Leonard, A.B. Marine insurance: origins and institutions, 1300-1850. pp. 78-105, meer

Top

Rapporten

(1981). De waterkwaliteit van de Schelde met nadruk op het Antwerps gewest - bijvoegsel bij hoofdstuk 2: metingen nopens de waterkwaliteit in de Schelde: tabellen. A.C.W.: Antwerpen. 92 pp, meer

D'Hondt, P.; Baeteman, M.; Lauwaert, B.; Adam, Y.A.; Jacques, T.G.; Mommaerts, J.-P.; Pichot, G. (1987). Evaluatie van de toestand van de Noordzee. BMM: Brussel. VI, 55 + figures, tables pp, meer

Eertman, R.H.M. (1997). Veranderingen in de estuariene ecotopen in de Delta. NIOO Rapporten, 1997-01. NIOO/RIKZ: [s.l.]. 25 pp, meer

Kaptein, S.J.; Bi, Q.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2020). Study of a simplified Scheldt model: subreport 2. Comparison between iFlow and Telemac. Version 2.0. FHR reports, 19_025_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 18 pp, meer

Philippart, K.; Blauw, A.; Bolhuis, H.; Brandenburg, K.; Brussaard, C.; Gerkema, T.; Herman, P.; Hommersom, A.; Jacobs, P.; Laanen, M.; van Leeuwe, M.A.; van den Oever, A.; Peters, S.; Philippart, M.; Pitarch, J.; Prins, T.; Ruddick, K.; Spaias, L.; van de Waal, D.; Van der Zande, D.; Zuur, A. (2020). Quick scan zeeschuim. NIOZ/Bureau Waardenburg/Deltares/Highland Statistics/CNR/KBIN/NIOO-KNAW/Rijkswaterstaat (RWS-WVL)/Technische Universiteit Delft/Universiteit van Amsterdam/Universiteit Utrecht/Rijksuniversiteit Groningen/Water Insight BV: Texel. 51 pp, meer

van der Werf; J.; Meijer-Holzhauer, H. ; van der Spek, A.; van Weerdenburg, R.; Craeymeersch, J.; Tulp, I.; Ysebaert, T. (2020). Morfologie en ecologie van de Schelde-monding: overzicht van bestaande kennis en data. Deltares: Delft. 92 pp, meer

Top

Thesissen

Kyutae, K. (2020). Salt marshes, as coastal defense systems against climate change. BSc Thesis. University of Twente, Faculty of Engineering Technology: Enschede. 25 pp, meer

Top

Andere

Fockedey, N. (2020). Trekvissen verdienen een duwtje, in: Fockedey, N. et al. Testerep november 2020. Testerep magazine, 21(11), meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy