ATTENDERING N°117      November-December 2021

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Zhu, Z.; Bouma, T.J.; Zhu, Q.; Cai, Y.; Yang, Z. (2021). Effects of waves and sediment disturbance on seed bank persistence at tidal flats. Front. Mar. Sci. 8: 728065. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.728065, meer

Hu, Z.; Borsje, B.W.; van Belzen, J.; Willemsen, P.W.J.M.; Wang, H.; Peng, Y.; Yuan, L.; De Dominicis, M.; Wolf, J.; Temmerman, S.; Bouma, T.J. (2021). Mechanistic modeling of marsh seedling establishment provides a positive outlook for coastal wetland restoration under global climate change. Geophys. Res. Lett. 48(22): e2021GL095596. https://dx.doi.org/10.1029/2021gl095596, meer

Grard, A.; Everbecq, E.; Magermans, P.; Deličge, J.-F. (2021). Modelling a severe transient anoxia of continental freshwaters due to a Scheldt accidental release (sugar industry). Hydrology 8(4): 175. https://dx.doi.org/10.3390/hydrology8040175, meer

Zhao, Z.; Zhang, L.; Yuan, L.; Bouma, T.J. (2021). Saltmarsh seeds in motion: the relative importance of dispersal units and abiotic conditions. Mar. Ecol. Prog. Ser. 678: 63-79. https://dx.doi.org/10.3354/meps13891, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

(2002). Westerscheldekrant. Schelde Nieuwsbrief, Extra uitgave. Schelde InformatieCentrum: Middelburg. 8 pp, meer

Jongepier, I. (2021). 1783 - Het Westerschelde-estuarium wordt herbedijkt: Een vroegmoderne bedijkingskaart van de Nieuw-Arenbergpolder, in: De Maeyer, P. et al. De geschiedenis van België in 100 oude kaarten. pp. 196-199, meer

Elliot, M.; Hemingway, K.L.; Costello, M.J.; Duhamel, S.; Hostens, K.; Labropoulou, M.; Marshall, S.; Winkler, H. (2002). Links between fish and other trophic levels, in: Elliot, M. et al. Fishes in estuaries. pp. 124-216, meer

Gelaude, F. (2021). Getemde rivieren: hoe het middeleeuwse Gent Schelde en Leie bedwong. M&L Books. Die Keure: Brugge. ISBN 978-90-4864-155-0. XIX, 165 pp, meer

Schmidt, S.; Reyss, J.L.; Herman, P.M.J. (1999). Sedimentation patterns of a tidal flat in the Westerschelde estuary, in: Kraus, N.C. et al. 4th International Symposium on Coastal Engineering and Science of Coastal Sediment, Hauppauge, NY, 21-23 June, 1999. pp. 1927-1935, meer

Top

Rapporten

(2000). The link between morphology and ecoology in the Long Term Vision for the Scheldt Estuary. A conceptual framework and preliminary results. Projectbureau LTV: Delft. iv, 48 + annexes pp, meer

Hydrologisch Informatiecentrum; De Vlaamse Waterweg nv (2021). Gebeurtenissen waterwegen Vlaanderen juli 2021. Versie 1.0. WL Rapporten, PA008_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 76 pp. https://dx.doi.org/10.48607/48, meer

Kwakman, P.J.M. (2021). Environmental monitoring in the vicinity of the Borssele nuclear power plant. Results 2019 and 2020. RIVM: Bilthoven. 31 pp. https://dx.doi.org/10.21945/RIVM-2021-0078, meer

Plancke, Y.; Bastiaensen, E. (2021). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 6 – Analyse beunstalen bij de uitvoeringvan de stortproeven 2021 in de Westerschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 19_079_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 6 + 7 p. bijlagen pp, meer

Stark, J.; De Maerschalck, B. (2021). Scenario-onderzoek Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen. Versie 2.0. WL Rapporten, 21_070_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 8 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/54, meer

Van Ackere, S.; De Wit, B.; De Maeyer, Ph.; Pereira, F.; Coen, L. (2021). LATIS 4.1: stand van zaken en verbeteringsmogelijkheden. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_159_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 38 + 4 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/52, meer

Vandenbruwaene, W.; Michielsen, S.; Thant, S.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2021). Hydrologie bevaarbare waterlopen in Vlaanderen: jaar 2020. Versie 3.0. WL Rapporten, PA026_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 35 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/45, meer

Vercruysse, J.; Visser, K.P.; Verelst, K. (2021). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden–Wal Zwijn: revisie gecombineerde in- en uitwateringsconstructies. Versie 3.0. WL Rapporten, 20_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 pp. https://dx.doi.org/10.48607/46, meer

Viaene, P.; Mostaert, F. (2000). Lange Termijn Visie Westerschelde: Cluster Morfologie. Onderzoek exogene factoren. WL Rapporten, 611. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 48 + 8 p. Tab., 19 p. Fig., 3 p. App. pp, meer

Top

Thesissen

(S.d.). Microhabitat gebruik van natuurlijke en recent gecreëerde schorren door estuarien nekton: Onderzoekssvoorstel voor een nieuw onderzoeksinitiatief met een looptijd van twee jaar. Thesis. Universiteit Gent: Gent. 21 pp, meer

Hoek, S. (2021). The effects of recreation on the breeding behavior of Plovers nesting on Dutch sea dikes. MSc Thesis. Deltamilieu Projecten: Vlissingen. 34 pp, meer

Top

Andere

Hamerlynck, O.; Mees, J.; Craeymeersch, J.A.; Soetaert, K.; Hostens, K.; Cattrijsse, A.; Van Damme, P.A. (1993). The Westerschelde estuary: two food webs and a nutrient rich desert, in: Progress in Belgian Oceanographic Research, Brussels, January 21-22, 1993. pp. 217-234, meer

Wolf, T.; Breugem, W.A.; Chu, K.; Decrop, B.; Van Holland, G.; Plancke, Y.; Stark, J. (2021). Sediment transport modelling (TELEMAC-3D + GAIA) case study: sand disposals in the Western Scheldt, in: Breugem, W.A. et al. Proceedings of the papers submitted to the 2020 TELEMAC-MASCARET user conference - October 2021. pp. 49-57, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid