/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg

ATTENDERING N° 74      Oktober 2016

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


Artikels

Steens, O.; Van Der Velde, P. (2010). Het belang van de Westerschelde: agenda voor de toekomst, in: Westerschelde. Zeeuws Tijdschrift, 60(1-2): pp. 5-12, meer

Hamelink, P. (2009). Bestemmingsplan Perkpolder. De Steltkluut 39(1): 27-28, meer

(1974). Waterkwaliteitsbeheer en saneringsbeleid in het Deltagebied. Driem. ber. Deltaw. 69: 439-446, meer

(1987). Een integraal beleidsplan voor de Westerschelde. Driem. ber. Deltaw. 121: 575-580, meer

(1963). De betekenis van het Deltagebied als natuurgebied. Driem. ber. Deltaw. 23: 125-131, meer

(1979). Waterhuishoudkundige relaties in het Deltagebied. Driem. ber. Deltaw. 87: 357-375, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifTaheri, M.; Giunio, M.; De Troch, M.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2016). Effect of short-term hypoxia on the feeding activity of abundant nematode genera from an intertidal mudflat. Nematology (Leiden) 2016: 1-13. hdl.handle.net/10.1163/15685411-00003028, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifhttp://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEleveld, M.A.; van der Wal, D.; van Kessel, T. (2014). Estuarine suspended particulate matter concentrations from sun-synchronous satellite remote sensing: tidal and meteorological effects and biases. Remote Sens. Environ. 143: 204-215. hdl.handle.net/10.1016/j.rse.2013.12.019, meer

Minneboo, S. (2012). De torentjes van Kaapduinen. Scheldestromen 8: 23, meer

de Weert, W. (2013). Breskens wil sfeer vissershaven behouden. Wantij (Heinkensz.) 30(1): 8-9, meer

Antonisse, R. (2013). Vissers en natuurbeschermers samen op de bres voor de Vlakte van de Raan. Wantij (Heinkensz.) 30(1): 6-7, meer

Maas, P. (2013). Opnieuw mosselbanken in de Westerschelde. Wantij (Heinkensz.) 30(1): 12, meer

Post, K.; Bosselaers, M. (2010). Een fossiele spitssnuitdolfijn (Ziphirostrum) uit de Westerschelde. Zeeland (Middelbg., 1992) 19(2): 71-73, meer

Cattrijsse, A.; Maes, J. (2004). Migreren tussen zout en zoet in het Schelde-estuarium. Zeeuws Landschap 20(2): 11-13, meer

Hemminga, M. (2005). Natuurherstel Westerschelde biedt meer dan natuur alleen. Zeeuws Landschap 21(1): 14-17, meer

(1997). Om de toekomst van de Westerschelde. Zeeuws Landschap 13(4): 7-9, meer

Castelijns, W.; Speksnijder, E. (2007). Broedvogels van de Zwarte Polder. Zeeuws Landschap 23(4): 17-19, meer

van den Berg, N. (2006). Strandgeul in ere hersteld. Zeeuws Landschap 22(1): 8-11, meer

Buise, M. (2009). Broedvogelmonitoring in Saeftinghe. Zeeuws Landschap 25(1): 12-14, meer

Vreugdenhil, C.; Rowlands, J. (2012). Echte Zeeuwse oernatuur. Zeeuws Landschap 28(4): 8-9, meer

Beijersbergen, R. (2011). Natuur van de Westerschelde. Zeeuws Landschap Jubileumnummer: 18-19, meer

Hemminga, M. (2011). Natuurherstel Westerschelde martelgang. Zeeuws Landschap 27(3): 10-11, meer

Klap, V. (2013). Wachten op de kokkels en wadpieren. Zeeuws Landschap 29(4): 12-13, meer

de Kraker, A. (1997). De westerschelde als bedreiging voor de polders: een historische visie. Zeeuws tijdschr. 47(1): 10-20, meer

Top

Rapporten

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(1980). Scheldebekken: temperaturen 1977 en 1978. Verslag. Antwerpse Zeediensten, AZ 80/1. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngArts, F.A. (2013). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2013. RWS Waterdienst BM, 13.17. Delta Project Management: Vlissingen. 23 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngArts, F.A. (2014). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2013 en januari 2014. RWS Waterdienst BM, 14.17. Delta Project Management: Vlissingen. 30 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngArts, F.A.; Lilipaly, S.; Wolf, P.A. (2015). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren in november 2014 en januari 2015. RWS Waterdienst BM, 15.16. Delta Project Management: Vlissingen. 30 + bijlagen pp., meer

Boele, A.; van Bruggen, J.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Vergeer, J.W.; Plate, C. (2014). Broedvogels in Nederland in 2012. Sovon-rapport, 2014/13. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 107 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBossenbroek, J.C.; Bardoel, J.W. (2014). Veiligheid Nederland in kaart 2. Overstromingsrisico dijkringgebied 29, Walcheren. Rijkswaterstaat WVL: Lelystad. 91 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngClaessens, J.; Belmans, H. (1987). De afvoer van de Schelde in 1986. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 87/01. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 4 pag. + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngFijn, R.C.; Arts, F.A.; de Jong, J.W.; Collier, M.P.; Engels, B.W.R.; Hoekstein, M.; Jonkvorst, R.-J.; Lilipaly, S.; Wolf, P.A.; Gyimesi, A.; Poot, M.J.M. (2015). Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2014-2015. Bureau Waardenburg/Delta Project Management: Culemborg. 106 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHaverkamp, G. (Ed.) (2016). De staat van ons water. Rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2015. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 103 pp., meer

Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Breach growth in real-dikes: model validation based on Lillo A breach experiment. versie 4.0. FHR reports, 00_089. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. III, 31 pp., meer

Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Klaassen, O.; van Winden, E.; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep; Soldaat, L. (2013). Watervogels in Nederland in 2010/2011. Sovon-rapport, 2013/02. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 128 + bijlagen pp., meer

Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Klaassen, O.; van Winden, E.; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep; Soldaat, L. (2015). Watervogels in Nederland in 2013/2014. Sovon-rapport, 2015/72. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 124 + bijlagen pp., meer

Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Kleefstra, R.; Klaassen, O.; van Winden, E.; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep; Soldaat, L. (2012). Watervogels in Nederland in 2009/2010. Sovon-rapport, 2012/02. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 116 + bijlagen pp., meer

Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; van Winden, E.; Soldaat, L.; Klaassen, O.; Schoppers, J.; Wiersma, P. (2011). Watervogels in Nederland in 2008/2009. SOVON-monitoringrapport, 2011/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 110 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngHuisman, B.; Schroevers, R.; van der Wal, M. (2010). Erosie van het slik van Bath. Onderzoek naar de drijvende kracht achter erosie. Deltares: [s.l.]. ii, 45 + bijlagen pp., meer

Hustings, F.; Koffijberg, K.; van Winden, E.; van Roomen, M. (2009). Watervogels in Nederland in 2007/2008. SOVON-monitoringrapport, 2009/02. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 96 + bijlagen pp., meer

Hustings, F.; Koffijberg, K.; van Winden, E.; van Roomen, M.; Soldaat, L. (2008). Watervogels in Nederland in 2006/2007. Sovon-monitoringsrapport, 2008/04. SOVON Vogelonderzoek: Beek-Ubbergen. 142 + bijlagen pp., meer

Laforce, E.; Verbist, F. (1985). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: stroomatlas 25. WL Rapporten, 265/2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngReitsma, J.M.; de Jong, J. (2015). Toelichting bij de vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2013: op basis van false colour-luchtfoto's 1:5.000. RWS-CIV: Delft. 100 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTaverniers, E. (2001). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 2000. Verslag AMS, 2001.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 14 + appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTaverniers, E.; Theuns, J. (1976). De debieten van het Scheldebekken in 1975. Nota. Antwerpse Zeediensten, 76.1. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 + tables, figures pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTheuns, J. (1974). De waterbouwkundige problematiek van de Westerschelde en de geplande infrastructuurwerken langs en in de Westerschelde, welke direct een Belgisch belang dienen. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 74/1. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 27 + tables, figures pp., meer

Van den Bremer, L.; Ens, B.; Kleefstra, R.; Koffijberg, K.; van Roomen, M.; Schoppers, J.; Vergeer, J.W. (2007). Watervogels in Nederland in 2005/2006. Sovon monitoring rapport, 2007/03. SOVON: Beek-Ubbergen. 148 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan der Grinten, E.; Van Herpen, F.C.J.; van Wijnen, H.J.; Evers, C.H.M.; Wuijts, S.; Verweij, W. (2008). Afleiding maximumtemperatuurnorm goede ecologische toestand (GET) voor Nederlandse grote rivieren. RIVM rapport, 6078000054. RIVM: Bilthoven. 74 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan der Spek, A.; Elias, E.; Lodder, Q.; Hoogland, R. (2015). Toekomstige suppletievolumes. Deltares: [s.l.]. ii, 99 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Wezel, R.M.; van den Oever, A.; Wanink, J.H. (2015). Fytoplanktononderzoek in de zoute Rijkswateren, MWTL 2014. Rapport van het adviesbureau Koeman en Bijkerk, 2015-031. Koeman en Bijkerk: Haren. 52 + bijlagen pp., meer

Top

Thesissen

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngRoovers, G. (2012). De systeembenadering van professionals als drager van de besluitvorming in het rivierbeheer. PhD Thesis. Technische Universiteit Delft: Delft. ISBN 978-90-5335-628-9. 414 + bijlagen pp. , meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid