ATTENDERING N° 86      Oktober 2017

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Peer reviewed Open Access


Boeken

(1929). Bescheiden in zake de tusschen Nederland en België hangende vraagstukken door de wederzijdsche regeeringen gewisseld sedert de verwerping van het verdrag van 3 april 1925. Algemeene Landsdrukkerij: 's-Gravenhage. 75 pp., meer

Compagnie des Polders de l'Escaut oriental (1851). Concession de terres à endiguer en Zélande, près d'Anvers. Imp. de J. Delfosse: Bruxelles. 68, 1 map pp., meer

de Garcia de la Vega, D. (1867). La Hollande et les traités à propos des barrages de l'Escaut oriental et du sloe. Etude de droit international. Aug. Decq: Bruxelles. 13 pp., meer

den Beer Poortugael, J.C.C. (1910). De Schelde-Quaestie in de Tweede Kamer. Published by the author(s): Den Haag. 24 pp., meer

Parent, A. (1863). Du commerce de Belgique à propos de l'affranchissement de l'Escaut. Em. Devroye, Imprimeur du Roi: Bruxelles. 205 pp., meer

van Lansberge, J.W. (1867). A propos du barrage de l'Escaut. Deuxième édition. Augmentée d'une carte explicative. Martinus Nijhoff: La Haye. 24, 1 map pp., meer

van Lansberge, J.W. (1867). Réponse à un diplomate belge par l'auteur de la brochure intitulée à propos du barrage de l'Escaut. Martinus Nijhoff: La Haye. 16 pp., meer

Top

Artikels

den Hartog, C. (1962). De verspreiding van het slakje Leucophytia bidentata in het deltagebied van Rijn, Maas en Schelde. Basteria 26(1-2): 17-24, meer

Stikvoort, E.; de Maat, B. (2015). Voedsel van oeverpiepers in Het Verdronken Land van Saeftinghe! De Steltkluut 2015(3): 12-15, meer

(1998). Wreck removal deepens Antwerp's ambition. DPC. Dredg. port constr. 25(11): 29-30, meer

van der Wal, D.; Lambert, G.I.; Ysebaert, T.; Plancke, Y.; Herman, P.M.J. (2017). Hydrodynamic conditioning of diversity and functional traits in subtidal estuarine macrozoobenthic communities. Est., Coast. and Shelf Sci. 197: 80-92. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2017.08.012, meer

Stark, J.; Smolders, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2017). Impact of intertidal area characteristics on estuarine tidal hydrodynamics: A modelling study for the Scheldt Estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 198: 138-155. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2017.09.004, meer

Gosseries, A. (1995). The Scheldt and Meuse rivers. The 1994 agreements concerning the protection of the Scheldt and Meuse rivers. Eur. Environ. Law Rev. 4(1): 9-14, meer

Verhoeve, D.; De Schepper, H.; De Brabander, K. (1981). De fysico-chemische kwaliteit van de Zeeschelde tot Antwerpen. Extern 10(1): 3-20, meer

Lebbe, L. (1983). Mathematical model of the evolution of the fresh water lens under the dunes and beach with semi-diurnal tides. Geol. Appl. Idrogeol. 18(2): 211-226, meer

Verlaan, P.A.J. (1999). Noordzee profiteert nauwelijks van een schonere Schelde. H2O 32(8): 13-16, meer

Kamps, D.; Enserink, B.; Slinger, J. (2004). Participatie bij langetermijnvisie Schelde: lessen voor de Kaderrichtlijn Water. H2O 37(14-15): 22-24, meer

Doorn, N. (2017). Allocating responsibility for environmental risks: a comparative analysis of examples from water governance. Integr. Environ. Assess. Manag. 13(2): 371-375. https://hdl.handle.net/10.1002/ieam.1799, meer

Vikolainen, V.; Van Buuren, A.; Warner, J.; Lulofs, K.; Bressers, H. (2015). Negotiated space for the river Scheldt in Flanders: a longitudinal reconstruction of the policy debate to realize multifunctional retention capacity. IJWG 3(3): 101-119. https://hdl.handle.net/10.7564/13-IJWG31, meer

Mensens, C.; De Laender, F.; Janssen, C.R.; Sabbe, K.; De Troch, M. (2017). Different response-effect trait relationships underlie contrasting responses to two chemical stressors. J. Ecol. Early View. https://hdl.handle.net/10.1111/1365-2745.12777, meer

Wang, H.; van der Wal, D.; Li, X.; van Belzen, J.; Herman, P.M.J.; Hu, Z.; Ge, Z.; Zhang, L.; Bouma, T.J. (2017). Zooming in and out: scale dependence of extrinsic and intrinsic factors affecting salt marsh erosion. Journal of Geophysical Research-Earth Surface 122: 1455-1470. https://dx.doi.org/10.1002/2016JF004193, meer

Remiche-Van der Wielen, C. (1975). Quelques considérations concernant l'utilisation de "Sapromat" pour la mesure de la toxicité. Tribune de Cebedeau 28(381-382): 314-319, meer

Billen, G.; Smitz, J. (1976). Effets de la pollution thermique sur les processus microbiologiques d'oxydo-réduction dans l'estuaire de l'Escaut. Tribune de Cebedeau 29(393-394): 309-317, meer

Bavoux, J.-J. (1994). Les mutations du port d'Anvers. Norois 41(162): 219-233, meer

De Bruijkcere, F.L.G. (1995). Verontreinigde waterbodems en baggerspecie: een erfenis onder water. Otar 80(11): 343-349, meer

Suttor, M. (2011). La navigation sur l'Escaut, des origines au XVIIe siècle. Rev. Nord (Lille, 1910) 93(391): 851-868, meer

Wollast, R.; Duinker, J.C. (1982). General methodology and sampling strategy for studies on the behaviour of chemicals in estuaries. Thalass. Jugosl. 18(1-4): 471-491, meer

Top

Rapporten

(1983). Ontwerp waterkwaliteitsplan zuidelijke deltawateren voor de periode 1984-1994. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 201 + bijlagen pp., meer

(1986). Onderzoek naar de zoutindringing op de Antwerpse havendokken en het Albertkanaal bij lage debieten. Dwb/riza nota, 86.27. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Dordrecht. 24 + bijlagen pp., meer

(2016). Zeeuwse nota waterkeringen 2016-2021: vastgesteld door het Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringend.d. 18 mei 2016. Provincie Zeeland: Zeeland. 69 + bijlagen pp., meer

(2016). Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021: Maatregelenprogramma. Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid: Aalst. 118 pp., meer

Hornman, M.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Klaassen, O.; Kleefstra, R.; van Winden, E.; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep; Soldaat, L. (2013). Watervogels in Nederland in 2011/2012. Sovon-rapport, 2013/66. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 105 + bijlagen pp., meer

Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Eindevaluatie monitoring. WL Rapporten, 754_2C. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + 2 p. bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.1. Omgevingscondities in de rivier de Schelde januari - maart 2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.5. Sediment jaarbalans 01/04/2006 - 31/03/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.1: 13 u meting siltprofiler 21/03/2006 Laure Marie. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.2. 13u meting SiltProfiler 26/09/2006 Stream - Deurganckdock. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.7. Zout- en slibverdeling Deurganckdok en frame metingen 15/07/2006 - 31/10/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.8: zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 12/02/2007 - 18/04/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 41 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.3: 13u meting springtij - ingang Deurganck - 22/03/2006 - Veremans. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 23 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.6: sediment balans 7/2005 - 3/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 26 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.2. Sediment balans 01/07/2006 - 30/09/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelopdracht 2.6. Zout- en slibverdeling Deurganckdok en frame metingen 17/3/2006 - 23/5/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 37 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.3. Sediment balans 01/10/2006 - 31/12/2006. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.1. Sediment balans 01/04/2006 - 30/06/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelopdracht 2.4: 13-uursmeting Sediview gemiddeld tij 27/09/2006 Parel II. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 31 + bijlagen pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.4. Sediment balans 01/01/2007 - 31/03/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., meer

Levy, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). MONEOS 2016 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sedimentconcentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 56 pp., meer

Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1998). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1997. Werkdocument RIKZ, OS-98.808X. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 50 + bijlagen pp., meer

Plancke, Y.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 23. Stroming- en sedimentmeting ter hoogte van de diepe put van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_23. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 19 + 45 p. bijlagen pp., meer

Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L. (2006). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2004/2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.003. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3479-6. 74 + bijlagen pp., meer

Strucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A.; Meininger, P.L. (2007). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.016. Rijkswaterstaat: Middelburg. ISBN 978-90-369-5765-6. 62 + bijlagen pp., meer

Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Elsen, R.; Speybroeck, J.; Vandevoorde, B.; Mertens, W.; Breine, J.; Spanoghe, G.; Buerms, D.; De Beukelaer, J.; De Regge, N.; Hessel, K.; Soors, J.; Terrie, T.; Van Lierop, F.; Van den Bergh, E. (2017). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2016: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(37). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 215 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.13479033, meer

Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Mesoscale hydro and sediment dynamics in the Schelde estuary: Sub report 10. Factual data report for measurements at Drempel van Hansweert in April/May 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_10. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. X, 51 + 2 p. appendices pp., meer

Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future Hydrodynamics and sediment dynamics in the Schelde Estuary: sub report 11. Factual data report for framemeasurements at Drempel van Frederik in December 2015 and January 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_11. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. XI, 75 + 5 p. appendices pp., meer

Vos, G.; Wouters, K.; Deleu, J.; Meire, D.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda voor de toekomst – Stroming en sedimenttransport op de mesoschaal in het Scheldeestuarium: deelrapport 1. Dataanalyse sedimentdynamica ter hoogte van drempels. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_1. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. IX, 33 + 85 p. bijlagen pp., meer

Top

Thesissen

Plasschaert, R. (1955). De fysisch-geografische evolutie van het open Zwin. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 89 pp. , meer

Top

Andere

Hartgers, E.M.; de Jonge, P.D.; Rijnsdorp, A.D. (1966). Spatial distribution of the North Sea fish assemblages with special reference to the coastal and estuarine waters of the Netherlands, in: Wintermans, G. et al. (1996). Habitatkartering en beschrijving van Nederlandse kustwateren. BEON Rapport = BEON-report, 96(5): pp. [no pag.], meer

Herdman, M.; de Vries, M.; Thoolen, P.; Vonk, M.; Baart, A.; Boon, J.P. (1996). Micro-macro: een onderzoek naar de relatie tussen hydrodynamische factoren en kleinschalige verspreiding van macro-benthos, in: Wintermans, G. et al. Habitatkartering en beschrijving van Nederlandse kustwateren. BEON Rapport = BEON-report, 96(5): pp. [no pag.], meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy