ATTENDERING N° 98      Oktober 2018

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te alle tijde online via Attendering of door een mail te sturen naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Bonnet, L. (1961). L'accès du port d'Anvers et de l'Escaut aux navires de gros tonnage. Cercle Royal Mars et Mercure: revue mensuelle 33(5): 3-28, meer

van Dijk, W.M.; Mastbergen, D.R.; van den Ham, G.A.; Leuven, J.R.F.W.; Kleinhans, M.G. (2018). Location and probability of shoal margin collapses in a sandy estuary. Earth Surf. Process. Landforms 43(11): 2342-2357. https://hdl.handle.net/10.1002/esp.4395, meer

Brückner, M.; Schwarz, C.; van Dijk, W.; van Oorschot, M.; Kleinhans, M. (2018). Effects of biological traits on saltmarsh species distribution and estuarine bar morphology. Geophys. Res. Abstr. 20: EGU2018-8204, meer

Van de Broek, M.; Vandendriessche, C.; Poppelmonde, D.; Merckx, R.; Temmerman, S.; Govers, G. (2018). Long-term organic carbon sequestration in tidal marsh sediments is dominated by old-aged allochthonous inputs in a macrotidal estuary. Glob. Chang. Biol. 24(6): 2498-2512. https://hdl.handle.net/10.1111/gcb.14089, meer

Faasse, M. (2018). De Pacifische zeepok Balanus glandula in Nederland. Het Zeepaard 78(3): 97-100, meer

Gils, A. (1947). Les plantes du littoral belge. Nat. Belges 28(9-10): 1-20, meer

Chen, P.; Yu, J.C.S.; Fettweis, M. (2018). Modeling storm-influenced suspended particulate matter flocculation using a tide-wave-combined biomineral model. Water Environ. Res. 90(3): 244-257. https://hdl.handle.net/10.2175/106143017X15131012152799, meer

de Vriendt, M.C.; Iedema, C.W. (1995). Nature on the move — Towards large-scale water system and nature development in The Netherlands. Wat. Sci. Tech. 31(8): 219-228. https://dx.doi.org/10.1016/0273-1223(95)00373-U, meer

Hoogweg, P.H.A.; Colijn, F. (1992). Management of Dutch estuaries the Ems-Dollard and the Western Scheldt. Wat. Sci. Tech. 26(7-8): 1887-1896. https://hdl.handle.net/10.2166/wst.1992.0633, meer

van Pagee, J.A.; Gerritsen, H.; de Ruijter, W.P.M. (1986). Transport and water quality modelling in the southern North Sea in relation to coastal pollution research and control. Wat. Sci. Tech. 18(4-5): 245-256. https://hdl.handle.net/10.2166/wst.1986.0200, meer

Vanderborght, J.P.; Wollast, R. (1986). Elimination of micropollutants by NaAlo2 flocculation during primary treatment of mixed wastewater. Wat. Sci. Tech. 18(1): 67-74. https://hdl.handle.net/10.2166/wst.1986.0007, meer

 

Boeken

(2018). Studiedag 10 jaar MONEOS. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 pp, meer

Louchart, A.; de Blok, R.; Debusschere, E.; Lefebvre, A.; Lizon, F.; Mortelmans, J.; Rijkeboer, M.; Deneudt, K.; Veen, A.; Artigas, L.F. (2018). Addressing the timing and extension of phytoplankton bloom through the eastern Channel - southern North Sea continuum in spring: an automated approach, in: Proceeding of poster session, 2nd JERICO-NEXT week, Galway- V19/09/2018. pp. 19, meer

(2018). De Schelde: van bron tot wereldhaven. Vlaamse vereniging van maritieme en logistieke journalisten en publicisten: Antwerpen. 32 pp, meer

Kleinjan, I.L. (1933). Beschouwingen en berekeningen over de ontwikkeling van de Wester-Schelde en haar mondingsgebied sedert 1800, op grond van de beschikbare hydrografische kaarten. [S.n.]: [s.l.]. 81 + maps pp, meer

Top

Rapporten

Belconsulting (2003). M.E.R. collectoren Kruibeke-Rupelmonde (fase 1) 20.323 en (fase 2) 20.324 en verbindingsriolering Kruibekestraat-Kemphoekstraat 20.327 (Kruibeke). Ontwerprapport. Aquafin: Aartselaar. 320 + bijl. pp, meer

Bijleveld, M.; den Hartog, G. (2018). Nonnenbank Suikerplaat: resultaten boxcorebemonstering. RWS, CIV: Middelburg. 43 pp, meer

Claessens, J. (1999). De sturing van de baggerwerken in de Westerschelde. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 26 + figures pp, meer

Craeybeckx, A. (1995). Het Belgisch-Nederlands verdrag betreffende de uitdieping van de Schelde anno 1995. Verhandeling tot het bekomen van de graad van Gediplomeerde in de Aanvullende studie in het Zee- en Binnenscheepvaartrecht. Universiteit Antwerpen – Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen: Antwerpen. 64 pp, meer

Dekker, F. (2010). Flow modelling in intertidal areas: investigation of underestimation of flow velocities in intertidal areas in the Western Scheldt. Deltares: Delft. ii, 40 pp, meer

EUROSENSE (1991). Evaluatiestudie "stabilisatie van het onderwaterstrand d.m.v. vertikale kunststofdoeken": Zwin. Situatie zomer 1991: hydrodynamica en sedimentologie. Figuren. Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen. Dienst der Kusthavens: Oostende. figuren pp, meer

Gyselings, R. (2018). Advies over de uitgangspunten van het compensatieplan voor het Vogel- en Habitatrichtlijngebied in het kader van toekomstige ontwikkelingen van het Antwerpse havengebied op de Linkerscheldeoever. Adviesnota INBO, INBO.A.3656. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 15 pp, meer

Hassan, W.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2018). Morphodynamic modelling of the Scheldt mouth area: sub report 9. Overview archived models. Versie 3.0. FHR reports, 14_094_9. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 46 pp, meer

International Marine and Dredging Consultants (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.1. Omgevingscondities januari - juni 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. III, 26, bijl., tab., fig. pp, meer

Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 14. Bodemtransport nabij de Platen van Ossenisse op basis van een analyse van bodemvormen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 15 + 13 p. bijl. pp, meer

Van de Vyvere, A. (1905). Chambre des Représentants N° 97. Séance du 20 Février 1912: projet de loi relatif à l'amélioriation du cours de l'Escaut entre Anvers et le Kruisschans et aux travaux qui en sont la conséquence. Exposé des motifs. Chambre des Représentants: Bruxelles. 14 + 2 cartes pp, meer

Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). IJking van het model Westerschelde. WL Rapporten, 300_2-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + bijlagen pp, meer

Top

Thesissen

Goossens, L.; Meyfroots, A. (1975). Onderzoek naar de infrastruktuur voor de rekreatie langsheen de Zeeschelde. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven - faculteit der toegepaste wetenschappen: Leuven. 242 + krtn. pp, meer

Janssens, A. (1990). Noordzee-beleid? Het verdriet van België!: analyse van de Noordzee- problematiek en van de beleidsbeïnvloeding door Greenpeace. Graduate Thesis. Hoger Instituut voor Sociaal en Cultureel Werk: Brussel. 185 + bijlagen pp, meer

Thomas, H. (1973). Waterproblematiek bij de industrialisatie van de linker Scheldeoever. Ir Thesis. Rijksuniversiteit Gent. Interfacultair Centrum voor de Studie van Lucht-, Bodem-, en Waterverontreiniging: Gent. 221 pp, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy