line

SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 23
September-Oktober 2009

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line

 

 

line

Publicaties

Open documenten

Schippers, P.; Snep, R.P.H.; Schotman, A.G.M.; Jochem, R.; Stienen, E.W.M.; Slim, P.A. (2009) Seabird metapopulations: searching for alternative breeding habitats. Popul. Ecol. 59(4): 459-470, details

line

Boeken en Monografieën

Oosten, W.J. (2002) Koersen op Scheldemondsteden: een bestuurlijke terreinverkenning. Paper voor de "PlanDag 2002 De steden begrensd?" op 6 juni te Dordrecht. Bond van Nederlandse Stedenbouwers en Planologen. 13 pp., details

Anon. (2008) Stroomgebiedbeheerplan Schelde: bijlagen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Rotterdam, Nederland. 100 pp., details

Anon. (1994) Ecologische en economische aspekten van het verdiepingsprogramma voor de Westerschelde. Nieuwsbrief Antwerpse Milieufederatie, 3(1). 13 pp., details

Anon. (2005) Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: Onderweg [folder]. Stuurgroep Natuurherstel Westerschelde. 2 pp., details

De Vriend- de Jong, E. (2005) In noot weder op de Westerschelde: 1680-1950. Boekenmaker.nl. ISBN 90-77564-50-0. 104 pp., details

Virenque, P.H.; Nonneman, W.; Blauwens, G. (1973) Haveninvesteringen op de linker-scheldeoever. Welvaart en kosten-batenanalyse. Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij: Antwerpen, België. ISBN 90-0212-427-9. 115 pp., details

Vanhoutte, P. (1994) Naar een Schelde-actieplan. Instituut voor Politieke Ekologie (IPE): Brussel, België. 475 pp., details

Baeyens, W.F.J.; Jacques, T.G. (1981) Environmental management in the Scheldt estuary, Belgium : a review of past and present trends. Pilot study on estuarine management. NATO Committee on the Challenges of Modern Society. 30 pp., details

Pissierssens, J. (1988) De Schelde: een veilige rivier. Hogere Zeevaartschool Antwerpen = École Superieure De Navigation D’Anvers. 162 pp., details

Anon. (1994) Het verdronken land verlandt. Het verdronken land van Saeftinge, een uniek gebied, nu en in de toekomst [brochure]. Oostwest, details

Anon. (2005) Verdiept inzicht: toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid onder de loep, details

Anon. (1994) Wet verontreiniging oppervlaktewateren: vergunning voor het gedurende een periode van 6 jaar terugstorten van baggerspecie in het oppervlaktewater van de Westerschelde. Hoofddirectie RWS. 23+kaart pp., details

Saeijs, H.L.F. (1999) Natuurlijkheid een utopie? Het Schelde-estuarium in de 21e eeuw. 16 pp., details

Verburg, M.C. (2007) Zeeland, een geschenk van de schelde: Tweeduizend jaar sociaal-economisch landschap Scheldemonden: elf vensters en een horizon. Uitgeverij De Ramshoorn. ISBN 978-90-76466-64-4. 95 pp., details

Anon. (2008) Schoon, mooi en veilig water: ook uw belang [inspraakwijzer]. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 48 pp., details

Anon. (2007) Bruggen bouwen: Nederlands waterbeheer in Europees en grensoverschrijdend perspectief. 40 pp., details

Anon. (2000) Stoffen overzicht internationale waterkaders. Stand van zaken begin 2000. CIW 8 notitie. Commissie Integraal Waterbeheer. 42 pp., details

Baas, A. (1996) Onzekerheidsonderzoek chemische maatlatten zoute watersystemen. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). 122 pp., details

Heeren, J. (2009) Tafereel van de Schelde. [Tabula Scaldis]. Studio Mobile: Nieuwvliet, Nederland. ISBN 978-90-814136-1-9. 79 pp., details

Saeijs, H.L.F.; Santbergen, L.L.P.A. ([s.d.]) Schoon water, schorren en garnalen!. Rijkswaterstaat Directie Zeeland. 12 pp., details

Pieters, T.; Bollebakker, G.P.; Vroon, J.H. (1993) Berekeningen invloed geulverdiepingen en kombergingsvergrotingen op getij Schelde estuarium. Dienst Getijdewateren. 20 pp., details

Van den Eede, E. ([s.d.]) Ontsluiting kusthavens voor binnenvaart: Maatschappelijke impactstudie voor de ontsluiting van de Vlaamse kusthavens 2000-2001. 9 pp., details

Klaassen, R.P. (1989) De kwaliteit van het Scheldebekken. Rijn Schelde Instituut. ISBN 9-0709-311-09. 83 pp., details

Anon. (2002) Nautisch Nieuws Regio Schelde 1. Nautisch Nieuws Regio Schelde, 1. 12 pp., details

Anon. (2003) Nautisch Nieuws Regio Schelde 3. Nautisch Nieuws Regio Schelde, 3. 12 pp., details

Anon. (2004) Nautisch Nieuws Regio Schelde 4. Nautisch Nieuws Regio Schelde, 4. 12 pp., details

Anon. (2004) Nautisch Nieuws Regio Schelde 5. Nautisch Nieuws Regio Schelde, 5. 12 pp., details

Anon. (2005) Nautisch Nieuws Regio Schelde 7. Nautisch Nieuws Regio Schelde, 7. 12 pp., details

Anon. (2000) 10-puntenplan voor het Zeeuwse natuurbeleid. Werk in uitvoering. Provincie Zeeland. 48 pp., details

Anon. (2008) Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde september 2008. Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde. Provincie Zeeland. 4 pp., details

Anon. (2007) Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde mei 2007. Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde. 3 pp., details

Anon. (2006) Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde december 2006. Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde. 3 pp., details

Anon. (2006) Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde september 2006. Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde. 2 pp., details

Anon. (2006) Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde juli 2006. Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde. 2 pp., details

Anon. (2006) Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde juni 2006. Nieuwsbrief Natuurpakket Westerschelde. 2 pp., details

Sterling, A. (1976) Dijkcommissie mei 1976: voordracht i.q. Sterling (gegeven in het Waterbouwkundig Laboratorium). Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 7 + appendices pp., details

line

Artikels & Hoofdstukken

Bestuurswetenschappen

Bestuurswetenschappen, 43(4)

·        Van den heuvel, J.H.J.; Ligtermoet, D.M. (1989) Rivierbeheer en buitenlandse politiek : de complexiteit van het Westerscheldebeleid. Bestuurswetenschappen 43(4): 216-228, details

Bestuurswetenschappen, 63(3)

·        De Graaff, T.E.; Gerrits, L.-M.; Edelenbos, J. (2009) Waterschappen tussen technische en sociale rationaliteit. Bestuurswetenschappen 63(3): 44-61, details

Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij

Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij, 94(49)

·        Dokter, H.; Oppewal, J. (2009) De polder of de schorren: onderzoek naar buitendijks natuurherstel. Boerderij 94(49): 6-8, details

Chemosphere [Chemosphere]

Chemosphere, 70(10). Elsevier

·        De Vos, M.G.; Huijbregts, M.A.J.; Van den Heuvel-Greve, M.; Vethaak, A.D.; Van de Vijver, K.I.; Leonards, P.E.G.; Van Leeuwen, S.P.J.; de Voogt, P.; Hendriks, A.J. (2008) Accumulation of perfluorooctane sulfonate (PFOS) in the food chain of the Western Scheldt estuary: Comparing field measurements with kinetic modeling. Chemosphere 70(10): 1766-1773, details

Coastal and Estuarine Studies [Coast. Estuar. Stud.]

Coastal and Estuarine Studies, 42

·        Winterwerp, J.C.; Cornelisse, J.M.; Kuijper, C. (1993) A laboratory study on the behaviour of mud from the Western Scheldt under tidal conditions. Coast. Estuar. Stud. 42: 295-313 [Other original], details

De Water: Waterbeleid en -beheer in uitvoering

De Water: Waterbeleid en -beheer in uitvoering, 121

·        Klap, V.A.; Verbeek, H.; Coosen, J. (2007) Wie ontwart de gordiaanse knoop Westerschelde? De Water 121: 10-12, details

Duin

Duin, 30(2). Stichting Duinbehoud

·        Arens, B.; Kruijsen, B.W.J.M.; Jeuken, C.J.L. (2007) Duinen langs de Westerschelde. Duin 30(2): 17-19 [Other original], details

Environment and planning A [Environ. Plann. A]

Environment and planning A, 40(4)

·        Meijerink, S.V. (2008) Explaining continuity and change in international policies: issue linkage, venue change, and learning on policies for the river Scheldt estuary 1967 – 2005. Environ. Plann. A 40(4): 848-866, details

Environmental Toxicology and Chemistry [Environ. Toxicol. Chem.]

Environmental Toxicology and Chemistry, 11(11)

·        Rijstenbil, J.W.; Poortvliet, T.C.W. (1992) Chemical speciation in relation to bioavailability to the marine planktonic diatom Ditylum brightwellii. Environ. Toxicol. Chem. 11(11): 1615-1625, details

Estuarine, Coastal and Shelf Science [Est., coast. and shelf sci.]

Estuarine, Coastal and Shelf Science, 64(4)

·        Paarlberg, A.; Knaapen, M.A.F.; de Vries, M.B.; Hulscher, S.J.M.H.; Wang, Z.B. (2005) Biological influences on morphology and bed composition of an intertidal flat. Est., coast. and shelf sci. 64(4): 599-590 [Other original], details

Excavator

Excavator, 1974(8-9): Brussel

·        Lievens, R. (1974) De Schelde-Rijnverbinding = La liaison Escaut-Rhin (I). Excavator 1974(8-9): 1-48, details

Excavator, 10

·        Lievens, R. (1974) De Schelde-Rijnverbinding = La liaison Escaut-Rhin (II). Excavator 1974(10): 1-48, details

FEMS Microbiology Ecology [FEMS Microbiol. Ecol.]

FEMS Microbiology Ecology, 53

·        Coci, M.; Riechmann, D.; Bodelier, P.L.E.; Stefani, S.; Zwart, G.; Laanbroek, H.J. (2005) Effect of salinity on temporal and spatial dynamics of ammonia-oxidising bacteria from intertidal freshwater sediment. FEMS Microbiol. Ecol. 53: 359-368, details

H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer

H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer, 29(2): Schiedam, Nederland

·        Rijkswaterstaat Directie Zeeland (1996) Samenwerking bij de handhaving van milieuregels in het Scheldegebied. H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer 29(2): 49-51, details

H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer, 37(14-15): Schiedam, Nederland

·        Kamps, D.; Enserink, B.; Slinger, J. (2004) Participatie bij langetermijnvisie Schelde: lessen voor de Kaderrrichtlijn Water. H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer 37(14-15): 22-24, details

H2O Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer, 41(20)

·        Osté, L.; Epema, O.; Schrap, M.; Beek, M. (2008) Vergeten metalen in de Rijkswateren: meten we de goede stoffen? H2O 41(20): 53-55, details

Het Waterschap: Veertiendaags Tijdschrift voor Waterschapsbestuur en Waterschapsbeheer [Het Waterschap]

Het Waterschap: Veertiendaags Tijdschrift voor Waterschapsbestuur en Waterschapsbeheer(4)

·        Jochemsen, M. (2006) De meerwaarde van maatschappelijk betrokken opereren: Brabantse Delta. Het waterschap (2006) (4): 12-15, details

Hydrological Sciences Journal = Journal des Sciences Hydrologiques [Hydrol. Sci. J.]

Hydrological Sciences Journal = Journal des Sciences Hydrologiques, 51(5)

·        de Kraker, A.M.J. (2006) Flood events in the southwestern Netherlands and coastal Belgium, 1400 - 1953. Hydrological Sciences Journal 51(5): 913-929, details

HZ-Gazet/Hogeschool Zeeland [HZ-Gazet]

HZ-Gazet/Hogeschool Zeeland, 6(8/9)

·        Heinen, M.J.K. (1993) De Westerschelde.... Kanaal in een rivier? HZ-Gazet 6(8/9): 36, details

IAHR Congress Proceedings

IAHR Congress Proceedings: Obihiro, Japan

·        Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; Stive, M.J.F.; Arends, A.; Jeuken, C.J.L.; Kuijper, C.; Thoolen, P.M.C. (2001) A new morphological schematisation of the Western Scheldt estuary, The Netherlands. Proceedings of the 2nd IAHR symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, Sept 2001, Obihiro, Japan: 525-534, details

Journal of Coastal Research [J. Coast. Res.]

Journal of Coastal Research, 25(3)

·        Swinkels, C.M.; Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; Nicholls, R.J. (2009) Presence of connecting channels in the Western Scheldt estuary. J. Coast. Res. 25(3): 627-640 [Other original], details

Journal of Plankton Research [J. Plankton Res.]

Journal of Plankton Research, 15(5)

·        Rijkeboer, M.; Gons, H.J.; Kromkamp, J. (1993) Preservation of the light field in turbid lake and river water in laboratory-scale enclosure. J. Plankton Res. 15(5): 517-530, details

Land + Water

Land + Water , 46(9)

·        Voorsmit, O.V.; Otter, H.S. (2006) Gebruik Westerschelde vraagt om prioriteiten stellen. Land + Water 46(9): 20-21, details

Milieutijdingen

Milieutijdingen, 1993(1): Zeeland, Nederland

·        Provincie Zeeland (1993) Het zand van de Westerschelde. Milieutijdingen 1993(1): 5-9, details

Population Ecology [Popul. Ecol.]

Population Ecology, 51(4)

·        Schippers, P.; Snep, R.P.H.; Schotman, A.G.M.; Jochem, R.; Stienen, E.W.M.; Slim, P.A. (2009) Seabird metapopulations: searching for alternative breeding habitats. Popul. Ecol. 59(4): 459-470, details

't Duumpje; Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje West Zeeuws Vlaanderen ['t Duumpje]

't Duumpje; Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje West Zeeuws Vlaanderen, 22(2)

·        Kramer, T. (1996) Kokkelvisserij in de Westerschelde. 't Duumpje 22(2): [1-3], details

't Duumpje; Natuurbeschermingsvereniging 't Duumpje West Zeeuws Vlaanderen, 23(3)

·        Kramer, T. (1997-1998) Natuur westerschelde verliezer. 't Duumpje 23(3): [1-3], details

Vegetatio [Vegetatio]

Vegetatio, 94(1)

·        Hemminga, M.A.; De Leeuw, J.; De Munck, W. (1991) Decomposition in estuarine salt mares: the effect of soil salinity and soil water content. Vegetatio 94(1): 25-33, details

Wantij

Wantij, 3

·        Klap, V.A. (2005) Noodzaak ontpoldering langs de westerschelde goed onderbouwd: zeshonderd hectare nieuwe natuur politiek compromis. Wantij 3: [s.n.], details

Wantij

·        Kramer, T. (1996) Alleen ontpolderen kan voor herstel natuurwaarde Westerschelde zorgen. Wantij 13: 3-4, details

Wantij, 12(2)

·        Bannink, H. (1994) Het gevaar van het wonen aan de Schelde : kleine kansen met grote gevolgen. Wantij 12(2): 7-8, details

Water Science and Technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Water Science and Technology]

Water Science and Technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 39(12)

·        Vink, R.J.; Behrendt, H.; Salomons, W. (1999) Development of the heavy metal pollution trends in several European rivers: an analysis of point and diffuse sources. Water Science and Technology 39(12): 215-223, details

Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen

Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, 15(4)

·        Lievense, P. (2006) Westerscheldetunnel: van levensader tot afvoerbuis. Zeeland 15(4): 150-154, details

·        Bakx, P. (2006) Strijden om vrije overzet Westerschelde anno 1958: Zeeuws-Vlamingen schrijven geschiedenis onder leiding van Honoré Josephus Colsen. Zeeland 15(4): 155-164, 173, details

·        Burgers, S. (2006) De Westerschelde in portretten en poëzie (fotografie Ludo Goossens). Zeeland 15(4): 165-172, details

Zeeuws Landschap [Zeeuws Landschap]

Zeeuws Landschap, 21(1)

·        Hemminga, M. (2005) Natuurherstel Westerschelde biedt meer dan natuur alleen. Zeeuws Landschap 21(1): 14-17, details

Zeeuws Landschap, 13(4)

·        Anon. (1998) Om de toekomst van de Westerschelde. Zeeuws landschap 13(4): [1-3], details

·        Lensink, R.; Meijer, M.; Buth, G.J.C. (1997) Het beheer van het Verdronken Land van Saeftinghe: nieuw beheersplan gereed. Zeeuws landschap 13(4): [1-4], details

Zeeuws Tijdschrift

Zeeuws Tijdschrift, 3

·        Brand, K.J.J. (1983) Over het onstaan en de ontwikkeling van de Hont of Westerschelde. Zeeuws Tijdschrift 3: 99-110, details

Zeeuws Tijdschrift, 47(1)

·        de Kraker, A. (1997) De westerschelde als bedreiging voor de polders: een historische visie. Zeeuws Tijdschrift 47(1): 10-20, details

line

Rapporten

Anon. (2006) Verruiming vaargeul: startnotitie / kennisgeving : verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Project Verruiming vaargeul Westerschelde: Bergen op Zoom, Nederland. 98 pp., details

Wijnhoven, S.; Herman, P.M.J.; Ysebaert, T.J.; Van der Wal, D. (2007) Robustness parameters habitat assessment tools : Study as a part of LTV research & monitoring 'natural development' for the Schelde estuary. Radboud University: Nijmegen, Nederland. 47 pp., details

Toffolon, M. (2002) Macro-scale morphological characterisation of the Western Scheldt. Delft Cluster: Delft, the Netherlands. 70 pp., details

Ottburg, F.G.W.A.; Pouwels, R.; Slim, P.A. (2007) Making the Port of Antwerp more natural; ecological infrastructure network for the natterjack toad (Bufo calamita) on the left bank of the Scheldt, Application of the LARCH model to the natterjack toad in the Port of Antwerp on the left bank of the Scheldt as basis for the sustainable conservation of the species. Alterra-Rapport, 1376. Alterra: Wageningen, Nederland. 58 pp., details

Tanczos, I.; de Brouwer, J.; Crosato, A.; Dankers, N.M.J.A.; van Duin, W.E.; Stive, M.J.F.; Talmon, A.M.; Verbeek, H.; de Vries, M.B.; Van der Wegen, M.; Winterwerp, J.C. (2001) Eco-morphodynamic processes in the Rhine-Meuse-Scheldt delta and the Dutch Wadden Sea. Delft Cluster: Delft, The Netherlands. 93 pp., details

Bolle, A. (2006) Sediment Exchange between the Dutch Coast and the Tidal Basin Western Scheldt. University of Southampton. 113+appendix pp., details

Anon. (2009) Startnotitie milieueffectrapportage Natuurcompensatie Westerschelde Container Terminal (WCT). westerschelde container terminal: Nederland. 58 pp., details

Anon. (2008) Startnotitie Milieueffectrapportage (MER Westerschelde Container Terminal (WCT)). westerschelde container terminal. 22 pp., details

Schueler, B.J. (322007) Second Opinion over het ‘nee, tenzij’ principe in de besluitvorming over de Westerschelde Container Terminal: Utrecht, Nederland. 32 pp., details

Anon. (2006) Samenvatting strategische milieubeoordeling / milieueffectrapportage (SMB/MER) Westerschelde Container Terminal (WCT). westerschelde container terminal. 36 pp., details

Kesteloo-Hendrikse, J.J. (1993) Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde en de Waddenzee in 1993. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden, Nederland. 44 pp., details

Technische Scheldecommissie (Subcommissie Westerschelde) (1984) Verdieping Westerschelde : Studierapport : Programma 48, details

Mol, G. (1994) Overzicht menselijke ingrepen Westerschelde. Werkdocument RIKZ. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ). 70 pp., details

Storm, C.; Dekker, W. (2001) Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: Voortgangsrapportage 2000: Nederland. 41 pp., details

Samkalden, C.; Berger, T. (2001) Advies verdieping van de Westerschelde in volkenrechtelijk perspectief. 29 pp., details

Witte, R.H.; Strucker, R.C.W.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (1998) Watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta 1997/98 : inclusief tellingen van zeezoogdieren in Oosterschelde en Westerschelde november 1998. Rapport RIKZ, 98,033. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee. ISBN 90-3693-433-8. 60 pp., details

van Berchum, A.M.; Adriaensen, M.A.M. (2007) Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: Voortgangsrapportage 2006+projectenkaart. 28+map pp., details

van Berchum, A.M.; Adriaensen, M.A.M.; Mooij, R. (2007) Voortgangsrapportage natuurcompensatieprogramma Westerschelde 2007 aan de Europese commissie + bijbehorende projectenkaart. 12+map pp., details

Provincie Zeeland (2001) Evaluatierapport Natuurcompensatieprogramma Westerschelde 1998 - 2001. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 32 pp., details

Coosen, J.; Storm, C. (1997) Nieuwe en oude alternatieven voor Natuur Herstel Westerschelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland. 8 pp., details

Storm, K. (1999) Onland over de omvang van Zeeuwse schorren; ontwikkelingen, oorzaken en mogelijke beheersmaatregelen. Achtergronddocument bij de Rijkswaterstaat Zeeland beheersvisie voor de schorren in de Westerschelde en Oosterschelde: 'Balanceren op de schorrand'. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg, Nederland. 68 pp., details

Anon. (1999) Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: Voortgangsrapportage 1999. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland, details

Anon. (1994) De Delta als groen-blauwe oase? Zomeruniversiteit Zeeland. 120 pp., details

van Berchum, A.M. (2001) Gewikt en gewogen: afwegingsdocument voor de bescherming van Zuidgors en Baarland. Notitie AXW, 2001-01. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg, Nederland. 67 pp., details

Anon. (2003) Vogel- & habitatrichtlijn in de Rijn-Schelde Delta. Zeeuwse Miliefederatie, Rijn Schelde delta, Provincie Oost-Vlaanderen. 28 pp., details

De Milieuboot i.s.m. Grenzeloze Schelde (2001) Schelde - estuarium anno 2000, rapport 2000. 95 pp., details

Allaert, G.; Notteboom, T.; Verbeke, A. (1999) De toegankelijkheid van het Schelde-estuarium: een maritiem transport - economisch en ruimtelijk - economische doorkijk naar 2030. 13 pp., details

Schrap, S.M.; Tiesnitsch, J.; Staeb, J.A. (2006) Bestrijdingsmiddelenscreening in de rijkswateren: honderden bestrijdingsmiddelen in 2005. RIZA-report, 2006.20. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/RIZA: Lelystad, Nederland. ISBN 90-369-1355-1. 62 pp., details

Anon. (1995) Modelling the flow of nitrogen and phosphorus in Europe: From loads to coastal seas.[Modellering van de stikstof-en fosforstroom in Europa: van belastingen tot kustzeëen]. RIVM rapport, 461501004. 39 pp., details

Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2009) Vlottermetingen CDW Deurganckdok: T0 - april 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 816_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. III, 12 + 6p. appendices pp., details

ten Thij, F. (2007) Analyse containeractiviteiten in het Sloegebied in relatie tot de WCT. 40, appendices pp., details

Anon. (2006) Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Westerschelde Container Terminal, een 'second opinion'. Centraal Planbureau. 13 pp., details

Anon. (2006) Evaluatie MKBA WCT: Addendum. 11 pp., details

Anon. (2006) Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Westerschelde Container Terminal: Addendum. Provincie Zeeland: Rotterdam, Nederland. 79 pp., details

Anon. (2006) Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Westerschelde Container Terminal: Eindrapport. Provincie Zeeland: Rotterdam, Nederland. 217 pp., details

Anon. (2006) Advies over de voortgang van de WCT. 13 pp., details

Vroon, J.H.; Consemulder, J.; Rotmensen, G.J. (1996) Watersysteemverkenningen 1996. RIZA werkdocument, 96,134x. 41 pp., details

Mathieu, W.; Van Noorden, G. (2004) Van veerhaven tot Westerscheldecentrum: Toekomstvisie voormalige veerhaven Kruiningen, details

Sleeuwaert, F.; Torfs, R.; Bleux, N.; Cosemans, G.; Deutsch, F.; Janssen, L.; Vankerkom, J.; Mensink, C.; Van Rompaey, H.; Berghmans, P. (2007) Onderzoek naar de bronnen van PM10 in de haven van Antwerpen: eindrapport. VITO. 78 pp., details

Vos, G.; Plancke, Y.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009) Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Eindevaluatie proefstorting 2006. Versie 5.0. WL Rapporten, 754_03b. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. v, 52 + 11 p. appendices pp., details

Hydrologisch Informatiecentrum (2009) Hydrologisch jaarboek 2008: HIC meetstations. WL Rapporten, 709. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 243 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.30. 13-uursmeting SiltProfiler 13 maart 2009 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. iv, 30 + appendices pp., details

Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009) MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07: Antwerpen, Belgium. 145 + 27p. tables, 92p. figures pp., details

Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009) MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Bijlagenrapport. Versie 1.0. WL Rapporten, 833_07: Antwerpen, Belgium. appendices pp., details

Merckx, J.P.; Neyts, D. (2009) Jaaroverzicht Vlaamse havens 2008: feiten en ontwikkelingen, investeringen, sociaal-economische indicatoren en statistieken over 2008. SERV: Brussel, Belgium. 132 pp., details

line

Reprints

Paarlberg, A.; Knaapen, M.A.F.; de Vries, M.B.; Hulscher, S.J.M.H.; Wang, Z.B. (2005) Biological influences on morphology and bed composition of an intertidal flat. Est., coast. and shelf sci. 64(4): 599-590 [Other original], details

Arens, B.; Kruijsen, B.W.J.M.; Jeuken, C.J.L. (2007) Duinen langs de Westerschelde. Duin 30(2): 17-19 [Other original], details

Winterwerp, J.C.; Cornelisse, J.M.; Kuijper, C. (1993) A laboratory study on the behaviour of mud from the Western Scheldt under tidal conditions. Coast. Estuar. Stud. 42: 295-313 [Other original], details

Swinkels, C.M.; Jeuken, M.-C.J.L.; Wang, Z.B.; Nicholls, R.J. (2009) Presence of connecting channels in the Western Scheldt estuary. J. Coast. Res. 25(3): 627-640 [Other original], details

line

Thesissen

Meijerink, S.V. (1998) Conflict and cooperation on the Scheldt river basin. PhD Thesis. TU Delft: Delft, The Netherlands. 378 pp., details

Hofmann, A.F. (2009) Quantifying the influences of biogeochemical processes on pH of natural waters.[Kwantificatie van de invloed van biogeochemische processen op de pH van natuurlijke wateren]. PhD Thesis. University of Utrecht. ISBN 978-90-5744-166-0. 248 pp., details

Lin, B. (2006) Samenstelling en functioneren van ijzerreducerende gemeenschappen in twee contrasterende omgevingen, n.l. vuilstort percolaat-vervuilde aquifer en estuarium sedimenten. [Composition and functioning of iron-reducing communities in two contrasting environments, i.e. a landfill leachate-polluted aquifer and estuarine sediments]. PhD Thesis. Febodruk BV. ISBN 90-9020438-5. 165 pp., details

Hibma, A. (2004) Morphodynamic modelling of estuarine channel-shoal systems.[Morfodynamisch modelleren van estuarine plaat-geul systemen]. PhD Thesis. PrintPartners Ipskamp BV. ISBN 90-9017987-9. 143 pp., details

Nguyen, A.D. (2008) Salt Intrusion, Tides and Mixing in Multi-channel Estuaries. PhD Thesis. Balkema/Taylor & Francis: Leiden, The Netherlands. ISBN 978-0-415-47122-0. 174 pp., details

Van der Nat, F.J.W.A. (2000) Methane emission from freshwater marshes. PhD Thesis. ISBN 90-9013529-4. 133 pp., details

Harpe, L. (2008) Gehavend Estuarium. [L'Escaut pour te sentir]. MSc Thesis. 52, bijlage pp., details

Everaert, J. (1999) Habitatselectie bij broedvogels in de buitendijkse gebieden van de Zeeschelde. MSc Thesis: Gent, België. 178 pp., details

line

Andere

Lievens, R. (1974) De Schelde-Rijnverbinding = La liaison Escaut-Rhin (I). Excavator 1974(8-9): 1-48, details

Kokke, J.M.M. (1994) Mapping of intertidal surface sediments using high resolution remote sensing: a study in the Westerscheldt area, the Netherlands, in: Janssen, L.L.F.; Allewijn, R. et al. (Ed.) (1994). EARSeL workshop remote sensing and GIS for coastal zone management : proceedings, Delft, The Netherlands, 24-26 october 1994. pp. 201-211, details

Jeuken, M.-C.J.L. (2000) On the morphologic behaviour of tidal channels in the Westerschelde estuary. Nederlandse geografische studies = Netherlands geographical studies, 279. Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap: Utrecht, Nederland. 378 pp., details

Meijerink, S.V. (2008) Scheldt River, in: Bernhardt, R. (Ed.) (2008). Max Planck Encyclopedia of Public International Law. pp. [s.n.], details

van Holland, G.; Sas, M.; Bruens, A.; Heinis, F.; Verbeek, H.; Meersschaut, Y. (2008) Deepening of the navigation channel in the Scheldt estuary: research as input for EIA and Appropriate Assessment. CEDA: Antwerp, Belgium, details

Manning, A.J.; van Kessel, T.; Melotte, J.; Sas, M.; Winterwerp, J.C. (2007) On the cohesive sediment properties in the Lower Sea Scheldt, in: (not yet published). Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. pp. [s.n.], details

Nguyen, M.Q.; Nguyen, A.D. ([s.d.]) Tidal wave propagation in a braided ebb-flood channel estuary: The Western Scheldt Case, in: ([s.d.]). Proceedings of the 5th International Symposium on Environmental Hydraulics (ISEH V 2007), Tempe, Arizona, USA, December 4-7, 2007. pp. [s.n.], details

Sas, M.; van Maren, B.; Winterwerp, J.C.; Manning, A.J. (2008) On the Salinity and SPM structure in the Lower Sea Scheldt: General description and near bed conditions, in: (not yet published). Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. pp. [s.n.], details

Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L.; van Ormondt, M.; Claessens, J. (2004) Prediction of dredging requirement in the Westerschelde estuary, in: (2004). Proceedings of 13th international Biennial Conference on Physics of Estuaries and Coastal Seas, PECS'04, Merida, Mexico., 2004. pp. [s.n.], details

Van der Wegen, M.; Roelvink, D.; de Ronde, J.G.; Van der Spek, A.J.F. (2008) Long term morphodynamic evolution of the Western Scheldt estuary, The Netherlands, using a process-based model, in: (2007). PIANC-COPEDEC VII: Seventh International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries. "Best Practises in the Coastal Environment" held at International Dubai Festival City, Dubai, U.A.E. 24 - 28 February 2008. Book of abstracts. pp. [s.n.], details

Anon. Wrakkenregister van het Nederlandse deel van het Continentale Plat en de Westerschelde: Den Haag, Nederland, details

Kesteloo-Hendrikse, J.J.; van Stralen, M.R. (1992) Het kokkelbestand in de Oosterschelde, de Westerschelde en de Waddenzee in 1992. Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden. 44 pp., details

Anon. (2001) Verslag van het symposium: De toekomst van de Westerschelde 22 juni 2001 te Vlissingen. Vereniging Nederlandse Riviergemeenten, Taakgroep Westerschelde: Vlissingen, Nederland. 24 pp., details

Anon. (1996) Westerschelde veiliger: van rampen en risico's naar vlotte en veilige scheepvaart, over nautisch veiligheidsbeleid en bronmaatregelen, details

Anon. (1997) Nota naar aanleiding van het verslag inzake het voorstel voor een vergunningwet Westerschelde (25187). Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 21 pp., details

Anon. (1999) Recreatietellingen Westerschelde 1998. Werkgroep Recreatie-onderzoek Deltawateren. 31 pp., details

Poppelaars, A.J.G. (1998) Commotie rond de Westerschelde: een analyse van het falend beleid van het Bestuurlijk Overleg Westerschelde om te komen tot een natuurherstelplan voor de Westerschelde. 150 pp., details

Laevaerts, F. (1985) De Schelde achterna. De Nederlandsche Boekhandel. ISBN 90-289-1036-0. 64 pp., details

Ovaa, B.P.S.A. (1993) Management of the Scheldt basin as a functional entity: part 1: In search of a balance between natural substratum and societal claims, in: van Dam, J.C.; Wessel, J. (Ed.) (1993). Transboundary river basin management and sustainable development. - Vol. II. pp. [s.n.], details

Anon. (1988) De buitengewone stormvloed van 20 oktober 1986. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgïe. 7 pp., details

Bannink, H. (1994) Het gevaar van het wonen aan de Schelde : kleine kansen met grote gevolgen. Wantij 12(2): 7-8, details

Dieperink, C.; Glasbergen, P. (1999) Het beheer van onze internationale rivieren : lessen uit de ontwikkeling van de Rijn-, Maas- en Scheldecommissies, in: Van Hall, A.; Drupsteen, Th. G. et al. (Ed.) (1999). De staat van water: opstellen over juridische, technische, financiele en politiek-bestuurlijke aspecten van waterbeheer. pp. 43-54, details

Absil, C. (1994) Biologische beschikbaarheid van zware metalen voor de depositfeeder Macoma balthica, in: Evers, E.; Opperhuizen, A. et al. (Ed.) (1994). Kontaminanten in bodems en sediment: sorptie en biologische beschikbaaarheid: een symposium, 29 april 1993, de Reehorst, Ede. pp. 101-106, details

Maes, R. (1995) De schelde als natuurgebied herontdekt. Werkgroep Natuurbehoud Linkeroever vzw. 55 pp., details

Scheele, R.J. (1991) Management issues of the western Scheldt, in: Smith, H.D.; Vallega, A. (Ed.) (1991). The Development of integrated sea-use management. pp. 199-208, details

Anon. Nieuwsbrieven: de Werking van een Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Bovenschelde: Antwerpen, België, details

Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J.; Vos, G. (2009) Le projet pilote Walsoorden: la premiere etape dans la gestion morphologique de l’Escaut occidental, reconciliant la preservation de l’ecologie et l’accessibilite des ports = The Walsoorden pilot project: a first step in a morphological management of the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in: (2009). Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-11], details

Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; De Schutter, J.; Temmerman, S.; Meire, P.; Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Chen, M.; Wartel, S. (2009) Sediment behaviour within a flood control area with a controlled reduced tide - pilot project Lippenbroek = Processus sédimentologiques dans un zone de contrôle d’inondations et de marée réduite controléeprojet pilote Lippenbroek, in: (2009). Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-15], details

line

Projecten

2002-2007: PEGASE scheldestroomgebied: pilootstudie ter ondersteuning van de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water, details

2004-2006: PEGASE Albertkanaal, Zuid-Willemsvaart (In het Vlaamse gewest) en de Kempische kanalen: studie over de waterkwaliteit en de kwantificatie van vrachtfluxen tussen Schelde en Maas, details

2005: Multifunctionaliteit van overstromingsgebieden: Wetenschappelijke bepaling van de impact van waterberging op natuur, bos en landbouw, details

2007: Uitvoeren van de risico-analyse 2015 in het Scheldestroomgebied in het kader van de KRW met behulp van een rivierkwaliteitsmodel, details

2007: Vaststellen van het maximaal ecologisch potentieel/goed ecologisch potentieel voor kunstmatige en/of sterk veranderde waterlichamen - partim Galgenweel, details

line

Datasets

Alternative dredging strategy Westerschelde. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Beschermingszones van grondwaterwinningen. , details

Betonning in de Westerschelde. , details

Drempels in de Westerschelde. , details

Grondwaterkwetsbaarheid. , details

Lozingspunten in de Westerschelde. , details

Onderhouds- en verruimingswerkzaamheden in 1998 in de Westerschelde. , details

Oppervlaktewaterwingebieden drinkwater (mestdecreet). , details

Polders en Wateringen. , details

Stortlocaties in de Westerschelde. , details

Stroomgebied van de Schelde, deelstroomgebieden. , details

Stroomgebied van de Schelde, topografie. , details

Verdeling zoet en zout water in de Westerschelde. , details

Visgronden, tong en garnaal in de Westerschelde. , details

Waterafvoer stroomgebied Schelde. , details

Westerschelde, topografie. , details

Vlaamse Hydrografische Atlas - Zones. , details

 

line

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. info@scheldemonitor.org
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.

Indien uw contactgegevens zich in de databank bevinden, maar u niet wil dat deze getoond worden op de website, gelieve dan contact op te nemen met de webmaster van deze site.