SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 29
September - Oktober 2010

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.Open documenten

(2010). Bevolkingsdruk. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 211. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., details

(2010). Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 pp., details

(2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 208[S.n.]: Oostende. 14 pp., details

de Brauwere, A.; Deleersnijder, E. (2010). Assessing the parameterisation of the settling flux in a depth-integrated model of the fate of decaying and sinking particles, with application to fecal bacteria in the Scheldt Estuary Environ. Fluid Mech. 10(1-2): 157-175, details

Fijn, R.C.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Poot, M.J.M.; Stienen, E.W.M. (2010). Radio telemetry as an additional tool to study feeding behaviour of breeding Sandwich Tern and Common Tern in the shallow coastal zone of the Netherlands. Bureau Waardenburg/INBO: Culemborg, Brussel. 1 poster pp., details

(2010). Socio-economisch belang van het verblijfstoerisme. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 206. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 8 pp., details

(2010). Bodemberoerende activiteiten. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 205. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 11 pp., details

(2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 209. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 14 pp., details

Henriet, J.P.; Schittekat, P.; Heldens, P. (1983). Borehole seismic profiling and tube wave applications in a dam site investigation Geophys. Prospect. 31(1): 72-86, details


Boeken en Monografieën

Van Gerven, R. (1977). De Scheldepolders van de linkeroever (Land van Waas en Land van Beveren): bijdrage tot de geschiedenis van natuur-land-volk. Polder van het Land van Waas: Beveren. 680 pp., details

Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; van Pagee, J.A.; Mostaert, F.; Meersschaut, Y.; De Mulder, T.; Claessens, J. (2002). Morphological changes in the Scheldt estuary and its consequences on hydrodynamics [PRESENTATION][S.n.][S.l.]. 24 slides pp., details

Maeghe, K.; Mostaert, F.; Engels, J.; Taverniers, E. (2002). Sediment discharge in the Scheldt estuary [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 slides pp., details

(2010). Bevolkingsdruk. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 211. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 10 pp., details

De Vriend, M.; De Vriend, E. (1998). Scheepsbergers in actie op de Westerschelde: bergingsbedrijf Van den Akker. De Koperen Tuin: Goes. ISBN 90-72138-90-2. 200 pp., details

Fijn, R.C.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Poot, M.J.M.; Stienen, E.W.M. (2010). Radio telemetry as an additional tool to study feeding behaviour of breeding Sandwich Tern and Common Tern in the shallow coastal zone of the Netherlands. Bureau Waardenburg/INBO: Culemborg, Brussel. 1 poster pp., details

De Looze, H. (2010). Maandagavond 12 maart 1906, dodende overstromingen langs de Schelde: lessen om overstromingsgevaar te beperken[S.n.]: Hamme. 325 pp., details


Artikels & Hoofdstukken

Environmental Fluid Mechanics

Environmental Fluid Mechanics, 10(Spec. Issue 1-2). Springer: Dordrecht. 1-295 pp.

·             de Brauwere, A.; Deleersnijder, E. (2010). Assessing the parameterisation of the settling flux in a depth-integrated model of the fate of decaying and sinking particles, with application to fecal bacteria in the Scheldt Estuary, in: Deleersnijder, E. et al. (Ed.) (2010). Tracer and timescale methods for understanding complex geophysical and environmental fluid flows. Environmental Fluid Mechanics, 10(Spec. Issue 1-2): pp. 157-175, details

Excavator

·             (1984). De Berendrechtsluis, de grootste ter wereld = L'écluse de Berendrecht, la plus grande de monde Excavator 1, details

Geophysical Prospecting

·             Henriet, J.P.; Schittekat, P.; Heldens, P. (1983). Borehole seismic profiling and tube wave applications in a dam site investigation Geophys. Prospect. 31(1): 72-86, details

Hinterland: Driemaandelijks Tijdschrift der Haven Antwerpen

·             Theuns, J. (1982). De verdieping van de maritieme toegangsweg tot de haven: het programma 48'/43' Hinterland 116N: 59-67, details

·             (1982). Havenuitbouw op de linker Scheldeoever Hinterland 116N, details

·             (1982). Havenuitbouw op de rechter Scheldeoever Hinterland 116N, details

·             (1975). De nieuwe Schelde-Rijnverbinding Hinterland 24: 7-99, details

·             Strubbe, J. (1989). Naar een akkoord met Nederland omtrent de uitvoering van het 48'/43'- programma Hinterland 143(3): 51-65, details

·             De Rudder, P. (1965). La liaison fluviale du port d'Anvers avec le bassin Mosan Hinterland 46: 1-9, details

Hydrobiological Bulletin: journal of the Netherlands Hydrobiological Society

Organized by the Netherlands Hydrobiological Society in honour of the Dutch hydrobiologist Dr. H.C. Redeke (1873-1945). Hydrobiological Bulletin: journal of the Netherlands Hydrobiological Society, 8(1-2). Netherlands Hydrobiological Society: Amsterdam. 252 pp.

·             Bakker, C.; De Pauw, N. (1974). Comparison of brackish water plankton assemblages of identical salinity ranges in an estuarine tidal (Westerschelde) and stagnant (Lake Veere) environment (S.W.-Netherlands): 1. Phytoplankton, in: (1974). Proceedings of the International Symposium on Ecology and Physiology of the Brackish Environment, Amsterdam, September 4-7, 1973. Hydrobiological Bulletin: journal of the Netherlands Hydrobiological Society, 8(1-2): pp. 179-189, details


Rapporten

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Prediction of sediment mass accumulation in DGD: April 2006-2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp., details

Belliard, J.P.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2010). Modelling of mud dynamics in the Scheldt estuary within the framework of LTV: A report submitted to the University of Budapest Technology and Economics in partial fulfilment of the Degree of MSc in Hydro-Informatics and Water Management. version 2.0. WL Rapporten, 770_53. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. XII, 65 + 23 p. Appendices pp., details


Andere

Dumon, G. (2000). Hydrometeosysteem Westerscheldemond, in: (2000). Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. [1-5], details

Plancke, Y.; Vos, G.; Ysebaert, T.J. (2010). Analysis of multibeam echo sounding data on bed forms near the Walsoorden sandbar, a first phase in the subtidal habitat classification for the Western Scheldt, in: [S.a.] pp. 921-928, details

(1964). Vaarwegenkaart van België: kunstwerken en dwarsdoorsneden. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Exploitatiedienst der Scheepvaartwegen[S.l.]. 4 maps pp., details

van Holland, G.; Verheyen, B.; Jacobs, S.; Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Meire, P.; Peeters, P.; De Schutter, J. (2010). Simulation of hydrodynamics and transport of fine sediments in vegetated polders with a controlled reduced tide: pilot project Lippenbroek, in: (2010). 8th International Symposium on ecohydraulics 2010 (ISE 2010): bridging between ecology and hydraulics and leading the society's new need - living with nature, September 12-16, 2010, Coex, Seoul, Korea. Abstract book. pp. 1-2, details

van Holland, G.; Verheyen, B.; Jacobs, S.; Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Meire, P.; Peeters, P.; De Schutter, J. (2010). Simulation of hydrodynamics and transport of fine sediments in vegetated polders with a controlled reduced tide: pilot project Lippenbroek, in: (2010). 8th International Symposium on ecohydraulics 2010 (ISE 2010): bridging between ecology and hydraulics and leading the society's new need - living with nature, September 12-16, 2010, Coex, Seoul, Korea. Proceedings [CD-ROM]. pp. 1775-1782, details

 


Projecten

Natuurpakket Westerschelde Middengebied, details

Opstelling grensoverschrijdend plan van aanpak voor het Zwin en omstreken, details

2009: Barrières voor trekvissen in het stroomgebied van de Schelde, details

2009: Draagkrachtmodel, details

2009: Het effect van ingrepen op leefgebieden, details

2009: Het effect van ingrepen op slib, troebelheid en primaire productie, details

2009: Impact of harbour basins on mud dynamics Scheldt estuary, details

2009: Relaties in het voedselweb, details

2009: Toepasbaarheid van de Nederlandse Leidraad Toetsen in Vlaanderen, details

2009-2009: Vlaamse en Nederlandse methoden voor de berekening van het overstromingsrisico, details

 


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. info@scheldemonitor.org

De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.