http://www.vliz.be/images/imis/banner.jpg


SCHELDEMONITOR ATTENDERING Nį 47
September - Oktober 2013

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.


Open Documenten Ė Boeken Ė Artikels en Hoofdstukken Ė Rapporten Ė Thesissen Ė Andere


Open documenten

Peters, J.J. (2001). Fysische aspecten van de Scheldeverdieping [PRESENTATIE]. [S.n.]: [s.l.]. 26 slides pp., more

Beauchard, O.; Jacobs, S.; Ysebaert, T.; Meire, P. (2013). Avian response to tidal freshwater habitat creation by controlled reduced tide system. Est., Coast. and Shelf Sci. 131: 12Ė23. hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2013.06.026, more

Vanoutrive, T. (2007). Sustainable spatial planning for European Sea Ports - Natura 2000 and ports striking a new balance, in: (2007). 43rd International Planning Congress 2007, Antwerp, Belgium. Urban trialogues. pp. 1-9, more

de Brauwere, A.; De Ridder, F.; Gourgue, O.; Lambrechts, J.; Comblen, R.; Pintelon, R.; Passerat, J.; Servais, P.; Elskens, M.; Baeyens, W. (2009). Timing and placing samplings to optimally calibrate a reactive transport model: exploring the potential for Escherichia coli in the Scheldt estuary, in: (2009). ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 63, more

Kromkamp, J.C.; Van Engeland, T. (2009). Changes in phytoplankton biomass in the western Scheldt estuary during the period 1978-2006, in: (2009). ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 141, more

Van Colen, C.; Montserrat, F.; Middelburg, J.J.; Herman, P.M.; Andersson, M.; Rossi, F.; Gribsholt, B.; Vincx, M.; Ysebaert, T.; Degraer, S. (2009). Restoration of estuarine tidal mudflat sediments after hypoxia, in: (2009). ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 272, more

Van Damme, S.; Govers, G.; Struyf, E.; Van Wesemael, B.; Clymans, W.; Frot, E.; Cardinal, D.; Smis, A.; Meire, P. (2009). The effect of land use changes on silica transport through river basins, in: (2009). ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. pp. 272, more

Gazeau, F.; Gattuso, J.-P. (2003). Pelagic metabolism of the Scheldt estuary measured by the oxygen method. Geophys. Res. Abstr. 5(03175): 1, more

Borges, A.V.; Delille, B.; Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; Abril, G.; Frankignoulle, M. (2003). Gas transfer velocities of CO2 in three European estuaries (Randers Fjord, Scheldt and Thames). Geophys. Res. Abstr. 5(03687): 1, more

Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Debergh, H. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Plan van aanpak (09/02/09). [S.n.]: [s.l.]. 8 pp., more

Hovestadt, D.C.; Hovestadt-Euler, M. (1994). Additions to the fauna of the Boom Clay Formation of Belgium (Rupelian, Oligocene). Taxonomic adjustments on the Scyliorhinidae and Rajoidei, discovery of a dasyatid species (Pisces, Chondrichthyes) and of a curculionid species (Insecta, Coleoptera), in: Herman, J.S. et al. (1995). Elasmobranches et stratigraphie, volume 1994. Professional Paper. Geological Survey of Belgium, 1995/03(278): pp. 261-282, more

(2009). Zeeschelde ontdekkoffer. Vogelzoekkaart. Schelde InformatieCentrum/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 1 leaf (2-sided) pp., more

Heyneman, G.; Zwaenepoel, A. (2009). Zeeschelde ontdekkoffer. Plantenzoekkaart. Schelde InformatieCentrum: Oostende. 1 leaf (2-sided) pp., more

Cnudde, C. (2013). Trophic ecology of intertidal harpacticoid copepods, with emphasis on their interactions with bacteria = Trofische ecologie van intertidale harpacticoide copepoden, met de nadruk op hun interacties met bacteriŽn. PhD Thesis. Ghent University (UGent): Gent. ISBN 9789090278285. 209 pp., more

Cnudde, C.; Stock, W.; Willems, A.; Rigaux, A.; De Troch, M.; Moens, T. (2013). Spatio-temporal variation in harpacticoid copepod assemblages and of their food sources in an estuarine intertidal zone, in: Cnudde, C. (2013). Trophic ecology of intertidal harpacticoid copepods, with emphasis on their interactions with bacteria = Trofische ecologie van intertidale harpacticoide copepoden, met de nadruk op hun interacties met bacteriŽn. pp. 25-50, more


Boeken en MonografieŽn

Leys, E. (2010). Bathymetrische monitoring van ondiepwatergebied: een uitdaging voor de moderne multibeam- en LIDAR technieken [PRESENTATIE]. [S.n.]: [s.l.]. 38 slides pp., more

Peters, J.J. (2007). Kunnen baggerwerken nuttig zijn voor de natuurlijkheid en voor de veiligheid in de Westerschelde [PRESENTATIE]. [S.n.]: [s.l.]. 34 slides pp., more

Verheyen, S. (2007). Het Schelde-estuarium: van visie naar realisatie [PRESENTATIE]. Proses2010: [s.l.]. 28 slides pp., more

(S.d.). Infographic: How does the Scheldt Radar Network work? Rijkswaterstaat, Ministerie van Verkeer en Waterstaat/Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: Zeeland and Brussels. Brochure pp., more

Peters, J.J. (2001). Fysische aspecten van de Scheldeverdieping [PRESENTATIE]. [S.n.]: [s.l.]. 26 slides pp., more

Peters, J.J. [s.d.]. Gestion morphologique de l'estuaire de l'Escaut [PRESENTATION]. [S.n.]: [s.l.]. 38 slides pp., more

Ides, S.; Peters, J.J. (2008). Une gestion morphologique pour maintenir l'accessibilitť du port d'Anvers [PRESENTATION]. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 70 slides pp., more

De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D. (Ed.) (2013). Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. Waterways and Sea Canal (W&SC)/Agency for Nature and Forest (ANB): Antwerp/Brussels. ISBN 9789040303432. 136 pp., more

(2009). Waarom het kabinetsplan voor Ďbuitendijks natuurherstelí ongeschikt is voor herstel van de bedreigde natuurwaarden van het Schelde-estuarium. Vogelbescherming Nederland: Nederland. 5 pp., more

Lescrauwaet, A.-K.; Deneudt, K.; Debergh, H. (2009). Indicatoren van Duurzame Ontwikkeling voor het Schelde-estuarium. IDO-Schelde. Plan van aanpak (09/02/09). [S.n.]: [s.l.]. 8 pp., more

(2009). Zeeschelde ontdekkoffer. Vogelzoekkaart. Schelde InformatieCentrum/Vlaams Instituut voor de Zee: Oostende. 1 leaf (2-sided) pp., more

Heyneman, G.; Zwaenepoel, A. (2009). Zeeschelde ontdekkoffer. Plantenzoekkaart. Schelde InformatieCentrum: Oostende. 1 leaf (2-sided) pp., more

(2002). Landschapsplan. Voormalig eiland van Cadzand. OKRA Landschapsarchitecten: Utrecht. 6 pp., more

(2000). Integraal Kustzonebeheer West Zeeuwsch-Vlaanderen. OKRA Landschapsarchitecten: Utrecht. 6 pp., more

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Westerschelde - Zeeschelde: Zeebrugge tot monding Rupel . Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende, more

Verbeek, H. (2010). Verruiming vaargeul en flexibel storten [PRESENTATIE]. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 19 slides pp., more

Plancke, Y. (2010). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: terreinmetingen als eerste verkenning van potentiŽle stortlocaties [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 slides pp., more

Plancke, Y. (2010). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: een voorstel van stortstrategie met ecologische winst als doel [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 slides pp., more

Beirinckx, K. (2010). Uitvoering van plaatrandstortingen i.k.v. de verruiming: intensief monitoren en vooraf vastgestelde kwaliteitsparameters [PRESENTATIE]. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: [s.l.]. 32 slides pp., more

Ides, S. (2010). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: numerieke modelberekeningen als tool om de stortlocaties te optimaliseren [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 slides pp., more


Artikels & Hoofdstukken

Chemosphere

        Booij, P.; Sjollema, S.B.; Leonards, P.E.G.; de Voogt, P.; Stroomberg, G.J.; Vethaak, A.D.; Lamoree, M.H. (2013). Extraction tools for identification of chemical contaminants in estuarine and coastal waters to determine toxic pressure on primary producers. , more

De Strandvlo: Driemaandelijks Tijdschrift van De Strandwerkgroep BelgiŽ

        Haelters, J. (2013). Opmerkelijke aantallen bruinvissen in de eerste helft van 2013. , more

Geophysical Research Abstracts

        Hyacinthe, C.; De Waarde, H.; Van Cappellen, P. (2003). The contribution of sediments to phosphorus cycling in an estuarine system, the Scheldt (Belgium and the Netherlands). , more

        Gazeau, F.; Gattuso, J.-P. (2003). Pelagic metabolism of the Scheldt estuary measured by the oxygen method. , more

        Gourgue, O.; Baeyens, W.; Chen, M.; de Brauwere, A.; de Brye, B.; Deleersnijder, E.; Elskens, M.; Legat, V. (2013). A depth-averaged two-dimensional sediment transport model for environmental studies in the Scheldt Estuary and tidal river network. , more

        Borges, A.V.; Delille, B.; Schiettecatte, L.-S.; Gazeau, F.; Abril, G.; Frankignoulle, M. (2003). Gas transfer velocities of CO2 in three European estuaries (Randers Fjord, Scheldt and Thames). , more

Irrigation and Drainage

        de Vries, W.S.; Zanuttigh, B.; Steendam, G.J.; Kloosterboer, H.; van der Nat, A.; Graaff, H. (2011). Integrating science and policy for creating tools for safer European coasts in a changing climate. , more

Lutra (Leiden)

        Erdbrink, D.P.B. (1976). Three mammalian fossils from the river Schelde, Belgium. , more

        Van Bree, P.J.H. (1974). Over strandingen van de butskop, Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770), op de nederlandse kust. , more

MOW MAG.: Nieuws uit het Ministerie MOW

        (2011). Hoe minder slib hoe liever: Current Deflecting Wall bijzonder efficiŽnt. , more

        (2010). Grote Nete in kaart. , more

        (2010). Doeldoek gedeeltelijk opgevuld. , more

Revue C, gťnie civil = Tijdschrift civiele techniek

        Codde, R. (1958). Het verloop van het zoutgehalte in de Zeeschelde. , more

Silicon

        Jacobs, S.; MŁller, F.; Teuchies, J.; Oosterlee, L.; Struyf, E.; Meire, P. (2013). The vegetation silica pool in a developing tidal freshwater marsh. , more

Water Research

        Thieu, V.; Billen, G.; Garnier, J. (2009). Nutrient transfer in three contrasting NW European watersheds: The Seine, Somme, and Scheldt Rivers. A comparative application of the Seneque/Riverstrahler model. , more


ACEL (1991). Proceedings of the annual general meeting of the esturiales, 26-27 september 1991, Saint-Nazaire, France. ACEL: Nantes. 200 pp.

        Somers, E. (1991). The decision making processes governing planning and development with respect to European Estuaries: the case of the Schelde Estuary, more

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Westerschelde - Zeeschelde: Zeebrugge tot monding Rupel 2013 (kaartnummer 104) [MAP]. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. 11 maps pp.

        Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Monding Rupel - Hemiksem 2013 (kaartnummer 104/01) [MAP], more

        Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (Ed.) (2013). Valkenisse - Saeftinge 2013 (kaartnummer 104/06) [MAP], more

        Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Walsoorden - Valkenisse 2013 (kaartnummer 104/07) [MAP], more

        Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Hansweert 2013 (kaaartnummer 104/08) [MAP], more

        Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Terneuzen - Hansweert 2013 (kaartnummer 104/09) [MAP], more

        Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Wielingen - Vlissingen 2013 (kaartnummer 104/10) [MAP], more

        Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Wandelaar - Wielingen (kaartnummer 104/11) [MAP], more

De Beukelaer-Dossche, M.; Decleyre, D. (Ed.) (2013). Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. Waterways and Sea Canal (W&SC)/Agency for Nature and Forest (ANB): Antwerp/Brussels. ISBN 9789040303432. 136 pp.

        Decleyre, D.; De Beukelaer-Dossche, M. (2013). Introduction, more

        De Beukelaer-Dossche, M.; Van den Bergh, E. (2013). Context, more

        Van Rompaey, M.; Decleyre, D. (2013). Public support, more

        Van Rompaey, M. (2013). Conceptual choices, more

        Decleyre, D.; Maris, T.; Van Ryckegem, G. (2013). Nature, more

        Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Preparatory investigation, more

        Van Looveren, R.; Moeskops, S.; Boone, C.; Peeters, P.; Decleyre, D. (2013). Technical design, more

        De Beukelaer-Dossche, M.; Vanremoortele, S. (2013). Work, more

        Maris, T.; Peeters, P. (2013). Monitoring, more

        De Beukelaer-Dossche, M. (2013). General evaluation, more

(2007). 43rd International Planning Congress 2007, Antwerp, Belgium. Urban trialogues. ISOCARP: [s.l.]

        Vanoutrive, T. (2007). Sustainable spatial planning for European Sea Ports - Natura 2000 and ports striking a new balance, more

(2009). ASLO Aquatic Sciences Meeting 2009: A Cruise Through Nice Waters, 25-30 January 2009, Nice, France. ASLO: Texas. 320 pp.

        de Brauwere, A.; De Ridder, F.; Gourgue, O.; Lambrechts, J.; Comblen, R.; Pintelon, R.; Passerat, J.; Servais, P.; Elskens, M.; Baeyens, W. (2009). Timing and placing samplings to optimally calibrate a reactive transport model: exploring the potential for Escherichia coli in the Scheldt estuary, more

        Kromkamp, J.C.; Van Engeland, T. (2009). Changes in phytoplankton biomass in the western Scheldt estuary during the period 1978-2006, more

        Van Colen, C.; Montserrat, F.; Middelburg, J.J.; Herman, P.M.; Andersson, M.; Rossi, F.; Gribsholt, B.; Vincx, M.; Ysebaert, T.; Degraer, S. (2009). Restoration of estuarine tidal mudflat sediments after hypoxia, more

        Van Damme, S.; Govers, G.; Struyf, E.; Van Wesemael, B.; Clymans, W.; Frot, E.; Cardinal, D.; Smis, A.; Meire, P. (2009). The effect of land use changes on silica transport through river basins, more

        van den Heuvel-Greve, M.J.; van Duren, L.A.; Brasseur, S.M.; Middelburg, J.J.; Leonards, P.E.; Zabel, A.K.; Vethaak, A.D. (2009). A novel method in dietary studies using ecotoxicological data, more

        Cox, T.; Maris, T.; Soetaert, K.; Conley, D.; Van Damme, S.; Meire, P.; Struyf, E. (2009). A regime shift in a freshwater estuarine ecosystem recovering from hypereutrophication?, more

Cnudde, C. (2013). Trophic ecology of intertidal harpacticoid copepods, with emphasis on their interactions with bacteria = Trofische ecologie van intertidale harpacticoide copepoden, met de nadruk op hun interacties met bacteriŽn. PhD Thesis. Ghent University (UGent): Gent. ISBN 9789090278285. 209 pp.

        Cnudde, C.; Stock, W.; Willems, A.; Rigaux, A.; De Troch, M.; Moens, T. (2013). Spatio-temporal variation in harpacticoid copepod assemblages and of their food sources in an estuarine intertidal zone, more


Rapporten

Depreiter, D.; Cleveringa, J.; van der Laan, T.; Maris, T.; Ysebaert, T.; Wijnhoven, S. (2013). T2009-rapport Schelde-estuarium. IMDC/Arcadis/Universiteit Antwerpen/Imares/NIOZ: Belgium & Netherlands. 500 + 8 digital annexes pp., more

Vroom, J.; Van Gils, J.A.G.; Holzhauer, H. (2013). Eerstelijnsrapportage Westerschelde 2012. Meetgegevens van 1996 t/m 2012. Deltares: [s.l.]. 151 + bijlagen pp., more

Peters, J.J. (2001). Mogelijkheden tot verbetering van de bevaarbaarheid van de Westerschelde en beheer van het estuariene milieu: hoe toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid harmoniseren? Uiteenzetting. VUB: Brussel. 4 pp., more

Cornet, E.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2013). Hydrologisch jaarboek 2012: HIC meetstations. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 317 pp., more

Vanlierde, E.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2012: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 135 + 6 p. appendices pp., more

Taverniers, E.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 293 + 7 p. app., 30 p. tabl., 241 p. fig. pp., more

Maris, T.; Oosterlee, L.; Meire, P. (Ed.) (2013). Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. GeÔntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2011. Universiteit Antwerpen: Antwerpen. 245 pp., more


Thesissen

Cnudde, C. (2013). Trophic ecology of intertidal harpacticoid copepods, with emphasis on their interactions with bacteria = Trofische ecologie van intertidale harpacticoide copepoden, met de nadruk op hun interacties met bacteriŽn. PhD Thesis. Ghent University (UGent): Gent. ISBN 9789090278285. 209 pp. , more

        Cnudde, C.; Stock, W.; Willems, A.; Rigaux, A.; De Troch, M.; Moens, T. (2013). Spatio-temporal variation in harpacticoid copepod assemblages and of their food sources in an estuarine intertidal zone, in: Cnudde, C. (2013). Trophic ecology of intertidal harpacticoid copepods, with emphasis on their interactions with bacteria = Trofische ecologie van intertidale harpacticoide copepoden, met de nadruk op hun interacties met bacteriŽn. pp. 25-50, more

Croenen, D. (2009). De invloed van de Scheldeterminals en het Deurganckdok op de maritieme verkeersstroom: nautisch-technische impact op de haven van Antwerpen. MSc Thesis. Hogere Zeevaartschool: Antwerpen. 111 pp. , more

Vissers, N. (2010). Kritische analyse van de economische studies die hebben geleid tot de uitdieping van de Westerschelde. MSc Thesis. Hogere Zeevaartschool: Antwerpen. 128 pp. , more

De Herdt, S. (2010). De statistische analyse van het scheepvaartverkeer in het Schelderadarketen werkingsgebied. MSc Thesis. Hogere Zeevaartschool: Antwerpen. 102 pp. , more

Dezutter, T. (2012). Slibproblematiek in de haven van Antwerpen: maatregelen. MSc Thesis. Hogere Zeevaartschool: Antwerpen. 88 pp. , more

Van Zundert, H. (2012). Aspecten ter verbetering van de veiligheid van het scheepvaartverkeer op de Westerschelde. MSc Thesis. Hogere Zeevaartschool: Antwerpen. 112 pp. , more

Puystiens, Y. (2012). Van zeilboot tot SWATH: evolutie van de beloodsingsmiddelen op de Westerschelde en de Vlaamse Banken. MSc Thesis. Hogere Zeevaartschool: Antwerpen. 119 pp. , more

Santos, S.A. (2012). Patterns of distribution, dynamics and genetic variation in the peppery furrow shell Scrobicularia plana. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Groningen: Groningen. ISBN 9789036755627. 161 pp. , more


Andere

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2013). Westerschelde - Zeeschelde: Zeebrugge tot monding Rupel 2013 (kaartnummer 104) [MAP]. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vlaamse Hydrografie: Oostende. 11 maps pp., more


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (BelgiŽ)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.
http://www.scheldemonitor.org/pictures/finalblokjesrij.jpg
De ScheldeMonitor is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de ScheldeMonitor. Gelieve zich bij het gebruik van de ScheldeMonitor te vergewissen van de bepalingen in de Disclaimer.

 


Voor uitschrijven stuur een mail naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org, respectievelijk naar attendering-subscribe@scheldemonitor.org om in te schrijven.