ATTENDERING N°104      September-Oktober 2019

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te alle tijde online via
Attendering of door een mail te sturen naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Verreycken, H.; Galle, L.; Lambeens, I.; Maes, Y.; Terrie, T.; Van den Bergh, E.; Breine, J. (2019). First record of the naked goby, Gobiosoma bosc (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae), from the Zeeschelde, Belgium. Acta Ichtyol. Piscat. 49(3): 291-294. https://hdl.handle.net/10.3750/aiep/02688, meer

Underwood, G.J.C.; Kromkamp, J. (1999). Primary production by phytoplankton and microphytobenthos in estuaries. Adv. Ecol. Res. 29: 93-150. https://hdl.handle.net/10.1016/S0065-2504(08)60192-0, meer

Sahan, E.; Sabbe, K.; Creach, V.; Hernandez-Raquet, G.; Vyverman, W.; Stal, L.J.; Muyzer, G. (2007). Community structure and seasonal dynamics of diatom biofilms and associated grazers in intertidal mudflats. Aquat. Microb. Ecol. 47(3): 253-266. https://dx.doi.org/10.3354/ame047253, meer

Riera, P.; Stal, L.J.; Nieuwenhuize, J. (2000). Heavy δ15N in intertidal benthic algae and invertebrates in the Scheldt Estuary (The Netherlands): Effect of river nitrogen inputs. Est., Coast. and Shelf Sci. 51(3): 365-372. https://hdl.handle.net/10.1006/ecss.2000.0684, meer

Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.P.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M. (2018). Time evolution of estuarine turbidity maxima in well-mixed, tidally dominated estuaries: the role of availability- and erosion-limited conditions. J. Phys. Oceanogr. 48: 1629-1650. https://hdl.handle.net/10.1175/JPO-D-17-0183.1, meer

Riera, P.; Stal, L.; Nieuwenhuize, J. (2004). Utilization of food sources by invertebrates in a man-made intertidal ecosystem (Westerschelde, The Netherlands): a δ13C and δ15N stud. J. Mar. Biol. Ass. U.K. 84(2): 323-326, meer

Symens, P.; Ibens, W. (2004). Nieuwe, duurzame toekomst voor de Schelde. Natuur.blad 3(5): 14-17, meer

Poppema, D.W.; Willemsen, P.W.J.M.; de Vries, M.B.; Zhu, Z.; Borsje, B.W.; Hulscher, S.J.M.H. (2019). Experiment-supported modelling of salt marsh establishment. Ocean Coast. Manag. 168: 238-250. https://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.10.039, meer

Laengner, M.L.; Siteur, K.; van der Wal, D. (2019). Trends in the seaward extent of saltmarshes across Europe from long-term satellite data. Remote Sens. 11(14): 1653. https://dx.doi.org/10.3390/rs11141653, meer

Cox, T.J.S.; Maris, T.; van Engeland, T.; Soetaert, K.; Meire, P. (2019). Critical transitions in suspended sediment dynamics in a temperate meso-tidal estuary. NPG Scientific Reports 9(1): 10 pp. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-019-48978-5, meer

Meyvis, L.; Marain, J. (1988). Low cost tidal inlet and estuary maintenance dredging. Terra et Aqua 37: 9-14, meer

Hesse, M. (2010). Mainport und Hinterland unter Druck. Wettbewerbsdynamik und Hafenregionalisierung – das Beispiel Antwerpen/Belgien. Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie 54(3-4): 166-179. https://hdl.handle.net/10.1515/zfw.2010.0012, meer

 

Boeken

Smolders, S.; Plancke, Y.; Bi, Q.; Vanlede, J.; Kolokythas, G. (2019). A sand transport model for the Scheldt estuary: the 3D Scaldis sand model, in: XXVIth Telemac-Mascaret User Conference, 15-17 October, Toulouse: proceedings. pp. [1-8], meer

Smolders, S.; Stark, J.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Bi, Q.; Kolokythas, G. (2019). How autonomous and anthropogenic development of the Scheldt estuary (Belgium) affect tidal asymmetry and sand transport, in: 38th IAHR World Congress September 1-6, 2019, Panama City, Panama: E-proceedings. pp. 724-732, meer

Stark, J.; Smolders, S.; Vandenbruwaene, W. (2019). Using numerical simulations to improve insight on the historical evolution of tides and morphology in the Scheldt estuary, in: 38th IAHR World Congress September 1-6, 2019, Panama City, Panama: E-proceedings. pp. 1741-1751, meer

de Klerk, W.; van Huut, H. (2005). 1 oktober 2005. Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: Bergen op Zoom. [no pag.] pp, meer

Geluk, J.; McGovern, A. (Ed.) (2006). 3 april 2006. Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: Bergen op Zoom. [no pag.] pp, meer

Geluk, J.; McGovern, A. (Ed.) (2006). 6 december 2006. Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: Bergen op Zoom. [no pag.] pp, meer

Geluk, J.; McGovern, A. (Ed.) (2006). 4 juli 2006. Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: Bergen op Zoom. [no pag.] pp, meer

Geluk, J.; McGovern, A. (Ed.) (2007). 7 april 2007. Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: Bergen op Zoom. [no pag.] pp, meer

Maes, F.; Cliquet, A.; Seys, J.; Meire, P.; Offringa, H. (2000). Limited atlas of the Belgian part of the North Sea. Federal Office for Scientific, Technical and Cultural Affairs: Brussel. 31 pp, meer

De Lucas Pardo, M.A.; Dijkstra, Y.; Van Maren, D.S.; Vroom, J.; van Kessel, T.; Winterwerp, J.C. (2017). Regime shifts in a D3D schematized Scheldt model: recent progress, in: Pedocchi, F. et al. (Ed.) INTERCOH 2017 - 14th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes, 13 to 17 November 2017, Montevideo, Uruguay: book of abstracts. pp. 73-74, meer

ProSes (Ed.) (2007). Extra! 9 augustus 2007. Scheldestroom: kwartaalbericht over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: Bergen op Zoom. 8 pp, meer

Top

Rapporten

(1977). Beneden Zeeschelde - drempel van Oosterweel: stroom- en debietsmetingen deel II Metingen uitgevoerd gedurende een springtij : 30/9/1977. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 78/6. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 118 figuren pp, meer

(2018). Hydrologisch onderzoeksrapport Walcheren. Waterschap Scheldestromen: Middelburg. 68 + bijlagen pp, meer

Bi, Q.; Smolders, S.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). A new ebb-flood channel system in the Upper Sea Scheldt (Wijmeers): a model study with Telemac-3D. Version 3.0. FHR reports, 18_138_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 53 + 5 p. bijl. pp, meer

Bijkerk, R.; Brochard, C. (2019). Mesozoöplankton in de Westerschelde, 2018: MONEOS Monitoringprogramma. Bureau Waardenburg Rapport, 19-172. Bureau Waardenburg: Culemborg. 29 pp, meer

Capelle, J.J. (2019). Passende beoordeling mosselzaadvisserij zuidwestelijke Delta 2019-2022. IMARES Wageningen Report, C020/19. Wageningen Marine Research: Yerseke. 32 + bijlagen pp, meer

Coen, L.; Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie Mesoschaal - FSK: deelrapport 2. Fysieke systeemkenmerken Schelde-estuarium. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_024_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 40 + 68 p. bijl. pp, meer

Laforce, E.; Roovers, P. (1983). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Schelde-estuarium: uitbouw voorhaven Zeebrugge. Stroomatlassen werkgebied. WL Rapporten, 265/2_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Dl 1 (23+tab, bijl.); dl 2 (bijl., foto's) pp, meer

Meyvis, L.; Belmans, H. (1978). Beneden Zeeschelde - drempel van Oosterweel: stroom- en debietsmetingen deel I Metingen uitgevoerd gedurende een doodtij : 9/9/1977. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 78/5. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 8 + figuren pp, meer

Parée, E. (2019). Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2018. Biologische monitoring zoute rijkswateren. Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening: Delft. 26 + bijlagen pp, meer

Plancke, Y.; Wouters, K.; Meire, D.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal - data-analyse stortingen: deelrapport 5. Data-analyse sedimentdynamica ter hoogte van stortingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + 14 p. bijl. pp, meer

Smolders, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Vogeleilanden in de Beneden Zeeschelde: effect op hydrodynamica en sediment transport. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_033_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 12 pp, meer

Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Vincx, M.; Degraer, S. (2004). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. Afdeling Waterwegen Kust/Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Belgium. 201 pp, meer

Theuns, J. (1980). De buitengewone stormvloed van 2 januari 1979. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 80/07. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 21 + tab., fig. pp, meer

Van Braeckel, A.; Speybroeck, J.; Vanoverbeke, J.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E. (2018). Habitatmapping Zeeschelde subtidaal. Relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(91). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 90 + bijlagen pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.15709116, meer

Van den Bergh, E.; Speybroeck, J.; Vandevoorde, B. (2019). Berekening van de Ecologische Kwaliteitscoëfficiënten voor overgangswateren en zoete getijdenwateren i.f.v. het derde stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Adviesnota INBO, INBO.A.3801. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 22 pp, meer

van den Oever, A.; Brochard, C.; Bultstra, C.A.; Sanjabi, B.; Verweij, G.L. (2019). Fytoplanktononderzoek in de zoute Rijkswateren, MWTL 2018. Bureau Waardenburg: Haren. 46 + bijlagen pp, meer

van der Wal, D.; Ysebaert, T.J.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Een ecologisch monitoringsprogramma met intensieve bodembemonstering en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones. Rapport 4/6. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 35 pp, meer

van der Wal, D.; Ysebaert, T.J.; Wielemaker, A.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Een ecologisch monitoringsprogramma met intensieve bodembemonstering en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones. Rapport 5/6. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. , meer

van Til, S. (2018). Nut en noodzaak herhaling proefstortingen Westerschelde. ARCADIS: Zwolle. 27 pp, meer

Vandenbruwaene, W.; Hertoghs, R.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Brackx, M.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2018: factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2018. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_070_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XV, 106 + 26 bijl. pp, meer

Vanoverbeke, J.; Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2019). Modelinstrumentarium voor het voorspellen van habitatgeschiktheid van de Zeescheldevoor fint (Alosa fallax) - Deelrapport voor het Integraal plan Boven-Zeeschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(18). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 23 + bijlagen pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.14517836, meer

Vanoverbeke, J.; Van Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E. (2019). Modelinstrumentarium voor het voorspellen van overwinterende aantallen wintertaling (Anas crecca) in de Boven-Zeeschelde - Deelrapport voor het Integraal plan Boven-Zeeschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2019(15). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 45 + bijlagen pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.14517871, meer

Vermeersch, S.; Decleer, K. (2009). Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de Moervaart en Durmekanaal. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(12). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 314 pp, meer

Vuylsteke, T.; Bervoets, R.; Pauwels, J.; Descamps, E.; Bertens, R.; Vandevelde, Y.; Moortgat, T.; Vanhessche, U.; De Canck, S.; Cypers, K. (Ed.) (2008). MDK Jaarboek 2007. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust: Brussel. 128 pp, meer

Walles, B.; Brummelhuis, E.; van der Pool, J.; Wiesebron, L.; Ysebaert, T. (2019). Development of benthos and birds in an intertidal area created for coastal defence (Scheldt estuary, the Netherlands). IMARES Wageningen Report, C043/19. Wageningen Marine Research: Yerseke. 33 pp, meer

Ysebaert, T.J.; van der Wal, D.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Een ecologisch monitoringsprogramma met intensieve bodembemonstering en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones. Rapport 1/8. NIOO Rapporten, 2006-03. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 14 pp, meer

Ysebaert, T.J.; van der Wal, D.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Voortzetting monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: Lot 2. Een ecologisch monitoringsprogramma met intensieve bodembemonstering en ecologische analyse van de omgeving van de stortzones. Rapport 2/8. NIOO Rapporten. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke. 22 pp, meer

Top

Thesissen

de Lange, J.M. (2019). From chaos to stability: the development of an alternating bar-channel estuary. MSc Thesis. Utrecht University, Department of Physical Geography: Utrecht. 41 + appendices pp, meer

Top

Andere

(1838). Jonction de l'Escaut et de la Lys: Canal de Bossuyt à Courtray, et projects connexes - Enquête. I. Documents à consulter par la commission d'enquête. H. Remy: Bruxelles. 405 pp, meer

Declercq, L. (2008). Op verkenning langs het strand en in de duinen. Met de klas naar zee...basisonderwijs. Provincie West-Vlaanderen, Dienst MiNaWa: Brugge. 31 pp, meer

Sabbe, K.; Muylaert, K.; Kromkamp, J.; Vyverman, W. (2006). Primaire productie op het kruispunt van estuarium en kustzone, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 73-84, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy