ATTENDERING N° 110      September-Oktober 2020

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te allen tijde door een mail te sturen naar
attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Van Mierlo, C.-J. (1912). Redressement de l'Escaut en aval d'Anvers: le deuxième principe. Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1911) V(3): 1-43, meer

Erkens, N. (1967). Le statut international de l’Escaut. B.T.I.R. 2: 353-378, meer

Rochet, E. (1897). Température de nos eaux territoriales et de l'Escaut. Ciel et Terre 17: Dl.l (483-502); Dl.2 (649-667), meer

Jacques, C.; Gkritzalis, T.; Tison, J.-L.; Hartley, T.; van der Veen, C.; Röckmann, T.; Middelburg, J.J.; Cattrijsse, A.; Egger, M.; Dehairs, F.; Sapart, C.J. (2020). Carbon and hydrogen isotope signatures of dissolved methane in the Scheldt Estuary. Est. Coast. First Online. https://hdl.handle.net/10.1007/s12237-020-00768-3, meer

De Neve, L.; Van Ryckegem, G.; Vanoverbeke, J.; Van de Meutter, F.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E.; Speybroeck, J. (2020). Hyperbenthos in the upper reaches of the Scheldt estuary (Belgium): spatiotemporal patterns and ecological drivers of a recovered community. Est., Coast. and Shelf Sci. 245: 106967. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2020.106967, meer

Daggers, T.D.; Herman, P.M.J.; van der Wal, D. (2020). Seasonal and spatial variability in patchiness of microphytobenthos on intertidal flats from sentinel-2 satellite imagery. Front. Mar. Sci. 7: 392. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2020.00392, meer

Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Cox, T.J.S.; Cahoon, D.R.; Meire, P.; Temmerman, S. (2011). Sedimentation and response to sea-level rise of a restored marsh with reduced tidal exchange: Comparison with a natural tidal marsh. Geomorphology (Amst.) 130(3-4): 115-126. https://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.03.004, meer

Viles, H. (2020). Biogeomorphology: past, present and future. Geomorphology (Amst.) 366: 106809. https://hdl.handle.net/10.1016/j.geomorph.2019.06.022, meer

Mees, H.; Crabbé, A.; Suykens, C. (2018). Belgian flood risk governance: explaining the dynamics within a fragmented governance arrangement. J. Flood Risk Man. 11(3): 271-280. https://hdl.handle.net/10.1111/jfr3.12330, meer

Kaufmann, M.; Mees, H.; Liefferink, D.; Crabbé, A. (2016). A game of give and take: the introduction of multi-layer (water) safety in the Netherlands and Flanders. Land Use Policy 57: 277-286. https://hdl.handle.net/10.1016/j.landusepol.2016.05.033, meer

Baar, A.W.; Boechat Albernaz, M.; van Dijk, W.M.; Kleinhans, M.G. (2019). Critical dependence of morphodynamic models of fluvial and tidal systems on empirical downslope sediment transport. Nature Comm. 10: 4903. https://hdl.handle.net/10.1038/s41467-019-12753-x, meer

Ivanov, E.; Capet, A.; Barth, A.; Delhez, E.J.M.; Soetaert, K.; Grégoire, M. (2020). Hydrodynamic variability in the Southern Bight of the North Sea in response to typical atmospheric and tidal regimes. Benefit of using a high resolution model. Ocean Modelling 154: 101682. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ocemod.2020.101682, meer

Bisconti, M.; Bosselaers, M.E.J. (2020). A new balaenopterid species from the Southern North Sea Basin informs about phylogeny and taxonomy of Burtinopsis and Protororqualus (Cetacea, Mysticeti, Balaenopteridae). PeerJ 8: e9570. https://hdl.handle.net/10.7717/peerj.9570, meer

Wang, C.; Smolders, S.; Callaghan, D.P.; van Belzen, J.; Bouma, T.J.; Hu, Z.; Wen, Q.; Temmerman, S. (2020). Identifying hydro-geomorphological conditions for state shifts from bare tidal flats to vegetated tidal marshes. Remote Sens. 12(14): 2316. https://hdl.handle.net/10.3390/rs12142316, meer

(2019). De toekomst van de Hedwige-Prosperpolder. Resultaten van een modelstudie. Scheldetopics 4(1): 1-3, meer

(2019). Ongewervelde bodemdieren: een essentieel onderdeel van het ecosysteem. Scheldetopics 4(1): 4-6, meer

de Vet, P.L.M.; van Prooijen, B.C.; Colosimo, I.; Steiner, N.; Ysebaert, T.J.W.; Herman, P.; Wang, Z.B. (2020). Variations in storm-induced bed level dynamics across intertidal flats. NPG Scientific Reports 10(1): 12877. https://hdl.handle.net/10.1038/s41598-020-69444-7, meer

Brückner, M.Z.M.; Braat, L.; Schwarz, C.; Kleinhans, M.G. (2020). What came first, mud or biostabilizers? Elucidating interacting effects in a coupled model of mud, saltmarsh, microphytobenthos, and estuarine morphology. Water Resour. Res. 56(9): e2019WR026945. https://hdl.handle.net/10.1029/2019WR026945, meer

Top

Boeken en Hoofdstukken

De Smet, A. (1937). L'origine des ports du Zwin: Damme, Mude, Monikerede, Hoeke et Sluis, in: Etudes d'histoire dédiées à la mémoire de Henri Pirenne par ses anciens élèves. pp. 125-141, meer

(1999). AWZ-terugblik 1997-1998. AWZ: Brussel. 35 pp, meer

Hydrografie - Antwerpse Zeediensten (1965). Schelde monding - Rupel 1965 - Escaut embouchure - Rupel [ATLAS]. Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 12 kaarten pp, meer

Hydrografie - Antwerpse Zeediensten (1968). Schelde monding - Rupel 1968 [ATLAS]. Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 12 kaarten pp, meer

Hydrografie - Antwerpse Zeediensten (1970). Schelde monding - Rupel 1970 [ATLAS]. Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 12 kaarten pp, meer

Hydrografie - Antwerpse Zeediensten (1971). Westerschelde monding - Rupel 1971 [ATLAS]. Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 12 kaarten pp, meer

Hydrografie - Antwerpse Zeediensten (1974). Westerschelde monding - Rupel 1974 [ATLAS]. Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 12 kaarten pp, meer

Hydrografie - Antwerpse Zeediensten (1975). Westerschelde monding - Rupel 1975 [ATLAS]. Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 12 kaarten pp, meer

Hydrografie - Antwerpse Zeediensten (1979). Westerschelde monding - Rupel 1979 [ATLAS]. Ministerie van Openbare Werken: Brussel. 12 kaarten pp, meer

Nys, E. (1920). l'Escaut et la Belgique: simples notes. Weissenbruch: Bruxelles. 34 pp, meer

Top

Rapporten

(S.d.). L'Escaut: accès maritime Port d'Anvers. [S.n.]: [s.l.]. 44 + annexes pp, meer

(1984). Verdieping Westerschelde: technisch-nautisch onderzoek: deel 4. Noodanker- en wachtgebieden. Nota S 80 20 04. Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart: [s.l.]. 15 + bijl. pp, meer

(1996). Jaarverslag AWZ 1996. Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Directoraat-Generaal: Brussel. 40 pp, meer

(2000). AWZ Jaarboek 1999. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 58 pp, meer

(2000). Jaarboek AWZ 2000. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 44 pp, meer

(2001). Zeeweringen Westerschelde. Actualisatie landschapsvisie. Dienst Landelijk Gebied Zeeland: Goes. 14 pp, meer

(2001). AWZ jaarboek 2001. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 63 pp, meer

(2003). AWZ jaarboek 2002. Administratie Waterwegen en Zeewezen: Brussel. 59 pp, meer

(2003). Zeekanaal Brussel-Schelde: Jaarboek 2002. De Lloyd: Antwerpen. 84 pp, meer

(2007). Jaarboek 2006. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 160 pp, meer

(2019). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden-Zeeschelde: chemische kwaliteit van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde. Campagne 2019. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst. 14 + bijlagen pp, meer

Bi, Q.; Kaptein, S.J.; Schramkowski, G.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2020). The iFlow inspired TELEMAC-3D model: sub report 1. Comparing ETM dynamics with the iFlow model. Version 3.0. FHR reports, 19_025_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 39 + 9 p. app. pp, meer

Bijkerk, R.; Brochard, C. (2020). Mesozoöplankton in de Westerschelde, 2019. MONEOS monitoringprogramma. Bureau Waardenburg Rapport, 20-201. Bureau Waardenburg: Culemborg. 27 pp, meer

Eertman, R.H.M. (1997). Veranderingen in de estuariene ecotopen in de Delta. NIOO Rapporten, 1997-01. NIOO/RIKZ: [s.l.]. 25 pp, meer

Franzius, L.; De Thierry, G. (1900). Amélioration de l'Escaut: rapport. Goemaere: Bruxelles. 65 + 4 cartes pp, meer

Hessel, K.; Mertens, W.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Campens, V. (2020). SPARC - Life16 CCA BE 000107 - Monitoringsrapport habitatherstel en waterbeheer: deel 1. Nulmonitoring (T0). Agentschap voor Natuur en Bos/Waterbouwkundig Laboratorium/De Vlaamse Waterweg/Regionaal Landschap Schelde - Durme: [s.l.]. 65 pp, meer

IJsseldijk, L.L.; Kik, M.J.L.; van Schalkwijk, L.; Gröne, A. (2020). Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2019. Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu: Wageningen. 54 pp. https://hdl.handle.net/10.18174/523708, meer

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1993). Containerkaai Noord: hydraulisch en sedimentologisch onderzoek: langdurige turbiditeitsmeting augustus '92 tot december '93: deel I en II. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. Dl. 1 (13 + bijl.); Dl. 2 (bijl.) pp, meer

Kwakman, P.J.M. (2019). Environmental monitoring in the vicinity of the Borssele nuclear power plant. Results 2018. National Institute for Public Health and the Environment: Bilthoven. 21 pp. https://hdl.handle.net/10.21945/RIVM-2018-0145, meer

Moelans, J. (1927). Verbetering van den loop der Schelde en uitbreiding van de Haven van Antwerpen volgens het ontwerp J.L. Moelans. Drukk. Gust Janssens: Antwerpen. 16 + 1 krt pp, meer

Potiek, A.; Vanermen, N.; Middelveld, R.P.; de Jong, J.; Stienen, E.W.M.; Fijn, R.C. (2019). Spatial and temporal distribution of different age classes of seabirds in the North Sea. Analysis of ESAS database. Bureau Waardenburg Rapport, 19-129. Bureau Waardenburg: Culemborg. 43 pp, meer

Reitsma, J.M.; Meininger, P.; de Jong, J. (2016). Vaatplanten op verharde dijkglooiingen langs Ooster- en Westerschelde 2015. Bureau Waardenburg Rapport, 16-027. Bureau Waardenburg: Culemborg. 86 pp, meer

Smolders, S.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2020). Spoelen van sediment uit oude uitwatering Galgenweel: uitspoelen van slib uit de uitwateringssleuf aan Scheldezijde. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_020_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 28 + 2 bijl. pp, meer

van der Werf; J.; Meijer-Holzhauer, H. ; van der Spek, A.; van Weerdenburg, R.; Craeymeersch, J.; Tulp, I.; Ysebaert, T. (2020). Morfologie en ecologie van de Schelde-monding: overzicht van bestaande kennis en data. Deltares: Delft. 92 pp, meer

Vandenbruwaene, W.; Thant, S.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Brackx, M.; Hertoghs, R.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2020). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2019: factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in het Schelde estuarium in 2019. Versie 4.0. WL Rapporten, PA047_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 132 + 21 p. bijl. pp, meer

Vanoverbeke, J.; Spanoghe, G.; De Regge, N.; Van Ryckegem, G. (2020). Foerageergedrag van scholeksters op de Westerschelde. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(23). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 42 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.18345084, meer

Top

Thesissen

Boelens, T. (2020). Depth-averaged idealised modelling of the hydro- and morphodynamics of tidal inlet systems and estuaries. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. ISBN 978-94-6355-379-7. xxi, 200 pp, meer

Thijssen, J. (2020). De sluiting van de Schelde. De rol van Zeeland in de onderhandelingen van 1632. BA Thesis. Universiteit Utrecht: Utrecht. 27 pp, meer

Top

Andere

(1958). Schelde Vlissingen - Antwerpen 1958 - Escaut Flessingue - Anvers 1958 [KAART]. [S.n.]: [s.l.]. 6 aaneengesloten kaartbladen pp, meer

(1960). Schelde monding - Antwerpen 1960 - Escaut embouchure - Anvers 1960. [S.n.]: [s.l.]. 7 aaneengesloten kaartbladen pp, meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2020). Getijtafels 2020 voor Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge, Zeebrugge, Vlissingen, Prosperpolder, Antwerpen en Wintam TAW. IVA Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 142 pp, meer

Verbeiren, M. (2020). Waterkwaliteit en visbestand in de rivier de Durme anno 2020. Published by the author(s): Wolvertem-Meise. 4 pp, meer

Vermeersch, G.; Devos, K.; Driessens, G.; Everaert, J.; Feys, S.; Herremans, M.; Onkelinx, T.; Stienen, E.W.M.; T'Jollyn, F. (2020). Broedvogels in Vlaanderen 2013 -2018. Recente status en trends van in Vlaanderen broedende vogelsoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. ISBN 9789040304231. 228 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.18794135, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy