/sites/scheldemonitor.be/themes/scheldemonitor/logo.svg

ATTENDERING N° 73      September 2016

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifPeer reviewed http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngOpen Access


Boeken

De Rynck, P. (Ed.) (2012). Antwerpen wereldhaven: over handel en scheepvaart. MAS Books: Antwerpen. ISBN 9789085866107. 174 + cd-rom pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngvan Meerdevoort, J.W.J.P. (1891). Het reglement op de bevissching der schelde en zeeuwsche stroomen. [S.n.]: Leiden. 102 pp., meer

Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; De Mulder, T. (2016). Stilling basin design for inlet sluice with vertical drop structure: scale model results vs. literature formulae [PRESENTATION]. Presented on the 4th IAHR Europe Congress, Liège, Belgium, 27-29 July 2016. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. 26 slides pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngYsebaert, T.J.; Meire, P.; Maes, D.; Deregge, N. (1992). Het macrozoöbenthos in relatie tot de verontreinigingsgraad van sedimenten van de westerschelde en zeeschelde. Rapport RUG-WWE, 31. Rijksuniversiteit Gent: Gent. 55 + bijlagen pp., meer

Top

Artikels

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifWijdeveld, A.; Schipper, C.A. (2017). Predicting the impact of seasonal fluctuations on the potential ecotoxicological risk of multiple contaminants in the River Scheldt discharge into the Western Scheldt estuary. Catena 149(1): 131-139. hdl.handle.net/10.1016/j.catena.2016.09.006, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVolta, C.; Laruelle, G.G.; Regnier, P. (2016). Regional carbon and CO2 budgets of North Sea tidal estuaries. Est., Coast. and Shelf Sci. 176: 76-90. hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2016.04.007, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifErfanzadeh, R.; Hendrickx, F.; Maelfait, J.-P.; Hoffmann, M. (2010). The effect of successional stage and salinity on the vertical distribution of seeds in salt marsh soils. Flora (Jena) 205(7): 442-448. dx.doi.org/10.1016/j.flora.2009.12.010, meer

Vikolainen, V.; Van Buuren, A.; Warner, J.; Lulofs, K.; Bressers, H. (2015). Negotiated space for the river Scheldt in Flanders: a longitudinal reconstruction of the policy debate to realize multifunctional retention capacity. IJWG 3(3). hdl.handle.net/10.7564/13-IJWG31, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifWei, X.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2016). Salt dynamics in well-mixed estuaries: importance of advection by tides. J. Phys. Oceanogr. 46(5): 1457-1475. hdl.handle.net/10.1175/JPO-D-15-0045.1, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifvan den Brink, A.M.; Wijnhoven, S.; McLay, C.L. (2012). Competition and niche segregation following the arrival of Hemigrapsus takanoi in the formerly Carcinus maenas dominated Dutch delta. J. Sea Res. 73: 126-136. dx.doi.org/10.1016/j.seares.2012.07.006, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifNotteboom, T. (2016). The adaptive capacity of container ports in an era of mega vessels: the case of upstream seaports Antwerp and Hamburg. J. Transp. Geogr. 54: 295-309. hdl.handle.net/10.1016/j.jtrangeo.2016.06.002, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifSpeelmans, M.; Vanthuyne, D.R.J.; Lock, K.; Hendrickx, F.; Du Laing, G.; Tack, F.M.G.; Janssen, C.R. (2007). Influence of flooding, salinity and inundation time on the bioavailability of metals in wetlands. Sci. Total Environ. 380(1-3): 144-153. hdl.handle.net/10.1016/j.scitotenv.2006.07.041, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifLouw, E.; Leijten, M.; Meijers, E. (2013). Changes subsequent to infrastructure investments: forecasts, expectations and ex-post situation. Transp. Policy 29: 107-117. hdl.handle.net/10.1016/j.tranpol.2013.04.012, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/graduation_16x16.gifVan Rees Vellinga, T.P.; Sterk, W.; De Boer, A.G.E.M.; Van Der Beek, A.J.; Verhoeven, A.C.; Van Dijk, F.J.H. (2008). Doppler ultrasound surveillance in deep tunneling compressed-air work with Trimix breathing: bounce dive technique compared to saturation-excursion technique. Undersea Hyperb. Med. 35(6): 407-416, meer

Beijersbergen, R.; de Zwart, J.; Langeveld, B. (1979). De Hooge Platen; refugium voor watervogels in ons laatste open estuarium. Watervogels 4(5): 192-201, meer

Peters, J.J. (2005). Geomorfologie van de Schelde, in: Lessenreeks "De Schelde: een globale schets". pp. [1-7], meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTemmerman, S. (2005). Geomorfologie van de schorren, in: Lessenreeks "De Schelde: een globale schets". pp. [1-45], meer

Vrelust, J. (2012). Van kleine nederzetting tot 'vermaarde koopstad', in: De Rynck, P. (Ed.) Antwerpen wereldhaven: over handel en scheepvaart. pp. 11-23, meer

Vrelust, J. (2012). Metropool, in: De Rynck, P. (Ed.) Antwerpen wereldhaven: over handel en scheepvaart. pp. 25-41, meer

Vrelust, J. (2012). Ingenieurshaven, in: De Rynck, P. (Ed.) Antwerpen wereldhaven: over handel en scheepvaart. pp. 65-99, meer

Lagae, J.; De Palmenaer, E.; Kivilu, J.S. (2012). Koloniale haven, in: De Rynck, P. (Ed.) Antwerpen wereldhaven: over handel en scheepvaart. pp. 101-125, meer

Vrelust, J. (2012). Industrie & distributie, in: De Rynck, P. (Ed.) Antwerpen wereldhaven: over handel en scheepvaart. pp. 127-139, meer

Vrelust, J. (2012). Havenarbeid, in: De Rynck, P. (Ed.) Antwerpen wereldhaven: over handel en scheepvaart. pp. 141-155, meer

Tuerlinckx, K. (2012). De Haven van nu tot 2030, in: De Rynck, P. (Ed.) Antwerpen wereldhaven: over handel en scheepvaart. pp. 157-169, meer

Thant, S.; Plancke, Y. (2016). Sediment transport measurements in the Schelde-estuary: How do acoustic backscatter, optical transmission and direct sampling compare?, in: Erpicum, S. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 193-200, meer

Plancke, Y.; Vos, G.R. (2016). Sediment transport in the Schelde-estuary: A comparison between measurements, transport formula and numerical models, in: Erpicum, S. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 498-503, meer

Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; De Mulder, T. (2016). Stilling basin design for inlet sluice with vertical drop structure: Scale model results vs. literature formulae, in: Erpicum, S. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 579-587, meer

Top

Rapporten

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.png(2009). Omgevingsanalyse Uitstel verdieping Westerschelde Update 3. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW), Directie Communicatie (DCO): [s.l.]. 5 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngArts, F.A. (2010). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2009. Delta Project Management: Vlissingen. 57 + bijlage pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngArts, F.A. (2015). Trends en verspreiding van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2013. RWS Waterdienst BM, 15.05. Delta Project Management: Vlissingen. 54 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngArts, F.A.; Lilipaly, S.; Strucker, R.C.W. (2015). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2013/2014. Delta Project Management: Vlissingen. 44 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngArts, F.A.; Lilipaly, S.; Strucker, R.C.W. (2016). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2014/2015. Delta Project Management: Vlissingen. 46 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBrenninkmeijer, A.; Stienen, E.W.M. (1992). Ecologisch profiel van de Grote Stern (Sterna sandvicensis). RIN-rapport, 92(17). DLO/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Arnhem. 107 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBreukel, R.M.A. (1987). Schelpdierwateronderzoek in de rijkswateren 1986. RWS/DBW/RIZA: Lelystad. 14 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngDijkstra, J.T.; Holzhauer, H. (2015). Nauwkeurigheid en precisie ecotopenkaarten Westerschelde. Deltares: [s.l.]. ii, vi, 73 + bijlagen pp., meer

Druyts, M. (2005). Onderzoek met magnetometer door G-tec nv en side-scan sonar door Magelas bvba in de Schelde te Oosterweel: eindrapport. T.V. Studiegroep Antwerpen Mobiel: Antwerpen. verschillende paginering en bijlagen pp., meer

Druyts, M. (2005). Onderzoek met magnetometer door G-tec nv en side-scan sonar door Magelas bvba in de Schelde te Oosterweel: addendum a/h eindrapport: wrakkendossier. T.V. Studiegroep Antwerpen Mobiel: Antwerpen. 10 + 1 kaart pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEscaravage, V.; Bergmeijer, M.A.; Hozee, C.; Hartog, E.; Markusse, M.M.; Sistermans, W.C.H. (2008). Een evaluatie van de ecotopen bemonstering op Westerschelde locaties in het najaar 2007: rapportage in het kader van het biologisch monitoring programma (MWTL). Monitor Taskforce Publication Series, 2008-03. NIOO-CEME: Yerseke. 23 + bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngEscaravage, V.; Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Studie naar de effecten van strekdammen op de bodemdieren gemeenschap van de Slikken van Waarde in de periode 2002 tot 2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-12. NIOO-CEME: Yerseke. 24 + bijlagen pp., meer

Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Breach growth in real-dikes: model validation based on Lillo A breach experiment. versie 4.0. FHR reports, 00_089. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. III, 31 pp., meer

International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Schelde. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , meer

International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2002). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 2. Integrale afweging voor de actualisatie van het Sigmaplan. Omgevings- en sectorale analyse: Rupel. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. , meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMaris, T.; Bruens, A.; van Duren, L.; Vroom, J.; Holzhauer, H.; De Jonge, M.; Van Damme, S.; Nolte, A.; Kuijper, K.; Taal, M.; Jeuken, C.; Kromkamp, J.; van Wesenbeeck, B.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Wijnhoven, S.; Meire, P. (2014). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2014. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 014-R175. Deltares/Ecosystem Management Research Group/NIOZ/INBO: [s.l.]. 356 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSistermans, W.C.H.; Escaravage, V.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Engelberts, A.G.M.; Dek, L.; Dekker, A.; van Hoesel, O.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voor- en najaar van 2006: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-04. NIOO-CEME: Yerseke. 133 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSistermans, W.C.H.; Escaravage, V.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Markusse, M.M. (2006). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2005: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-02. NIOO-CEME: Yerseke. 66 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Bergmeijer, M.A.; Engelberts, A.G.M.; De Witte-Dek, L.; Dekker, A.; Van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2008). Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het voor- en najaar van 2007: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-02. NIOO-CEME: Yerseke. 98 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Engelberts, A.G.M.; Van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M. (2007). Het macrobenthos van de Slikken van Waarde in het voorjaar van 2007. Monitor Taskforce Publication Series, 2007-09. NIOO-CEME: Yerseke. 20 + bijlage pp., meer

Smolders, S.; Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Integraal plan Bovenzeeschelde: Subreport 1. SCALDIS: a 3D Hydrodynamic model for the Scheldt Estuary. Version 5.0. WL Rapporten, 13_131. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XXVIII, 246 + 228 p. appendices pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngStrucker, R.C.W.; Hoekstein, M.S.J.; Wolf, P.A. (2016). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 2015. Delta Project Management: Vlissingen. 39 + bijlagen pp., meer

TVSAM - Studiegroep Antwerpen Mobiel (2004). Masterplan Antwerpen - Oosterweelverbinding - Tunnel: studierapport 2D hydrodynamic model of the Scheldt: model scenarios during the construction of the tunnel. Versie A. BAM: Antwerpen. 22 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVan Ryckegem, G.; Van Braeckel, A.; Elsen, R.; Speybroeck, J.; Vandevoorde, B.; Mertens, W.; Breine, J.; De Beukelaer, J.; De Regge, N.; Hessel, K.; Soors, J.; Terrie, T.; Van Lierop, F.; Van den Bergh, E. (2016). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2015: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.12078839. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 178 pp., meer

Vercruysse, J.B.; Visser, K.P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Sigmaplan - Vismigratie Gereduceerde Getijdegebieden: opmeting van helling terugslagklep en debiet te Bergenmeersen. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_034. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 26 + 4 p. bijlagen pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWattel, G. (1991). Berekening zwevend stof-concentratie uit troebelheidswaarden. Notitie GWWS, 91.13060. RWS, DGW: Middelburg. [no pag.] pp., meer

Werkgroep Waterhuishouding Kreekraksluizen (1998). Wateruitwisseling haven / Schelde 1998. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen. 12 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWijnhoven, S. (2008). Het omrekenen van Malvern resultaten tussen verschillende apparaten. Monitor Taskforce Publication Series, 2008-14. NIOO-CEME: Yerseke. 26 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWijnhoven, S.; Engelberts, A.; Dekker, A. (2015). Non-indigenous species inventory of estuarine intertidal areas; a comparison of estuaries and habitats using a hard substrate transect methodology. Pilot study within the frame of the INTERREG IV A 2 Seas project SEFINS commissioned by the NVWA. Monitor Taskforce Publication Series, 2015-07. NIOZ: Yerseke. 96 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWijnhoven, S.; Kleine Schaars, L.; Dekker, A.; Sistermans, W.; Escaravage, V.; Hummel, H. (2010). Inventarisatie van de bodemfauna in het zachte substraat op de locaties Burghsluis, Borssele en Ellewoutsdijk. Monitor Taskforce Publication Series, 2010-03. NIOO-CEME: Yerseke. 34 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWijnhoven, S.; Kromkamp, J.; Van Ryckegem, G.; Van den Bergh, E.; Speybroeck, J. (2012). Ecologisch functioneren en diversiteit soorten. Rapportage in het kader van het project ‘Ontwikkeling Evaluatiemethodiek MONEOS’ en hoofdstuk 6 van het eindrapport ‘Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium'. Monitor Taskforce Publication Series, 2010-12. NIOO-CEME: Yerseke. 160 pp., meer

Top

Thesissen

Mietta, F. (2010). Evolution of the floc size distribution of cohesive sediments. PhD Thesis. Technische Universiteit Delft: Delft. ISBN 978-90-8891-158-3. viii, 157 pp. , meer

Montserrat Trotsenburg, F. (2011). Estuarine ecosystem engineering: biogeomorphology in the estuarine intertidal. PhD Thesis. Technische Universiteit Delft: Delft. ISBN 978-90-8570-772-1. 216 pp. , meer

van Rijn, L.C. (1987). Mathematical modelling of morphological processes in the case of suspended sediment transport. PhD Thesis. Technische Universiteit Delft: Delft. 127, references, appendices pp. , meer

Top

Andere

(2005). Lessenreeks "De Schelde: een globale schets". Scheldefonds: [s.l.]. , meer

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2015). Westerschelde - Zeeschelde: monding Westerschelde tot monding Rupel 2016 (kaartnummer 104) [KAART]. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 10 kaarten pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngBrouwer, R.L.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G. (2016). Using an idealised process-based model to analyse sediment dynamics in the Scheldt estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 27, meer

Greefs, H. (2015). Choices and opportunities amid economic warfare: strategic decisions of the business elite in the young harbour town of Antwerp during the Napoleonic Era, in: Aaslestad, K. et al. (Ed.) Revisiting Napoleon’s continental system. Local, regional and European experiences. War, Culture and Society, 1750 – 1850, : pp. 223-240, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngMeire, D.; Plancke, Y.; Vanlede, J. (2016). Modelling of the historical and current hydrodynamics of the Scheldt estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 60, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngNnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2016). Modeling morphodynamic response of estuaries to closure of secondary tidal basins, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 50, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPlancke, Y.M.G.; Ides, S.J. (2016). Morphological management, a concept for an holistic management of estuaries, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 70, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngPlancke, Y.M.G.; Vandenbruwaene, W.; Meire, D. (2016). How the tides changed in the Schelde-estuary under influence of natural changes and human interference, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 61, meer

RWS Directie Zeeland. RIKZ; Dienst der Kusthavens. Hydrografie; Koninklijke Marine. Hydrografisch Bureau (1994). Hydrografische reductiekaart 1987 voor de monding van de Ooster- en Westerschelde en voor de Belgische kust. Editie 2. [S.n.]: [s.l.]. 1 map pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngSmolders, S.; Temmerman, S.; Meire, P. (2016). Importance of a marsh and marsh characteristics for storm surge attenuation along an estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 62, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngTemmerman, S.; Stark, J.; Smolders, S.; Meire, P. (2016). How ecological restoration may contribute to mitigate hydrodynamic changes in estuaries, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 59, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngVanlede, J.; Vandenbruwaene, W.; Maximova, T.; van Rooijen, A. (2016). Optimalisation of the design of the Hedwige-Prosperpolder depoldering: a multi-model approach, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 73, meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngWijnhoven, S.; Kromkamp, J. (2013). Ecologisch functioneren. T2009 rapportage Schelde estuarium. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-10. NIOZ: Yerseke. 458-499 pp., meer

http://www.vliz.be/images/imis/icons/openaccess.pngYsebaert, T.; De Mesel, I.; Wijnhoven, S.; Kromkamp, J.C. (2013). Flora en fauna. T2009 rapportage Schelde estuarium. Monitor Taskforce Publication Series, 2013-09. NIOZ: Yerseke. 386-497 pp., meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid