ATTENDERING N° 85      September 2017

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Wilt u de attendering stopzetten of heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.Peer reviewed Open Access


Boeken

(1919). Tractaten en tractaatsbepalingen: de Schelde betreffende sinds 1648. Gebrs. J. & H. van Langenhuysen: 's-Gravenhage. 727 pp., meer

(2016). 2016 - Feiten & cijfers. Havenbedrijf Antwerpen NV: Antwerpen. 36 pp., meer

Du Mortier, B. (1869). Bouquet du littoral belge. Imprimerie C. Annoot-Braeckman: Gand. 58 pp., meer

Jans, M. (2015). Sigmaplan: vallei van de Grote Nete [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op 'CIW Symposium Meerlaagse Waterveiligheid', 16/11/2015, Brussel. Waterwegen en Zeekanaal: [s.l.]. 22 slides pp., meer

Kothuis, B.; Kok, M. (Ed.) (2017). Integral design of multifunctional flood defenses: multidisciplinary approaches & examples. Delft University Publishers: Delft. ISBN 978-94-6186-808-4. 200 pp., meer

Plancke, Y.; Vandebroek, E.; Claeys, S.; Meire, D. (2017). Sediment transport in the Schelde-estuary: the challenge of performing good measurements in challenging conditions [PRESENTATION]. Presented at HMEM – Durham, N.H., U.S.A., July 2017. Flanders Hydraulics: Antwerp. 13 slides pp., meer

Rijk, J.C.; van Rhijn, A. (1849). Beschrijving behoorende bij de hydrographische kaart der zeegaten van de monden der Schelde, welke trigonometrisch opgenomen, in plan gebragt en geteekend is, op last van het Departement van Marine. Ter Algemeene Landsdrukkerij: 's Gravenhage. 32 pp., meer

Rijk, J.C.; van Rhijn, A. (1855). Beschrijving behoorende bij de hydrographische kaart der zeegaten van de monden der Schelde, welke trigonometrisch opgenomen, in plan gebragt en geteekend is, op last van het Departement van Marine. Ter Algemeene Landsdrukkerij: 's-Gravenhage. 35 pp., meer

Ronse, A. (1874). Les ports belges: recherches historiques relatives à nos communications avec la mer. 2me édition. Typo- et lithographie Edw. Galliard et Comp.: Bruges. 84 pp., meer

Ryk, J.C. (1825). Beschrijving behoorende bij de hydrographische kaart der zeegaten van de monden der Schelde, welke trigonometrisch opgenomen, in plan gebragt en geteekend is, op last van zijne excellentie den heere MR. J.C. van der Hoop. Arbon & Krap: Rotterdam. 38 pp., meer

Stessels, M.A. (1868). Des courants de marée dans l'Escaut. Impr. Van Dooren: Bruxelles. 17 pp., meer

van Mansfeld, M. (1804). Het recht der stad Bergen op ten Zoom wegens de vrye visschery op de Schelde verdedigt; Nevens een omstandig verhaal van het voor gevallene diens aangaande op den 31ste january 1804. [S.n.]: [s.l.]. 10 pp., meer

Top

Artikels

Van Impe, J. (2007). Pollution par un fioul léger dans le bas-escaut (Zélande, Pays-Bas): son effet sur les comportements et les activités d'une population d'oies cendrées Anser anser. Alauda 75(2): 119-128, meer

Brakman, C. (1937). Atractodon elegans Charlesworth. Basteria 2(1): 14-16, 1 plate, meer

(1839). Tractaat tusschen Nederland en de mogendheden en tusschen Nederland en België van 19 April 1839. B.S. 26: 13-66, meer

Buise, M. (2016). Bijzondere waarnemingen in onze regio. De Steltkluut Winter 2016: 16-17, meer

Buise, M. (2016). Zeepaling in Saeftinghe. De Steltkluut Herfst 2016: 14-14, meer

Reumer, J.W.F.; Mens, T.H.; Post, K. (2017). New finds of giant raptorial sperm whale teeth (Cetacea, Physeteroidea) from the Westerschelde Estuary (province of Zeeland, the Netherlands). Deinsea-Rotterdam 17: 32-38, meer

Schwarz, C.; Cox, T.; van Engeland, T.; van Oevelen, D.; van Belzen, J.; van de Koppel, J.; Soetaert, K.; Bouma, T.J.; Meire, P.; Temmerman, S. (2017). Field estimates of floc dynamics and settling velocities in a tidal creek with significant along-channel gradients in velocity and SPM. Est., Coast. and Shelf Sci. 197: 221-235. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2017.08.041, meer

Dijkstra, Y.M.; Brouwer, R.L.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.P. (2017). The iFlow modelling framework v2.4: a modular idealized process-based model for flow and transport in estuaries. Geosci. Model Dev. 10(7): 2691-2713. https://hdl.handle.net/10.5194/gmd-10-2691-2017, meer

Le Coz, M.; Chambord, S.; Meire, P.; Maris, T.; Azémar, F.; Ovaert, J.; Buffan-Dubau, E.; Kromkamp, J.C.; Sossou, A.C.; Prygiel, J.; Spronk, G.; Lamothe, S.; Ouddane, B.; Rabodonirina, S.; Net, S.; Dumoulin, D.; Peene, J.; Souissi, S.; Tackx, M.; Sossou, A.C. (2017). Test of some ecological concepts on the longitudinal distribution of zooplankton along a lowland water course. Hydrobiologia 802(1): 175–198. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-017-3256-6, meer

Clerckx, L. (1966). Perspectives et problèmes du port d'Anvers. Rech. écon. Louvain 32(4): 247-258, meer

Ramaker, R.; Leopold, M.F. (2015). Bruinvis volgt spiering naar westerschelde. Resource: weekblad voor Wageningen UR 10(8): 8-8, meer

Goetheer, B. (2012). Heeft de Filippijnse tapijtschelp Ruditapes philippinarum (Adam & Reeve, 1850) zich in de Westerschelde gevestigd? Spirula 387: 107, meer

Meire, D.; Claeys, S.; Plancke, Y. (2017). Characterization of uncertainty in the measuring of bottom transport using_ADCP, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer

Plancke, Y.; Vandebroek, E.; Claeys, S.; Meire, D. (2017). Sediment transport in the Schelde-estuary: the challenge of performing good measurements in challenging conditions, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer

Plancke, Y.; Meire, D.; Vandebroek, E.; Hassan, W.; Schrijver, M. (2017). Validation of numerical hydrodynamic models using recent field measurements in the Schelde-estuary, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer

Meire, D.; Kolokythas, G. K.; Plancke, Y. (2017). Wave measurements along an estuary with heavy ship traffic, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-7], meer

Schepers, L.; Maris, T.; Meire, P.; Temmerman, S. (2018). The Scheldt estuary: an overview of the morphodynamics of intertidal areas, in: Demoulin, A. (Ed.) Landscapes and landforms of Belgium and Luxembourg. pp. 281-296. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-58239-9_17, meer

Heyse, I.; Demoulin, A. (2018). The Flemish valley: response of the Scheldt drainage system to climatic and glacio-eustatic oscillations, in: Demoulin, A. (Ed.) Landscapes and landforms of Belgium and Luxembourg. pp. 297-311. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-58239-9_18, meer

Baeteman, C. (2018). The coastal plain of Belgium, joint product of natural processes and human activities, in: Demoulin, A. (Ed.) Landscapes and landforms of Belgium and Luxembourg. pp. 313-334. https://hdl.handle.net/10.1007/978-3-319-58239-9_19, meer

Top

Rapporten

Buise, M.A. (2015). BMP in Saeftinghe 2015. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut/Stichting Het Zeeuwse Landschap: [s.l.]. 21 pp., meer

Buise, M.A. (2016). BMP in Saeftinghe 2016. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut/Stichting Het Zeeuwse Landschap: [s.l.]. 22 pp., meer

Coen, L.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sigma Cluster Bovendijle: optimalisatie overloopdijkhoogte. versie 4.0. WL Rapporten, 15_091_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 27 pp., meer

Cumps, F.; Wens, F. (1993). Tijoverzichtsmodel van de Westerschelde: evolutie van het Verdronken Land van Saaftinge. WL Rapporten, 500_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + figuren pp., meer

De Laet, P.; Wens, F.; Smets, E. (1993). Wiskundig model van de Schelde: project oostwest. WL Rapporten, 440_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10, 6 tables, 63 appendices pp., meer

Dekker, L. (1985). Hydraulisch onderzoek naar de Tweede Braakmanhaven. Deel 1: T1-situatie. Notitie WWKZ, 85.V005. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW): Vlissingen. 14 + bijlagen pp., meer

Kuin, R.A.; Stroband, H.J. (1946). Overzicht van de Zeeuwse hoofdwaterkeringen. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER): Den Haag. 98 + bijlagen pp., meer

Lanckriet, T.; Dewinter, J.; Santermans, J.; Gruwez, V.; Vanden Eede, S.; Pandelaers, C.; Depreiter, D. (2015). Monitoringprogramma Flexibel Storten. Voortgangsrapport 2012-2013: syntheserapport. 4.0. IMDC: Antwerpen. 95 + bijlagen pp., meer

Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Morphodynamic modelling of the Scheldt mouth: effects of extreme wave and wind events. Version 2.0. FHR reports, 14_094_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 31 pp., meer

Plancke, Y.; Van Braeckel, A.; Cox, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sedimentstrategie Beneden-Zeeschelde: deelrapport 8. Samenvatting. 4.0. WL Rapporten, 14_025. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group/INBO/Universiteit Antwerpen: Antwerpen. iii, 20 pp., meer

Stoop, H. (2014). Notitie reikwijdte en detailniveau. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 43 + bijlagen pp., meer

Troost, K.; Perdon, K.J.; van Zwol, J.; Jol, J.; van Asch, M. (2017). Schelpdierbestanden in de Nederlandse kustzone in 2017. CVO (Centrum voor Visserijonderzoek) Report, 17.014. Centrum voor Visserijonderzoek: IJmuiden. 38 pp., meer

van Loon, W.; Bakker, I. (2017). Programma van eisen voor de zoute sedimentmonitoring van Rijkswaterstaat voor biologische toepassingen. Rijkswaterstaat WVL/Rijkswaterstaat, CIV: Lelystad. 3 pp., meer

Verbeek, R.G.; Smits, R.R.; Boudewijn, T.J. (2013). Huidige situatie en autonome ontwikkeling natuurwaarden Zeesluis Terneuzen. Natura 2000-gebieden en EHS-gebieden in de ruime omgeving. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 42 pp., meer

Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Haven van Antwerpen Royerssluis: aanvullende simulaties nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 + 31 p. bijlagen pp., meer

Top

Thesissen

Anvarifar, F. (2017). Towards flexibility in the design and management of multifunctional flood defences. TU Delft: Delft. 204 pp. , meer

Top

Andere

Afdeling Kust - Vlaamse Hydrografie (2017). Westerschelde - Zeeschelde: monding Westerschelde tot monding Rupel 2017 (kaartnummer 104) [KAART]. Vlaamse overheid. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Brussel. 10 kaarten pp., meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy