ATTENDERING N° 97      September 2018

Deze service biedt u een maandelijks overzicht van alle nieuwe aanwinsten die via ScheldeMonitor beschikbaar gesteld werden. Alle attenderingen worden bijgehouden in een Archief, zodat u die op elk moment terug kunt consulteren. Heeft u vragen over de attendering, ga dan naar Contact.
Uitschrijven kan te alle tijde online via
Attendering of door een mail te sturen naar attendering-unsubscribe@scheldemonitor.org

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleidPeer reviewed Open Access


Artikels

Vlam, A.W. (1942). De veranderingen in den mond van de Westerschelde van het begin der 16e eeuw tot omstreeks 1800. Arch. Meded. Kon. Zeeuws Gen. Wet. 1942: 41-52, meer

Verhelst, P.; Bruneel, S.; Reubens, J.; Coeck, J.; Goethals, P.; Oldoni, D.; Moens, T.; Mouton, A. (2018). Selective tidal stream transport in silver European eel (Anguilla anguilla L.) – Migration behaviour in a dynamic estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 213: 260-268. https://hdl.handle.net/10.1016/j.ecss.2018.08.025, meer

Silinski, A.; Schoutens, K.; Puijalon, S.; Schoelynck, J.; Luyckx, D.; Troch, P.; Meire, P.; Temmerman, S. (2018). Coping with waves: plasticity in tidal marsh plants as self-adapting coastal ecosystem engineers. Limnol. Oceanogr. 63(2): 799-815. https://hdl.handle.net/10.1002/lno.10671, meer

Fredricx, D. (2004). De bouw van twee tunnels onder de Schelde te Antwerpen (1931-1933). M&L, Monum. Landsch. 23(6): 28-54, meer

 

Boeken & Hoofdstukken

Hubrechts, J.; Defloor, D. (2012). Project Hedwige-Prosper: creation of new wetlands along the river Scheldt, in: PIANC-COPEDEC VIII: Eight International Conference on Coastal and Port Engineering in Developing Countries: "Meeting the Challenges of the Coastal Environment", IIT Madras, Chennai, India, 20-24 February 2012: Book of abstracts. pp. 227-228, meer

Allen, J.R.L. (1968). Current ripples: their relation to patterns of water and sediment motion. North-Holland: Amsterdam. XIII, 433 pp, meer

Bakker, J.G.M.; Braam, B.M.; van Leeuwen, H.J.C. (1993). Airborne CCD-video monitoring performance and application of a colour infra-red video system. Beleidscommissie Remote Sensing: Delft. ISBN 90-5411-075-9. vi, 62 + plates pp, meer

Boersma, J.R.; Terwindt, J.H.J. (1981). Berms on an intertidal shoal: shape and internal structure, in: Nio, S.D. et al. (Ed.) Holocene marine sedimentation in the North Sea basin. Special Publication of the International Association of Sedimentologists, 5: pp. 39-49. https://hdl.handle.net/10.1002/9781444303759.ch3, meer

Peeters, A.; Cumps, F. (1983). Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout: 1933-1983. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 73 pp, meer

Top

Rapporten

(1975). Tweede bericht betreffende een empirische methode ter bepaling van zandtransporten in de Westerschelde. Memo 75-8. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, Studiedienst Vlissingen: Vlissingen. 11 + bijlagen pp, meer

(2001). MER Linkerscheldeoever - Deurganckdok: figurenbundel. Gemeentelijk Havenbedrijf: Antwerpen. 96 pp, meer

(2017). Deltaprogramma 2018. Doorwerken aan een duurzame en veilige delta. Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Den Haag. 145 pp, meer

Aqua Vision (2004). Verwerking van stromingsmetingen op de Schelde, locatie Oosterweel. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 13 + bijlagen pp, meer

Dam, G.; Van Prooijen, B. (2006). Morfodynamische berekeningen van de Westerschelde met behulp van "FINEL2d". Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 92 + fig. pp, meer

Ganzenwerkgroep Zeeland (2017). Ganzen- en Zwanentellingen in Zeeland. Seizoen 2015/2016. Sovon-rapport, 2017/40. Sovon Vogelonderzoek Nederland: Nijmegen. 45 + bijlage pp, meer

Haelters, J.; Kerckhof, F.; Moreau, K.; Potin, M.; Doom, M.; Jauniaux, T. (2018). Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke vissen in België in 2017. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN): Brussel. 30 pp, meer

International Marine and Dredging Consultants (2001). Aanvullend hydraulisch-morfologisch onderzoek van het Deurganckdok in de Antwerpse haven: eindrapport. Milieu en Veiligheid: [s.l.]. VIII, 165 + bijlagen pp, meer

International Marine and Dredging Consultants; Belgroma; Soresma; HAECON; Resource Analysis; Technum (2004). Actualisatie van het Sigmaplan. Integrale verkenning Scheldebekken. Integrale verkenning Rupelbekken. Planstudie rivierherstelproject Durme: deelopdracht 3. Hydrologische en hydraulische modellen: volume 3a. Scenarioanalyse: bijlagen. Versie 2.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Zeeschelde: [s.l.]. bijlagen + cd-rom pp, meer

Maronier, V.; Drenth, R.; den Held, S.; van de Poll, T.; de Haan, M.; Bouthoorn, A.; Nieborg, R. (2018). PlanMER Omgevingsplan Zeeland 2018. Royal Haskoning DHV: Amersfoort. 82 + bijlagen pp, meer

Runhaar, H.; Klijn, F. (1993). Aanzet tot een aquatische ecoserie-indeling. CML-rapport, 98. Rijksuniversiteit Leiden. Centrum voor Milieukunde (CML): Leiden. 63,6 pp, meer

Sneekes, A.C.; van Barneveld, E. (2018). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2017 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren. IMARES Wageningen Report, C048/18. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 19 + bijlagen pp, meer

Sneekes, A.C.; van Barneveld, E. (2018). Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2017 monitoringsprogramma van schol (Pleuronectes platessa L.). IMARES Wageningen Report, C044/18. Wageningen Marine Research: IJmuiden. 19 + bijlagen pp, meer

Studieconsortium IMDC - WLB (1993). Containerkaai Noord: hydraulisch en sedimentologisch onderzoek: deelrapport 11. Hydraulisch onderzoek toegangsgeul Zandvliet- en Berendrechtsluis. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. 37 + bijlagen pp, meer

Van Maren, D.S.; Winterwerp, J.C.; Uittenbogaard, R.E. (2007). New developments in the mud transport module of Delft3D. Report II: implementation, sensitivity analysis, calibration and validation. Delft Hydraulics: Delft. 324 pp, meer

van Roomen, M.; van Winden, E.; Hustings, F.; Koffijberg, K.; Kleefstra, R. (2005). Watervogels in Nederland in 2003/2004. Sovon monitoring rapport, 2005/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland: Beek-Ubbergen. 182 pp, meer

Vandenbruwaene, W.; Hertoghs, R.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Vos, G.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2017: Deelrapport 7. Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2017. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 118 + 13 p. bijl. pp, meer

Top

Thesissen

Kambier, P.J. (1995). Optimale diepteligging W.O.V.. MA Thesis. Civil Engineering and Geosciences: Delft. 131 + bijlagen pp, meer

Peters, M.E. (2018). Identification and taphonomy of a Miocene Leatherback Turtle (Testudines: Dermochelyidae) from the Westerschelde, The Netherlands. MSc Thesis. Faculty of Geosciences: Utrecht. , meer

Vanhooren, D. (1991-1992). Schorren als foerageergronden voor estuariene vissen. MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent. 59 + bijl. pp, meer

Top

Andere

Bauwens, D. (2004). Amfibieën en reptielen, in: Provoost, S. et al. (Ed.) Levende duinen: een overzicht van de biodiversiteit aan de Vlaamse kust. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud, 22: pp. 184-193, meer

Goossens, J.; Reubens, J.; Moens, T. (2018). What moves European sea bass?, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 79, meer

Verhelst, P.; Huisman, J.; Reubens, J.; Baeyens, R.; Buysse, D.; Coeck, J.; Deneudt, K.; Goethals, P.; Griffioen, B.; Moens, T.; Nagelkerke, L.A.J.; Nolting, C.; Pauwels, I.; Schollema, P.P.; Van Keeken, O.; Winter, H.; Mouton, A. (2018). Heading South or North: novel insights on European silver eel (Anguilla anguilla L.) migration in the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – 53rd European Marine Biology Symposium. Oostende, Belgium, 17-21 September 2018. VLIZ Special Publication, 82: pp. 97, meer

Vervorst, I.; Beijersbergen, J. (1991). Western Scheldt policy plan. Administrative Forum Western Scheldt/Bestuurlijke Klankbordforum Westerschelde: Zeeland. 24 pp, meer

Top


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy