SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 10
Januari - Februari 2007

Publicaties

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

Anon. (2003) Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium: op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van de mogelijke maatregelen om het streefbeeld natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Bijlagen. Werkdocument RIKZ, 2003.825x. appendices pp., details

Anon. (2005) Kaderrichtlijn Water: de vaart erin! De Europese Kaderrichtlijn Water en gemeenten. Provincie Zeeland: Middelburg, The Netherlands. 18 pp., details

Anon. (2005) Schoon water in het stroomgebied van de Schelde: de Europese Kaderrichtlijn Water in Zeeland en West-Brabant. Rijkswaterstaat Zeeland/Provincie Zeeland: Middelburg, The Netherlands. 7 pp., details

Anon. (2006) In debat over de Kaderrichtlijn Water: balanceren en op je tellen passen. Conferentie Kaderrichtlijn Water Scheldestroomgebied 15 februari 2006 verslag. [S.n.]: [S.l.]. 5 pp., details

Anon. (2006) Studie van de stromingsvelden en sedimentuitwisseling aan de ingang van Deurganckdok: additional processing of ADCP and salinity data 17/11/2005 and 28/11/2005. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 596/3. IMDC: Antwerpen, Belgium. III, 11 + 230 p. Appendices pp., details

Anon. (2006) Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 5.2: omgevingscondities juli - december 2005. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 596/5. IMDC & WL/Delft hydraulics & GEMS International: Antwerpen, Belgium. 20 + appendices pp., details

Anon. (2007) Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 7.4: 23 maart 2006 Parel 2 - Schelle. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 596/5. IMDC & WL/Delft hydraulics & GEMS International: Antwerpen, Belgium. IV, 20 + 76 appendices pp., details

Anon. (2007) Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 7.5: maart 2006 Laure Marie - Transect K. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 596/5. IMDC & WL/Delft hydraulics & GEMS International: Antwerpen, Belgium. IV, 27 + 216 pp., details

Anon. (2007) Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 7.6: 23 maart 20069 Veremans - Waarde. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 596/5. IMDC & WL/Delft hydraulics & GEMS International: Antwerpen, Belgium. IV, 19 + 94 p. Appendices pp., details

Anon. (2007) Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 8.1: vaste meetopstelling inzake bodemgedrag - winter 2006. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 596/5. IMDC & WL/Delft hydraulics & GEMS International: Antwerpen, Belgium. III, 19 + 57 p. Appendices pp., details

Anon. (2007) Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 6.1: Calibratie Winter 15 maart en 14 april 2006. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 596/5. IMDC & WL/Delft hydraulics & GEMS International: Antwerpen, Belgium. IV, 31 + 43 appendices pp., details

Anon. (2007) Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 7.1: 21 maart 2006 longitudinale zoutverdeling - Deurganckdok. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 596/5. IMDC & WL/Delft hydraulics & GEMS International: [S.l.]. IV, 14 + 52 p. Appendices pp., details

Anon. (2007) Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 7.2: 22 maart 2006 Parel 2 - Deurganckdok. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 596/5. IMDC & WL/Delft hydraulics & GEMS International: Antwerpen, Belgium. IV, 22 + 79 p. Appendices pp., details

Anon. (2007) Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 7.3: Laure Marie - Liefkenshoek. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 596/5. IMDC & WL/Delft hydraulics & GEMS International: Antwerpen, Belgium. IV, 26 + 191 p. Appendices pp., details

Adema, J. (2006) Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen. Aanvullende studie deelopdracht 3: vergelijking hindcast en forecast en afregelen saliniteit. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 729/9(Aanvull. Stud. Deelopdracht 3). Alkyon: Emmeloord, Netherlands. 26 + 9 p. Tables, 91 p. Figures, 1 p. Appendix pp., details

Adema, J. (2006) Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen: synthese. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 729/9. Alkyon: Emmeloord, Netherlands. 8 + 2 p. Tables pp., details

Antrop, M.; Leinfelder, H.; Vanhecke, L. (2006) Landbouw, botanica, ecologie en natuur, in: Vanbelleghem, D. et al. (2006). ---. pp. 320-331, details

Arijs, K.; Versonnen, B.; Vangheluwe, M.; Vanhoorne, B.; Cuvelier, D.; Vanden Berghe, E.; Mees, J.; Ghekiere, A.; Janssen, C. (2006) DIMAS Development of an integrated database for the management of accidental spills. Part 2. Global change, ecosystems and biodiversity - SPSDII: final report. Belgian Science Policy: Brussels, Belgium. 55 pp., details

Breine, J.; Maes, J.; Quataert, P.; Van den Bergh, E.; Simoens, I.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C. (2007) A fish-based assessment tool for the ecological quality of the brackish Schelde estuary in Flanders (Belgium). Hydrobiologia 575(1): 141-159, details

Coosen, J.; Dekker, W. (2002) Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: Voortgangsrapportage 2001. Gedeputeerde Staten van Zeeland: Zeeland, The Netherlands. 44 pp., details

Couderé, K.; Vincke, J.; Nachtergaele, L.; Van den Bergh, E.; Dauwe, W.; Bulckaen, D.; Gauderis, J. (2005) Geactualiseerd Sigmaplan voor veiligheid en natuurlijkheid in het bekken van de Zeeschelde: synthesenota. [S.n.]: [S.l.]. ii, 74 pp., details

Cumps, F. (1993) Tijoverzichtsmodel van de Westerschelde : evolutie van het Verdronken Land van Saaftinge. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 500/1. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 15 +12 p. Figures pp., details

De Mesel, I.; Derycke, S.; Swings, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2006) Role of nematodes in decomposition processes: does within-trophic group diversity matter?. Mar. Ecol. Progr. Ser. 321: 157-166, details

De Troch, M.; Houthoofd, L.; Chepurnov, V.; Vanreusel, A. (2006) Does sediment grain size affect diatom grazing by harpacticoid copepods?. Mar. Environ. Res. 61(3): 265-277, details

Duursma, E.K.; Frissel, M.J.; Guary, J.C.; Martin, J.M.; Nieuwenhuize, J.; Pennders, R.M.J.; Thomas, A.J. (1985) Plutonium in sediments and mussels of the Rhine-Meuse-Scheldt estuary, in: (1985). Seminar on the behaviour of radionuclides in estuaries, Renesse (The Netherlands), 17-21 September, 1984. pp. 71-106, details

Eloot, K. (2006) Onderzoek naar het effect van de stroming ter hoogte van Hansweert en het Zuidergat. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 795. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. 28 + 19 p. Figures pp., details

Eloot, K. (2006) Selectie experimentele bepaling en evaluatie van een wiskundig model voor scheepsmanoeuvres in ondiep water. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent, Belgium. ISBN 90-8578-092-6. xiv, 398 pp., details

Forster, R.M.; Rossi, F.; Bonnie, K.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2006) Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde: ecologisch monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden: rapport lot 2 deel 11 van 11. NIOO Rapport, 2006-2. Nederlands Instituut voor Ecologie: Yerseke, Netherlands. 125 + cd-rom (figures) pp., details

Ghekiere, A.; Fenske, M.; Verslycke, T.; Tyler, C.; Janssen, C. (2005) Development of a quantitative enzyme-linked immunosorbent assay for vitellin in the mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). Comp. Biochem. Physiol. (A Physiol.) 142(1): 43-49, details

Hartsuiker, G. (2000) Bouw randdelta-3 model. Alkyon: Emmeloord, Netherlands. 21 + 2 p. tables, 59 p. figures pp., details

Heinis, F.; de Boer, M.; Hollander, H.; Backes, Ch.W. (2001) Verkenning van een strategie voor natuurcompensatie bij een mogelijke verdieping in het Schelde-estuarium. Projectbureau LTV: Delft, The Netherlands. 32 + annexes pp., details

Jottier, T. (2006) Onderzoek naar het zwevend stofgehalte door de poorten van het GGG Lippenbroek en evaluatie van de gebruikte analyse- en bemonsteringsmethodes: stageverslag bij de bacheloropleiding geologie oktober 2006. Thesis. Universiteit Gent: Gent, Belgium. 60 pp., details

Kromkamp, J.; Peene, J. (1995) Possibility of net phytoplankton primary production in the turbid Schelde Estuary (SW Netherlands). Mar. Ecol. Progr. Ser. 121: 249-259, details

Maeckelberghe, H. (1997) De kwaliteit van de Schelde in 1994: samenvatting van het rapport opgemaakt en gepubliceerd door de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS). Water 94: 107-112, details

Maes, J.; Geysen, B.; Stevens, M.; Ollevier, F. (2003) Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2003. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven, Belgium. 16 pp., details

Maes, J.; Geysen, B.; Stevens, M.; Ollevier, F.; Breine, J.; Belpaire, C. (2005) Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2004. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven, Belgium. 43 pp., details

Meyvis, L. (1977) Indijkingen en waterbouwkundige werken langs de Westerschelde en de Zeeschelde, 1.. Verslagen Antwerpse Zeediensten, 77(12). Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgium. 53 + 28 p. Figures pp., details

Meyvis, L. (1977) Indijkingen en waterbouwkundige werken langs de Westerschelde en de Zeeschelde, 2.. Verslagen Antwerpse Zeediensten, 77(13). Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen, Belgium. 14 + 9 p. Appendices, 1 p. Table pp., details

Noppe, H. (2007) Occurrence of hormones in the Scheldt estuary: an analytical challenge!, in: Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZ Young Scientists’ Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 14, details

Parmentier, J. (Ed.) (2006) Uitgevaren voor de Kamer Zeeland. Walburg Pers: Zutphen, The Netherlands. ISBN 90-5730-409-0. 135 pp., details

Pieters, T.; Verbeek, H.; Dillingh, D. (2002) Het Scheldegetij: beschrijving en analyse van het getij in het Schelde-estuarium. Rapport Bureau Getijdewateren (BGW), 0102. RIKZ: Middelburg, Netherlands. 73 pp., details

Schüttenhelm, R.T.E. (1979) Geologisch onderzoek van het mondingsgebied van de Westerschelde III. Rapporten Rijks Geologische Dienst, 10245. 9 + 10 p. Appendices pp., details

Smets, E. (1972) De hydrodynamische aspecten in de studie van de verontreiniging der oppervlaktewateren. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 295/2. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. II, 70 + 20 p. appendices pp., details

Steenbergen, J.; Meesters, E. (2006) Habitatmodellen in het beheer: zijn state-of-the-art modellen voor kokkels in de Westerschelde bruikbaar voor beheer en beleidsbesluiten?. Wageningen IMARES Rapport, C091/06. Wageningen IMARES: Ijmuiden, The Netherlands. 60 pp., details

Stevens, M. (2006) Getij- en bekkengebonden habitatgebruik door vissen in het Schelde-estuarium. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Heverlee, Leuven, (Belgium). ISBN 978-90-8649-073-8. 150 pp., details

Stevens, M.; Cuveliers, E.; Maes, J.; Ollevier, F. (2006) Direct and indirect effects of predation on an intertidal benthic community, in: Stevens, M. (2006). Intertidal and basin-wide habitat use of fishes in the Scheldt estuary. pp. 61-80, details

Stevens, M.; Maes, J.; Ollevier, F. (2006) A spatially-explicit bioenergetics model of habitat quality for flounder Platichthys flesus in the Scheldt estuary, in: Stevens, M. (2006). Intertidal and basin-wide habitat use of fishes in the Scheldt estuary. pp. 92-112, details

Stevens, M.; Maes, J.; Ollevier, F. (2006) Taking potluck: trophic guild structure and feeding strategy of an intertidal fish assemblage, in: Stevens, M. (2006). Intertidal and basin-wide habitat use of fishes in the Scheldt estuary. pp. 37-59, details

Stevens, M.; Maes, J.; Van Asten, B.; Ollevier, F. (2006) Zonation and tidal stream migration of fishes on an estuarine mudflat, in: Stevens, M. (2006). Intertidal and basin-wide habitat use of fishes in the Scheldt estuary. pp. 17-36, details

Tánczos, I.; Wang, Z.B.; van Helvert, M.; van Ormondt, M.; Bruinsma, R.; Jeuken, C. ([S.a.]) Vooronderzoek naar het voorspellen van het onderhoudsbaggerwerk en het verbeteren van de stortstrategie in de Westerschelde: deelovereenkomst 3 MER-fase morfologie. Arcadis - Technum: [S.l.]. 84 pp., details

Termaat, R.; Van der Meer, E.J. (2003) Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: Voortgangsrapportage 2002. Gedeputeerde Staten van Zeeland: Zeeland, The Netherlands. 37 pp., details

van Berchum, A.M.; Adriaensen, M.A.M. (2005) Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: Voortgangsrapportage 2004. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: Middelburg, The Netherlands. 34, 1 map pp., details

van Berchum, A.M.; Adriaensen, M.A.M. (2006) Natuurcompensatieprogramma Westerschelde: Voortgangsrapportage 2005. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Directie Zeeland: Mideelburg, The Netherlands. 34, 1 map pp., details

Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.; Baten, I.; Meire, P. (2005) Ecological rehabilitation of the Schelde estuary (the Netherlands–Belgium; Northwest Europe): linking ecology, safety against floods, and accessibility for port development. Restoration Ecology 13(1): 204-214, details

Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P.; Consemulder, J.; Willemse, B.S.; Hoeksema, R.; Haas, H.; Kornman, B. (2003) Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium: op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van de mogelijke maatregelen om het streefbeeld natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Werkdocument RIKZ, 2003.825x. 99 pp., details

Van Ryckegem, G.; De Regge, N.; van den Bergh, E. (2006) Voedselecologie en gedrag van overwinterende watervogels langs de Zeeschelde: een methodologische studie. Rapport INBO, 2006.28. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium, details

Verbraeck, Y. (2006) Haring, garnaal en mosselen in Klein-Brabantse keukens, kunst en volksmond, voorafgegaan door de saga van de Mariekerkse haringrokerijen. Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant: Willebroek, Belgium. ISBN 90-76934-26-6. 141 pp., details

Verween, A. (2007) Recruitment patterns of Mytilopsis leucophaeata in the harbour of Antwerp: implications for ecologically and economically sound biofouling control, in: Verween, A. (2007). Biological knowledge as a tool for an ecologically sound biofouling control: a case study of the invasive bivalve Mytilopsis leucophaeata in Europe. pp. 57-73, details

Verween, A.; Hendrickx, F.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007) Larval presence prediction through logistic regression: an early warning system against Mytilopsis leucophaeata biofouling, in: Verween, A. (2007). Biological knowledge as a tool for an ecologically sound biofouling control: a case study of the invasive bivalve Mytilopsis leucophaeata in Europe. pp. 111-131, details

Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2006) Op- en afvaartregeling voor 8000 (en meer) TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145DM. Deelopdracht 2: manoeuvreergedrag van 8000 TEU containerschepen. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): publicaties, 689/4. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics: Borgerhout, Belgium. 17 + 7 p. Tables, 36 p. Figures, 39 p. Appendices pp., details

Willems, P.; Boukhris, O.; Berlamont, J.; Van Eerdenbrugh, K.; Viaene, P.; Blanckaert, J. (2007) Impact van klimaatverandering op Vlaamse rivieren. Het Ingenieursblad 76(1): 28-33, details

Willequet, B. (2006) Bornem: het risico ingedijkt, in: Vanbelleghem, D. et al. (2006). ---. pp. 294-317, details


Projecten

2002-2005: Development of an integrated approach for the removal of tributyltin (TBT) from waterways and harbours: prevention, treatment and reuse of TBT contaminated sediments, details

2006-2007: Study on the vegetation under tidal range in the Flemish part of the Scheldt estuary: 2 mesocosmos experiments and experimental area Lippenbroek., details

2005: Automatisch Identificatie Systeem (AIS), details

2005-2006: Deelprojecten WESP, details

2005-2006: Dijkversterkingen, details

2000: Kaderrichtlijn Water: Stroomgebieddistrict Schelde, details

2000: Schelde Monitoring Nautische Veiligheid Westerschelde, details

2000: Nederlandse Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water, details

2000-2006: Onderzoek naar de habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus) in het Schelde-estuarium op basis van een veldstudie en wiskundige modellen, details

2004-2005: Onderzoek recreatievaart Westerschelde, details

2005-2005: Opleiding & Training Vessel Traffic Services (VTS)-personeel, details

2006-2007: Opwaardering van de OMES-databank, betreffende data van het Vlaamse gedeelte van het Schelde estuarium, details

2002-2007: Programma Nautische Veiligheid Westerschelde, details

2006: Schelde Electronic Chart System (Schelde-ECS), details

2005: Schelde Navigator Marginale Schepen (SNMS), details

2006-2007: Studie naar de basiswaterkwaliteit in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, details

2006-2007: Studie naar de koolstofcyclus in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, details

2006-2007: Studie naar de primaire productie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, details

2006-2007: Studie naar de sedimentologie in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, details

2006-2007: Studie naar het fytoplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, details

2006-2007: Studie naar het zoöplankton in het Vlaams gedeelte van het Schelde-estuarium, details

2004-2005: Verkenning kleine vaartuigen op de Schelde, details

2004-2005: Vessel Traffic Management and Information Services, details

2005-2006: Westerscheldeplanner, details


Datasets

Digitale Topografische Bestanden van de natte infrastructuur. Adviesdienst voor Geo-informatie en ICT, details

Dioxines Westerschelde. Vestiging Middelburg, Directie Zeeland, Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, details

Monitoring na een dijkherlegging ter hoogte van Heusdenbrug (Zeeschelde LO). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Monitoring polder Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Kruin VZW, details

Monitoring van een dijkherlegging aan de Paddebeek. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Monitoring van een kleinschalige ontpoldering aan het Paardenschor. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Project Honker: Wintertelling Canadese Ganzen rond de Zeeschelde. Natuurpunt, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Vegetatie-ecologie in de polders van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Vegetatiemonitoring langs de Zeeschelde. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org