line
SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 13
Juli - Augustus 2007

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line
Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenCD-Roms & Video's - RapportenThesissen
line

Publicaties

Open Documenten

Maes, J.; Stevens, M.; Breine, J. (2007) Modelling the migration opportunities of diadromous fish species along a gradient of dissolved oxygen concentration in a European tidal watershed. Est., coast. and shelf sci. (in press): 10.1016/j.ecss.2007.03.036, details

Azémar, F.; Van Damme, S.; Meire, P.; Tackx, M. (2007) New occurrence of Lecane decipiens (Murray, 1913) and some other alien rotifers in the Schelde estuary (Belgium). Belg. J. Zool. 137(1): 75-83, details

Struyf, E.; Van Damme, S.; Gribsholt, B.; Bal, K.; Beauchard, O.; Middelburg, J.J.; Meire, P. (2007) Phragmites australis and silica cycling in tidal wetlands. Aquat. Bot. 87(2): 134-140, details

Stevens, M.; Breine, J.J.; Simoens, I. ([2006]) Harbasins Report: Water management strategies for estuarine and transitional waters in the North Sea Region. WP2 Estuarine ecosystem functioning and health: Spatial and temporal trends in the fish community of the Zeeschelde - Results from fyke catches in 2005. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Belgium. 29 pp., details

Bisschop, G. (1977) Contribution to the study of the nematode fauna of the North Sea and Westerschelde estuary.[Bijdrage tot de studie van de nematodenfauna van de Noordzee en de Westerschelde ter hoogte van haar monding]. BSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent, Belgium. 129 pp., details

Huotong, C. (1987) Study of the meiobenthos in the Southern Bight of the North Sea and its use in ecological monitoring. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Zoologisch Instituut: Gent, Belgium. 172 pp., details

Jensen, P. (1974) Contribution to the knowledge of the nematode fauna from a silt and sandy bottom in the southern North Sea (I.C.W.B.).[Bijdrage tot de kennis van de nematodenfauna uit een slibrijke en zandrijke zeebodem in de zuidelijke Noordzee (I.C.W.B.)]. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent, Belgium. 107 pp., details

Sharma, J. (1985) A study of the nematode fauna of three estuaries in the Netherlands. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent, Belgium. 279 pp., details

line

Boeken en Monografieën

Anon. (2002) Tweede memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het schelde-estuarium, details

Hollander, H.; Zanting, H.A. (2000) Samenvattingen onderzoeken, audit en second opinions morfologie, natuurlijkheid, toegankelijkheid en veiligheid Langetermijnvisie Schelde-estuarium; vastgesteld door de TSC van 26 oktober 2000. Projectbureau LTV: Delft, the Netherlands, details

Fischer, M.M. (Ed.) ([S.d.]) Holocene evolution of Zeeland (SW Netherlands). Mededelingen / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Rijks Geologische Dienst, details

Olausson, E.; Cato, I. (Ed.) ([S.d.]) Chemistry and biogeochemistry of estuaries.[Chemie en biogeochemie in estuaria]. Wiley Interscience, details

Anon. (2001) Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen 29. [Contributions to the history of West-Zeeuws-Vlaanderen 29]. Contributions to the history of West-Zeeuws-Vlaanderen, 29. Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen: Aardenburg, the Netherlands, details

Hildred, A. (Ed.) ([S.d.]) VOC Anniversary Shipwreck Project. Report on the excavation of the Dutch East Indiaman Vliegent Hart., details

Kuipers, J.J.B. ([S.d.]) Sluimerend in Slik. Verdronken dorpen en verdronken land in zuidwest Nederland, details

Muckelroy, K. ([S.d.]) Maritime archaeology, new studies in maritime archaeology.[Maritieme archeologie, nieuwe studies in maritieme archeologie], details

Van der Horst, A.J. ([S.d.]) Met geen drooge oogen om tesien. De ondergang van het VOC-retourschip 't Vliegent Hart in 1735. De Bataafsche Leeuw, details

line

Artikels & Hoofdstukken

Aquatic Botany [Aquat. Bot.]

Anon. (2007) Aquat. Bot. 87(2). Aquatic Botany, 87(2)

AVES: bulletin [AVES]

Anon. (1964) Bulletin AVES 54. AVES: bulletin

Belgian Journal of Zoology [Belg. J. Zool.]

Anon. (2007) Belg. J. Zool. 137(1). Belgian Journal of Zoology, 137(1)

Contributions to the history of West-Zeeuws-Vlaanderen [Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen]

Anon. (2001) Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen 29. [Contributions to the history of West-Zeeuws-Vlaanderen 29]. Contributions to the history of West-Zeeuws-Vlaanderen, 29. Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen: Aardenburg, the Netherlands

Estuarine, Coastal and Shelf Science [Est., coast. and shelf sci.]

Anon. ([S.d.]) Est., coast. and shelf sci. (in press). Estuarine, Coastal and Shelf Science, in press

European journal of phycology [Eur. J. Phycol.]

Anon. ([S.d.]) Eur. J. Phycol. 36. European journal of phycology

Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks [Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks]

Anon. (1968) Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks XXII. Handelingen der Maatschappij van Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks

Hydrobiologia [Hydrobiologia]

Anon. (2007) Hydrobiologia 588. Hydrobiologia, 588

Anon. ([S.d.]) Hydrobiologia 269/270. Hydrobiologia

Journal of Marine Systems [J. Mar. Syst.]

Anon. (2004) J. Mar. Syst. 48(1-4). Journal of Marine Systems, 48(1-4)

Le Gerfaut: revue belge d'ornithologie = De Giervalk [Le Gerfaut]

Anon. (1969) Le Gerfaut/De Giervalk 59. Le Gerfaut: revue belge d'ornithologie = De Giervalk, 59

Mededelingen / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen [Mededelingen / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen]

Fischer, M.M. (Ed.) ([S.d.]) Holocene evolution of Zeeland (SW Netherlands). Mededelingen / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Rijks Geologische Dienst

Netherlands Journal of Geosciences = Geologie en Mijnbouw [Netherlands Journal of Geosciences = Geologie en Mijnbouw]

Anon. ([S.d.]) Netherlands Journal of Geosciences = Geologie en Mijnbouw 84(2). Netherlands Journal of Geosciences = Geologie en Mijnbouw

Rond de Poldertorens [Rond de Poldertorens]

Anon. (1989) Rond de Poldertorens XXXI. Rond de Poldertorens, XXXI

The Auk: a quarterly journal of ornithology [The Auk]

Anon. (1984) The Auk 101. The Auk: a quarterly journal of ornithology, 101

The International Journal of Nautical Archaeology

Anon. ([S.d.]) The International Journal of Nautical Archaeology, 35(2). The International Journal of Nautical Archaeology

Water: Tijdschrift over Waterproblematiek [Water]

Anon. (1988) Water 7(43/1). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 7(43/1)

line

CD-ROM's & Video's

Maeghe, K. (2003) Het gebruik van numerieke modellen bij de bepaling van overstromingsgebieden, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) (2003). Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-10, details

Graré, W.; Bulckaen, D. (2003) Het Sigmamodel: een hydrodynamisch 1D model Mike11 van de Westerschelde en het Zeescheldebekken. Samenvattende beschrijving, in: Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) (2003). Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. pp. 1-35, details

line

Rapporten

Kuijper, K.; van der Kaaij, T.; de Goede, E. (2006) LTV O&M actieplan voor morfologisch onderzoek modelinstrumentarium: Delft 3D. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. 582 pp., details

Soresma nv - Haecon (2006) Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde: monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 4: uitvoeren van sediment tracing proeven rond de plaat van Walsoorden. Analyse meetresultaten tracerproeven. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. ii, 69 + figures pp., details

Anon. (2006) Samenvatting Achtergrondrapporten; KRW Monitoring Rijndelta, Maas, Schelde en Eems, details

Spanoghe, G.; Gyselings, R.; van den Bergh, E. (2006) Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002:resultaten van het derde jaar. Bijlage 8.6 van het derde jaaverslag van de Beheerscommissie Natuurcompensatie Linkerscheldeoevergebied. [Monitoring of the Schelde left-bank area, in application of the resolution of the flemish Parliament of 20 February 2002:results of the third year. Supplement 8.6 to the third annual report of the 'Beheerscommissie Natuurcompensatie Linkerscheldeoevergebied']. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2006.1: Brussel, Belgium. 147 pp., details

Spanoghe, G.; Gyselings, R.; van den Bergh, E. (2003) Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het eerste jaar. Bijlage 8.7 bij het eerste jaarverslag van de Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied. [Monitoring of the Schelde left-bank area, in application of the resolution of the Flemish Parliament of 20 February 2002:results of the first year. Supplement 8.7 to the first annual report of the 'Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied']. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2003.15: Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. 76 + appendices pp., details

Bozuwa, J.; Gauderis, J. (2005) Vervoerstromen in de Rijn-Schelde Delta (RSD); Koppelingsmogelijkheden grensoverschrijdende verkeers- en vervoerstromen. Eindrapport, details

Anon. (2000) Kostenindicaties bij de Langetermijnvisie Schelde-estuarium. International Marine & Dredging Consultants N.V.: Antwerpen, Belgium. 46 pp., details

Asselman, N.E.M. (1991) Morfologische ontwikkeling van het platengebied van Valkenisse in de periode 1972-1986. (Bundeling van 3 stagerapporten). Werkdocument RIKZ, 92.808X: Middelburg, the Netherlands, details

Bollebakker, P. (1996) Duflow modellen van de Westerschelde voor 1960 en 1990. Werkdocument RIKZ, AB-96.846x: M, details

Buxc, T.H.M.; Tobias, F.C. (1989) Een onderzoek naar de bodemmorfologie van het oostelijk deel van de Westerschelde 1985-1986. Afstudeerrapport: Utrecht, the Netherlands, details

Coosen, J.; Stikvoort, E. (1994) Bodemdieren litoraal Platen van Valkenisse, Slikken van Waarde, Baalhoek en Saeftinge, september 1990. Werkdocument RIKZ, AB-94.893x: Middelburg, the Netherlands, details

Daan, N. (1995) Ecoprofiel-informatie met betrekking tot diverse vissoorten en garnaal. RIVO Rapport, CO57/95: the Netherlands, details

Dillingh, D.; Heinen, P.F. (1994) Zeespiegelrijzing, getijverandering en deltaveiligheid. Rapport RIKZ, 94.026: Den Haag, the Netherlands, details

Van Wershoven, T.C. (1995) Potenties en maatregelen voor terugkeer van trekvissen in het Scheldestroomgebied. Werkdocument RIKZ, AB-95.840X: Middelburg/Nijmegen, the Netherlands, details

Van der Male, C. (1993) Euleriaanse reststromen op de Westerschelde berekend met DETWES. Werkdocument RIKZ, 93.839x: Middelburg, the Netherlands, details

Sas, P. (1993) Intertidaal voorkomen, groei en consumptie van schol Pleuronectes platessa rond de Plaat van Valkenisse in het Westerschelde estuarium: Gent, Belgium, details

Ruessink, G. (1991) De bodemmorfologie in de geulen van het oostelijk deel van de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, 92.808X: Middelburg, the Netherlands, details

Mol, G. (1995) De Westerschelde: een resultaat van menselijke ingrepen. Rapport RIKZ, 95.030: Middelburg, the Netherlands, details

Nachtergale, L.; Weyn, K.; Vanden Abeele, L.; D'Haese, B.; Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Tessier, T. (2007) Jaarverslag 2006 : beheercommissie natuurcompensaties linkerscheldeoever : stand van zaken realisatie natuurcompensaties en monitoring in het linkerscheldeoevergebied : in uitvoering van de resolutie van het Vlaams parlement van 20 februari 2002. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Kallo, the Netherlands. 128 pp., details

Donkers, M.; Jeuken, C.J.L.; Van der Weck, A.; Sas, M.; Heinis, F.; Lambeek, J.J.P.; van Rompaey, M. (2007) Monitoringsprogramma toegankelijkheid: hoofdrapport (definitief) Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Proses2010: [S.l.]. 109 + appendices pp., details

Dam, G.; Van Prooijen, B. (2006) Morfodynamische berekeningen van de Westerschelde met behulp van "FINEL2d". Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. iii, 92 + figures pp., details

Anon. ([S.d.]) Rapport van de commissie; Onderzoek Alternatieven Ontpoldering Westerschelde; Commissie Maljers, details

Anon. (2005) Natuurprogramma Westerschelde; Verantwoording realisering (minimaal) 600 hectare estuariene nieuwe natuur en de relatie met de instandhoudingsdoelstellingen Vogel- en Habitatrichtlijn, details

Klinkers, L. (2005) Evaluatie van ProSes; het Vlaams-Nederlands project tot vaststelling van een integraal pakket van maatregelen op het vlak van toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid in het Schelde-estuarium, details

Verlinde, H.; Verheyen, S. (2004) Economie als bouwsteen; Dossier MKBA's en onderliggend onderzoek van de Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium. ProSes Rapport, 16489. Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes): Bergen op Zoom. 58, appendices pp., details

Verbeek, H. (2004) Inhoudelijke voortgang ProSes; Samenvatting voor internet. ProSes Rapport, 14536: Bergen op zoom, the Netherlands. 72 pp., details

Van der Aa, B.; Blom, E.; Dekker, A.; Hamelink, E.; Melissen, C.; Roovers, S.; Dorsman, E.; Heusinkveld, B.; Raicu, S.; Schoonakker, J.; Vernooy, M.; Veenstra, J.; Van der zwan, C. (2004) Natuurontwikkeling in combinatie met zilte aquacultures; Verkennende ontwerpstudie voor de Braakman- en Hellegatpolder. Hogeschool Zeeland: Vlissingen, the Netherlands. 59, appendices pp., details

Koppers, M.; Ovaa, E. (2007) Actieve betrokkenheid van maatschappelijke partijen bij de implementatie van de kaderrichtlijn water; Ervaringen en wensen in zeven deelstroomgebieden; deelstroomgebied Schelde, details

ten Hove, D.; Koldenhof, Y.; van der Tak, C. (2004) Nautisch onderzoek van het Schelde-estuarium. [Nautical research of the Scheldt estuary]. MARIN: Wageningen, the Netherlands. 112 + appendices pp., details

Jansen, M.H.P. (2003) Onderzoek lokatie en afmetingen Overschelde : Westelijke en oostelijke variant; Modelberekeningen Overschelde, details

Anon. (2003) Reactienotitie; Wikken en wegen : vragen en antwoorden over de plannen van aanpak voor S-MER en MKBA. ProSes Rapport, 6838: Bergen op Zoom, the Netherlands. 21 pp., details

Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P. (2003) Studierapport natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium; Op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van mogelijke maatregelen om het streefbeeld Natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Werkdocument RIKZ, 2003.825x. [S.n.]. 99 + annexes pp., details

Zanting, H.A.; van Dyck, M. (2002) Ontwikkelingsschets schelde-estuarium : concept probleemschets. Resource Analysis: Delft, the Netherlands. 16 + annexes pp., details

Verbeke; Blok, P.M. (2002) Voorstudie MKBA Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, details

Blok, P.M. (2002) Voorbereiding MKBA Schelde-estuarium : Toegankelijkheid, Natuurlijkheid en Veiligheid (discussiepapers). [S.n.]. [no pag.] pp., details

Singer, J. (2000) The link between morphology and ecology in the Long Term Vision of the Schelde Estuary; A conceptual framework and preliminary results.[De link tussen morfologie en ecologie in de Lange Termijn Visie van het Schelde estuarium; Een conceptueel kader en voorlopige resultaten]. Projectbureau LTV: Delft, the Netherlands. 48 + annexes pp., details

de Deckere, E.; Meire, P. (2000) The development of an objective for the Schelde estuary on the basis of ecosystem functions, approached from the function naturalness.[De ontwikkeling van een streefbeeld voor het Schelde estuarium op basis van de ecosysteemfuncties, benaderd vanuit de functie natuurlijkheid]. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group: Antwerpen, Belgium. 33 pp., details

den Heijer, F.; Calle, E. (2000) Lange Termijn Visie Schelde-estuarium; Grenzen aan dijkversterking. [Long Term Vision Schelde estuary; Limits to dike protection]: Delft, the Netherlands. 21 pp., details

Anon. (2000) Nut en noodzaak verruiming vaarweg van en naar de havens in het Scheldebekken, details

Taal, M.; de Boer, M. (2001) Aanpak onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium. Resource Analysis: Delft, the Netherlands. 24 + annexes pp., details

Zanting, H.A.; Claus, E.; de Boer, M.; ten Thij, F. (2001) Projectplan : Aanpak en fasering onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium; Advies aan de TSC van 22 november 2001, details

Peters, J.J.; Meade, R.H.; Parker, R.; Stevens, M.A. (2000) Westerschelde : Draft baseline report, details

Sas, M. (2000) Samenvatting van de verschillende deelonderzoeken en audit door Prof. J. Berlamont en Prof. K. d'Angremond. Projectbureau LTV: Delft, the Netherlands. 16 pp., details

Heip, C.H.R.; De Pauw, N.; Malherbe, B.; Terwindt, J.; Hearne, J.; Mourits, L. (2000) Rapport van de audit LTV ecologie-morfologie. [Report of the audit LTV ecology-morphology]. Projectbureau LTV: Delft, the Netherlands. 24 + annexes pp., details

Roos, H.; Witlox, F.; Gauderis, J. (2000) Langetermijnvisie Schelde-estuarium; Second opinion economische onderzoek. [Long Term Vision Schelde estuary; Second opinion economical study]. Projectbureau LTV: Delft, the Netherlands. 9 pp., details

Brilman, J.F.; van Pelt, F.M.M. (2006) Recreatietellingen in de Westerschelde 2005. [Recreation counting in the Westerschelde 2005]. Provincie Zeeland: Middelburg, the Netherlands. 28 pp., details

Verheyen, W.; Scheltjens, T.; Lowyck, E.; van Dyck, M.; Claus, E.; Kamp, B.; De Smedt, P. (2003) Opmaken van een beleidsplan waterrecreatie- en toerisme van de waterwegen en kust in Vlaanderen. Resource Analysis: Antwerpen, Belgium. 98 pp., details

Anon. (2000) Situatieschets visserij Schelde-estuarium. Directie Zeeland. 10 pp., details

Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Fey, F.; Jol, J.; Goudswaard, P.C. (2007) Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren. Wageningen IMARES Rapport, C071/07. Wageningen IMARES: The Netherlands. 44 pp., details

Stevens, M.; Breine, J.J.; Simoens, I. ([2006]) Harbasins Report: Water management strategies for estuarine and transitional waters in the North Sea Region. WP2 Estuarine ecosystem functioning and health: Spatial and temporal trends in the fish community of the Zeeschelde - Results from fyke catches in 2005. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Belgium. 29 pp., details

Chen, M.S.; De Smedt, F.; Wartel, S. (2007) Interpretation of field measurements in the Zeeschelde at Kruibeke for the periods of 1995-1998 and 2002-2005. Vrije Universiteit Brussel. Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde: Brussel, Belgium. 39 pp., details

IMDC (2006) Report 1: hydrodynamic model. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. V, 82 pp., details

IMDC (2006) Report 2: morphologic model. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. VI, 284 pp., details

Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (2006) Verbetering van het ESTMORF model voor het Schelde estuarium: uitbreiding van het model met de Beneden-Zeeschelde en een verificatie van het model op basis van waarnemingen voor de periode 1990-2002. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. iii, 148 pp., details

Cohen, A.B.; Jeuken, M.C.J.L. (2006) LTV O&M verbetering van het 1D morfologische model SOBEK. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. iii, 158 pp., details

Maris, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (2005) Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu: geïntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2004. Universiteit Antwerpen: Antwerpen, Belgium. different pagination pp., details

Verelst, K. (2006) Bepaling van een directionele correlatie voor golfhoogte en golfrichting ten behoeve van de estuaire vaart. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 765/19: Borgerhout, Belgium. v, 18 + figures, appendices pp., details

van Kessel; Vanlede, J.; Bruens, A. (2006) Development of a mud transport model for the Scheldt estuary in the framework of LTV: phases 1 and 2. Versie 1.0. WL/Delft Hydraulics & Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Delft, Netherlands. 79 + appendices pp., details

Bruens, A.; Vanlede, J.; van Kessel (2006) Notitie beheersvragen LTV-slibmodel. WL/Delft Hydraulics & Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Delft, Netherlands. ii, 10 pp., details

Brenninkmeijer, A.; Stienen, E.W.M. (1992) Ecological profile of the Sandwich Tern (Sterna sandvicensis).[Ecologisch profiel van de Grote Stern (Sterna sandvicensis)]. RIN-report, 92(17). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

line

Thesissen

Bisschop, G. (1977) Contribution to the study of the nematode fauna of the North Sea and Westerschelde estuary.[Bijdrage tot de studie van de nematodenfauna van de Noordzee en de Westerschelde ter hoogte van haar monding]. BSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent, Belgium. 129 pp., details

Huotong, C. (1987) Study of the meiobenthos in the Southern Bight of the North Sea and its use in ecological monitoring. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent, Zoologisch Instituut: Gent, Belgium. 172 pp., details

Jensen, P. (1974) Contribution to the knowledge of the nematode fauna from a silt and sandy bottom in the southern North Sea (I.C.W.B.).[Bijdrage tot de kennis van de nematodenfauna uit een slibrijke en zandrijke zeebodem in de zuidelijke Noordzee (I.C.W.B.)]. MSc Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent, Belgium. 107 pp., details

Sharma, J. (1985) A study of the nematode fauna of three estuaries in the Netherlands. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Gent: Gent, Belgium. 279 pp., details

line

Andere

Fairbridge, R.W. (1980) The estuary: its definition and geodynamic cycle.[Het estuarium; zijn definitie en geodynamische cyclus], in: Olausson, E.; Cato, I. (Ed.) Chemistry and biogeochemistry of estuaries. pp. 1-35, details

Coornaert, M. (1989) Het tienderecht in de oorspronkelijke parochie Oostkerke en op het eiland Wulpen met de topografie en de geschiedenis van Wulpen. Rond de Poldertorens XXXI: (1):5-35; (2):3-32; (3):3-43 en (4):3-36, details

Anon. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen. [Contributions to the history of West-Zeeuws-Vlaanderen]. Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, details

Termote, T. (1999) Verdwenen in de Noordzee. De geschiedenis van de Duitse U-boten aan de Belgische kust in de Eerste Weredoorlog en opheldering over het lot van vijftien verdwenen onderzeeërs. De Krijger: Erpe, Belgium. 164 pp., details

Weber, W. ([S.d.]) Een gezonken V.O.C. schip. 't Vliegent Hart, details

line

Datasets

Belgische Biotische Index. Vlaamse Milieumaatschappij, details

Habitat detailtellingen watervogels. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Invloed van voedselaanbod en verstoring op de verspreiding van de Bergeend Tadorna tadorna langs de Zeeschelde. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Departement Biologie, details

M.E.R. Containerterminal-Noord (Bergeend). , Ecolas - Environmental Consulting & Assistance NV, details

Monitoring beheer in natuurreservaten. Instituut voor Natuurbehoud, Ghent University, Afdeling Natuur, details

Sectortellingen watervogels en steltlopers op het Groot-Buitenschoor. , details

Seizoenaal voorkomen en foerageergedrag van tafeleend in de Zeeschelde. University of Antwerp, details

Tellingen en gedragsobservaties van watervogels in de Ketenissepolder. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Tidal, diel and semi-lunar changes in the fauna assemblage of the salt marsh "Het Verdronken Land van Saeftinghe". Afdeling Mariene Biologie, details

Typologie en habitatmodellering van overwinterende watervogels op de Zeeschelde. University of Antwerp, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Voedselecologie van de wintertaling (Anas crecca L.) op twee slikgebieden in de Zeeschelde: verkennende studie naar het foerageergedrag en de voedselbeschikbaarheid. Ghent University, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Voedselecologie van krakeend op steenbestorting in de Rupel. University of Antwerp, details

Voorkomen van watervogels langs de Zeeschelde: sterk beïnvloed door de watervervuiling. Ghent University, details

Abundantie, populatiestructuur en migratiepatronen van Neomysis integer, Mesopodopsis slabberi en andere Mysidacea. Afdeling Mariene Biologie, details

AZ monitoring: waterkwaliteit van de Schelde. , details

Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Bodemkundige karakterisatie van gecontroleerde overstromingsgebieden en schorren.. , Afdeling Bodem- en waterbeheer, details

De Pauw: Milieu en plankton in het Westerschelde estuarium.. Protistology and aquatic ecology research group, details

De waterkwaliteit in het Lippenbroekexperiment. Ecosystem Management Research Group, details

Estuariene schorkreken als habitat voor de strandkrab Carcinus maenas. Afdeling Mariene Biologie, details

Experimentele bepaling van de weefselspecifieke turnoversnelheid van stabiele C en N isotopen bij de mariene grondel (Pomatoschistus minutus). Laboratorium voor Aquatische Ecologie, Katholieke Universiteit Leuven, details

Factoren die de habitatwaarde van tidale schorren voor nekton beïnvloeden in de Westerschelde. Afdeling Mariene Biologie, details

Fysische waterkwaliteit (vnl. zeezoutgehalte, temperatuur, zuurtegraad, hardheid ) van de Zeeschelde. Maritieme Toegang - Antwerpen, Administratie Waterwegen en Zeewezen, details

Habitatwaarde van een estuariene schor in ontwikkeling voor vissen en macrocrustaceeën. Afdeling Mariene Biologie, details

Het phytobenthos van Lippenbroek. , details

Het verdronken land van Saeftinghe als kinderkamer habitat voor postlarvale Grijze garnaal, Crangon crangon. Afdeling Mariene Biologie, details

Korte-termijn sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium. Katholieke Universiteit Leuven, details

Lange-termijn sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium. Katholieke Universiteit Leuven, details

Leloup& Konietzko: Biologische studie van de Zeeschelde tussen B/NL grens en Doel.. , details

Lichtklimaat en primaire productie in Lippenbroek. Laboratoire d' Océanographie Chimique et Géochimie des Eaux, details

Monitoring aandachtsoorten in natuurreservaten. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Nekton gemeenschappen van de schorkreken in het Westerschelde estuarium. Afdeling Mariene Biologie, details

OMES 13-uurs metingen op de Zeeschelde. Ecosystem Management Research Group, Laboratorium Analytische en Milieuchemie, Laboratoire d' Océanographie Chimique et Géochimie des Eaux, details

OMES opgewaardeerde databank 2007. , Vlaams Instituut voor de Zee, Ecosystem Management Research Group, Centre for Estuarine and Marine Ecology, Laboratoire d' Océanographie Chimique et Géochimie des Eaux, Protistology and aquatic ecology research group, Afdeling Sedimentologie, Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes, Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde, Vlaamse Milieumaatschappij, Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

OMES: case-studie Lippenbroek. Ecosystem Management Research Group, Waterbouwkundig Laboratorium, Laboratoire d' Océanographie Chimique et Géochimie des Eaux, Protistology and aquatic ecology research group, Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes, Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde, details

OMES: mesocomos studies in Kruibeke en UA campus. Ecosystem Management Research Group, details

Role van bioturbation bij sedimentevolutie in Lippenbroek. Ecosystem Management Research Group, Laboratoire d'Ecologie des Hydrosystèmes, details

ScheldeMonitor. Vlaams Instituut voor de Zee, details

Schorkreken in het brakke deel van het Westerschelde estuarium als habitat voor vissen en macrocrustacea. Afdeling Mariene Biologie, details

Sedimentatie in Lippenbroek. Ecosystem Management Research Group, details

Sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium: een studie op basis van veldmetingen en numerieke modellering. Katholieke Universiteit Leuven, details

Sedimentlading in het fluvatiel deel van het scheldebekken.. Afdeling Sedimentologie, Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde, Dienst Continentaal Plat, details

Sedimenttransport en processes in Lippenbroek. Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde, details

Studie van de Belgische havens in het licht van de MARPOL-overeenkomst ivm pollutiepreventie. Ecolas - Environmental Consulting & Assistance NV, details

Temporele variatie in het voedingsritme in een tidale kreekpopulatie van de brakwatergrondel Pomatoschistus microps in het Verdronken Land van Saeftinghe (Westerschelde). Afdeling Mariene Biologie, details

Van Meel: Hydrobiologie van de Zeeschelde thv Liefkenshoek. , details

Veranderingen in nektongemeenschappen langs de saliniteitsgradiënt van de Schelderivier. Afdeling Mariene Biologie, details

Verspreiding van zwevende stof in het Schelde estuarium en de relatie met Mesozooplankton.. , details

Voedingsgewoonten van jonge predatorvissen in schorkreken langs de saliniteitsgradiënt van de Westerschelde. Afdeling Mariene Biologie, details

Voorkomen en voeding van de Zeebaars Dicentrarchus labrax in de kreken van het Verdronken Land van Saeftinghe. Afdeling Mariene Biologie, details

Voorkomen, groei, produktie, voeding en consumptie van de brakwatergrondel Pomatoschistus microps van het Westerschelde estuarium.. Afdeling Mariene Biologie, details

line

Projecten

1990: Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde, details

2005-2007: De habitattoets getoetst, details

1994-1999: Estuarium Decision Support System, details

2003-2007: EU Interreg IIIB - NEW!Delta, details

2006-2007: Fysische verstoring van getijdengebieden door golfslag van schepen in het Schelde-estuarium., details

2007-2008: Informatie-aanlevering zoute wateren t.b.v. Thema Water in Natuurbalans 2008, details

2006-2007: Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Kruibeke in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, details

2006-2007: Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Kruibeke in de periodes 1995-1998 en 2002-2005 Ketenisse polder: evoluties na de afgraving tot slik en schor gebied, details

2006-2006: LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, details

2005-2009: Models for Assessing and Forecasting the Impact of Environmental Key Pollutants on Marine and Freshwater Ecosystems and Biodiversity, details

2005: Monintoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, details

2001-2001: Strategische verkenning van de zoetwatervoorziening voor Zuidwest Nederland, details

2006-2006: Systeembeschrijving Westerschelde, details

2007-2011: Tracing and Integrated Modeling of Natural and Antropogenic Effects on Hydrosystems, details

1999-1999: Tweede spoorontsluiting van de haven van Antwerpen - A102, details

1996: Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde, details

2007-2008: Westerschelde LTV-O, details

2007-2008: Westerschelde LTV-O Delta Havens, details

2006-2008: Delta Kust, details

2005: DeltaLandschap, details

2005: DeltaLandschap DeltaNet, details

2000-2005: Ecologisch onderzoek van de baggerspeciedijk te Magershoek (haven van Antwerpen), details

2003-2006: Gestion intégrée des ressources en eau : "Caractérisation des masses d'eau souterraine du Bassin de l'Escaut en Région wallonne, à partir des connaissances disponibles sur les aquifères: SCALDIT", details

1997-1998: Gestion intégrée des ressources en eau: "Intégration de la problématique des crues et inondations dans le contexte socio-économique", details

2006-2006: Japanse oesters (Crassostrea gigas) in de Oosterschelde, details

2007-2009: Landgebruik en het transport van silicium doorheen het Scheldebekken, details

1998-2001: Langetermijnvisie Schelde-estuarium, details

1996-1997: Management milieu-effectrapportage Baggerspeciestort Westerschelde, details

2006-2007: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. Perceel 3., details

2006-2008: Ontwikkeling van het intergetijdengebied Hertogin Hedwigepolder en het noordelijk gedeelte van de Prosperpolder, details

2004-2006: Optimalisatie van de baggerwerken in de maritieme toegang van de Westerschelde en de Beneden Zeeschelde, details

2001-2001: Startnota voor een lange termijn visie voor het Vlaamse havenbeleid, details

2001-2004: Strategisch Milieueffectrapport (S-MER) Masterplan voor de mobiliteit te Antwerpen, details

2001-2001: Zuidelijk eiland, details

line

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org