SCHELDEMONITOR ATTENDERING
line
SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 19
Juli - Augustus 2008

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line
Open DocumentenBoekenArtikels en Hoofdstukken - Rapporten
line

Publicaties

Open Documenten

Decrop, B. (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Analyse van de aanslibbingsprocessen: een empirisch model [PPT Presentatie]. International Marine & Dredging Consultants N.V.: Antwerpen, Belgium. 15 slides pp., details

International Marine and Dredging Consultants (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Sedimentbalans [PPT Presentatie]. 30 slides pp., details

Vanlede, J. (2008) Langdurige metingen Deurganckdok. Deurganckdok: overzicht van gevoerd onderzoek [PPT Presentatie]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 17 slides pp., details

Roose, F. (2008) Langdurige metingen - Analyse aanslibbing Deurganckdok: voorstelling resultaten [PPT Presentatie]. Maritieme Toegang: Anwterpen, Belgium. 15 slides pp., details

Brys, R.; Ysebaert, T.; Escaravage, V.; Van Damme, S.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2005) Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen in functie van de KRW: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en /of MEP in elk Vlaams overgangswatertype vanuit de - overeenkomstig de KRW - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen. Rapport INBO, 7: Brussel, Belgium. 178 pp., details

Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E. (2007) Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het vierde jaar. Bijlage 9.10 bij het vierde jaarverslag van de Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied. [Monitoring of the Schelde left-bank area, in application of the resolution of the Flemish Parliament of 20 February 2002:results of the fourth year. Supplement 9.10 to the fourth annual report of the 'Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied']. Rapport INBO, 2007.2. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 106 pp., details

Breine, J.J.; Maes, J.; Stevens, M.; Simoens, I.; Elliott, M.; Hemingway, K.; Van den Bergh, E. (2008) Habitat needs to realise conservation goals for fish in estuaries: case study of the tidal Schelde. Rapport INBO, R.2008.3. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal, Belgium. 45 pp., details

Sahan, E.; Sabbe, K.; Creach, V.; Hernandez-Raquet, G.; Vyverman, W.; Stal, L.J.; Muyzer, G. (2007) Community structure and seasonal dynamics of diatom biofilms and associated grazers in intertidal mudflats. Aquat. Microb. Ecol. 47(3): 253-266, details

Missiaen, T.; Slob, E.; Donselaar, M.E. (2008) Comparing different shallow geophysical methods in a tidal estuary, Verdronken Land van Saeftinge, Western Scheldt, the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences = Geologie en Mijnbouw 87(2): 151-164, details

line

Boeken en Monografieën

Holvoet, K.; Vereecken, H.; Devroede, N.; Ronse, Y.; Cauwenberghs, K.; Van Assel, J.; Waterschoot, G. (2008) Demonstration of integrated modelling in the Scheldt River Basin, using the OpenMI [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium & Vlaamse Milieumaatschappij & Aquafin & Université de Liège & Deltares: Antwerpen, Belgium. 1 poster pp., details

Decrop, B. (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Analyse van de aanslibbingsprocessen: een empirisch model [PPT Presentatie]. International Marine & Dredging Consultants N.V.: Antwerpen, Belgium. 15 slides pp., details

International Marine and Dredging Consultants (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Sedimentbalans [PPT Presentatie]. 30 slides pp., details

Vanlede, J. (2008) Langdurige metingen Deurganckdok. Deurganckdok: overzicht van gevoerd onderzoek [PPT Presentatie]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 17 slides pp., details

Roose, F. (2008) Langdurige metingen - Analyse aanslibbing Deurganckdok: voorstelling resultaten [PPT Presentatie]. Maritieme Toegang: Anwterpen, Belgium. 15 slides pp., details

Van Pottelberge, E. (2008) Schelde-Landschapspark: meer dan een verhaal van beeld en land! [BROCHURE]. Plangroep Concept: Meerbeek, Belgium. 20 pp., details

line

Artikels & Hoofdstukken

Aquatic Microbial Ecology [Aquat. Microb. Ecol.]

Anon. (2007) Aquat. Microb. Ecol. 47(3). Aquatic Microbial Ecology, 47(3)

FEMS Microbiology Ecology [FEMS Microbiol. Ecol.]

Anon. ([S.d.]) FEMS Microbiol. Ecol. 64(2). FEMS Microbiology Ecology

  • Sahan, E.; Muyzer, G. (2008) Diversity and spatio-temporal distribution of ammonia-oxidizing Archaea and Bacteria in sediments of the Westerschelde estuary. FEMS Microbiol. Ecol. 64(2): 175-186, details

Kenmerken - Tijdschrift voor Milieu Effectrapportage

Anon. (2004) Kenmerken 11(5). Kenmerken - Tijdschrift voor Milieu Effectrapportage, 11(5)

  • Zanting, H.A.; Weijers, P.A.; van Essen, H.B. (2004) Strategisch MER Schelde-estuarium : vier lessen uit een strategische milieubeoordeling 'avant la lettre'. Kenmerken 11(5): 4-7, details

Netherlands Journal of Geosciences = Geologie en Mijnbouw [Netherlands Journal of Geosciences = Geologie en Mijnbouw]

Anon. (2008) Netherlands Journal of Geosciences = Geologie en Mijnbouw 87(2). Netherlands Journal of Geosciences = Geologie en Mijnbouw, 87(2)

  • Missiaen, T.; Slob, E.; Donselaar, M.E. (2008) Comparing different shallow geophysical methods in a tidal estuary, Verdronken Land van Saeftinge, Western Scheldt, the Netherlands. Netherlands Journal of Geosciences = Geologie en Mijnbouw 87(2): 151-164, details

Water: Tijdschrift over Waterproblematiek [Water]

Anon. (1995) Water 14(85). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 14(85)

  • Anon. (1995) De waterverdragen van Vlaanderen. Water 14(85): I-XX, details

line

Rapporten

Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989) Haven van Antwerpen: doorsteek Amerikadok - Albertdok: deel 1. Verslag van het simulatoronderzoek. WL Rapporten, 468(rapport 1). Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. vi, 50 + figures pp., details

Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989) Haven van Antwerpen: toegang Delwaidedok. Verbreding van het kanaaldok B2 ter hoogte van de toegang tot het Delwaidedok: verslag simulatieonderzoek. WL Rapporten, 467(rapport 1). Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. v, 26 + tables, figures pp., details

Laforce, E.; Wens, F.; Roovers, P. (1977) Mathematisch model van het tijgebied der Schelde. [Mathematical model of the tide area of the Schelde]. WL Rapporten, 331-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 21 + tables, appendices pp., details

Brys, R.; Ysebaert, T.; Escaravage, V.; Van Damme, S.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2005) Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen in functie van de KRW: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en /of MEP in elk Vlaams overgangswatertype vanuit de - overeenkomstig de KRW - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen. Rapport INBO, 7: Brussel, Belgium. 178 pp., details

Gyselings, R.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E. (2007) Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het vierde jaar. Bijlage 9.10 bij het vierde jaarverslag van de Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied. [Monitoring of the Schelde left-bank area, in application of the resolution of the Flemish Parliament of 20 February 2002:results of the fourth year. Supplement 9.10 to the fourth annual report of the 'Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied']. Rapport INBO, 2007.2. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 106 pp., details

Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Van den Bergh, E. (2008) Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het vijfde jaar. Bijlage 9.10 bij het vijfde jaarverslag van de Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied. [Monitoring of the Schelde left-bank area, in application of the resolution of the Flemish Parliament of 20 February 2002:results of the fifth year. Supplement 9.10 to the fifth annual report of the 'Beheerscommissie van het Linkerscheldeoevergebied']. Rapport INBO, 2008.14. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 98 pp., details

Van den Neucker, T.; De Belder, W.; De Regge, N.; Gyselings, R.; Soors, J.; Spanoghe, G.; Van den Bergh, E.; Vandevoorde, B.; Verbessem, I. (2006) Analyse van de monitoringsresultaten van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. Concept-versie. [Analysis of the monitoring results of the nature development projects in the Schelde estuary. Concept verison.]. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2006(20). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 128 pp., details

Van der Wal, D.; Wielemaker-Van den Dool, A.; Herman, M.J. (2008) Monitoren van intertidaal slib en microfytobenthos met remote sensing. [Monitoring of intertidal siltb and microphytobenthos with remote sensing]. Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO -KNAW). Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke, the Netherlands. 62 pp., details

Paulus, P.; Goossen, J.; Klippel, M.J.; Korteweg, A.E.; Maaskant, G.C.; Prins, T.; Meeuse, C.J.; Wijga, A.; van de Linden, P.; Bil, M.; Bommele, M.; van de Berg, V. (2008) Achtergrondrapport werkgroep Waterkwaliteit; Probleemstoffen en bronnen in het Scheldestroomgebied: the Netherlands. 23 + annexes pp., details

Meinardi, K.; van Ek, R.; Zaadnoordijk, W.J. (2005) Karakterisering van het grondwater in het stroomgebieddistrict Schelde. [Characterization of the groundwater in the Scheldt basin]. VROM: the Netherlands. 73 pp., details

Anon. (2008) Ecologische doelstellingen van de oppervlaktewaterlichamen in het Scheldestroomgebied: the Netherlands. [no. pag.] pp., details

Anon. (2006) Monitoringprogramma Stroomgebied Schelde. [Monitoring programme Scheldt Basin]: the Netherlands. [no. pag.] pp., details

Huizinga, H.J. (2008) Tracébesluit Verruiming vaargeul Westerschelde. ProSes: 's-Gravenhage, the Netherlands. 51 pp., details

Anon. (2008) Nota van Antwoord; Inspraak OTB / MER; Verruiming vaargeul Westerschelde: Bergen op Zoom, the Netherlands. 49 pp., details

Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Mertens, W.; De Becker, P.; Huybrechts, W.; Van den Bergh, E. (2004) Getijonafhankelijke natuurontwikkeling in het gecontroleerd overstromingsgebied van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde: opmaak van het integraal plan KBR. Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud, 2004.16. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. 201 + maps pp., details

Boukhris, O.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K. (2008) Climate change impact on hydrological extremes in Flanders: regional differences. WL Rapporten, 706/13. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research & KU Leuven: Antwerpen, Belgium. 91 pp., details

Vercammen, L.; Backers, W.; Bertels, C.; Decock, L. (2008) Antwerpen Deurganckdok: densiteitsprikken. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Kust: Oostende, Belgium. maps, graphs pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.19. Calibratie stationaire en mobiele toestellen winter 4-5 februari 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. IV, 37 + appendices pp., details

Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989) Haven van Antwerpen: toegang Delwaidedok. Verbreding van het kanaaldok B2 ter hoogte van de toegang tot het Delwaidedok: baanplotjes. WL Rapporten, 467(rapport 1). Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 1 + plots pp., details

Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989) Haven van Antwerpen: doorsteek Amerikadok - Albertdok: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 468(rapport 1). Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 2 + plots pp., details

Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1990) Kanaal Gent - Terneuzen: ontwerp Kluizendokken: deel 1. Verslag simulatieonderzoek. WL Rapporten, 471. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. ix, 33 + tables, appendices, figures pp., details

Breine, J.J.; Maes, J.; Stevens, M.; Simoens, I.; Elliott, M.; Hemingway, K.; Van den Bergh, E. (2008) Habitat needs to realise conservation goals for fish in estuaries: case study of the tidal Schelde. Rapport INBO, R.2008.3. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal, Belgium. 45 pp., details

Breine, J.J.; Stevens, M.; Simoens, I.; Van den Bergh, E. (2008) A reference list of fish species for a heavily modified estuary and its tributaries: the River Schelde. Rapport INBO, R.2008.4. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal, Belgium. 26 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Studie van dwarsstromingen aan de Platen van Ossenisse: factual data report meetcampagnes maart - april 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. IV, 16 + appendices pp., details

Wens, F.; Roovers, P. (1977) Berekeningen in verband met de stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. I, 22 + tables, appendices pp., details

Wens, F.; Roovers, P. (1977) Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken: invloed afsluiting Durme en oude Scheldearm te Melle Error: ms record without linked s record - BEntID 120061, details

Van Thuyne, G.; Breine, J.J. (2008) Visbestandopnames in Vlaamse beken en rivieren afgevist in het kader van het 'Meetnet Zoetwatervis' 2007. Rapport INBO, R.2008.21. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Groenendaal, Belgium. 154 pp., details

line

Andere

Van Eerdenbrugh, K. (2000) Hydrologisch informatiecentrum, in: (2000). Symposium - 22 September 2000 'Safety at Sea', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. [1]-[7], details

Vantorre, M.; Laforce, E.; Dumont, G.; Wackenier, W. (2002) Development of a probabilistic admittance policy for the Flemish harbours, in: Cox, R.J. (Ed.) (2002). Proceedings on CD-ROM of the 30th PIANC-AIPCN Congress, 22-26 September 2002, Sydney, Australia., details

line

Projecten

2007: Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse, details

line

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.