SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 06
Juni-Juli, 2006

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

Projecten

1991-1994: Containerkaai Noord: Hydraulisch en sedimentologisch onderzoek., details

1999-1999: Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium: korte-termijn schets voor natuurlijkheid, details

1996-2000: Modderoverlast, sedimentatie in wachtbekkens en begroting van de sedimentexport naar waterlopen in Midden-België, details

1994: Modelling cohesive sediment tranport in estuaries and coastal waters, details

2002-2002: Sediment trap efficiency for small ponds: an experimental and modelling approach, details


Datasets

Containerdok West (2). International Marine & Dredging Consultants NV, details

Containerkaai Noord: Hydrologisch en sedimentologisch onderzoek. International Marine & Dredging Consultants NV, details

Liefkenshoektunnel morfologisch onderzoek. International Marine & Dredging Consultants NV, details

Toegangsgeul Zandvlietsluis - Berendrechtsluis. International Marine & Dredging Consultants NV, details


Publicaties

Anon. (1963) 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. Nationaal Comité voor Zeevaartpropaganda = Comité National de Propagande Maritime: Antwerpen, Belgium. 144, pl., ills. pp., details

Anon. (1992) Modellering van de waterkwaliteit van de Schelde in België. Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu. Beheerseenheid Mathematisch Model (BMM) Noordzee en Scheld-Estuarium (Brussel - Oostende): Brussel, Belgium. 16 pp., details

Asaert, G. (1993) De laatmiddeleeuwse haven van Antwerpen (15de eeuw), in: Asaert, G. et al. (1993). Antwerp, a gift from the Schelde: the Antwerp harbour through the ages. pp. 19-24, details

Asaert, G.; Belmans, H.; Hancké, L.; Himler, A.; Jalon, R.; Meersman, H.; Oost, T.; Suykens, F.; Van de Voorde, E.; Van Roey, J.; Voet, L. (1993) Antwerpen, een geschenk van de Schelde: de Antwerpse haven door de eeuwen heen. Gemeentekrediet: Brussel, Belgium. ISBN 90-5066-122-X. 99, ill. pp., details

Austen, M.C.; Warwick, R.M. (1995) Effects of manipulation of food supply on estuarine meiobenthos, in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 175-184, details

Austen, M.C.; Warwick, R.M. (1995) Effects of manipulation of food supply on estuarine meiobenthos. Hydrobiologia 311(1-3): 175-184, details

Belmans, H. (1993) De Schelde-Rijnverbinding, in: Asaert, G. et al. (1993). Antwerp, a gift from the Schelde: the Antwerp harbour through the ages. pp. 63-68, details

Bertrand, G. (1963) De Permanente Commissie van de Schelde = La Commission Permanente de l'Escaut, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 25-43, details

Bliek, A. (1963) De lijnvrachtschepen van de Breughel-klasse = Les cargoliners du type Breughel, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 107-119, details

Claessens, J.; Meyvis, L. (1995) Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het decennium 1981 -1990. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen, Belgium. 108 pp., details

Commissie voor de Milieueffectrapportage (2006) Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport. Commissie voor de Milieueffectrapportage: The Netherlands. 16, bijlagen pp., details

De Gieter, M.; Elskens, M.; Baeyens, W. (2005) Fluxes and major transport routes of arsenic in the Scheldt estuary. Mar. Chem. 95(1-2): 15-30, details

De Vos, A. (1963) De Antwerpse vloot omstreeks 1830 = La flotte anversoise vers 1830, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 83-91, details

De Vos, H. (1963) De afkoop van een erfdienstbaarheid = Le rachat d'une servitude, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 17-23, details

Dufour, G. (1963) Historiek = Historique, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 45-62, details

Escaravage, V.; Soetaert, K. (1995) Secondary production of the brackish copepod communities and their contribution to the carbon fluxes in the Westerschelde estuary (The Netherlands), in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 103-114, details

Gazeau, F.; Gattuso, J.P.; Middelburg, J.J.; Brion, N.; Schiettecatte, L.-S.; Frankignoulle, M.; Borges, A.V. (2005) Planktonic and whole system metabolism in a nutrient-rich estuary (the Scheldt estuary). Estuaries 28(6): 868-883, details

Gillikin, D.P. (2005) Barium uptake into the shells of the common mussel (Mytilus edulis) and the potential for estuarine paleo-chemistry reconstruction, in: Gillikin, D.P. (2005). Geochemistry of marine bivalve shells: the potential for paleoenvironmental reconstruction. pp. 183-207, details

Gillikin, D.P. (2005) Geochemistry of marine bivalve shells: the potential for paleoenvironmental reconstruction. PhD Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 258 pp., details

Gillikin, D.P. (2005) The link between salinity, phytoplankton, and d13C in Mytilus edulis, in: Gillikin, D.P. (2005). Geochemistry of marine bivalve shells: the potential for paleoenvironmental reconstruction. pp. 107-122, details

Goosen, N.K.; Van Rijswijk, P.; Brockmann, U. (1995) Comparison of heterotrophic bacterial production rates in early spring in the turbid estuaries of the Scheldt and the Elbe, in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 31-42, details

Goosen, N.K.; Van Rijswijk, P.; Brockmann, U. (1995) Comparison of heterotrophic bacterial production rates in early spring in the turbid estuaries of the Scheldt and the Elbe. Hydrobiologia 311(1-3): 31-42, details

Hancké, L. (1993) Het liberaal bewind in Antwerpen (1872-1914). De Grote Doorsteek en zijn betekenis, in: Asaert, G. et al. (1993). Antwerp, a gift from the Schelde: the Antwerp harbour through the ages. pp. 57-62, details

Himler, A. (1993) De Antwerpse haven vanaf de Franse periode, in: Asaert, G. et al. (1993). Antwerp, a gift from the Schelde: the Antwerp harbour through the ages. pp. 33-56, details

Jacobs, R. (1963) De bijdrage van de Schelde tot onze betalingsbalans = La contribution de l'Escaut à notre balance des paiements, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 73-81, details

Jalon, R. (1993) Een Scheldezaal in het Nationaal Scheepvaartmuseum, in: Asaert, G. et al. (1993). Antwerp, a gift from the Schelde: the Antwerp harbour through the ages. pp. 87-92, details

Kater, B.J. (Ed.) (2005) Ontwikkelingen in de kennis van de morfodynamica en ecologie van de Westerschelde. Rapport RIKZ, 2005.034. RIKZ: Middelburg, The Netherlands. 101, 1 map pp., details

Kendall, M.A.; Davey, J.T.; Widdicombe, S. (1995) The response of two estuarine benthic communities to the quantity and quality of food, in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 207-214, details

Kendall, M.A.; Davey, J.T.; Widdicombe, S. (1995) The response of two estuarine benthic communities to the quantity and quality of food. Hydrobiologia 311(1-3): 207-214, details

Kromkamp, J.; Peene, J.; Van Rijswijk, P.; Sandee, A.; Goosen, N. (1995) Nutrients, light and primary production by phytoplankton and microphytobenthos in the eutrophic, turbid Westerschelde estuary (The Netherlands), in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 9-19, details

Kromkamp, J.; Peene, J.; Van Rijswijk, P.; Sandee, A.; Goosen, N. (1995) Nutrients, light and primary production by phytoplankton and microphytobenthos in the eutrophic, turbid Westerschelde estuary (The Netherlands). Hydrobiologia 311(1-3): 9-19, details

Leemans, J.; Verspaandonk, B.; Zonneveld, I.S. (1979) Vegetatiekaart 1971 Verdronken Land van Saeftinghe vegetation map, schaal 1: 10.000 [MAP], in: Leemans, J.; Verspaandonk, B. (1980). Saeftinghe: vegetation map 1: 10.000 (1972). pp. 1 folded map, details

Meersman, H.; Van De Voorde, E. (1993) De toekomstige Antwerpse haventrafiek, in: Asaert, G. et al. (1993). Antwerp, a gift from the Schelde: the Antwerp harbour through the ages. pp. 73-85, details

Mees, J.; Fockedey, N.; Hamerlynck, O. (1995) Comparative study of the hyperbenthos of three European estuaries, in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 153-174, details

Middelburg, J.J.; Klaver, G.; Nieuwenhuize, J.; Markusse, R.; Vlug, T.; Van der Nat, F.J.W.A. (1995) Nitrous oxide emissions from estuarine intertidal sediments, in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 43-55, details

Middelburg, J.J.; Klaver, G.; Nieuwenhuize, J.; Markusse, R.; Vlug, T.; Van der Nat, F.J.W.A. (1995) Nitrous oxide emissions from estuarine intertidal sediments. Hydrobiologia 311(1-3): 43-55, details

Middelburg, J.J.; Klaver, G.; Nieuwenhuize, J.; Vlug, T. (1995) Carbon and nitrogen cycling in intertidal sediments near Doel, Scheldt Estuary, in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 57-69, details

Middelburg, J.J.; Klaver, G.; Nieuwenhuize, J.; Vlug, T. (1995) Carbon and nitrogen cycling in intertidal sediments near Doel, Scheldt Estuary. Hydrobiologia 311(1-3): 57-69, details

Oost, T. (1993) Romeins Antwerpen: een Gallo-Romeinse nederzetting op de rechteroever van de Schelde, in: Asaert, G. et al. (1993). Antwerp, a gift from the Schelde: the Antwerp harbour through the ages. pp. 13-17, details

Sautour, B.; Castel, J. (1995) Comparative spring distribution of zooplankton in three macrotidal European estuaries, in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 139-151, details

Sautour, B.; Castel, J. (1995) Comparative spring distribution of zooplankton in three macrotidal European estuaries. Hydrobiologia 311(1-3): 139-151, details

Segers, G. (1963) Scheepsonomastiek = Onomastique maritime, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 99-105, details

Seynhave, P. (1963) Studie der exploitatie-rekeningen van een regelmatige lijn = Etude sur les comptes d'exploitation d'une ligne régulière, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 93-97, details

Soetaert, K.; Herman, P.M.J. (1995) Carbon flows in the Westerschelde estuary (The Netherlands) evaluated by means of an ecosystem model (MOSES), in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 247-266, details

Soetaert, K.; Herman, P.M.J. (1995) Estimating estuarine residence times in the Westerschelde (The Netherlands) using a box model with fixed dispersion coefficients, in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 215-224, details

Soetaert, K.; Herman, P.M.J. (1995) Nitrogen dynamics in the Westerschelde estuary (SW Netherlands) estimated by means of the ecosystem model MOSES, in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 225-246, details

Soetaert, K.; Vincx, M.; Wittoeck, J.; Tulkens, M. (1995) Meiobenthic distribution and nematode community structure in five European estuaries, in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 185-206, details

Surkyn, R. (1963) De taak van het Nationaal Comité voor Zeevaartpropaganda = La tâche du Comité National de Propagande Maritime, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 69-71, details

Suykens, F. (1993) De problematiek van de Waterverdragen, in: Asaert, G. et al. (1993). Antwerp, a gift from the Schelde: the Antwerp harbour through the ages. pp. 69-72, details

Tackx, M.; Irigoien, X.; Daro, N.; Castel, J.; Zhu, L.; Zhang, X.; Nijs, J. (1995) Copepod feeding in the Westerschelde and the Gironde, in: Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (Ed.) (1995). Major biological processes in European tidal estuaries. Developments in Hydrobiology, 110: pp. 71-83, details

Taverniers, E. (1996) Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1996 Error: ms record without linked s record - BEntID 96318, details

Taverniers, E. (1997) Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1996. Verslag AMS, 97.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen, Belgium. 7, annexes pp., details

Taverniers, E. (1998) Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1997. Verslag AMS. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en Infrastructuur, Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen, Belgium, details

Van Acker, J. (1975) Antwerpen: van Romeins veer tot wereldhaven. Mercurius: Antwerpen, Belgium. 447, ill. pp., details

van der Werf, H. (2005) Met het oog op de Schelde. Vèrse Hoeven Uitgeverij: Raamsdonkveer, The Netherlands. ISBN 90-75703-10-4. 112, ill. pp., details

Van Roey, J. (1993) Antwerpen en de Schelde, in: Asaert, G. et al. (1993). Antwerp, a gift from the Schelde: the Antwerp harbour through the ages. pp. 7-12, details

Vandensteen, P. (1963) Wat is de Dienst voor de Koopvaardij? = Qu'est-ce le Service de la Marine Marchande?, in: (1963). 1863-1963 Schelde vrij = 1863-1963 Escaut libre. pp. 63-66, details

Verslycke, T.; Janssen, C.R. (2002) Effects of a changing abiotic environment on the energy metabolism in the estuarine mysid shrimp Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea). J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 279(1-2): 61-72, details

Voet, H.; Becuwe, M. (1977) Resultaten mid-wintertellingen 1975-1977 van waadvogels aan de Belgische kust en aan de Beneden-Schelde. De Wielewaal 43: 265-270, details

Voet, H.; Becuwe, M. (1977) Résultats des recensements hivernaux de limicoles, 1975-1977, à la côte belge et le long du Bas-Escaut. Bulletin AVES 14: 243-249, details

Voet, L. (1993) De Antwerpse haven vanaf de Gouden Eeuw tot en met de 18de eeuw, in: Asaert, G. et al. (1993). Antwerp, a gift from the Schelde: the Antwerp harbour through the ages. pp. 25-31, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org