SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 11
Maart - April 2007

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

Publicaties

Anon. Sigmakrant. Waterwegen en Zeekanaal: Willebroek, Belgium, details

Anon. (2007) De vlakte Van de Raan, een beschermde status waardig?. Schelde Nieuwsbrief 49: 4-5, details

Braber, L.; Borghouts, C.H. (1977) Distribution and ecology of Anthozoa in the estuarine region of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt. Hydrobiologia 52(1): 15-21, details

Brouwers, J.; Claes, K.; Moorkens, I.; De Nocker, L.; Buelens, W.; Vanneuville, W. (2006) Klimaatverandering: hoogtij(d) in klimaatbeleid, in: Van Steertegem, M. (Ed.) (2006). ---. pp. 46-67, details

Claverie, T. (2002-2003) Effet d'une pertubation hydrodynamique à petite échelle sur la macrofaune benthique. Thesis. Université de Liège, Faculté des Sciences: Yerseke, the Netherlands. 41 pp., details

Coen, I. (1978) Neerslag-afvoerrelaties voor Schelde en bijrivieren. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 3: 1-38, details

Craeymeersch, J.A.; van der Land, M.A. (1998) De schelpdierbestanden in de Voordelta 1993-1997. RIVO Rapport, C056/98. RIVO: Den Haag, The Netherlands. 37 pp., details

Dauvin, J.-C. (Ed.) (2006) North-Atlantic estuaries: problems and perspectives. Seine-Aval scientific programme, 21. 78 pp., details

Degans, H.; Baten, I.; Cabus, P.; Martens, K.; Raymaekers, F.; Vanhille, A.; Voet, M. (2006) Waterhuishouding: overstromingen in een wijzigende omgeving, in: Van Steertegem, M. (Ed.) (2006). ---. pp. 126-147, details

Derycke, S.; Hendrickx, F.; Backeljau, T.; D’Hondt, S.; Camphijn, L.; Vincx, M.; Moens, T. (2007) Effects of sublethal abiotic stressors on population growth and genetic diversity of Pellioditis marina (Nematoda) from the Westerschelde estuary. Aquat. Toxicol. 82(2): 110-119, details

Derycke, S.; Hendrickx, F.; Backeljau, T.; D’Hondt, S.; Camphijn, L.; Vincx, M.; Moens, T. (2007) Effects of sublethal abiotic stressors on population growth and genetic diversity of Pellioditis marina (Nematoda) from the Westerschelde estuary, in: Derycke, S. (2007). Patterns and processes in the genetic structure of two marine nematode taxa (Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): a molecular, morphology and experimental approach. pp. 158-177, details

Derycke, S.; Van Vynckt, R.; Vanoverbeke, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2007) Colonization patterns of Nematoda on decomposing algae in the estuarine environment: Community assembly and genetic structure of the dominant species Pellioditis marina. Limnol. Oceanogr. 52(3): 990-999, details

Derycke, S.; Van Vynckt, R.; Vanoverbeke, J.; Vincx, M.; Moens, T. (2007) Colonization patterns of Nematoda on decomposing algae in the estuarine environment: Community assembly and genetic structure of the dominant species Pellioditis marina, in: Derycke, S. (2007). Patterns and processes in the genetic structure of two marine nematode taxa (Rhabditis (Pellioditis) marina and Halomonhystera disjuncta): a molecular, morphology and experimental approach. pp. 137-155, details

Enthoven, V. (2005) La fermeture de l'Escaut: commerce et navigation dans l'estuaire de l'Escaut (1559-1609). Rev. hist. Dunkerque littoral 38: 161-190, details

Ferro, I.; Heip, C.; Middelburg, J. (2003) Cycling of iron and manganese in freshwater, estuarine and deep sea sediments. Thesis: Yerseke, the Netherlands. 162 pp., details

Gallucci, F.; Steyaert, M.; Moens, T. (2005) Can field distributions of marine predacious nematodes be explained by sediment constraints on their foraging success?. Mar. Ecol. Progr. Ser. 304: 167-178, details

Holzhauer, H.; van Eck, B.; van Maldegem, D.; Parée, E. (2007) Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-Rapport 9, deel I: Fysische hypothesen 2006: Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapport 2006. MOVE Hypothesedocument Deel I : Fysische hypothesen. Werkdocument RIKZ, ZDA/2007.808w. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg, the Netherlands. 237 pp., details

Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F.; Peters, J.J. (2006) De stortstrategie "Walsoorden": een nieuwe benadering voor het beheren van de morfologie en de ecologie van de Westerschelde [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 1 poster pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 11.1: 27 september 2006 stream - Liefkenshoek. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 30 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 3: valsnelheid slib - INSSEV. IMDC: Antwerpen, Belgium. VI, 86 + 97 p. Appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 4: aanvullende slibparameters. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 53 + 34 p. Appendices pp., details

Kamermans, P.; Malta, E.-J.; Verschuure, J.M.; Lentz, L.F.; Schrijvers, L. (1998) Role of cold resistance and burial for winter survival and spring initiation of an Ulva spp. (Chlorophyta) bloom in a eutrophic lagoon (Veerse Meer lagoon, The Netherlands). Mar. Biol. 98: 17, details

Kamermans, P.; Malta, E.-J.; Verschuure, J.M.; Schrijvers, L.; Lentz, L.F.; Lien, A.T.A. ([S.d.]) Grazing by small crustaceans stimulates growth of Ulva spp. (Chlorophyta) through preferential consumption of epiphytes. NIOO-CEME: Yerseke, the Netherlands. 22 pp., details

Klap, V.; Martens, B.; Dauwe, B. (2001) Verdieping vaargeul Westerschelde: unieke natuurwaarden op de schop: Standpuntennotitie van de Werkgroep Schelde-estuarium. Bond Beter Leefmilieu: The Netherlands. 6 pp., details

Kuipers, J.J.B.; Swiers, R.J. (2005) Het verhaal van Zeeland. Uitgeverij Verloren: Hilversum, The Netherlands. ISBN 90-6550-843-0. 310 pp., details

Lancelot, C.; Rousseau, V.; Gypens, N.; Parent, J.-Y.; Bissar, A.; Lemaire, J.; Breton, E.; Daro, M.H.; Lacroix, G.; Ruddick, K.; Ozer, J.; Spitz, Y.; Soetaert, K.; Chrétiennot-Dinet, M.-J.; Lantoine, F.; Rodriguez, F. (2007) Advanced modeling and research on eutrophication AMORE II: final report. Belgian Science Policy: Brussel, Belgium. 84 pp., details

Leenders, K.A.H.W. (2001) Ecologische aspecten van de middeleeuwse zoutwinning in de Delta. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis 1999: 43-60, details

Maandag, H. (1999) Visstand in de Oosterschelde - augustus 1999. Graduate Thesis: Yerseke, The Netherlands. 18 pp., details

Maandag, H. (Ed.) (1999) Densiteit van demersale vissoorten in de Oosterschelde periode 1983-1990. Graduate Thesis. Hogeschool Zeeland: Yerseke, The Netherlands. 34 pp., details

Monteyne, E.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2007) Endocrine disruptor levels in invertebrates from the Scheldt estuary: cause for concern?. BMM: Oostende, Belgium. 1 poster pp., details

Monteyne, E.M.; Janssen, C.R.; Roose, P. (2007) Endocrine disruptors in the Scheldt estuary: distribution exposure and effects, in: Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZ Young Scientists’ Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 44, details

Rappé, K.; Ghekiere, A.; Noppe, H.; Monteyne, E.; Fockedey, N.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.; Roose, P.; Vincx, M. (2007) ENDIS-RISKS: endocrine disruption in the Scheldt estuary - a field study, in: Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZ Young Scientists’ Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 53, details

Rossi, F.; Forster, R.M.; Montserrat, F.; Ponti, M.; Terlizzi, A.; Ysebaert, T.; Middelburg, J.J. (2007) Human trampling as short-term disturbance on intertidal mudflats: effects on macrofauna biodiversity and population dynamics of bivalves. Mar. Biol. (Online First): [1-14], details

Soens, T. (2003) Het waterschap en de mythe van democratie in het Ancien Régime. Het voorbeeld van de Vlaamse Kustvlakte in de Late Middeleeuwen, in: Soens, T.; Thoen, E. (Ed.) (2003). Between politics, economics and ecology: water management in the past. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2001: pp. 39-55, details

Stroobandt, T. (2006) De Schelde in het wit. Schelde Nieuwsbrief 49: 6-7, details

Thoen, E.; Soens, T. (2003) Waterbeheer in de Vlaamse kustvlakte in de Late Middeleeuwen en het Ancien Régime: van landschapsgeschiedenis naar ecologische geschiedenis, in: Soens, T.; Thoen, E. (Ed.) (2003). Between politics, economics and ecology: water management in the past. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2001: pp. 1-23, details

Vader, W. (1977) Habitat and distribution of Perforatella rubiginosa (Gastropoda, Pulmonata) in the freshwater tidal region of the Scheldt estuary, Belgium. Hydrobiologia 52(1): 23-28, details

van Cruyningen, P. (2003) Waterbeheer, landbouw en samenleving in West-Zeeuws-Vlaanderen in de 17e en 18e eeuw, in: Soens, T.; Thoen, E. (Ed.) (2003). Between politics, economics and ecology: water management in the past. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2001: pp. 57-66, details

van Cruyningen, P. (2006) Profits and risks in drainage projects in Staats-Vlaanderen, c. 1590-1665, in: Greefs, H.; 't Hart, M. (Ed.) (2006). Water management, communities, and environment. The Low Countries in comparative perspective, c. 1000 - c. 1800. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2005/2006: pp. 123-142, details

van Eck, G.T.M.; Holzhauer, H. (Ed.) (2007) Monitoring van de effecten van de verruiming 48’/43’: MOVE eindrapport 2006. Rapport RIKZ, 2007.003. RIKZ: Middelburg, The Netherlands. 64 pp., details

Van Lancker, V.; QUEST4D Project Team (2007) QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics - QUEST4D, in: Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2007). VLIZ Young Scientists’ Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 63, details

van Oevelen, D.; Soetaert, K.; Middelburg, J.J.; Herman, P.M.J.; Moodley, L.; Hamels, I.; Moens, T.; Heip, C.H.R. (2006) Carbon flows through a benthic food web: integrating biomass, isotope and tracer data. J. Mar. Res. 64(3): 453-482, details

Vanfraechem, S. (2003) 'Zalm à l'hollandaise of Waalse karpers?' Goede nabuurschap tussen België en Nederland: de Waterverdragen als case-study, in: Soens, T.; Thoen, E. (Ed.) (2003). Between politics, economics and ecology: water management in the past. Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 2001: pp. 67-88, details

Verelst, K.; De Mulder, T.; Ides, S.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2006) Odour nuisance in Scheldt branch Gentbrugge-Melle [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 1 poster pp., details

Verstraeten, G. (2006) Regional scale modelling of hillslope sediment delivery with SRTM elevation data. Geomorphology 81(1-2): 128-140, details

Wetsteijn, B.; Twisk, F.; Meininger, P.; Van Zanten, E.; van Maldegem, D. (2007) Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43':MOVE-rapport 9, deel II:Biologische en chemische hypothesen 2006 : Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapportage 2006. MOVE Hypothesendocument Deel II : Biologische en chemische hypothesen. Werkdocument RIKZ: Middelburg, the Netherlands, details

Wijnhoven, S.; Van Hoey, G.; Sistermans, W.; Escaravage, V. (2006) Validatie ecotopenstelsels Westerschelde. Monitor Taskforce Publication Series, 2006-08. Nederlands Instituut voor Ecologie: Yerseke, The Netherlands. 34 pp., details

Winterwerp, J.C.; Manning, A.J.; Martens, C.; De Mulder, T.; Vanlede, J. (2006) A heuristic formula for turbulence-induced flocculation of cohesive sediment. Est., coast. and shelf sci. 68(1-2): 195-207, details

Wiskerke, C. (1925) De Wester-Schelde als politiek-geografisch wrijvingsvlak. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 42: 331-348 +1 map, details


Datasets

Blimp pictures from diatom biofilms at the Kapellebank 2006 (NIOO-CEME). Department of Spatial Ecology, details

Blimp pictures oysterbanks Eastern Scheldt 2005 (NIOO-CEME). Department of Spatial Ecology, details

Diversity and Production. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Marine Microbiology, details

Grazing by small crustaceans stimulates growth of Ulva spp. (Chlorophyta) through preferential consumption of epiphytes. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

Kinetics of photoadaptation of the diatom Thalassiosira pseudonana. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Marine Microbiology, details

Lab image tracking dataset 2007 (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Laboratory Information Management System (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

LIMS excel input files (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, details

Oblique pictures taken at a wetland site in Maine (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Oblique pictures taken at the Kapellebank (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Oblique pictures taken at the Paulinapolder (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Oblique pictures taken at the Plaat van Walsoorden (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Oblique pictures taken at Waarde Schor (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Oblique pictures taken at Zandkreek: oysterbanks, seagrass, mussels (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Oblique pictures taken from oysterbanks (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Oblique pictures Zeeland: mudflats and cliff erosion tour (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Oblique pictures: fieldwork at Ellewoutsdijk (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

PLFA-RNA biomarker study. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Marine Microbiology, details

STW-project: Ecomorphology of estuaries and tidal lagoons (ECOMORF), biota-sediment interactions. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

The role of cold resistance and burial for winter survival and spring initiation of an Ulva spp. (Chlorophyta) bloom in a eutrophic lagoon (Veerse Meer lagoon, The Netherlands). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

The significance of salinity and silicon levels for growth of a formerly estuarine eelgrass (Zostera marina L.) population (Lake Grevelingen, The Netherlands). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

13C label transfer van algen naar bacteriën. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

Algencultuurcollectie van over de hele wereld, verzameld in NIOO-CEME. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Marine Microbiology, details

Biomarker database van de algencultuur. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Marine Microbiology, details

Budget. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

De cyclus van ijzer en mangaan in zoetwater, estuariene en diepzeesedimenten. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

De kwaliteit van het Veerse Meer en de zeesla-bloei. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

Degradatie van Ulva spp. In de lagune van het Veerse Meer in Nederland. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

Deltagebied metalen. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Monitoring Taskforce, details

DNA sequentie databank, een subset van de LIMS databank van NIOO-CEME. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Marine Microbiology, details

Een ecosysteem labelings studie. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Marine Microbiology, details

Effet d'une perturbation hydrodynamique à petite échelle sur la macrofaune benthique. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Inventaris van beschikbare primers te NIOO-CEME. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Marine Microbiology, details

Koolstof- en stikstofcycli in de Westerschelde. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

Koppeling van primaire en bacteriële produktie in de Westerschelde: experiment met labeling met stabiele isotopen. Department of Ecosystem Studies, details

LIMS ruwe data: output meetinstrumenten (NIOO-CEME). Centre for Estuarine and Marine Ecology, details

Macrobenthos monitoring in het Lippenbroek. Ecosystem Management Research Group, details

Molenplaat delta C13 experiment. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Primaire productie database voor het Nederlandse Deltagebied : Fytoplankton en CO2 fixatie van algen. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Marine Microbiology, details

Productie en desintegratie van calciumcarbonaat in kustsedimenten. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

Projectgerichte monitoring peilbuizen Prosperpolder. Waterbouwkundig Laboratorium, details

Satellietradar van getijdenplaten. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

Transfer van bacterieel koolstof naar benthische fauna. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

Vegetatie opnames schorvegetatie zuidwest Nederland. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Spatial Ecology, details

Verspreiding en biomassa van de macro-algen in het Veerse Meer in 1999. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details

Visstand in de Oosterschelde, periode 1983-1990 & augustus 1999. Centre for Estuarine and Marine Ecology, Monitoring Taskforce, details

Voedselbronnen van zooplankton in het Schelde estuarium: schatting van het relatieve belang van algen en bacteriën door analyse van stabiele isotopen en vetzuursamenstelling. Department of Ecosystem Studies, details

Voedselwebstudie op de Molenplaat (september-oktober 2004). Centre for Estuarine and Marine Ecology, Department of Ecosystem Studies, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org