SCHELDEMONITOR ATTENDERING
line
SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 17
Maart - April 2008

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line
Open DocumentenBoekenArtikels en Hoofdstukken - CD-Roms & Video's - RapportenThesissen
line

Publicaties

Open Documenten

Van de Vijver, K.I. (2008) Blootstelling en effectevaluatie van perfluorverbindingen op mariene en estuariene organismen. [Exposure and effect assessment of perfluorinated alkylated substances in marine and estuarine organisms], details

Guelinckx, J. (2008) Estuarine habitat use by a goby species: a geochemical approach.[Estuarien habitatgebruik door een grondelsoort: een geochemische benadering]. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven, Belgium. ISBN 978-90-8649-465-0. 163 pp., details

Buysse, D.; Coeck, J.; Maes, J. (2008) Potential re-establishment of driadromous fish species in the River Scheldt (Belgium). Hydrobiologia 602(1): 155-159, details

De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I. (2004) Natte natuur in het Schelde-estuarium; Een verkenning van de kosten en baten; Bijlagen bij finaal rapport. VITO: Mol, Belgium. 56 pp., details

Lammerant, J.; van Dyck, M. (2002) Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid; Kennisgeving voor de planmilieueffectrapportage. Resource Analysis: Antwerpen, Belgium. 54 pp., details

Guns, P. (2008) De Antwerpse Noorderpolders in de 16e en 17e eeuw. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Heruitgave editie 1972. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 71 pp., details

Guns, P. (2008) Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Heruitgave editie 1973. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 77 pp., details

Coen, I. (2008) De eeuwige Schelde? Ontstaan en ontwikkeling van de Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 112 pp., details

Breton, E.; Rousseau, V.; Parent, J.-Y.; Ozer, J.; Lancelot, C. (2006) Hydroclimatic modulation of diatom/Phaeocystis blooms in nutrient-enriched Belgian coastal waters (North Sea). Limnol. Oceanogr. 51(3): 1401-1409, details

Maes, J.; Stevens, M.; Breine, J. (2008) Poor water quality constrains the distribution and movements of twaite shad Alosa fallax fallax (Lacépède, 1803) in the watershed of river Scheldt. Hydrobiologia 602(1): 129-143, details

Kiden, P. (2003) De evolutie van de Beneden-Schelde in België en Zuidwest-Nederland na de laatste ijstijd. [The evolution of the Lower Scheldt river in Belgium and the South-Western Netherlands after the last ice age]. Belgeo 2006(3): 279-294, details

Vandamme, M.; Bernaers, G.; Aerts, F. (2007) Construction of the Deurganckdok in the Port of Antwerp, Belgium, in: (2007). MTEC 2007: Proceedings of the 2nd International Maritime-Port Technology and Development Conference, 26–28 September 2007, Singapore. pp. 43-48, details

Van den Neucker, T.; Verbessem, I.; Van Braeckel, A.; Stevens, M.; Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Soors, J.; De Regge, N.; De Belder, J.; Van den Bergh, E. (2007) Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. Rapport INBO, INBO.R.2007.54. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 218 pp., details

line

Boeken en Monografieën

Seghers, M.; de Bock, R. (1962) Schepen op de Schelde: binnenvaartuigen en vissersschepen op de Schelde omstreeks 1900. [Ships on the Schelde: river vessels and fisherboats on the Schelde around 1900]. 3th edition. De Sikkel: Antwerpen, Belgium. 40 pp., details

Depraetere, D.; Facon, G.; Sierens, E.; Versieck, K.; Yzewyn, D. (Ed.) (2008) 2007-2011 Strategisch beleidsplan voor recreatie en toerisme in Scheldeland. [2007-2011 Strategic management plan for tourism and recreation in the Scheldeland]. Toerisme Scheldeland: Gent/Antwerpen, Belgium. 82 pp., details

den Besten, P.J.; Veldhuizen-Tsoerkan, M.B. (1992) Mossel en zeester als bio-indicatoren voor de vervuiling van onze estuaria en kustwateren. [Mussel and starfish as bioindicators for the pollution of our estuaria and coastal waters]. Rijksuniversiteit Utrecht: Utrecht, the Netherlands. 26 pp., details

Guns, P. (2008) De Antwerpse Noorderpolders in de 16e en 17e eeuw. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Heruitgave editie 1972. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 71 pp., details

Guns, P. (2008) Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Heruitgave editie 1973. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 77 pp., details

Coen, I. (2008) De eeuwige Schelde? Ontstaan en ontwikkeling van de Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 112 pp., details

line

Artikels & Hoofdstukken

Belgeo: Belgisch Tijdschrift voor Geografie = Belgeo: Revue belge de Géographie = Belgeo: Belgian Journal of Geography [Belgeo]

Anon. (2006) Belgeo 2006(3). Belgeo: Belgisch Tijdschrift voor Geografie = Belgeo: Revue belge de Géographie = Belgeo: Belgian Journal of Geography, 2006(3)

Hydrobiologia [Hydrobiologia]

Anon. (2008) Hydrobiologia 602(1). Hydrobiologia, 602(1)

  • Buysse, D.; Coeck, J.; Maes, J. (2008) Potential re-establishment of driadromous fish species in the River Scheldt (Belgium). Hydrobiologia 602(1): 155-159, details
  • Maes, J.; Stevens, M.; Breine, J. (2008) Poor water quality constrains the distribution and movements of twaite shad Alosa fallax fallax (Lacépède, 1803) in the watershed of river Scheldt. Hydrobiologia 602(1): 129-143, details

Limnology and Oceanography [Limnol. Oceanogr.]

Anon. (2006) Limnol. Oceanogr. 51(3). Limnology and Oceanography, 51(3)

  • Breton, E.; Rousseau, V.; Parent, J.-Y.; Ozer, J.; Lancelot, C. (2006) Hydroclimatic modulation of diatom/Phaeocystis blooms in nutrient-enriched Belgian coastal waters (North Sea). Limnol. Oceanogr. 51(3): 1401-1409, details

Natuur.focus

Anon. (2008) Natuur.focus 7(1). Natuur.focus, 7(1)

  • Maris, T.; Cox, T.; Jacobs, S.; Beauchard, O.; Teuchies, J.; Van Liefferinge, C.; Temmerman, S.; Vandenbruwaene, W.; Meire, P. (2008) Natuurontwikkeling in het Lippenbroek. Herstel van estuariene natuur via een gecontroleerd gereduceerd getij. [Restoration of estuarine ecosystems in the Lippenbroek (Belgium) by controlled reduced tide]. Natuur.focus 7(1): 21-27, details

VLIZ Special Publication

Mees, J.; Seys, J. (Ed.) (2008) VLIZ Young Scientists’ Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. ix, 96 pp.

  • Van de Vijver, K.I. (2008) Blootstelling en effectevaluatie van perfluorverbindingen op mariene en estuariene organismen. [Exposure and effect assessment of perfluorinated alkylated substances in marine and estuarine organisms], details

line

CD-Roms

Vandamme, M.; Bernaers, G.; Aerts, F. (2007) Construction of the Deurganckdok in the Port of Antwerp, Belgium, in: (2007). MTEC 2007: Proceedings of the 2nd International Maritime-Port Technology and Development Conference, 26–28 September 2007, Singapore. pp. 43-48, details

line

Rapporten

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Report 1.0. Observing sediment concentration distribution around Airset dredger 24/10/2007 - Baarland.[Rapport 1.0. Opvolgen sedimentverspreiding rond Airset baggertuig 24/10/2007 - Baarland]. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. IV, 67 pp., details

Anon. (2008) Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde: toetsingsadvies over het milieueffectrapport. MER-Rapport, 1702-204. Commissie voor de Milieueffectrapportage: Utrecht, The Netherlands. ISBN 978-90-421-2261-1, details

Van den Neucker, T.; Verbessem, I.; Vandevoorde, B.; Van Braeckel, A.; Stevens, M.; Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Soors, J.; De Regge, N.; De Belder, W.; Van den Bergh, E. (2007) Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. [Evaluation of nature development projects in the Schelde estuary]. Rapport INBO, 54. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 236 pp., details

Anon. (2004) Visie voor verbetering Nautische toegang Kanaal Gent-Terneuzen; Eindadvies. [Vision for improvement of the Nautical access Channel Gent-Terneuzen; Final advice]. Buck Consultants International: Gent, Belgium / Middelburg, the Netherlands. 52 pp., details

Debisschop, K.; Gauderis, J.; Lyen, K.; Notteboom, T.; Siemonsma, H.; Vernimmen, B. (2007) Markt-en Concurrentieanalyse; Verkenning maritieme toegang Kanaal Gent-Terneuzen. [Market- and Competition analysis; Exploration maritime access Channel Gent-Terneuzen]: Antwerpen, Belgium / Rotterdam/the Netherlands. 166 pp., details

Gauderis, J.; van der Hoest, A.; Luisman, F.; Schot, R.; Volgers, M. (2007) Scheepvaarteconomische studie Kanaal Gent-Terneuzen; Eindrapport, details

Anon. (2007) Regionaal vestigingsplaatsonderzoek Kanaalzone Gent-Terneuzen. Policy Research Corporation: Antwerpen, Belgium / Rotterdam, the Netherlands. 68 pp., details

Anon. (2007) Nota probleemanalyse : Kanaalzone Gent-Terneuzen 2008: Bergen-op-Zoom, the Netherlands. 88 pp., details

Anon. (2007) Scheepvaartsimulatie ten behoeve van de "Verkenning maritieme toegang Kanaal Gent-Terneuzen in het licht van de logistieke potentie": Zoetemeer, the Netherlands. 126 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.10. Sediment balans 01/04/2007 - 30/06/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 27 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.10. Omgevingscondities in de rivier de Schelde april - juni 2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 34 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.16. zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 21/06/2007 - 30/07/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. III, 21 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.11. sediment balans 01/07/2007 - 31/08/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 27 + appendices pp., details

De Nocker, L.; Broekx, S.; Liekens, I. (2004) Natte natuur in het Schelde-estuarium; Een verkenning van de kosten en baten; Bijlagen bij finaal rapport. VITO: Mol, Belgium. 56 pp., details

Lammerant, J.; van Dyck, M. (2002) Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid; Kennisgeving voor de planmilieueffectrapportage. Resource Analysis: Antwerpen, Belgium. 54 pp., details

van den Boomgaard, M.; Eikema, B.J.O. (2006) Rapportage veldmetingen Westerschelde januari 2003 t/m mei 2006. Rapport RIKZ, MvdB/06691/1407: Middelburg, the Netherlands. 100 pp., details

Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Fey, F.; Jol, J.; Goudswaard, P.C. (2007) Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2007. [Cockle situation in the Dutch coastal waters in 2007]. Wageningen IMARES Rapport. Wageningen IMARES: Ijmuiden, the Netherlands. 44 + ill. pp., details

Meire, P.; Develter, D. (1988) Macrozoöbenthos van de Westerschelde: eerste overzicht van de resultaten van de macrozoöbenthos bemonstering najaar 1987 in het kader van het projekt SAWES. [Macrozoobenthos in the Westerschelde : first overview of the results of the macrozoobenthos sampling autumn 1987 in the framework of the project SAWES]. Report WWE, 9. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent, Belgium, details

Develter, D.; Kuijken, E. (1987) De inplanting van een containerkaai op de slikken van het natuurgebied "Galgeschoor" te Antwerpen. Instituut voor Natuurbehoud: Hasselt, Belgium, details

Ysebaert, T.; Meire, P. ([S.d.]) Het macrozoöbenthos in het sublitoraal van het mariene deel van de Westerschelde (opname najaar 1988). [The macrozoobenthos in the sublitoral of the marine part of the Westerschelde (survey autumn 1988)]. Report WWE. Rijksuniversiteit Gent, Laboratorium voor Oecologie der Dieren, Zoogeografie en Natuurbehoud: Gent, Belgium, details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.6. Analyse omgevingscondities september 2005 - maart 2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. VIII, 148 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.5. 13-uursmeting Sediview gemiddeld tij 24/10/2007 Parel II. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 35 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.10. 13-uursmeting SiltProfiler 23 oktober 2007 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 21 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.11. Omgevingscondities in de rivier de Schelde juli - september 2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 33 + appendices pp., details

Van den Neucker, T.; Verbessem, I.; De Belder, W.; De Regge, N.; Soors, J.; Van den Bergh, E. (2007) Overzicht analyseresultaten van de sedimentkarakteristieken langs de Zeeschelde en haar zijrivieren (1999 tot september 2005). Rapport INBO, INBO.IR.2007.30. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 51 (bijlagen Cd-rom) pp., details

Van den Neucker, T.; Verbessem, I.; Van Braeckel, A.; Stevens, M.; Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Soors, J.; De Regge, N.; De Belder, J.; Van den Bergh, E. (2007) Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. Rapport INBO, INBO.R.2007.54. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 218 pp., details

line

Thesissen

Guelinckx, J. (2008) Estuarine habitat use by a goby species: a geochemical approach.[Estuarien habitatgebruik door een grondelsoort: een geochemische benadering]. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven, Laboratorium voor Aquatische Ecologie: Leuven, Belgium. ISBN 978-90-8649-465-0. 163 pp., details

Vanhooren, H. (1989) Verspreiding van macrozoöbenthos in de Westerschelde: invloed van abiotische faktoren en pollutie. [Distribution of macrozoobenthos in the Westerschelde : influence of abiotic factor and pollution]. MSc Thesis: Gent, Belgium. 173 pp., details

Gerrits, L.-M. (2008) The gentle art of coevolution: a complexity theory perspective on decision making over estuaries in Germany, Belgium and the Netherlands.[De fijnzinnige kunst van co-evolutie: een complexiteitstheoretisch perspectief op besluitvorming over estuaria in Duitsland, België en Nederland]. PhD Thesis. Erasmus Universiteit Rotterdam: Rotterdam, Netherlands. ISBN 978-90-75289-16-9. 283 pp., details

line

Andere

Peeters, P.; Vanneuville, W.; Verwaest, T. (2007) Conceptual method for rapid estimation of relative dyke breach sensitivity - comparative failure index, in: Schanze, J. (Ed.) (2007). Flood risk management research. From extreme events to citizens involvement: proceedings European symposium on flood risk management (EFRM 2007), 6th - 7th February 2007, Dresden, Germany., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2007) Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensie: deelrapport 11.5. 28 september 2006 Parel II - Schelle. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 29 + appendices pp., details

Meire, P.; Van Damme, S.; Coenen, M. (2003) The Schelde: managing a heavily impacted river, in: Lombardo, C. et al. (Ed.) (2003). Integrated Water Management "IWM-2003": pilot study, Antwerp, May 21st-24th, 2003. pp. 127-136, details

Emery, J. (2003) National policy on SCALDIT, a project embedded in the International Scheldt Commission with the financial support of Interreg IIIB NWO: 2003 - 2005, in: Lombardo, C. et al. (Ed.) (2003). Integrated Water Management "IWM-2003": pilot study, Antwerp, May 21st-24th, 2003. pp. 147-156, details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.09. Calibratie stationaire toestellen herfst 10 september 2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 33 + appendices pp., details

line

Projecten

Baten van natuur, details

Data acquisitie, details

Habitatvoorspelinstrumentarium, details

Koppeling slib-ecologie, details

Lessen van New Orleans, details

LTV O&M Kennismanagement, details

LTV O&M Natuurlijkheid, details

LTV O&M Toegankelijkheid, details

Ontwikkeling hoogwaterstanden Schelde-estuarium, details

Slib-model Schelde-estuarium, details

Sterkte zwakte analyse overstromingsrisico’s Schelde-estuarium, details

Zandexport Westerschelde, details

1987-1988: Systeem Analyse Westerschelde, details

2003-2006: Flood Risk Management in Estuaries: Sustainable New Land Use in Flood Control Areas, details

2004-2005: Opmaken van richtlijnen voor de watertoets, details

2005-2006: Opmaak van laagwaterstrategieën, details

2005-2008: Grensoverschrijdend Project MER verruiming Vaargeul Schelde, details

2006-2007: Internationaal MER Duurzaam behoud Zwin, details

2006-2007: Opmaken van internet-instrument voor het toepassen van de opgestelde richtlijnen voor de watertoets, details

2006-2007: Plan-MER voor het strategisch plan van de haven van Antwerpen, details

2006-2008: Risicoanalyse voor het internationaal project duurzaam behoud Zwin, details

2006-2009: Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN, details

2007-2008: Aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van de actualisatie van het SIGMAPLAN - Dijle, details


Datasets

Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - macrobenthos. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vegetatie. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.