line
SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 12
Mei - Juni 2007

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line
Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapportenThesissenAndere
line

Publicaties

Open Documenten

Deneudt, K.; Pape, E.; Vanhoorne, A.; Hernandez, F.; Mees, J. (2007) Vooronderzoek databeheer NIOO-CEME. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 17 + bijlagen pp., details

Kuijper, W.J. (2006) Flora en fauna in en rond een Scheldegeul bij Kallo op het einde van het atlanticum (Beveren, prov. Oost-Vlaanderen). Relicta 1: 29-48, details

Lancelot, C.; Gypens, N.; Billen, G.; Garnier, J.; Roubeix, V. (2007) Testing an integrated river-ocean mathematical tool for linking marine eutrophication to land use: The Phaeocystis-dominated Belgian coastal zone (Southern North Sea) over the past 50 years. J. Mar. Syst. 64(1-4): 216-228, details

Muylaert, K.; Vyverman, W. (2006) Impact of a flood event on the planktonic food web of the Schelde estuary (Belgium) in spring 1998. Hydrobiologia 559(1): 385-394, details

Van Mierlo, C.J. (1897) Etude sur le régime de la côte devant le nouveau port de Heyst. Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1876) XX(1): 5-64, 6 folded maps, details

Wijsman, J.W.M.; de Sonneville, B.; Craeymeersch, J.A. (2007) Overzicht van de lopende monitoringsprojecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in het Nederlandse gedeelte van de Schelde (Westerschelde en haar Voordelta). Wageningen IMARES Rapport, C051/07. Wageningen IMARES: The Netherlands. 70 pp., details

line

Boeken en Monografieën

Anon. (1976) De Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Schelwwwaart 1840-1976. [S.n.]: Antwerpen & Vlissingen. XIV, 102 pp., details

Cornelissen, H. (1953) Stormvloed 1953: gedocumenteerd verslag van de gebeurtenissen op en na 1 Februari 1953. Uitgeversfonds Het Boekhuis: Antwerpen, Belgium. 217 pp., details

Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Haven- en Waterbeleid (2007) Haven- en Waterbeleid: overzichtsbrochure [BROCHURE]. Departement Mobiliteit en Openbare Werken: Brussel, Belgium. 27 pp., details

Ghekiere, A. (2006) Studie van invertebraat-specifieke effecten van endocrien-verstorende stoffen in de estuariene aasgarnaal Neomysis integer (Leach, 1814). PhD Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent., Belgium. ISBN 90-5989-105-8. 143 pp., details

Thomas, M.S. (1935) Onze Ijslandvaarders in de 17de en 18de eeuw: bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse handel en visserij. PhD Thesis. Uitgevers-Maatschappij Enum: Amsterdam, The Netherlands. 320 pp., details

Verelst, K.; De Mulder, T. (2007) Alternatieve stortlocaties voor slib in de Beneden-Zeeschelde: stortlocatie Vlakte van Hoboken [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 1 poster pp., details

line

Artikels & Hoofdstukken

Annales de l'Association des Ingenieurs sortis des Ecoles speciales de Gand (1876) [Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1876)]

Anon. (1896-97) Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1876) XX(1). Annales de l'Association des Ingenieurs sortis des Ecoles speciales de Gand (1876), XX(1)

Gorteria: tijdschrift voor onderzoek aan de wilde flora [Gorteria]

Anon. (2000) Gorteria 26. Gorteria: tijdschrift voor onderzoek aan de wilde flora, 26

Hydrobiologia [Hydrobiologia]

Anon. (2006) Hydrobiologia 559(1). Hydrobiologia, 559(1)

I-mag Ingenieursmagazine: Maandblad van de Vlaamse Ingenieurskamer [I-mag Ingenieursmagazine]

Anon. (2007) I-mag Ingenieursmagazine 45(6-7). I-mag Ingenieursmagazine: Maandblad van de Vlaamse Ingenieurskamer, 45(6-7)

Journal of Marine Systems [J. Mar. Syst.]

Anon. (2007) J. Mar. Syst. 64(1-4). Journal of Marine Systems, 64(1-4)

Relicta: Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen = Heritage Research in Flanders [Relicta]

Anon. (2006) Relicta 1. Relicta: Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen = Heritage Research in Flanders, 1

Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap = Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap = Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijskundig Genootschap

Anon. (1925) Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap 42. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap = Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap = Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijskundig Genootschap, 42

Water: Tijdschrift over Waterproblematiek [Water]

Anon. (1998) Water 17(102). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 17(102)

line

Rapporten

Anon. (1998) Zeeschelde R.O.: waterkering omheen Lillo-fort. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen, Belgium. 33 + maps pp., details

Adema, J. (2005) Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen. Deelopdracht 2: Evaluatie op basis van de Vlaamse randvoorwaarden. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende, Belgium. 28 + 15 p. tables, 69 p. figures, 1 p. Appendix, cd-rom pp., details

Adema, J. (2005) Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen. Deelopdracht 1: Evaluatie op basis van de Nederlandse randvoorwaarden, details

Adema, J. (2006) Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen. Deelopdracht 3: afregelen Vlaamse rivieren in het kustzuidmodel en vergelijking Kalman-sturing. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Waterwegen Kust: Oostende, Belgium. iv, 47 + 10 p. Tables, 132 p. Figures, cd-rom pp., details

Adema, J. (2006) Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen. Aanvullende studie deelopdracht 3: vergelijking hindcast en forecast en afregelen saliniteit. Alkyon: Emmeloord, Netherlands. 26 + 9 p. Tables, 91 p. Figures, 1 p. Appendix pp., details

Adema, J. (2006) Evaluatie van hydraulische modellen voor operationele getijvoorspellingen: synthese. Alkyon: Emmeloord, Netherlands. 8 + 2 p. Tables pp., details

Coen, I. (1973) Nota over de evolutie van het getij in de Westerschelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 4 + 8 p. Appendices pp., details

de Jong, J.E.A. (1999) Werkdocument m.b.t. baggeren en storten, periode 1997 en 1998 : monitoring van de effecten van de verruiming 48'-43'. Werkdocument RIKZ. 8 pp., details

Deneudt, K.; Pape, E.; Vanhoorne, A.; Hernandez, F.; Mees, J. (2007) Vooronderzoek databeheer NIOO-CEME. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 17 + bijlagen pp., details

Ides, S.; Plancke, Y. (2006) Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Eindevaluatie monitoring. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 754/2C. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. iv, 29 + 2 p. Appendices pp., details

Ides, S.; Plancke, Y. (2007) Morfologische analyse van de bagger- en stortintensiteitsdata van de Beneden Zee- en Westerschelde van 2000 tot en met 2005. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 791/02. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. V, 70 + appendices, figures pp., details

IMDC (2004) Deelopdracht 3: hydrologische en hydraulische modellen. Volume 1d: aanvullende statistiek scheldebekken. Versie 1.0. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen, Belgium. i, 152 pp., details

IMDC (2006) Deelrapport 5.2: omgevingscondities juli - december 2005. IMDC: Antwerpen, Belgium. III, 20 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 7.4: 23 maart 2006 Parel 2 - Schelle. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 20 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 7.1: 21 maart 2006 longitudinale zoutverdeling - Deurganckdok. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 14 + Appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 7.3: 22 maart Laure Marie - Liefkenshoek. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 26 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 7.2: 22 maart 2006 Parel 2 - Deurganckdok. Versie 3.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 22 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 6.1: Calibratie winter 15 maart en 14 april 2006. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. V, 31 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 3: valsnelheid slib - INSSEV. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. VI, 86 + 97 p. Appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 4: aanvullende slibparameters. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 53 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 11.1: 27 september 2006 Stream - Liefkenshoek. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 30 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 11.4: 28 september 2006 Veremans - Waarde. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 29 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 9: valsnelheid - INSSEV - zomer 2006. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IX, 100 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 11.3: 28 september 2006 Stream - Raai K. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 31 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 11.6: 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling 26/9 Scheldewacht - Deurganckdok. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 18 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 6.2: calibratie zomer 23 juni en 18 september 2006. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 36 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 11.2: 27 september 2006 Veremans - Raai K. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 26 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 2.1: 13 u meting siltprofiler 21/03/2006 Laure Marie. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 19 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelopdracht 2.6: zout- en slibverdeling Deurganckdok en frame metingen 17/3/2006 - 23/5/2006. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 37 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelopdracht 2.4: 13-uursmeting Sediview gemiddeld tij 27/09/2006 Parel II. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 31 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 5.3: omgevingscondities januari - juni 2006. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 25 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 2.3: 13u meting springtij - ingang Deurganck - 22/03/2006 - Veremans. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 23 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 1.6: sediment balans 7/2005 - 3/2006. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. V, 26 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 8.1: vaste meetopstelling inzake bodemgedrag - winter 2006. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. III, 19 + Appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 7.6: 23 maart 2006 Veremans - Waarde. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 19 + Appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 7.5: 23 maart 2006 Laure Marie - Transect K. Versie 2.0. IMDC: Antwerpen, Belgium. IV, 27 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 1.1.: sediment balans 01/04/2006 - 30/06/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. V, 22 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 2.2. 13u meting SiltProfiler 26/09/2006 Stream - Deurganckdock. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 19 + appendices pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 2.7: Zout- en slibverdeling Deurganckdok en frame metingen 15/07/2006 - 31/10/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 36 + appendices pp., details

Kornman, B.A.; Liek; Schippers, H.K. (2003) Baggeren en storten in de Westerschelde : een nieuwe kijk op het onderhoudsbaggerwerk. Werkdocument RIKZ, 2002.840X: Middelburg, the Netherlands. 60 pp., details

Langerak, A. (1997) Verdieping Westerschelde : monitoring morfologie. Werkdocument RIKZ, OS-97.812X: Middelburg, the Netherlands. 24 pp., details

Lefèvre, F. (2003) Toetsing van de chemische water- en bodemkwaliteit van de Westerschelde ten behoeve van het evaluatierapport 2003. Werkdocument RIKZ, 2003.802X: Middelburg, the Netherlands. 36 pp., details

Liek (2002) Herziene versie van de hypothesenlijst uit MOVE -rapport 2. Werkdocument RIKZ, 2002.802X: Middelburg, The Netherlands. 23 pp., details

Lievaart, M. (2003) MOVE microfytobenthos : effecten van de verruiming van de Westerschelde op de biomassa en primaire productie van het microfytobenthos 1989-2001. Werkdocument RIKZ, 2003.809X: Middelburg, the Netherlands. 22 pp., details

Lievaart, M.; Pouwer, A. (2003) MOVE de Westerschelde als kraam- en kinderkamer voor vis en garnaal in relatie tot de verruiming. Werkdocument RIKZ, 2003.810X: Middelburg, the Netherlands. 25 pp., details

Lievaart, M.; Stikvoort, E. (2002) Datarapportage ecologie monitoring verruiming Westerschelde T3 (t/m 2001). Werkdocument RIKZ, 2002.834X: Middelburg, the Netherlands. 19 pp., details

Marchand, M.; Crosato, A.; Klijn, F. (2006) Flood risk analysis for the river Scheldt estuary. Floodsite Consortium: [S.l.]. iv, 21 pp., details

Peeters, P. (2007) Duurzame inrichting Durmevallei: synthesenota. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 713/16. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. i, 14 pp., details

Soresma nv - Haecon (2006) Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Bemonsteringscampagne november 2006. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 6 + appendices pp., details

Soresma nv - Haecon (2006) Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Meettechnieken voor bodemnabij sedimenttransport. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. ii, 54 pp., details

Soresma nv - Haecon (2006) Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Beschikbare meetreeksen in nabijheid van de Plaat van Walsoorden. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. ii, 14 + appendices pp., details

Stikvoort, E.; Berrevoets, C.; Kuijper, M.; Lefèvre, F.; Liek; Lievaart, M.; van Maldegem, D.; Meininger, P.; Peters, B.; Pouwer, A.; Schippers, H.; Wijsman, J. (2003) Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : MOVE hypothesendocument 2003 : onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003. Rapport RIKZ, 2003.009: Middelburg, the Netherlands. 258 pp., details

Taverniers, E. (1975) Evolutie van het getij in de Westerschelde: periode 1941-1974. Bruggen en Wegen: [S.l.]. 16 + 27 p. Figures pp., details

Taverniers, E. (2000) Beneden-Zeeschelde: getij-evolutie te Antwerpen-Loodsgebouw. Advies getijvoorwaarden bij bouw nieuw ponton aan het Steenplein te Antwerpen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen, Belgium. 12 + appendices pp., details

van Berchum, A.M. (1996) TO ecologie Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-96.862X: Middelburg, the Netherlands. 52 pp., details

Van Braeckel, A.; Piesschaert, F.; van den Bergh, E. (2007) Historische analyse van de Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren: 19e eeuw tot heden. Rapport INBO, 2006.29. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 143 pp., details

van der Wal, D.; Wielemaker, A.; Ysebaert, T.; Knaeps, E.; Van Hoey, G.; Bouma, T.J.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J. (2007) Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 2: ecologische monitoring. Deel 6 van 6. NIOO Rapport. NIOO-KNAW: Yerseke, Netherlands. 148 pp., details

van Maren, B. (2007) 3D slibtransport Zeeschelde. Scenario 1-3: geometrie van de CDW en het Deurgangckdok. Rapport IVa-c. 2.0. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. 145 pp., details

Van Maren, D.S.; Winterwerp, J.C.; Uittenbogaard, R.E. (2007) New developments in the mud transport module of Delft3D. Report II: implementation, sensitivity analysis, calibration and validation. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. 324 pp., details

Vinckier, S.; Dieltjens, I. (2006) Waterbeheerkwesties: belangrijke waterbeheerkwesties van algemeen belang in het internationale stroomgebiedsdistrict Schelde. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem, Belgium. 11 pp., details

Wang, Z.B.; van der Kaaij, T.; Sas, M. (2005) Driedimensionaal modelleren van de waterbeweging en slibtransporten in het Beneden-Zeeschelde esturarium: hydrodynamisch modelleren. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. different pagination pp., details

Wijsman, J. (2003) Move bodemdieren : effecten van verruiming op de biomassa bodemdieren in de Westerschelde 1990-2001. Werkdocument RIKZ, 2003.806X: Middelburg, the Netherlands. 35 pp., details

Wijsman, J.W.M.; de Sonneville, B.; Craeymeersch, J.A. (2007) Overzicht van de lopende monitoringsprojecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in het Nederlandse gedeelte van de Schelde (Westerschelde en haar Voordelta). Wageningen IMARES Rapport, C051/07. Wageningen IMARES: The Netherlands. 70 pp., details

Winterwerp, J.C. (2007) A process-based mud-sand transport model: strategy model set-up. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. i, 36 pp., details

line

Thesissen

Ghekiere, A. (2006) Studie van invertebraat-specifieke effecten van endocrien-verstorende stoffen in de estuariene aasgarnaal Neomysis integer (Leach, 1814). PhD Thesis. Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent., Belgium. ISBN 90-5989-105-8. 143 pp., details

Thomas, M.S. (1935) Onze Ijslandvaarders in de 17de en 18de eeuw: bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse handel en visserij. PhD Thesis. Uitgevers-Maatschappij Enum: Amsterdam, The Netherlands. 320 pp., details

line

Andere

Anon. Nota: Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek. Deltadienst, Afdeling Milieu-Onderzoek: 's Heer Arendskerke, The Netherlands, details

Ghekiere, A. (2006) General introduction, in: Ghekiere, A. (2006). Study of invertebrate-specific effects of endocrine disrupting chemicals in the estuarine mysid Neomysis integer (Leach, 1814). pp. 1-23, details

Ghekiere, A. (2006) ELISA development for vitellin of Neomysis integer, in: Ghekiere, A. (2006). Study of invertebrate-specific effects of endocrine disrupting chemicals in the estuarine mysid Neomysis integer (Leach, 1814). pp. 37-48, details

Ghekiere, A. (2006) Effect of nonylphenol and estrone on marsupial development of Neomysis integer, in: Ghekiere, A. (2006). Study of invertebrate-specific effects of endocrine disrupting chemicals in the estuarine mysid Neomysis integer (Leach, 1814). pp. 85-92, details

Ghekiere, A. (2006) Vitellin levels of Neomysis integer in Scheldt estuary (Belgium/The Netherlands), in: Ghekiere, A. (2006). Study of invertebrate-specific effects of endocrine disrupting chemicals in the estuarine mysid Neomysis integer (Leach, 1814). pp. 93-102, details

Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Smet, L.; Van Beeumen, J.; Janssen, C.R. (2006) Purification and characterization of vitellin from the estuarine mysid Neomysis integer (Crustacea: Mysidacea), in: Ghekiere, A. (2006). Study of invertebrate-specific effects of endocrine disrupting chemicals in the estuarine mysid Neomysis integer (Leach, 1814). pp. 24-35, details

line

Datasets

Arealen. Adviesdienst voor Geo-informatie en ICT, details

Benthic diversity and ecosystem functioning: fieldwork. Afdeling Mariene Biologie, Centre for Estuarine and Marine Ecology, details

Inhouden en volumes Westerschelde. Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

Inspectie binnenteen. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Waterschap Zeeuwse Eilanden, details

Inspectie en proefsluiting kunstwerken. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Waterschap Zeeuwse Eilanden, details

Inspectie grasbekleding. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Waterschap Zeeuwse Eilanden, details

Inspectie steenglooiing. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Waterschap Zeeuwse Eilanden, details

Monitoring kruinhoogte. Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Waterschap Zeeuwse Eilanden, details

Monitoring schelpdierbestanden. Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies, details

Ontwikkeling geulwandverdediging (MOVE). Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

Pelagic food web source and ecoystem functioning. Afdeling Mariene Biologie, Centre for Estuarine and Marine Ecology, details

Afvoer Scheldebekken. Cel Hydrometrie-Schelde, details

Monitoring van waterspanningen. Waterschap Zeeuwse Eilanden, details

Ontwerprandvoorwaarden dijkbekleding (Projectbureau Zeeweringen). Projectbureau Zeeweringen, details

line

Projecten

2006-2007: Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, details

2005-2006: LTV O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, details

2006-2008: Proefstorting Walsoorden 2006: opvolging uitbestede monitoring, details

2006-2006: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: herhaling meetcampagne, details

2005-2007: Uitbreiding studie met ontwikkeling 3D-numeriek slibtransportmodel Delft3D, details

2006-2009: Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren, details

2002-2009: Monitoring schelpdierbestanden, details

2005-2007: Naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor aanpassingsmaatregelen - case study: overstromingen, details

2002-2009: Visserij onderzoek (WOT-05-406), details

line

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org