SCHELDEMONITOR ATTENDERING
line
SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 18
Mei - Juni 2008

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line
Open Documenten Ė Boeken Ė Artikels en Hoofdstukken Ė Rapporten Ė Thesissen
line

Publicaties

Open Documenten

Guns, P. (2008) De Antwerpse noorderpolders in de 16de-17de eeuw. Heruitgave editie 1975. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 71 pp., details

Guns, P. (2008) Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever. Heruitgave editie 1973. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 77 pp., details

Coen, I. (2008) De eeuwige Schelde? Ontstaan en ontwikkeling van de Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 112 pp., details

Van den Neucker, T.; Verbessem, I.; Van Braeckel, A.; Stevens, M.; Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Soors, J.; De Regge, N.; De Belder, J.; Van den Bergh, E. (2007) Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. [Evaluation of nature development projects in the Schelde estuary]. Rapport INBO, INBO.R.2007.54. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 218 pp., details

Stevens, M.; Maes, J.; Guelinckx, J.; Ollevier, F.; Breine, J.; Belpaire, C. (2006) Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2005. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. [Monitoring of fish population of the Zeeschelde: results for 2005. Reserach report on commission from the Research Institute for Nature and Forest]. Rapport INBO, 45. KU Leuven & INBO: Leuven/Groenendaal, Belgium. 35 pp., details

Anon. (2006) Water- & waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. [Water- & qualty of bottomwater - Drainage in the water - Evaluation decontamination infrastructure 2005]. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst, Belgium. 111 pp., details

Roose, F. (2007) Resultaten monitoringprogramma voor het opvolgen van de mogelijke milieueffecten als gevolg van het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde voor de periode 2005. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen, Belgium. 10 pp., details

Coppens, F.; Lagneaux, F.; Meersman, H.; Sellekaerts, N.; Van De Voorde, E.; Van Gastel, G.; Vanelslander, Th.; Verhetsel, A. (2007) Economic impact of port activity: a disaggregate analysis: the case of Antwerp. Nationale Bank van BelgiŽ: Brussel, Belgium. 85 pp., details

Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F.; Vanhoorne, A. (2008) De ScheldeMonitor. Tweede visiedocument voor de uitbouw van een informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. [The ScheldeMonitor. Second points of view for the development of an information system for Research and Monitoring of the Schelde estuary]. VLIZ: Oostende, Belgium. 19 + annexes pp., details

Merckx, J.P.; Neyts, D. (2007) Jaaroverzicht Vlaamse havens 2006: feiten en ontwikkelingen, investeringen, sociaal-economische indicatoren en statistieken over 2006. SERV: Brussel, Belgium. 136 pp., details

Merckx, J.P.; Neyts, D. (2006) Jaaroverzicht Vlaamse havens 2005: feiten en ontwikkelingen, investeringen, sociaal-economische indicatoren en statistieken over 2005. SERV: Brussel, Belgium. 128 pp., details

Anon. (2007) Jaarrapport Water 2006: Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2006. [Annual report Water 2006: Water and water soil quality - Drainage in the water - Evaluation decontamination infrastructure 2006]. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst, Belgium. 128 + 3 maps pp., details

Wauters, F. (2008) Applications of 3D Geographic Information System of the North Sea and the Scheldt Estuary, in: Claus, S.; Berlamont, J. (Ed.) (2008). Background report Second BeNCoRe Conference: Geographic Information Systems in coastal and marine research and management: opportunities and new perspectives for coastal and marine research, Leuven, 30 May 2008. pp. 31, details

Van Daele, T.; Van den Bergh, E.; Maris, T.; Schneiders, A.; Breine, J.J.; Van Braeckel, A. (2007) Focus Zeeschelde, details

Meire, P.; Maris, T. (2008) Moneos: geÔntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium. Rapport ECOBE 08-R-113. Universiteit Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 173 pp., details

dos Santos, G.A.P.; Derycke, S.; Fonseca-Genevois, V.; Coelho, L.C.B.B.; Correia, M.T.S.; Moens, T. (2008) Differential effects of food availability on population growth and fitness of three species of estuarine, bacterial-feeding nematodes. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 355(1): 27-40, details

Decrop, B. (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Analyse van de aanslibbingsprocessen: een empirisch model [PPT Presentatie]. International Marine & Dredging Consultants N.V.: Antwerpen, Belgium. 15 slides pp., details

International Marine and Dredging Consultants (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Sedimentbalans [PPT Presentatie]. 30 slides pp., details

Roose, F. (2008) Langdurige metingen - Analyse aanslibbing Deurganckdok: voorstelling resultaten [PPT Presentatie]. Maritieme Toegang: Anwterpen, Belgium. 15 slides pp., details

Brys, R.; Ysebaert, T.; Escaravage, V.; Van Damme, S.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2005) Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen in functie van de KRW: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en /of MEP in elk Vlaams overgangswatertype vanuit de - overeenkomstig de KRW - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen. Rapport INBO, 7: Brussel, Belgium. 178 pp., details

line

Boeken en MonografieŽn

Guns, P. (2008) De Antwerpse noorderpolders in de 16de-17de eeuw. Heruitgave editie 1975. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 71 pp., details

Guns, P. (2008) Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever. Heruitgave editie 1973. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 77 pp., details

Coen, I. (2008) De eeuwige Schelde? Ontstaan en ontwikkeling van de Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 112 pp., details

Coppens, F.; Lagneaux, F.; Meersman, H.; Sellekaerts, N.; Van De Voorde, E.; Van Gastel, G.; Vanelslander, Th.; Verhetsel, A. (2007) Economic impact of port activity: a disaggregate analysis: the case of Antwerp. Nationale Bank van BelgiŽ: Brussel, Belgium. 85 pp., details

Peeters, C.; Webers, H. (2007) Het economisch en financieel belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau. [The economical and financial importance of the port of Antwerp at regional and local level]. Garant: Antwerrpen, Belgium. 108 pp., details

Peeters, C.; Webers, H.; Bormans, R.; Thijssens, T. (2001) Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Antwerpen: huidige betekenis en toekomstvisie. [--]. Garant: Leuven, Belgium. ISBN 90-441-1183-0. 138 pp., details

Anon. (2008) Schelde-landschapspark: atlas van de regio. Euro Immo Star: [S.l.]. 203 pp., details

Holvoet, K.; Vereecken, H.; Devroede, N.; Ronse, Y.; Cauwenberghs, K.; Van Assel, J.; Waterschoot, G. (2008) Demonstration of integrated modelling in the Scheldt River Basin, using the OpenMI [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium & Vlaamse Milieumaatschappij & Aquafin & Universitť de LiŤge & Deltares: Antwerpen, Belgium. 1 poster pp., details

Decrop, B. (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Analyse van de aanslibbingsprocessen: een empirisch model [PPT Presentatie]. International Marine & Dredging Consultants N.V.: Antwerpen, Belgium. 15 slides pp., details

International Marine and Dredging Consultants (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Sedimentbalans [PPT Presentatie]. 30 slides pp., details

Vanlede, J. (2008) Langdurige metingen Deurganckdok. Deurganckdok: overzicht van gevoerd onderzoek [PPT Presentatie]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 17 slides pp., details

Roose, F. (2008) Langdurige metingen - Analyse aanslibbing Deurganckdok: voorstelling resultaten [PPT Presentatie]. Maritieme Toegang: Anwterpen, Belgium. 15 slides pp., details

line

Artikels & Hoofdstukken

---

Anon. (1992) Economische en sociaal tijdschrift 46(3). Economisch en sociaal tijdschrift, 46(3): Antwerpen, Belgium

---

Anon. (2004) De brakke hond 82. De brakke hond, 82

 • Van Hooydonk, E. (2004) De culturele noodzaak van de Scheldeverdieping. De brakke hond 82: 2-30, details

---

Anon. (1999) Tijdschrift vervoer en recht (1999). Tijdschrift vervoer en recht

 • Van Hooydonk, E. (1999) Maritieme arbitrage te Antwerpen. [Maritime arbitration at Antwerp]. Tijdschrift vervoer en recht (1999): 111-112, details

Anon. (1997) Tijdschrift vervoer en recht (1997). Tijdschrift vervoer en recht

 • Van Hooydonck, E. (1997) De haven van Antwerpen is een autonoom bedrijf. [The port of Antwerp is an autonomous company]. Tijdschrift vervoer en recht (1997): 4, details

---

Anon. (1996/1997) Algemeen juridisch tijdschrift (1996/1997). Algemeen juridisch tijdschrift

 • Van Hooydonck, E. (1996/1997) Het nieuwe Antwerpse havenbestuur en aansprakelijkheidsvorderingen. Algemeen juridisch tijdschrift (1996/1997): 522-524, details

Biogeochemistry [Biogeochemistry]

Anon. (2002) Biogeochemistry 59(1-2). Biogeochemistry, 59(1-2)

 • Lemaire, E.; Abril, G.; De Wit, R.; Etcheber, H. (2004) Distribution of phytoplankton pigments in nine European estuaries and implications for an estuarine typology. Biogeochemistry 59(1-2): 5-23, details

De Lloyd: Dagblad voor Transporteconomie [De Lloyd]

Anon. (2004) De Lloyd (2004). De Lloyd: Dagblad voor Transporteconomie(30 March)

 • Van Hooydonk, E. (2004) Pleidooi voor een spoedwet voor de Scheldeverdieping. De Lloyd (2004), details

Hinterland: Driemaandelijks Tijdschrift der Haven Antwerpen [Hinterland]

Anon. ([S.d.]) HINTERLAND ANTWERPEN - DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 1997(175-176N). Hinterland: Driemaandelijks Tijdschrift der Haven Antwerpen, 1997(175-176N): ANTWERPEN

 • Witlox, F. (1997) IndustriŽle bedrijvigheid in de Antwerpse haven: een gevestigde waarde. [Industrial activity in the port of Antwerp: a well-established phenomenon]. HINTERLAND ANTWERPEN - DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 1997(175-176N): 17-20, details

Journal of Experimental Marine Biology and Ecology [J. Exp. Mar. Biol. Ecol.]

Anon. (2008) J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 355(1). Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 355(1)

 • dos Santos, G.A.P.; Derycke, S.; Fonseca-Genevois, V.; Coelho, L.C.B.B.; Correia, M.T.S.; Moens, T. (2008) Differential effects of food availability on population growth and fitness of three species of estuarine, bacterial-feeding nematodes. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 355(1): 27-40, details

Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Dumortier, M.; De Bruyn, L.; Hens, M.; Peymen, J.; Schneiders, A.; Van Daele, T.; Van Reeth, W. (Ed.) (2007) Natuurrapport 2007: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. [Nature Report 2007: status of nature in Flanders: figures for policy purposes]. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007(4). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. ISBN 978-90-403-0271-8. 335 pp.

 • Van Daele, T.; Van den Bergh, E.; Maris, T.; Schneiders, A.; Breine, J.J.; Van Braeckel, A. (2007) Focus Zeeschelde, details

Natuur.blad: Tweemaandelijks Verenigingsblad van Natuurpunt [Natuur.blad]

Anon. (2008) Natuur.blad 7(2). Natuur.blad: Tweemaandelijks Verenigingsblad van Natuurpunt, 7(2)

 • De Schamphelaere, L.; Matthieu, S. (2008) De Schelde, kansen voor robuuste natuur in het hart van Vlaanderen. Natuur.blad 7(2): 36-37, details

Planologische diskussiebijdragen

Anon. (1998) Planologische diskussiebijdragen 1998. Planologische diskussiebijdragen. Stichting Planologische Discussiedagen: Delft, the Netherlands

 • Witlox, F. (1998) De goederentrafiek van de Antwerpse havenindustrie nader geanalyseerd: een vervoermiddelkeuze benadering. Planologische diskussiebijdragen 1998: 373-382, details

line

Rapporten

ten Hove, D.; Laforce, E.; Blaauw, H. (2005) Vrije ruimte rond schepen op de Schelde. Rijkswaterstaat Directie Zeeland: Middelburg, Netherlands. 40 + appendices pp., details

Van den Neucker, T.; Verbessem, I.; De Belder, W.; De Regge, N.; Soors, J.; Van den Bergh, E. (2007) Overzicht analyseresultaten van de sedimentkarakteristieken langs de Zeeschelde en haar zijrivieren (1999 tot september 2005). Rapport INBO, INBO.IR.2007.30. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 51 (bijlagen Cd-rom) pp., details

Van den Neucker, T.; Verbessem, I.; Van Braeckel, A.; Stevens, M.; Spanoghe, G.; Gyselings, R.; Soors, J.; De Regge, N.; De Belder, J.; Van den Bergh, E. (2007) Evaluatie van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. [Evaluation of nature development projects in the Schelde estuary]. Rapport INBO, INBO.R.2007.54. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 218 pp., details

Stevens, M.; Maes, J.; Guelinckx, J.; Ollevier, F.; Breine, J.; Belpaire, C. (2006) Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2005. Studierapport in opdracht van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. [Monitoring of fish population of the Zeeschelde: results for 2005. Reserach report on commission from the Research Institute for Nature and Forest]. Rapport INBO, 45. KU Leuven & INBO: Leuven/Groenendaal, Belgium. 35 pp., details

Anon. (2006) Water- & waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2005. [Water- & qualty of bottomwater - Drainage in the water - Evaluation decontamination infrastructure 2005]. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst, Belgium. 111 pp., details

Roose, F. (2007) Resultaten monitoringprogramma voor het opvolgen van de mogelijke milieueffecten als gevolg van het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde voor de periode 2005. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen, Belgium. 10 pp., details

Anon. (2007) Chemische kwaliteit van baggerspecie in de Westerschelde. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst, Belgium, details

Anon. (2007) Chemische kwaliteit van de bodem van de Beneden-Zeeschelde (campagne 2007). Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst, Belgium, details

Deneudt, K.; Mees, J.; Hernandez, F.; Vanhoorne, A. (2008) De ScheldeMonitor. Tweede visiedocument voor de uitbouw van een informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. [The ScheldeMonitor. Second points of view for the development of an information system for Research and Monitoring of the Schelde estuary]. VLIZ: Oostende, Belgium. 19 + annexes pp., details

Merckx, J.P.; Neyts, D. (2007) Jaaroverzicht Vlaamse havens 2006: feiten en ontwikkelingen, investeringen, sociaal-economische indicatoren en statistieken over 2006. SERV: Brussel, Belgium. 136 pp., details

Merckx, J.P.; Neyts, D. (2006) Jaaroverzicht Vlaamse havens 2005: feiten en ontwikkelingen, investeringen, sociaal-economische indicatoren en statistieken over 2005. SERV: Brussel, Belgium. 128 pp., details

Anon. (2007) Jaarrapport Water 2006: Water- en waterbodemkwaliteit - Lozingen in het water - Evaluatie saneringsinfrastructuur 2006. [Annual report Water 2006: Water and water soil quality - Drainage in the water - Evaluation decontamination infrastructure 2006]. Vlaamse Milieumaatschappij: Aalst, Belgium. 128 + 3 maps pp., details

Craeymeersch, J.A.; De Mesel, I.; Goudswaard, P.C.; Heessen, H.J.L.; Henkens, R.; Jongbloed, R.H.; Kaag, N.H.B.M. (2008) Gezondheidsindicatoren voor het Schelde-estuarium; een inventarisatie en evaluatie van biologische graadmeters voorgesteld in nationale en internationale kaders, toegepast op het Nederlandse deel van het Schelde-estuarium. [Health indicators for the Schelde estuary; an inventarisation and evaluation of biological indicators proposed in national and international frameworks, applied to the Dutch part of the Schelde estuary]. Wageningen IMARES Rapport, C020/08. Wageningen IMARES: Yerseke, the Netherlands. 65 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 4.1. Analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. v, 42 + appendices pp., details

Maris, T.; Cox, T.; Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2008) Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan, baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu. GeÔntegreerd eindverslag van het onderzoek verricht in 2006-2007. Universiteit Antwerpen: Antwerpen, Belgium, details

Meire, P.; Maris, T. (2008) Moneos: geÔntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium. Rapport ECOBE 08-R-113. Universiteit Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 173 pp., details

Brys, R.; Ysebaert, T.; Escaravage, V.; Van Damme, S.; Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2005) Afstemmen van referentiecondities en evaluatiesystemen in functie van de KRW: afleiden en beschrijven van typespecifieke referentieomstandigheden en /of MEP in elk Vlaams overgangswatertype vanuit de - overeenkomstig de KRW - ontwikkelde beoordelingssystemen voor biologische kwaliteitselementen. Rapport INBO, 7: Brussel, Belgium. 178 pp., details

line

Thesissen

Tuts, G. (1999) Hydrogeologische studie van een Schelde-intertidaal (Durme-monding) met de zuurstofisotopenverhouding als natuurlijke tracer. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 130 pp., details

line

Andere

Coppens, F.; Lagneaux, F.; Meersman, H.; Sellekaerts, N.; Van De Voorde, E.; Van Gastel, G.; Verhetsel, A. (2006) The economic impact of port activity in Antwerp: a disaggregated analysis, in: Proceedings of the 46th Congress of the European Regional Science Association (ERSA): Enlargement, Southern Europe and the Mediterrranean., details

van Hoof, W. (Ed.) (2002) Momentum: Antwerp's port between 1880 and the present day.[Stroomversnelling: de Antwerpse haven tussen 1880 en nu]. Pandora: Antwerpen, Belgium, details

Janssens, S.; Meersman, H.; Van De Voorde, E. (2002) International trade; port throughput and co-operation.[Internationale handel, havenoverslag en samenwerkingsverbanden], in: van Hoof, W. (Ed.) (2002). Momentum: Antwerp's port between 1880 and the present day. pp. 119-129, details

Pauwels, T. (2004) Pricing and infrastructural measures on the Antwerp-Ruhr corridor: simulations, in: Ruijgrok, C.J. (Ed.) (2004). Bijdragen Vervoerslogistieke Werkdagen 2004: Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven (Noord-Brabant) 4 en 5 november 2004. pp. 357-369, details

Peeters, C.; Soete, A. (1997) Assessing the macro-economic impact of the port of Antwerp using the economic impact study, in: (1997). Essays in honour and in memory of late professor emeritus of maritime economics dr. Basil N. Metaxas. pp. 511-522, details

Peeters, C.; Vandendriessche, P. (1996) Developing a scientific basis for measuring value added services: an application to the port of Antwerp, in: (1996). TOC '96 Terminal Operations Conference, Rotterdam, 16-18 April 1996., details

Witlox, F. (2002) Historiek van het totstandkomen van de Belgisch-Nederlandse waterverdragen en de problematiek van de verdieping van de Westerschelde, in: Claessens, E. (Ed.) (2002). Transportgids. pp. 15-70, details

Anon. Rechtspraak van de haven van Antwerpen. [Jurisprudence du Port díAnvers], details

Ides, S.; Plancke, Y.; Peters, J.J. (2008) A new approach for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, in: (2008). 32nd Congress of IAHR, the International Association of Hydraulic Engineering and Research. Abstracts: Harmonizing the Demands of Art and Nature in Hydraulics. Engineering and Management of Fresh-water Systems. Data Acquisition and Processing for Scientific Knowledge and Public Awareness. Fluid Mechanics and Hydraulics. Maritime and Coastal Research and Engineering, July 1-6, 2007, Venice, Italy. pp. 233, details

line

Projecten

1991-1991: Prognose van scheepstrafieken naar de haven van Antwerpen (in het kader van de verkeerssimulatie Schelde), details

1996: Het beslissingsproces inzake gaslevering in de haven van Antwerpen, details

2000: Scientific Support 'Second Opinion' economics in the frame of the long term vision on the Scheldt Estuary, details

2007-2007: Monitor Verkeers-en vervoerstromen voor de Rijn-Schelde delta, details

line

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (BelgiŽ)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.