SCHELDEMONITOR ATTENDERING Nį 05
Mei, 2006

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

Projecten

1998-2008: Photoacclimation by phytoplankton and microphytobenthos, details

2005: Actualisatie van het Sigmaplan, details

2005: Actualisatie van het Sigmaplan Handhaving van de relevante richtlijnen voor externe veiligheid, details

2006: Project Morfologisch Beheer Westerschelde, details

2006-2010: Verruiming Vaargeul, details

2000-2005: Zeekennis, details


Publicaties

Baeyens, W.; Leermakers, M.; Papina, T.; Saprykin, A.; Brion, N.; Noyen, J.; De Gieter, M.; Elskens, M.; Goeyens, L. (2003) Bioconcentration and biomagnification of mercury and methylmercury in North Sea and Scheldt estuary fish. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 45: 498-508, details

Baeyens, W.; Monteny, F.; Leermakers, M.; Bouillon, S. (2003) Evalution of sequential extractions on dry and wet sediments. Anal. Bioanal. Chem. 376(6): 890-901, details

Benoy, L.; Maebe, J.; Claus, K. (2005) Overwinterende ganzen in het Beneden-Zeescheldegebied, in: Devos, K.; Leysen, K. (Ed.) (2005). Geese. Natuur.oriolus, 71(Bijlage): pp. 61-68, details

Benoy, L.; Maebe, J.; Claus, K. (2005) Overwinterende ganzen in het Beneden-Zeescheldegebied. Natuur.oriolus 71(Bijlage): 61-68, details

Claessens, J.; Belmans, H. (1984) Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het decennium 1971-1980. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1984(3): 1-96, details

De Mulder, T.; Vermeire, S.; Lahousse, B.; De Meyer, C.P. (2000) K2005 WSmond. Zandbalans WS-mond Belgisch gedeelte. Rapport. Haecon: Drongen, Belgium. 2 vols, 52 + annexes pp., details

Denneman, B.; Weiler, P.; Symens, P.; Klap, V.A.; Van Gils, W.; Smeele, Q.; Bouma, H.; Hemminga, M. (2004) De Schelde natuurlijk! Visie op een duurzaam en natuurlijk Schelde-estuarium. WWF Vlaanderen: Brussel, Belgium. 49 pp., details

Desmit, X.; Vanderborght, J.P.; Regnier, P.; Wollast, R. (2005) Control of phytoplankton production by physical forcing in a strongly tidal, well-mixed estuary. Biogeosciences 2(2): 205-218, details

Desmit, X.; Vanderborght, J.P.; Regnier, P.; Wollast, R. (2005) Control of phytoplankton production by physical forcing in a strongly tidal, well-mixed estuary. Biogeosciences Discussions 2(1): 37-75, details

Van Meerbeeck, S.; De Smedt, F. (1995) Ontwikkeling van een beleidsondersteunend systeem voor het waterkwaliteitsbeheer in het estuarium van de Schelde en de kustzone. Verzameling en analyse van Belgische gegevens: 2. Inputgegevens voor de modellen. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 104 pp., details

VMM (2006) De chemische kwaliteit van de baggerspecie in de Westerschelde en in de Zeeschelde: Campagne 18 - 2005. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Aalst, Belgium. 11, 2 kaarten, bijlagen pp., details

Walravens, J.; De Smedt, F. (1995) Ontwikkeling van een beleidsondersteunend systeem voor het waterkwaliteitsbeheer in het estuarium van de Schelde en de kustzone. Verzameling en analyse van Belgische gegevens: 1. Algemene gegevensverzameling. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 77 pp., details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (BelgiŽ)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org