SCHELDEMONITOR ATTENDERING Nį 09
November - December, 2006

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderingsarchief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

Publicaties

Anon. (1995) Containerkaai / containerdok West: oriŽnterend modelonderzoek. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 504. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 9 + 68 p. Figures pp., details

Anon. (2000) De relatie tussen de bodemgeometrie en veiligheid in de Westerschelde. [S.n.]: [S.l.]. 21, 61 + annexes pp., details

Anon. (2004) Samenvatting: Karakterisering stroomgebied Schelde. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: The Netherlands. 12 pp., details

Anon. (2005) Derde memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. [S.n.]: [S.l.]. 11 pp., details

Anon. (2006) Plaatmorfologie Westerschelde. Veranderingen in de plaatmorfologie van de Westerschelde en de gevolgen voor het steltloperhabitat: onderzoeksrapport. Alkyon: Emmeloord, The Netherlands. 42 + annexes pp., details

Anon. (2006) Schelde Informatiecentrum Jaarverslag 2005. Schelde InformatieCentrum: Middelburg, The Netherlands. 28 pp., details

Anon. (2006) Startnotitie / kennisgeving verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. RWS Zeeland/ AWZ Maritieme Toegang: Middelburg, Netherlands. 100 pp., details

Blomert, A.-M. (2002) De samenhang tussen bodemgesteldheid, droogligtijd en foerageerdichtheid van vogels binnen de intergetijdenzone. A & W Rapport, 330. Altenburg en Wymenga: Veenwouden, The Netherlands. 40 pp., details

Bollen, M.; Sas, M.; Vanlede, J.; de Mulder, T. (2006) Measuring high concentration benthic suspensions (HCBS): using a high resolution siltprofiler, in: (2006). Evolutions in hydrography 6th - 9th November 2006, Provincial House Antwerp, Belgium: proceedings of the 15th International Congress of the International Federation of Hydrographic Societies. Special Publication of the Hydrographic Society, 55: pp. 138-40, details

Cohen, A.B.; Jeuken, M.C.J.L. (2006) LTV O&M verbetering van het 1D morfologisch model SOBEK. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 758/2. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. iii, different pagination pp., details

Cornet, E. (1996) Vernieuwing stuwen Bovenschelde. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 544. Waterbouwkundig laboratorium/ Dienst Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout, Belgium. 10 + 4 p. figures pp., details

Daan, N. (2000) Deskstudie Draagkracht Westerschelde voor jonge vis. RIVO Rapport, C039/00. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Ijmuiden, The Netherlands. 28 pp., details

Dam, G.; Jansen, M. (2002) Verbeteren van het SCALWEST model: eindrapport deel 1. Royal Haskoning: Rotterdam, The Netherlands. 54 pp., details

De Cock, F. (2006) Surveying the Scheldt. Hydro International 10(9): 25-27, details

de Kramer, J. (2002) Waterbeweging in de Westerschelde: een literatuurstudie. ICG-Rapport, 2(6). Inter-universitair Centrum voor Geo-ecologisch Onderzoek (ICG): Amsterdam, The Netherlands. ISBN 90-77079-08-4. 69 pp., details

De Laet, P. (1983) Schelde: waterkwaliteit tussen Hansweert en Burcht en van de bijrivieren. Periode 1972-1982. Tabellen. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium, details

De Putter, P.J.; Van Gestel, R.A.J.; Verschuuren, J.M. (2005) Juridische verkenning naar de flexibiliteit van vergunningen voor het onderhoud en de verdieping van de Westerschelde: juridische randvoorwaarden voor de effectuering van een flexibele stortstrategie. [S.n.]: Tilburg, Netherlands. 44 pp., details

Djenidi, S.; Ronday, F.; Nihoul, J. (1982) Tweedimensionaal mathematisch model van de Westerschelde: berekeningsresultaten verdiepingsprogramma 48 / 43 voet. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 388. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 43 pp., details

Djenidi, S.; Ronday, F.; Nihoul, J.C.J. (1982) Tweedimensionaal mathematisch model van de Westerschelde: berekeningsresultaten verdiepingsprogramma 48 / 43 voet: bijlagen. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 388. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. appendices pp., details

Eelen, B.; De Laet, P. (1997) Tijgebied Westerschelde: Sigmaplan. Rapport 2: ringdijken K.B.R.. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 527(rapport 2). Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. ii, 11 + 3 p. Figures pp., details

Geene, R. (2003) Vogeltellingen in de Westerschelde: meetverslag. AquaSense: Amsterdam, The Netherlands. i, 17 pp., details

Grare, W. (1980) Stormvloedkering op zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40: hefschuif "Caisson-type". Krachtberekeningen. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 400/22-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. III, 16 + 9 p. Appendices pp., details

Graveland, J. (2005) Flexibel storten voor het fysisch en ecologisch systeem van de Westerschelde: definitiestudie en verkenning van mogelijkheden. [S.n.]: [S.l.]. 42 pp., details

Graveland, J.; Dauwe, B.; Kornman, B. (2002) Waardering voor de Westerschelde: voorstel voor beoordelingscriteria gebaseerd op inventarisaties van de ecologische toestand, gebruik, beleid en beoordelingsmethoden. Rapport RIKZ, 2002.53. RIKZ: Middelburg, The Netherlands. 93 pp., details

Laforce, E. (1996) Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 1: toegankelijkheid eindfase: 1. Verslag simulatoronderzoek. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 504/2(rapport 1). Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. vii, 25 + 16 p. Tables, 22 p. Appendices, 86 p. Figures pp., details

Laforce, E. (1996) Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 1: toegankelijkheid eindfase: 2. Vaarbaanplots. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 504/2(rapport 1). Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 114 p. Figures pp., details

Lasure, K. (1997) Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 2: toegankelijkheid eerste bouwfase: 1. Verslag simulatoronderzoek. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 504/2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. vi, 19 + 11 p. Tables, 53 p., 7 p. Appendices pp., details

Lasure, K. (1997) Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 2: toegankelijkheid eerste bouwfase: 2. Vaarbaanplots. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 504/2(rapport 2). Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 139 p. Figures pp., details

Lukambuzi, L. (2005) Temporal variation in the energy budget of the periwinkle Littorina littorea, along the pollution gradient in the western Scheldt estuary. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel (ECOMAMA)/Universiteit Antwerpen: Brussel, Belgium. 63 pp., details

Meersschaut, Y. (1997) Waaslandhaven: containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: 1. Tekst. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 504/3. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. vii, 46 + 11 p. Tables pp., details

Meersschaut, Y. (1997) Waaslandhaven: containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: 2. Figuren. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 504/3. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 141 p. Figures pp., details

Meersschaut, Y. (1998) Waaslandhaven: containerdok West. Invloed van het containerdok op de voortplanting van het getij. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 504/4. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. iii, 7 + 3 p. Tables, 7 p. Figures pp., details

Muylaert, K.; Dasseville, R.; De Brabandere, L.; Dehairs, F.; Vyverman, W. (2005) Dissolved organic carbon in the freshwater tidal reaches of the Schelde estuary. Est., coast. and shelf sci. 64(4): 591-600, details

Roovers, P. (1969) Verslag aangaande de proeven uitgevoerd op het Scheldemodel betreffende de doorsteek doorheen het Verdronken Land van Saaftinge. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 300/1-5. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout , Belgium. 48 + appendices pp., details

Roovers, P. (1972) Vaste oeververbinding Westerschelde: Perkpolder-Kruiningen. Deel 1. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 301/2. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 14 + appendices pp., details

Serruys, H. (1978) Overstroombare dijken: proeven op kruinkleppen I, II, III. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 395/2. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 8 + 10 p. Appendices pp., details

Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Bult, T.P. (2004) Habitatmodellen voor kokkels in de Westerschelde. RIVO Rapport, C055/04. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Yerseke, The Netherlands. 20 pp., details

Stelzer, K. (2003) Mapping the silt content of the Westerschelde sediments using satellite data. Brockmann Consult: Geesthacht, Germany. 29 pp., details

Sterckx, S.; Knaeps, E.; Bollen, M.; Trouw, K.; Houthuys, R. (2006) Operational remote sensing mapping of estuarine suspended sediment concentrations (ORMES), in: (2006). Evolutions in hydrography 6th - 9th November 2006, Provincial House Antwerp, Belgium: proceedings of the 15th International Congress of the International Federation of Hydrographic Societies. Special Publication of the Hydrographic Society, 55: pp. 129-132, details

Van den Heuvel-Greve, M.; Leonards, P.; Vethaak, D. (2006) Dioxineonderzoek Westerschelde: meting van gehalten aan dioxinen, dioxineachtige stoffen en andere mogelijke probleemstoffen in visserijproducten, sediment en voedselketens van de Westerschelde. Rapport RIKZ, 2006.011. RIKZ: Middelburg, The Netherlands. 80 pp., details

Vanermen, N.; De Meulenaer, B.; Stienen, E.W.M. (2006) Literature study: shorebirds and their abiotic environment. Relation between shoal morphology and shorebirds in the Westerschelde estuary. Report INBO, A.169. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 63 pp., details

Verschaeren, W. (1979) Stormvloedkering te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40: verzonken segmentschuif - as op (-2,5). Drukmetingen. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 400/21-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. part 1 (i, 5 + 14 p. Appendices); part 2 (ii, 7 + 16 p. Appendices) pp., details

Voorsmit, O.V. (2006) Het meergeulenstelsel van de Westerschelde en de relatie met de functies van de langetermijnvisie: een kritische analyse van het beleidsuitgangspunt 'Instandhouding van het meergeulenstelsel van de Westerschelde'. WL/Delft Hydraulics: Delft, The Netherlands. 119 pp., details

Wens, F. (1979) Stormvloedkering Oosterweel: hydraulisch onderzoek. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 400/1. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 19 + 35 p. Appendices pp., details

Wens, F. (1980) Stormvloedkering Oosterweel: hydraulisch onderzoek. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 400/2. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 12 + 31 p. Appendices pp., details

Wens, F. (1981) Stormvloedkering Oosterweel: hydraulisch onderzoek. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 400/3. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 14 + 42 p. Appendices pp., details

Wens, F. (1981) Stormvloedkering Oosterweel: hydraulisch onderzoek. Basisontwerp 1. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 400/4. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 16 + 20 p. Appendices pp., details

Wens, F. (1982) Stormvloedkering Oosterweel: sluitingsprocedures alternatief ontwerp. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (WLH): publicaties, 400/5. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 19 + 30 p. Appendices pp., details

Wens, F. (1983) Stormvloedkering Oosterweel: dimensionering definitieve bodembescherming Error: ms record without linked s record - BEntID 101254, details

Wijsman, J.W.M. (2003) Verkennende studie voor de validatie van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES) aan de hand van bodemdiergegevens. WL/Delft Hydraulics: Delft, The Netherlands. 34 + appendices pp., details

Wolff, W.J. (1973) The estuary as a habitat: an analysis of data on the soft-bottom macrofauna of the estuarine area of the Rivers Rhine, Meuse, and Scheldt. Zool. Verh. 126: 3-242, details

Ysebaert, T.; Herman, P.M.J. (2002) Beschrijven, modelleren en voorspellen van bodemdieren in een estuariene omgeving. NIOO-CEME Rapport, 2002-6. KNAW-NIOO, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke, Netherlands. 74 pp., details


Projecten

2005: Beoordelingskader voor het Schelde-estuarium, details

2006: Afstemming van het beleid inzake veiligheid tegen overstromen, details

2005: Atlantis, details

2005: Bescherming van de 'Vlakte van de Raan', details

2007: CreŽren van een habitatreserve (Nl-Vl), details

2006: DefiniŽring van natuurprojecten in en rond de Westerschelde (Zone 2), details

2005-2005: Dioxineonderzoek Westerschelde, details

2007: Herinrichting en uitbreiding van het Zwin, details

2007: Onderzoek en inventarisatie van mogelijke herstelmaatregelen, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (BelgiŽ)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.be