SCHELDEMONITOR ATTENDERING
line
SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 21
November 2008 - Maart 2009

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line
Open DocumentenBoekenArtikels en HoofdstukkenRapporten
line

Publicaties

Open Documenten

Anon. (2008) Chemische vervuiling in de Westerschelde [POSTER]. Universiteit Gent. Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie: Gent, Belgium. 1 poster pp., details

Vanlede, J.; van Kessel, T.; Van der Wal, D.; Eleveld, M. (2008) Ontwikkeling en toepassing slibmodel [Poster]. Waterbouwkundig Laboratorium & Deltares & NIOO & Maritieme Toegang & Vrije Universiteit Amsterdam. 1 poster pp., details

Vanlede, J.; van Kessel, T. (2008) Ontwikkeling en toepassing slibmodel [PPT Presentatie]. Waterbouwkundig Laboratorium & Deltares & NIOO & Maritieme Toegang & Vrije Universiteit Amsterdam. 31 slides pp., details

Ysebaert, T.; Van der Wal, D.; Herman, P.; Plancke, Y.; Vos, G.; Bolle, L. (2008) Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER]. NIOO & Waterbouwkundig Laboratorium & Maritieme Toegang & Wageningen UR. 1 poster pp., details

Plancke, Y.; Ides, S. (2008) Plaatrandstortingen, een eerste stap binnen het morfologisch beheer voor de Westerschelde [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 1 poster pp., details

Stevens, M.; Buysse, D.; Van den Neucker, T.; Coeck, J. (2008) Herstel van diadrome vispopulaties in het stroomgebied van de Schelde [POSTER]. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Van Ryckegem, G.; De Regge, N.; Van den Bergh, E.; Onkelinx, T.; Bauwens, D.; Quataert, P. ([S.d.]) Potentie van ruimtelijke watervogelmodellen als beleidsondersteunend instrument [POSTER]. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Van Braeckel, A.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. ([S.d.]) Schorecotopen van de Schelde: Aanzet tot ontwikkeling van één schorecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland [POSTER]. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Vanhoorne, A.; Deneudt, K. (2008) Scheldemonitor [Poster]. VLIZ, details

Goetinck, R. (2008) Inleiding studiedag LTV O&M 11 dec 2008. [PPT Presentatie]. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, details

Meire, P. ([S.d.]) Conclusie voor onderzoekers en beleid [PPT Presentatie], details

Van den Bergh, E.; van Duren, L.A. (2008) Natuurlijkheid [PPT Presentatie], details

Aerts, F. (2008) Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring: organisatie en structuur: vroeger en nu. [PPT Presentatie]. Afdeling Maritieme Toegang, details

Asselman, N.; Verhoeven, G.; Peeters, P.; Coen, L. (2008) Veiligheid: Vergelijking van Nederlandse en Vlaamse randvoorwaarden [PPT Presentatie]. Deltares & Waterbouwkundig Laboratorium, details

Adriaensen, F.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Van Hove, D.; Brys, R.; Cox, T.; Jacobs, S.; Konings, P.; Maes, J.; Maris, T.; Mertens, W.; Nachtergale, L.; Struyf, E.; Van Braeckel, A.; Meire, P. (2008) Instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 05-R82. Universiteit Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 249 + bijlagen pp., details

Anon. (2007) ScheldeKrant 5. ScheldeKrant, 5, details

Anon. (2003) ScheldeKrant 1. ScheldeKrant, 1, details

Anon. (2004) ScheldeKrant 2. ScheldeKrant, 2, details

Anon. (2003) ScheldeKrant 3. ScheldeKrant, 3, details

Anon. (2006) ScheldeKrant 4. ScheldeKrant, 4, details

line

Boeken en Monografieën

Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008) Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (2) [POSTER]. Deltares & Waterbouwkundig Laboratorium & Maritieme toegang. 1 poster pp., details

Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008) Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (1) [POSTER]. Deltares & Waterbouwkundig Laboratorium & Maritieme toegang. 1 poster pp., details

Anon. (2008) Chemische vervuiling in de Westerschelde [POSTER]. Universiteit Gent. Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie: Gent, Belgium. 1 poster pp., details

Vanlede, J.; van Kessel, T.; Van der Wal, D.; Eleveld, M. (2008) Ontwikkeling en toepassing slibmodel [Poster]. Waterbouwkundig Laboratorium & Deltares & NIOO & Maritieme Toegang & Vrije Universiteit Amsterdam. 1 poster pp., details

Vanlede, J.; van Kessel, T. (2008) Ontwikkeling en toepassing slibmodel [PPT Presentatie]. Waterbouwkundig Laboratorium & Deltares & NIOO & Maritieme Toegang & Vrije Universiteit Amsterdam. 31 slides pp., details

Ysebaert, T.; Van der Wal, D.; Herman, P.; Plancke, Y.; Vos, G.; Bolle, L. (2008) Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER]. NIOO & Waterbouwkundig Laboratorium & Maritieme Toegang & Wageningen UR. 1 poster pp., details

Plancke, Y.; Ides, S. (2008) Plaatrandstortingen, een eerste stap binnen het morfologisch beheer voor de Westerschelde [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 1 poster pp., details

Goetinck, R. (2008) Inleiding studiedag LTV O&M 11 dec 2008. [PPT Presentatie]. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, details

Meire, P. ([S.d.]) Conclusie voor onderzoekers en beleid [PPT Presentatie], details

van der Togt, H. (2008) Monitoring [PPT Presentatie]. Rijkswaterstaat, details

Van den Bergh, E.; van Duren, L.A. (2008) Natuurlijkheid [PPT Presentatie], details

Aerts, F. (2008) Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring: organisatie en structuur: vroeger en nu. [PPT Presentatie]. Afdeling Maritieme Toegang, details

Asselman, N.; Verhoeven, G.; Peeters, P.; Coen, L. (2008) Veiligheid: Vergelijking van Nederlandse en Vlaamse randvoorwaarden [PPT Presentatie]. Deltares & Waterbouwkundig Laboratorium, details

Anon. (2001) Uit de schulp: Visie op duurzame ontwikkeling van de Nederlandse schelpdiervisserij. Stichting odus, details

line

Artikels & Hoofdstukken

Ambio [Ambio]

Anon. (1981) Ambio 10(4). Ambio, 10(4)

Biogeochemistry [Biogeochemistry]

Anon. (2002) Biogeochemistry 59. Biogeochemistry, 59

  • Frankignoulle, M.; Middelburg, J. (2002) Biogases in tidal European Estuaries: the BIOGEST project. Biogeochemistry 59: 1-4, details

Infrastructuur in het leefmilieu

Anon. (1996) Infrastructuur in het leefmilieu 1996(4). Infrastructuur in het leefmilieu, 4

  • Aerts, F.; De Schrijver, P.; Claessens, J.; Velleman, B. (1996) De Noordzeeterminal. Infrastructuur in het leefmilieu 1996(4): 125-168, details

The sea: ideas and observations on progress in the study of the seas

Goldberg, E.D. (Ed.) (1974) Marine chemistry. The sea: ideas and observations on progress in the study of the seas, 5. Wiley-Interscience: New York, NY (USA). ISBN 0-471-31090-5. XIV, 895 pp.

  • Middelburg, J.J.; Herman, P.M. (2007) Organic matter processing in tidal estuaries. Marine chemistry: 127-147, details

Vie et milieu [Vie Milieu]

Soyer, J. (Ed.) (1971) Troisième Symposium Européen de Biologie Marine. I. Biologie des sédiments meubles, II. Biologie des eaux à salinité variable, Arcachon, 2-7 Sept. 1968. Vie et milieu, Suppl. 22(I-II). Masson: Paris, France. 857 pp.

  • Wolff, W.J. (1971) Distribution of four species of Nephtys (Polychaeta) in the estuarine area of the rivers Rhine, Meuse, and Scheldt, details

line

Rapporten

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.13. Omgevingscondities in de rivier de Schelde januari - maart 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. IV, 200 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.17. zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 20/09/2007 - 18/12/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. IV, 392 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.15. 13-uursmeting SiltProfiler 12 maart 2008 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. IV, 227 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.13. 13-uursmeting Sediview op 11/03/2008 tijdens springtij - Liefkenshoek (transect K). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. IV, 155 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.12. 13-uursmeting Sediview op 11/03/2008 tijdens springtij - Liefkenshoek (transect I). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. IV, 139 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.11. 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling op 12/03/2008 tijdens springtij - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. IV, 92 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.14. Jaarrapport omgevingscondities 2007-2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. IX, 165 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.12. Sediment balans 01/09/2007 - 31/12/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. IV, 32 + appendices pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.14. 13-uursmeting Sediview op 11/03/2008 tijdens springtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. IV, 181 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.13. Sediment balans 01/01/2008 - 31/03/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. IV, 164 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.12. Omgevingscondities in de rivier de Schelde oktober - december 2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Antwerpen, Belgium. V, 216 pp., details

Pals, A.; Vercoutere, B. (2008) Bepalen van het Maximaal Ecologisch Potentieel en het Goed Ecologisch Potentieel voor het waterlichaam Antwerpse Havendokken en Schelde-Rijn verbinding. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 99 pp., details

Anon. (2008) Rapport visstandbemonstering; Haven van Antwerpen; winter - voorjaar 2008. Visserijbedrijf Kalkman: Antwerpen, Belgium. 65 pp., details

International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008) Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.18. zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen februari - april 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. IV, 42 + appendices pp., details

WL | Delft hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2002) Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV Schelde: stroom- en saliniteitsmeting t.h.v. Deurganckdok uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen, Belgium. I, 10 + appendices pp., details

WL | Delft hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2002) Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Oosterweel uitgevoerd op 12/06/2002, details

WL | Delft hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2002) Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Kallo uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen, Belgium. II, 15 + appendices pp., details

WL | Delft hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2002) Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Kallo uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen, Belgium. II, 16 + appendices pp., details

Nijpels, E.H.T.M.; Heip, C.H.R.; Hulscher, S.J.M.H.; Heijkoop, J.; Verbree, A. (2008) Wennen aan de Westerschelde. Advies commissie natuurherstel Westerschelde: alternatieven voor ontpoldering Hertogin Hedwigepolder. Commissie Natuurherstel Westerschelde: [S.l.]. 86 + appendices (separated part) pp., details

Vanlede, J.; Decrop, B.; De Clercq, B.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008) Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 1. Gevoeligheidsanalyse. Versie 2_0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium & IMDC: Antwerpen, Belgium. 28 + 89 p. appendices pp., details

Ides, S.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008) Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: gevoeligheidsonderzoek 2D modellen. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 33 + 4 p. appendices, 78 p. figures pp., details

Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008) Regulation for the upstream and downstream navigation of 8,000 and more TEU container vessels to the port of Antwerp with a maximum draught of 145 dm. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research & Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust: Antwerpen, Belgium. 7 pp., details

Bertels, L.; Houthuys, R.; Deronde, B.; Knaeps, E.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2008) Automatisatie kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde: eindrapport. Bijlage: bundel met steekkkaarten. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen, Belgium. maps pp., details

Adriaensen, F.; Van Damme, S.; Van den Bergh, E.; Van Hove, D.; Brys, R.; Cox, T.; Jacobs, S.; Konings, P.; Maes, J.; Maris, T.; Mertens, W.; Nachtergale, L.; Struyf, E.; Van Braeckel, A.; Meire, P. (2008) Instandhoudingsdoelstellingen Schelde-estuarium. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 05-R82. Universiteit Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 249 + bijlagen pp., details

Anon. (2007) LandschapsManifest voor de Rijn-Schelde Delta. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen-Op-Zoom, The Netherlands. 69 pp., details

Anon. (2006) Grensoverschrijdend perspectief RoBrAnt+. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen-Op-Zoom, The Netherlands. 88 pp., details

Anon. (2007) Plannen- en projectenmonitor DeltaLandschap 2007. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen-Op-Zoom, The Netherlands. 75 pp., details

Anon. (2008) Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Activiteitenplan 2008. Rijn-Schelde Delta Samenwerkingsorganisatie: Bergen-Op-Zoom, The Netherlands. 92 pp., details

Holierhoek, M.M.; Van der weijden, M.H.; Naber, A.; Van den boogaard, B.; Bovelander, R.W.; Latuhihin, M.J.; Visser, W.; Geijp, F.W. ([S.d.]) Monitoring waterstaatkundige toestand des lands; Milieumeetnet rijkswateren; MWTLMeetplan 2008, details

Cornet, E.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008) Hydrologisch jaarboek 2007: VMM meetstations. Versie 1.0 (final). WL Rapporten, 709_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 273 pp., details

Cornet, E.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008) Hydrologisch jaarboek 2007: HIC meetstations. Versie 1.0 (final). WL Rapporten, 709. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, Belgium. 194 pp., details

line

Thesissen

Boukhris, O. (2008) Climate change impact on hydrological extremes along rivers in Flanders. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven: Leuven, Belgium. ISBN 978-90-5682-948-3. 313 pp., details

Janssens, A. (1990) Noordzee-beleid? Het verdriet van België!: analyse van de Noordzee- problematiek en van de beleidsbeïnvloeding door Greenpeace. Graduate Thesis. Hoger Instituut voor Sociaal en Cultureel Werk: Brussel, Belgium. 185 + bijlagen pp., details

line

Andere

Hostens, K.; Mees, J. (1998) The mysid-feeding guild of demersal fishes in the brackish zone of the Westerschelde estuary, in: (1998). ECSA 29 Symposium. Estuarine Research and Management in Developed and Developping countries: Joint ECSA and CERM symposium at the University of Port Elizabeth 13-17 July 1998. Abstract book. pp. 44, details

Loncke, J. (2000) De bijdrage van de vessel traffic services tot de veiligheid van de scheepvaart, in: (2000). Symposium - 22 september 2000 'Watergebonden Veiligheid', Crowne Plaza Antwerp Hotel. pp. [1]-[6], details

Ides, S.; Plancke, Y.; Vos, G. (2009) Using dredged material to reshape sandbars: development of a new disposal strategy in the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in: 6th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, RCEM 2009, 21-25 September, 2009, Santa Fe City, Argentina., details

Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J.; Vos, G. (2009) The Walsoorden pilot project: a first step in a morphological management of the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in: 31ème Journées de l'Hydraulique: "Morphodynamique et gestion des sédiments dans les estuaires, les baies et les, 22 et 23 septembre 2009, Paris., details

Plancke, Y.; Vos, G.; Ysebaert, T. (2009) Analysis of multibeam echo sounding data on bed forms near the Walsoorden sandbar, a first phase in the subtidal habitat classification for the Western Scheldt, in: 6th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, RCEM 2009, 21-25 September, 2009, Santa Fe City, Argentina., details

Valcke, E.; Vandervelden, H.; Sterling, A.; Roovers, P. (1965) Travaux d'amélioration de l'Escaut maritime: rapport, in: (1965). 21st International Navigation Congress, Stockholm, 1965. Section I. Inland navigation. Subject 5. Methods for regulating rivers. Results achieved by utilizing physical and mathematical models and remotely controlled craft. pp. 39-51, details

line

Projecten

2006: Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, details

2007-2008: Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, details

line

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom.