SCHELDEMONITOR ATTENDERING Nį 08
Oktober 2006

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

Publicaties

Anon. (2001) De Schelde: een rivier met vele gezichten. De Levende Natuur: T?dschrift voor Natuurbehoud en Natuurbeheer, 102(2), details

Anon. (2005) Derde memorandum van overeenstemming tussen Vlaanderen en Nederland met betrekking tot de onderlinge samenwerking ten aanzien van het Schelde-estuarium. [S.n.]: [S.l.]. 11 pp., details

Anon. (2006) Startnotitie / kennisgeving verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. RWS Zeeland/ AWZ Maritieme Toegang: Middelburg, Netherlands. 100 pp., details

Coosen, J.; Mees, J.; Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2006) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. iii, 135 pp., details

Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Vanermen, N. (2006) Zeevogels en zeezoogdieren van de Vlakte van de Raan, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 59-72, details

Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.B.M.; Schreurs, W.; Wessel, E.G.J. (1995) De bodemsamenstelling van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer. NIOO Rapporten en Verslagen, 1995-1. NIOO-CEMO: Yerseke, The Netherlands. 44 pp., details

Craeymeersch, J.A.; Escaravage, V.; Steenbergen, J.; Wijsman, J.; Wijnhoven, S.; Kater, B. (2006) De bodemfauna in het Nederlands deel van de Scheldemonding, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 85-105, details

Craeymeersch, J.A.; Hamerlynck, O.; Hostens, K.; Vanreusel, A.; Vincx, M. (1990) De ekologische ontwikkeling van de Voordelta, deelrapport 4. Voorstellen voor monitoring en verder onderzoek. DIHO/Rijksuniversiteit Gent: Yerseke, The Netherlands. 13 pp., details

de Kramer, J. (2002) Waterbeweging in de Westerschelde: een literatuurstudie. ICG-Rapport, 2(6). Inter-universitair Centrum voor Geo-ecologisch onderzoek (ICG): Amsterdam, Netherlands. 69 pp., details

De Putter, P.J.; Van Gestel, R.A.J.; Verschuuren, J.M. (2005) Juridische verkenning naar de flexibiliteit van vergunningen voor het onderhoud en de verdieping van de Westerschelde: juridische randvoorwaarden voor de effectuering van een flexibele stortstrategie. [S.n.]: Tilburg, Netherlands. 44 pp., details

Degraer, S.; Verfaillie, E.; Vincx, M. (2006) Het macrobenthos van het Belgisch deel van de Vlakte van de Raan in een ruimer perspectief, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 106-115, details

Deronde, B.; Kempeneers, P.; Forster, R.M. (2006) Imaging spectroscopy as a tool to study sediment characteristics on a tidal sandbank in the Westerschelde. Est., coast. and shelf sci. 69(3-4): 580-590, details

Du Four, I.; Schelfaut, K.; Vanheteren, S.; Van Dijk, T.; Van Lancker, V. (2006) Geologie en sedimentologie van het Westerscheldemondingsgebied, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. pp. 16-29, details

Dumon, G.; Balcaen, N.; Huygens, M.; Hyde, Ph.; Haerens, P. (2006) Hydrodynamica ter hoogte van de Vlakte van de Raan, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 2-15, details

Geropanagioti, E. (2006) Perfluorooctane sulfonic acid in the Western Scheldt. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel (ECOMAMA)/Universiteit Antwerpen: Brussel, Belgium. 38 pp., details

Graveland, J. (2005) Flexibel storten voor het fysisch en ecologisch systeem van de Westerschelde: definitiestudie en verkenning van mogelijkheden. [S.n.]: [S.l.]. 42 pp., details

Hostens, K.; Moulaert, I. (2006) De macro-, epi- en visfauna op de Vlakte van de Raan, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 116-135, details

Malta, E.-J.; Stikvoort, E.; Craeymeersch, J.A. (1998) Herstel van estuariene gradiŽnten in de Oosterschelde: een verkenning naar effecten op de bodemdieren van het zachte substraat. NIOO Rapport, 1998-01. NIOO-CEMO: Yerseke, The Netherlands. 69 pp., details

Muylaert, K.; Dasseville, R.; De Brabandere, L.; Dehairs, F.; Vyverman, W. (2005) Dissolved organic carbon in the freshwater tidal reaches of the Schelde estuary. Est., coast. and shelf sci. 64(4): 591-600, details

Noppe, H.; De Wasch, K.; Poelmans, S.; Van Hoof, N.; Verslycke, T.; Janssen, C.R.; De Brabander, H. (2006) Development and validation of an analytical method for detection of estrogens in water, in: Noppe, H. (2006). Analytics of endocrine disrupting chemicals in environmental matrices. pp. 21-41, details

Noppe, H.; Ghekiere, A.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; Polfliet, K.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2006) Distribution and ecotoxicity of chlorotriazines in the Scheldt estuary (Belgium-Netherlands), in: Noppe, H. (2006). Analytics of endocrine disrupting chemicals in environmental matrices. pp. 85-105, details

Noppe, H.; Verslycke, T.; De Wulf, E.; Verheyden, K.; Monteyne, E.; Van Caeter, P.; Janssen, C.R.; De Brabander, H.F. (2006) Occurrence of estrogens in the Scheldt estuary: a 2-year survey, in: Noppe, H. (2006). Analytics of endocrine disrupting chemicals in environmental matrices. pp. 41-60, details

Peters, J.J. (2006) Belang van de Vlakte van de Raan voor de morfologische evoluties van het Schelde-estuarium, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 30-42, details

Sabbe, K.; Muylaert, K.; Kromkamp, J.; Vyverman, W. (2006) Primaire productie op het kruispunt van estuarium en kustzone, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 73-84, details

Termote, J. (2006) De Vlakte van de Raan in historisch-geografisch perspectief, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 43-51, details

Voorsmit, O.V. (2006) Het meergeulenstelsel van de Westerschelde en de relatie met de functies van de Langetermijnvisie: Een kritische analyse van het beleidsuitgangspunt 'Instandhouding van het meergeulenstelsel van de Westerschelde'. [S.n.]: [S.l.]. 119 pp., details

Wevers, M.; De Frť, R.; Voorspoels, S.; Covaci, A.; Schepens, P.; Matheeussen, C.; Van Hooste, H. (2004) Verspreiding van persistente organische polluenten (POP's), in: Van Steertegem, M. (2004). MIRA-T 2004: environmental and nature report Flanders: themes. pp. 159-171, details

Witte, R.H. (2001) De functie van de Westerschelde voor zeezoogdieren: kansen en bedreigingen voor met name de gewone zeehond en bruinvis. Bureau Waardenburg Rapport, 01-116. Bureau Waardenburg: Culemborg, The Netherland. 74 pp., details

Zeebroek, I.; Demerre, I.; Lenaerts, T.; Pieters, M. (2006) De Vlakte van de Raan in archeologisch perspectief, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 52-58, details


Datasets

ARC - Belgisch 'onderzoeksproject Gerichte actie' - een verdere multi-disciplinaire studie van de Zuidelijke Bocht van de Noordzee. Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium, details

Biomonitoring van visbestand uit koelwater opname te Doel (sinds 1991). Laboratorium voor Aquatische Ecologie, details

Demersale vissen en hyperbentische gemeenschappen in de Voordelta en de Westerschelde, BelgiŽ.. Afdeling Mariene Biologie, details

Estuarien macrobentos van het Schelde-estuarium (BelgiŽ en Nederland) - Vanaf 1988. Instituut voor Natuurbehoud, details

Hydrochemische data in Rhone (Z Frankrijk) en Schelde (BelgiŽ) estuaria (vanaf 1991). Laboratorium Analytische en Milieuchemie, details

Kwik en Arseen speciatie en spore-metaal concentraties in vis van het Schelde-estuarium en de Noordzee. Laboratorium Analytische en Milieuchemie, details

Kwik speciatie in het Schelde-estuarium en de Noordzee (1991-1998). Laboratorium Analytische en Milieuchemie, details

Meetnet zoetwatervis Vlaanderen; Palingpolluentenmeetnet. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, details

Meiobenthos van de Zuidelijke Bocht, de Westerschelde evenals Groenland, Antarctica en de Keniaanse mangroves. Afdeling Mariene Biologie, details

Microphytobenthos van het schelde estuarium (BelgiŽ/Nederland). Afdeling Algologie (Phycology), details

Monitoring hydrografie, nutriŽnten, contaminanten en plant pigmenten of Belgische continentaal plat en Westerschelde. Laboratorium Analytische en Milieuchemie, Ecologie des systŤmes aquatiques, Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium, Dienst voor Zeevisserij, details

Monitoring van watervogels langs de meso-/oligohaliene en zoetwater getijde zone van het schelde-estuarium (Zeeschelde, BelgiŽ), vanaf 1991. Instituut voor Natuurbehoud, details

MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Bacteriologie. , details

MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Fytoplankton. Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden. Adviesdienst voor Geo-informatie en ICT, details

MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vissen. Netherlands Institute for Fisheries Research, details

MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: NutriŽnten. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Basisinfodesk, details

MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: Organische microverontreinigingen. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Basisinfodesk, details

MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: Zware Metalen. Rijksinstituut voor Kust en Zee, Basisinfodesk, details

MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Waterstanden. Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Watertemperaturen. Rijksinstituut voor Kust en Zee, details

Opgeloste en particulaire spore-metalen in water van het Schelde-estuarium. Laboratoire d' Ocťanographie Chimique et Gťochimie des Eaux, details

Stabiele koolstof isotopen samenstelling (delta 13C) of DIC en POM in Schelde. Laboratorium Analytische en Milieuchemie, details

Vis Informatie Systeem. Agentschap voor natuur en bos, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, HEMMIS N.V.: Hydro Ecolo Meteo Management Information Systems, details

WSCHELDT - Zwevende stof en chemische en fysische toestand in het Westerschelde estuarium, BelgiŽ. Laboratoire d' Ocťanographie Chimique et Gťochimie des Eaux, Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium, details

Zware metalen (plus nutriŽnten en koolstof) in sediment van het Schelde-estuarium (BelgiŽ) (1991-94). Laboratorium Analytische en Milieuchemie, details

Zware metalen in de Westerschelde, BelgiŽ (1980-90). Onderzoeksgroep Chromatografische Organische Sporenanalyse, details

Zware metalen in het Schelde-estuarium en de Noordzee (1995-1999). Laboratorium Analytische en Milieuchemie, details


ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (BelgiŽ)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org