SCHELDEMONITOR ATTENDERING
line
SCHELDEMONITOR ATTENDERING N° 14
September - Oktober 2007

Voor de volledig geformatteerde versie van deze electronische attendering, gelieve de gepaste link te volgen op de ScheldeMonitor website en raadpleeg het attenderings archief. Voor meer informatie in verband met de vermelde items (a.o. volledige citatie en abstract), gelieve het ScheldeMonitor informatiesysteem te raadplegen via de zoekinterface.

line
Open DocumentenBoekenArtikels en Hoofdstukken - RapportenThesissen
line

Publicaties

Open Documenten

Peeters, E.; Mertens, M. (1971) Les polluants radioactifs, métaliques et bactériens dans l'estuaire de l'Escaut et sur la côte belge. [The radioactive, metalic and bacterial pollutants in the Schelde estuary and on the Belgian coast], details

Maeghe, K. (2003) Het gebruik van numerieke modellen bij de bepaling van overstromingsgebieden, details

Anon. (2004) Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; Jaarverslag 2004. [Antwerp Port Authority; Annual Report 2004]. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 66 pp., details

De Smedt, S. (2003) Ruimtelijke en temporele dynamiek van fytoplankton in het Schelde estuarium. MSc Thesis. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent, Belgium. 107 pp., details

line

Boeken en Monografieën

Moulton, J.L. (1984) Slag om Antwerpen en de Schelde : de openstelling van de Schelde en de bevrijding van Antwerpen 1944-1945. Hollandia Pockets: Baarn, the Netherlands. ISBN 90-6045-148-1. 288 pp., details

Bos, D.; Goedman, J.C. (1978) Naar een maatschappelijke ekologie : een onderzoek naar de kwantificering van het milieu. Rijn Schelde Instituut: Middelburg. 100 pp., details

Cumps, F. (2007) De Schelde bestudeerd: 75 jaar hydraulisch en nautisch onderzoek over de Schelde. Deel 1: hydraulisch onderzoek. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. different pagination pp., details

Anon. (2006) Aquacultuur in Zeeland: de blauwe revolutie. [Aquaculture in Zeeland: the blue revolution]. Provincie Zeeland: Provincie Zeeland, the Netherlands. 76 pp., details

Anon. (2006) Schelde Nieuwsbrief 48. Schelde Nieuwsbrief. 8 pp., details

Anon. (2006) Schelde Nieuwsbrief 47. Schelde Nieuwsbrief, 47. 8 pp., details

Anon. (2007) Schelde Nieuwsbrief 50. Schelde Nieuwsbrief, 50. 16 pp., details

Anon. (2006) Schelde Nieuwsbrief 46. Schelde Nieuwsbrief, 46. 8 pp., details

Anon. (2005) Schelde Nieuwsbrief 44. Schelde Nieuwsbrief, 44. 8 pp., details

Anon. (2005) Schelde Nieuwsbrief 43. Schelde Nieuwsbrief, 43. 8 pp., details

Anon. (2005) Schelde Nieuwsbrief 42. Schelde Nieuwsbrief, 42. 8 pp., details

Anon. (2004) Schelde Nieuwsbrief 41. Schelde Nieuwsbrief, 41. 8 pp., details

Anon. (2004) Schelde Nieuwsbrief 40. Schelde Nieuwsbrief, 40. 8 pp., details

Anon. (2004) Schelde Nieuwsbrief 39. Schelde Nieuwsbrief, 39. 8 pp., details

Anon. (2004) Schelde Nieuwsbrief 38. Schelde Nieuwsbrief, 38. 8 pp., details

Anon. (2003) Schelde Nieuwsbrief 37. Schelde Nieuwsbrief, 37. 8 pp., details

De Kesel, L. (1964) Structurele ontwikkeling van de haven (1803-1914). Genootschap voor Antwerpse Geschiedenis: Antwerpen, Belgium. 47 + maps pp., details

Baptist, H.J.M. (1988) Gevleugeld onderzoek : watervogels in veranderende watersystemen. Rijkswaterstaat Deltadienst: Middelburg. 22 pp., details

Meininger, L.; Berrevoets, M.; Strucker, C.W. (1995) Watervogels in de Zoute Delta 1991/1994. [Waterbirds in the Zoute Delta 1991/1994]. Rapport RIKZ, 95.025. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat & Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0315-7. 92 pp., details

Meininger, L.; Berrevoets, M.; Strucker, C.W.; Noordhuis, R. (1994) Watervogeltellingen in het zuidelijk Deltagebied, 1987-91. [Aquatic bird counts in the southern Delta area, 1987-91]. Rapport RIKZ, 94.005. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat & Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0493-5. 381 pp., details

Reinhold-Dudok, E. (1995) Verkennend onderzoek naar het voorkomen van brakwatermacro-evertebraten aan de oost- en westzijde van de Haringvlietsluizen. RIZA werkdocument, 95.059. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat & RIZA: Lelystad, the Netherlands, details

Anon. (2003) Resultaten wetenschappelijk onderzoek EVA II : publieksversie. [Results scientific investigation EVA II : public version]. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag, the Netherlands. 42 pp., details

Ovaa, B.P.S.A. (1994) Riviersystemen in Europa : Rijn, Maas, Schelde en Eems : een overzichtskaart met begrenzingen van (deel)systemen en een eerste verkenning van mogelijke toepassingen in ruimtelijk onderzoek en planvorming. LU: Wageningen, the Netherlands. 46 pp., details

Mieras, W.; van de Kam, J. (2004) Maatschappelijke en bestuurlijke consultatie EVA II. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag, the Netherlands. 14 pp., details

Anon. (1992) Voordelta: dringen(d) voor natuur : advies naar aanleiding van het 'Voorlopig vastgesteld Beleidsplan Voordelta'. Natuurbeschermingsraad: Utrecht, the Netherlands. 27 pp., details

Enthoven, V. (1996) Zeeland en de opkomst van de Republiek : handel en strijd in de Scheldedelta, c. 1550-1621. ISBN 90-803045-1-4. 449 pp., details

Horstman, J. (1832) The navigation of the Scheld : is it a British question? : or cause for hostilities? Effingham Wilson: London, United Kingdom. 31 pp., details

Parent, A. (1863) Du commerce de Belgique a propos de l'affranchissement de l'Escaut. Em. Devroye et Cie, successeur H. Remy: Bruxelles, Belgium. 205 pp., details

Prims, F. (1925) Inventaris op het archieffonds van handel en scheepvaart , waarin gegroepeerd werden: I. de verzameling 'Raeckt den handel' van het stadssekretariaat, II. de archieffondsen der vreemde natiën te Antwerpen. III. de archieffondsen van posterijen, gezworen boden en vrije voerlieden. Aanhangsel inventaris op den bundel juridictie op de Schelde. Veritas: Antwerpen, Belgium. 35 pp., details

Anon. (1980) Een IMGO in Zeeland : informatie over het Instituut voor maatschappelijk gericht onderzoek op het gebied van regionale ontwikkeling, in samenhang met energievoorziening en milieu (IMGO regionale ontwikkeling) te Middelburg. Stichting Rijn-Schelde instituut: Middelburg, the Netherlands. 18 pp., details

Anon. (1976) Zeesluis met toegangsgeul te Kallo. [S.n.]: [S.l.]. 23 + 5 plans pp., details

line

Artikels & Hoofdstukken

Annales de l'Association des Ingenieurs sortis des Ecoles speciales de Gand (1876) [Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1876)]

Anon. (1896) Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1876) XIX(1). Annales de l'Association des Ingenieurs sortis des Ecoles speciales de Gand (1876), XIX(1)

Anon. (1905) Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1876) IV(1). Annales de l'Association des Ingenieurs sortis des Ecoles speciales de Gand (1876), IV(1)

Annales de l'Association des Ingénieurs sortis des Ecoles spéciales de Gand (1911) [Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1911)]

Anon. (1913) Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1911) 6(2). Annales de l'Association des Ingénieurs sortis des Ecoles spéciales de Gand (1911), 6(2)

Anon. (1912) Ann. Assoc. Ing. sortis Ec. spéc. Gand (1912) 5(2). Annales de l'Association des Ingénieurs sortis des Ecoles spéciales de Gand (1911), 5(2)

Biogeochemistry [Biogeochemistry]

Anon. ([S.d.]) Biogeochemistry 82(1). Biogeochemistry

Continental Shelf Research [Cont. Shelf Res.]

Anon. (2007) Cont. Shelf Res. 27(8). Continental Shelf Research, 27(8)

Estuaries [Estuaries]

Anon. ([S.d.]) Estuaries 28(3). Estuaries

FAO Fisheries Report = FAO Rapport sur les pêches

FAO Fisheries Department. Fisheries Resources and Environment Division (1971) Rapport de la Conférence Technique de la FAO sur la Pollution des Mers et ses Effets sur les Ressources Biologiques et la Pêche, Rome, 9-18 décembre 1970. [Report of the FAO Technical Conference on Marine Pollution and its Effects on Living Resources and Fishing, Rome, 9-18 December 1970]. FAO Fisheries Report = FAO Rapport sur les pêches, 99. FAO: Rome, Italy. 206 pp.

Geology [Geology]

Anon. (2007) Geology 35(7). Geology, 35(7)

Het Ingenieursblad: Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging [Het Ingenieursblad]

Anon. (1977) Het Ingenieursblad 46(11). Het Ingenieursblad: Maandblad van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging, 46(11)

Hydrobiologia [Hydrobiologia]

Lafite, R.; Garnier, J.; de Jonge, V.N. (Ed.) (2007) Consequences of estuarine management on hydrodynamics and ecological functioning: ECSA 38th Symposium – Rouen 2004 Co-organisation Seine-Aval Programme and ECSA. Hydrobiologia, 588. Springer: The Netherlands. 302 pp.

Journal of Geophysical Research. F [J. Geophys. Res. (F)]

Anon. (2005) J. Geophys. Res. (F) 110. Journal of Geophysical Research. F, 110

Milieu management : de eerste praktijkgerichte nieuwsbriefvoor het bedrijfsleven over milieuzorg en milieubeleid [Milieu management]

Anon. (1994) Milieu management 6(17). Milieu management : de eerste praktijkgerichte nieuwsbriefvoor het bedrijfsleven over milieuzorg en milieubeleid, 6(17). Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid: Eindhoven, the Netherlands

Anon. (1994) Milieu management 6(12). Milieu management : de eerste praktijkgerichte nieuwsbriefvoor het bedrijfsleven over milieuzorg en milieubeleid, 6(12). Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid: Eindhoven, the Netherlands

Anon. (1994) Milieu management 6(9). Milieu management : de eerste praktijkgerichte nieuwsbriefvoor het bedrijfsleven over milieuzorg en milieubeleid, 6(9). Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid: Eindhoven, the Netherlands

MOW MAG.: Nieuws uit het Ministerie MOW [MOW MAG]

Anon. (2007) MOW MAG. 3. MOW MAG.: Nieuws uit het Ministerie MOW, 3

Spectator waterstaatswerken : uitgaven gewijd aan waterstaatswerken [Spectator waterstaatswerken]

Anon. (1994) Spectator waterstaatswerken 35(5). Spectator waterstaatswerken : uitgaven gewijd aan waterstaatswerken, 35(5). 's-Gravenhage

Tijdschrift der Openbare Werken van België = Annales des Travaux Publics de Belgique [Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg.]

Anon. (1912) Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. 1912(3). Tijdschrift der Openbare Werken van België = Annales des Travaux Publics de Belgique, 1912(3)

VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders [VLIZ Coll. Rep.]

Anon. (2007) VLIZ Coll. Rep. 35-36(2005-2006). VLIZ Collected Reprints: Marine and Coastal Research in Flanders, 35-36

Water: Nieuwsbrief over het Integraal Waterbeheer in Vlaanderen [Water Nieuwsbrief]

Anon. (2003) Water Nieuwsbrief 11/12. Water: Nieuwsbrief over het Integraal Waterbeheer in Vlaanderen, 11/12

line

Rapporten

Hennissen, J.; Meire, P. (1998) Inrichting van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: berekeningen i.v.m. de toepassing van een gereduceerd getij in de polder van Kruibeke. [Organisation of the controlled flood area Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: calculations on the application of a reduced tide in the polder of Kruibeke]. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.27. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. 112 pp., details

Laforce, E. (2003) Haven van Antwerpen. Toegankelijkheid tot Delwaidedok voor containerschepen van 350m: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 689(rapport 2). Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics: Borgerhout, Belgium. 31 + tables, appendices pp., details

Meersschaut, Y.; Verelst, K. (2003) Alternative dumping strategy Walsoorden: results physical and numerical modelling. Final report to PROSES. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 678/1. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. iii, 90 + figures pp., details

Laforce, E. (2003) Strategisch plan Waaslandhaven. Nautisch Onderzoek - deel 1. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 670(rapport 1). Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics: Borgerhout, Belgium. ii, 22 + figures, appendices pp., details

Eloot, K. (2003) Nautische toegankelijkheid tot de Schelde voor Maersk S-klasse containerschepen: simulatorstudie. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 689. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics: Borgerhout, Belgium. 16 + tables, figures pp., details

Eloot, K. (2003) Strategisch plan Waaslandhaven Saeftinghedok: Deel 1. Verslag simulatoronderzoek. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 670(rapport 2). Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics: Borgerhout, Belgium. vi, 28 + appendices, tables, figures pp., details

Eloot, K. (2001) Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 1. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen: Deel 1. Verslag simulatorstudie. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 616/1(rapport 1). Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics: Borgerhout, Belgium. 38 + tables + figures pp., details

Peters, J.J. (1974) Metingen in de spuiriolen Boudewijn- en Zandvlietsluizen. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 325. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 22 + figures pp., details

Peters, J.J. (1968) De aanslibbing en de verzanding van de toegangsgeulen tot de zeesluizen van de haven van Antwerpen. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 277/1. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 29 + figures pp., details

Eloot, K.; Vantorre, M. (2004) Nautisch onderzoek Nauw van Bath. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 771. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. vii, 31 + tables, fugures, appendices pp., details

Eloot, K. (2005) Nautische toegankelijkheid tot de Schelde voor Maersk K-klasse containerschepen. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 689(rapport 1). Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. iv, 11 + figures, appendices pp., details

Lataire, E.; Eloot, K. (2005) Haven van Antwerpen. Strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie Deurgancksluis: Deel 1. Verslag simulatoronderzoek. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 620. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. 26 + appendices, figures + cd-rom (bijlagen, werkbestanden) pp., details

Lataire, E. (2005) De current deflecting wall aan het Deurganckdok: simulatorstudie. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 782. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. vi, 18 + appendices, figures, maps pp., details

IMDC (2005) Report 2.6: Kallo 18 February 2005.[Deelrapport 2.6: Kallo 18 februari 2005]. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout, Belgium. iv, 24 + appendices pp., details

Van Maren, D.S. (2006) 3D slibtransport model Zeeschelde. Scenario 7: gevoeligheidsanalyse roosterverfijning. Rapport IVg. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. 44 pp., details

Van Maren, D.S. (2006) 3D slibtransport model Zeeschelde. Scenario 6: validatie hydrodynamica 3D slibmodel nabij het Deurganckdock. Rapport IVf. WL/Delft Hydraulics: Delft, Netherlands. 242 pp., details

IMDC (2006) Current and sediment flux measurements 17 November 2005. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. III, 13 + appendices pp., details

IMDC (2006) Additional processing of ADCP and salinity data 17/11/2005 and 28/11/2005. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. III, 11 + appendices pp., details

Steenbergen, J.; Escaravage, V. (2006) Baseline study MEP-MV2. Lot 2: bodemdieren. Eindrapportage campagnes 2004-2005. Wageningen IMARES Rapport, C053/06: Ijmuiden, the Netherlands. 64 pp., details

Wijnhoven, S.; Sistermans, W.; Escaravage, V. (2006) Historische waarnemingen van infauna uit het Voordelta gebied. [Historical observations of infauna in the Voordelta area]. NIOO-CEME Report, 2006-04. KNAW-NIOO, Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie: Yerseke, the Netherlands. 51 pp., details

Leloup, V.; Sas, M.; Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Meire, P. (2007) Inventarisatie lopende monitoring projecten met betrekking tot veiligheid en natuurlijkheid in de Zeeschelde, haar tijgebonden zijrivieren en binnendijkse gebieden beïnvloed door het Sigmaplan. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 07-R99. Universiteit Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 113 pp., details

Van den Heuvel-Greve, M.; Withagen, L.; Leonards, P.E.G. (2007) Vervolgonderzoek chemische stoffen in visserijproducten uit de Westerschelde; dioxines (w.o. furanen), PCB's, gebromeerde vlamvertragers en geperfluoreerde verbindingen, 2006. Rapport RIKZ, 2007.007. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg, the Netherlands, details

Eloot, K. (2001) Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 1. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen: Deel 2. Vaarbaanplots. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 616(rapport 1). Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics: Borgerhout, Belgium. plots pp., details

Eloot, K. (2002) Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 2. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 616(rapport 2). Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics: Borgerhout, Belgium. 22 + tables, figures, appendices pp., details

Lataire, E.; Eloot, K. (2005) Haven van Antwerpen. Strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie Deurgancksluis: Deel 2. Vaarbaanplots. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 620. Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics Research: Borgerhout, Belgium. 132 pp., details

Chen, M.S.; De Smedt, F.; Wartel, S. (2007) Interpretation of field measurements in the Zeeschelde at Zandvliet for the periods 1995-1998 and 2002-2005. Vrije Universiteit Brussel. Vakgroep Hydrologie en Waterbouwkunde: Brussel, Belgium. 48 pp., details

Anon. (2004) Richtlijnen milieueffectrapportage; Actualisatie Sigmaplan Zeescheldebekken: Brussel, Belgium. 44 pp., details

Anon. (2004) Ruimte voor een zilte oogst; Naar een omslag in de Nederlandse scheldpdiercultuur; Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005-2020. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Den Haag, the Netherlands. 43 pp., details

Wetsteyn, L.P.M.J.; Duin, R.N.M.; Kromkamp, J.C.; Latuhihin, M.J.; Peene, J.; Pouwer, A.; Prins, T.C. (2003) Verkenning draagkracht Oosterschelde; onderzoek naar veranderingen en trends in de Oosterschelde in de periode 1990 t/m 2000. [Exploration capacity Oosterschelde; study towards changes and trends in the Oosterschelde in the period 1990 till 2000]. Rapport RIKZ, 2003.049. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat & Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: the Netherlands. 106 pp., details

Eloot, K. (2003) Strategisch plan Waaslandhaven Saeftinghedok: Deel 2. Vaarbaanplots. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 670(rapport 2). Waterbouwkundig Laboratorium/ Flanders Hydraulics: Borgerhout, Belgium. plots pp., details

van Ledden, M.; Dankers, P.; Groot Zwaaftink, M.; Arnold, E. (2006) Opmaakprogramma Veiligheid Schelde-estuarium: Nijmegen, the Nehterlands. 31 pp., details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; van Hoesel, O.J.A.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; van Soelen, E. (2005) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2004: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veerer and the Grevelingenmeer in autumn 2004: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. NIOO: Yerseke, the Netherlands. 51 pp., details

Kater, B.J.; Baars, J.M.D.D. (2002) De Oosterschelde werken en de relatie tussen abiotische factoren en biomassa van kokkels. [The Oosterschelde work and the relation between abiotic factors and biomass of cockles]. RIVO Rapport, C055/02: Middelburg, the Netherlands, details

Sistermans, W.C.H.; Hummel, H.; Markusse, M.M.; Rietveld, M.; Verschuure, J.M. (2001) Het macrobenthos van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer in het najaar 2000: rapportage in het kader van het Biologisch Monitoring Programma. [The macrobenthos of the Westerschelde, the Oosterschelde, Lake Veere and the Grevelingenmeer in autumn 2000: report within the framework of the Biological Monitoring Program]. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg, the Netherlands. 53 pp., details

Scholten, M.C.Th.; Kaag, N.H.B.M.; Oorschot, R.W.A. (2000) Beoordeling van de herberekening van voedselreservering ten behoeve van Scholeksters in de Oosterschelde in het kader van EVA II. TNO-report. TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie: Apeldoorn, the Netherlands. 11 pp., details

Peters, J.J. (1968) De aanslibbing en de verzanding van de toegangsgeulen tot de zeesluizen van de haven van Antwerpen: bijlagen. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 277/1. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. appendices pp., details

Peters, J.J. (1968) De aanslibbing en de verzanding van de toegangsgeulen tot de zeesluizen van de haven van Antwerpen: gedeelte van de bijlagen. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 277/1. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. appendices pp., details

Peters, J.J. (1969) De invloed van de densiteitsstromingen op de aanslibbing in de toegansgeul tot de zeesluis van Zandvliet. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 277. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 38 + appendices, figures pp., details

Peters, J.J. (1971) De aanslibbing en de aanzanding van de toegangsgeul tot de zeesluis van Zandvliet. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 277. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 21 + figures, tables pp., details

Peters, J.J. (1971) Sedimenten uit de toegangsgeul te Zandvliet. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 277. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 9 + figures pp., details

Anon. (2004) Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; Jaarverslag 2004. [Antwerp Port Authority; Annual Report 2004]. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerpen, Belgium. 66 pp., details

Anon. (2002) Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; Jaarverslag 2002. [Antwerp Port Authority; Annual Report 2002]. Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: Antwerp, Belgium. 85 pp., details

Bult, T.P.; Kesteloo, J.J. (2002) Het Kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2002. [Cockle situation in the Dutch coastal waters in 2002]. RIVO Rapport: Den Haag, the Netherlands. 46 pp., details

IMDC (2007) Report 5.4: overview of ambient conditions in the river Scheldt July - December 2006.[Deelrapport 5.4: omgevingscondities juli - december 2006]. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 30 + appendices pp., details

IMDC (2007) Report 2.8: salt- silt distribution & frame measurements Deurganckdok 12/02/2007 - 18/04/2007.[Deelrapport 2.8: zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 12/02/2007 - 18/04/2007]. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 41 + appendices pp., details

IMDC (2007) Report 1.3: sediment balance 01/10/2006 - 31/12/2006.[Deelrapport 1.3: sediment balans 01/10/2006 - 31/12/2006]. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 21 + appendices pp., details

Wens, F. (1981) Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 331/7. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. II, 18 + appendices pp., details

Wens, F. (1980) Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. Modellen Waterbouwkundig Laboratorium (WL): Publicaties, 331/6. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. 6 + appendices pp., details

Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L. (2007) Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2005/2006. [Waterbirds and marine mammals in the Zoute Delta 2005/2006]. Rapport RIKZ, 2007.005. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg, the Netherlands. ISBN 978-90-369-3450-3. 106 pp., details

Meininger, P.L.; Baptist, H.J.M.; Slob, G.J. (1985) Vogeltellingen in het zuidelijk deltagebied in 1980/81-1983/84. [Bird counts in the southern Delta area in 1980/81-1983/84]. Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren, Afdeling Biologie Goes : Staatsbosbeheer Zeeland, Afdeling Terreinbeheer: Middelburg, the Netherlands. 159 pp., details

Meininger, P.L.; van Haperen, A.M.M. (1988) Vogeltellingen in het zuidelijk deltagebied in 1984/85-1986/87. [Bird counts in the southern Delta area in 1984/85-1986/87]. R?kswaterstaat Dienst Get?dewateren, Afdeling Biologie Goes : Ministerie van Landbouw en Visser?, Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer: Middelburg, the Netherlands. 134 pp., details

Pronk, M.A. (1978) Bibliografie over natuur, milieu en landschap in het Deltagebied. [Bibliography about nature, environment and lanscape in the Delta area]. DIHO rapporten en verslagen. Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek: Yerseke, the Netherlands. 217 pp., details

Meesters, H.W.G. (2006) Ecotopes and species composition of the Westerscheldt: can ecotopes be distinguished by species composition. Wageningen IMARES Rapport, C088/06. 29 pp., details

Anon. (2007) Pilot Vergelijkend Estuarium Onderzoek; Verkenning van de mogelijkheid om middels een systeemanalyse van estuaria de draagkracht van het Schelde-estuarium te bepalen. Alkyon/RIKZ. 54 pp., details

Anon. (2006) Carrying capacity and intertidal morphology of the Western Scheldt. Werkdocument RIKZ, RIKZ/ZDO/2006.802.w: Middelburg, the Netherlands, details

Yland, E.M.L.; Sonneveldt, H.L.A.; Stronkhorst, J. (2000) Evaluatie chemische toetsing zoute baggerspecie: gegevensanalyse periode 1986-1997. [Evaluation chemical testing salt dredge spoil: data analysis period 1986-1997]. Rapport RIKZ, 2000.005: Den Haag, the Netherlands. ISBN 90-369-3494-X. 45 pp., details

Laane, R.; Groeneveld, G. (2000) Butyltin - verbindingen in sediment van de Noordzee, Delta en Waddenzee (1996) : verspreiding en normtoetsing. Rapport RIKZ, 2000.019: the Netherlands. 13 pp., details

de Jong, E.J.; Swertz, O.C. (2000) Radioactieve stoffen in de zoute wateren; Evaluatie monitoring 1985-1997; Aanbeveling meetprogramma 1999-2005. [Radioactive substances in the salt waters; Evaluation monitoring 1985-1997; Recommendation monitoring program 1999-2005]. Rapport RIKZ, 2000.041: the Netherlands. 66 pp., details

Bult, T.P.; Ens, B.J.; Lanters, R.L.P.; Smaal, A.C.; Zwarts, L. (2000) Korte Termijn Advies Voedselreservering Oosterschelde; Samenvattende rapportage in het kader van EVAII. Rapport RIKZ, 2000.042: the Netherlands. 60 pp., details

Haas, H.A.; Tosserams, M. (2001) Balanceren tussen zoet en zout; Ruimte voor veerkracht en veiligheid in de Delta. [Balancing between sweet and salt; Space for elasticity and safety in the Delta]. Rapport RIKZ, 2001.018. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg, the Netherlands. ISBN 90-369-3443-1. 115 pp., details

van Eck, G.Th.M.; Holland, A.M.B.M.; van Pagee, J.A. (2001) Risicobeoordeling munitiestort Oosterschelde. [Risk assessment munition dump Oosterschelde]. Rapport RIKZ, 2001.022: the Netherlands, details

Stronkhorst, J.; Schipper, C.A.; Honkoop, J.; van Essen, K. (2001) Baggerspecie in Zee: hoe regelen we dat verantwoord?; een nieuw effectgericht beoordelingsysteem. Rapport RIKZ, 2001.030: the Netherlands. 78 pp., details

Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J. (2002) Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2000/2001. [Airborne counts of water birds and marine mammals in the Voordelta, 2000/2001]. Rapport RIKZ, 2002.004: the Netherlands. 57 pp., details

Prins, T.C.; Bot, P.V.M.; Duin, R.M.N.; Peeters, J.C.H. (2002) Eutrofiëring zoute wateren: effecten, trends en prognose; analyse ten behoeve van de Evaluatie Mestbeleid. [Eutrophication of salt waters: effects, trends and prognosis; analysis for the purpose of the Evaluation Manure Policy]. Rapport RIKZ, 2002.023: the Nethrlands. 32 pp., details

de Vlas, J. (2002) Scholeksters en voedselreservering; Berekeningen naar aanleiding van de voedselreservering in de vorm van kokkels in Waddenzee en Oosterschelde gedurende de periode 1993-1998. Rapport RIKZ, 2002.042: the Netherlands. 59 pp., details

Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J. (2002) Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2001/2002. [Airborne counts of water birds and marine mammals in the Voordelta, 2001/2002]. Rapport RIKZ, 2002.051: the Netherlands. 50 pp., details

van den Heuvel-Greve, M.J.; Hoekstein, M.S.J.; Lefèvre, F.O.B.; Meininger, P.J.; Vethaak, A.D. (2003) Mogelijke oorzaken van slecht broedsucces in de visdiefkolonie bij Terneuzen; Stand van zaken en aanbevelingen. Rapport RIKZ, 2003.037: Middelburg, the Netherlands. 38 pp., details

Geurts van Kessel, A.J.M.; Kater, B.J.; Prins, T.C. (2003) Veranderende draagkracht van de Oosterschelde voor kokkels; Rapportage van thema's 2 en 3 uit het 'lange termijn onderzoeksprogramma voedselreservering Oosterschelde', in het kader van de Tweede Evaluatie van het Nederlands Schelpdiervisserijbeleid, EVA II. Rapport RIKZ, 2003.043. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg, the Netherlands. ISBN 90-369-3487-7. 128 pp., details

Stikvoort, C.; Jentink, R.; Joosse, C.; van der Pluijm, A.M. (2004) Effecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats; Verkennend onderzoek op slikken en schorren langs Westerschelde en Oosterschelde. Rapport RIKZ, 2004.026: Middelburg/Vlissingen, the Netherlands. ISBN 90-369-3448-6. 2004 pp., details

Ens, B.J.; Smaal, A.; de Vlas, J. (2004) The effects of shellfish fishery on the ecosystems of the Dutch Wadden Sea and Oosterschelde : final report on the second phase of the scientific evaluation of the Dutch shellfish fishery policy (EVA II). Rapport RIKZ, 2004.031. Alterra: Wageningen, the Netherlands. 212 pp., details

Bouma, H.; de Jong, D.J.; Twisk, F.; Wolfstein, K. (2005) Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1); voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren. [A Dutch Ecotope System for Coastal Waters (ZES.1); To map the potential occurence of ecological communities in Dutch coastal and transitional waters]. Rapport RIKZ, 2005.024. LnO drukkerij/uitgeverij: Middelburg, the Netherlands. 156 pp., details

van Heijst, M.W.I.M.; Cleveringa, J.; de Kok, J. (2005) Vaargeulonderhoud, zandwinning en kustlijnzorg; risico's en perspectieven voor Rijkswaterstaat. Rapport RIKZ, 2005-025: the Netherlands. ISBN 90-369-5594-7. 72 pp., details

IMDC (2007) Deelrapport 1.4: sediment balans 01/01/2007 - 31/03/2007. [Report 1.4: sediment balance 01/01/2007 - 31/03/2007]. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. IV, 24 + appendices pp., details

IMDC (2007) Report 1: test survey 2-3 February 2005.[Deelrapport 1: testmetingen 2-3 februari 2005]. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout, Belgium. VI, 48 + appendices pp., details

Hartgers, E.M.; Backx, J.J.G.M.; Walhout, T. (2001) Visintrek in het Deltagebied; een inventarisatie van migratieknelpunten. Rapport RIKZ, 49. ISBN 9036954150. 68 pp., details

Anon. (2007) Monitoring waterstaatkundige toestand des lands; Milieumeetnet rijkswateren; Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2: the Netherlands. 262 pp., details

Alkyon Hydraulic Consultancy & Research (2004) 2Dh Nevla-Scheldemodel (SCALWEST 2000 met verbeterde Belgische roosterschematisatie): bouw en afregeling stromingsmodel. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout, Belgium. 40 + appendices, figures pp., details

Anon. (1997) Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS); Jaarverslag 1997. [International Committee for the Protection of the Schelde (ICBS); Annual report 1997]. ICBS/CIPE: Antwerpen, Belgium. 36 pp., details

Anon. (1998) Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS); Jaarverslag 1998. [International Committee for the Protection of the Schelde (ICBS); Annual report 1998]. ICBS/CIPE: Antwerpen, Belgium. 77 pp., details

Anon. (1999) Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS); Jaarverslag 1999. [International Committee for the Protection of the Schelde (ICBS); Annual report 1999]. ICBS/CIPE: Antwerpen, Belgium. 67 pp., details

Anon. (2000) Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS); Jaarverslag 2000. [International Committee for the Protection of the Schelde (ICBS); Annual report 2000]. ICBS/CIPE: Antwerpen, Belgium. 82 pp., details

Anon. (2002) Internationale Scheldecommissie (ISC); Jaarverslag 2002. [International Schelde Committee (ISC); Annual report 2002]. ISC/CIE: Antwerpen, Belgium. 126 + addendum/erratum pp., details

Anon. (2003) Internationale Scheldecommissie (ISC); Jaarverslag 2003. [International Schelde Committee (ISC); Annual report 2003]. ISC/CIE: Antwerpen, Belgium. 49 pp., details

Anon. (2004) Internationale Scheldecommissie (ISC); Jaarverslag 2004. [International Schelde Committee (ISC); Annual report 2004]. ISC/CIE: Antwerpen, Belgium. 32 pp., details

Anon. (2005) Internationale Scheldecommissie (ISC); Jaarverslag 2005. [International Schelde Committee (ISC); Annual report 2005]. ISC/CIE: Antwerpen, Belgium. 35 pp., details

line

Thesissen

Maes, M.; Truyts, B. (2007) Studie van de getijdewerking en het sedimenttransport in de Zeeschelde tussen Melle en Gentbrugge. Thesis. De Nayer Instituut: Sint-Katelijne-Waver, Belgium. 102 + vii, 102 pp., details

De Smedt, S. (2003) Ruimtelijke en temporele dynamiek van fytoplankton in het Schelde estuarium. MSc Thesis. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent, Belgium. 107 pp., details

Longin, L. (1993) Risiko-analyse, toegepast op scheepsmaneuvreerbaarheid met betrekking tot de sluis te Hingene. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven: Leuven, Belgium. 91 pp., details

line

Andere

Berlamont, J. (2001) Overstromingen: waarom, waar, wanneer, hoe? in: (2001). ---. pp. 1-4, details

Van Orshoven, J. (2001) Van nature overstroombare en recent overstroomde gebieden in Vlaanderen, in: (2001). ---. pp. 1-22, details

Terrens, I. (2001) In welke mate zijn overstromingen af te bakenen en te beheersen? in: (2001). ---. pp. 1-13, details

Nijs, L. (2001) Wateroverlast en de rol van de verzekeringswereld, in: (2001). ---. pp. 1-6, details

Meire, P. (2001) Overstromingen: bedreigingen maar ook kansen voor een integraal waterbeheer!, in: (2001). ---. pp. 1-10, details

Houthaeve, R. (2001) Het watersysteem sturend voor de ruimtelijke ordening? [PPT Presentatie], in: (2001). ---. pp. 1-16, details

Bogaert, J. (2001) De realisatie van overstromingsgebieden in Vlaanderen: een case study, in: (2001). ---. pp. 1-3, details

Heip, C. (1996) Mens en maatschappij als ecologische faktoren in de toekomst van de Schelde. [The society as ecological factor in the future of the Scheldt], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 11-14, details

Graré, W. (1996) Veiligheid tegen overstromingen in Vlaanderen en in Nederland. [Safety against floodings in Flanders and the Netherlands], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 16-19, details

Vroon, J. (1996) Veiligheid tegen overstroming in Nederland. [Safety against flooding in the Netherlands], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 20-23, details

Van Wesenbeeck, Ph. (1996) Ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven voor Schelde en Scheldevallei, in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 24-25, details

van Gelder, W.T. (1996) Planologie van een grensoverschrijdende rivier. [Planning of a cross-border river], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 26-29, details

Bruyninckx, E. (1996) Werken langs de Schelde. [Working along the Scheldt], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 31-33, details

Van der Doef, J.C.Th. (1996) Havens langs de Schelde. [Ports along the Scheldt], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 34-35, details

Claeys, J. (1996) De haven als ideale vestigingsplaats voor industrie. [The port as ideal place of business for industry], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 36-40, details

Philippen, J.M.H.G. (1996) De haven als ideale vestigingsplaats voor industrie. [The port as ideal place of business for industry], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 41-43, details

De Baere, J.-CI. (1996) De Marpol-conventie op de zeeschelde en in de havens; Vlaamse visie. [The Marpol-convention on the Zeeschelde and in the ports; Flemish vision], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 44-48, details

Lems, J.C. (1996) De Marpol-conventie op de Zeeschelde en in de havens; Nederlandse visie. [The Marpol-convention on the Zeeschelde and in the ports; Dutch vision], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 49-51, details

Belmans, H. (1996) De verdieping van de Westerschelde. [The deepening of the Westerschelde], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 58-63, details

Prins, J.W.P.; Daamen, J.; Vanhuysse, R. (1996) De veiligheid van de scheepvaart op de Schelde. [The safety of shipping on the Scheldt], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 64-67, details

De Lannoy, Fr.-J. (1996) Scheepvaartveiligheid in de haven van Antwerpen. [Safety of shipping in the port of Antwerp], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 68-72, details

Claessens, J.; Devroede-Vander Linden, M.P. (1996) Beneden-Zeeschelde: slibproblematiek; beleidsplan sanering waterbodem Beneden-Zeeschelde, in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 73-79, details

de Bruijckere, F.L.G.; Van Eck, B.; Maeckelberghe, H.; Pals, G. (1996) Waterkwaliteit van het Schelde Estuarium. [Water quality of the Scheldt Estuary], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 96-109, details

Saeijs, H.L.F.; de Jong, S.A.; Turkstra, E. (1996) Geef de Schelde ruimte, tijd en dynamiek: Van een anthropocentrische naar een ecocentrische benadering. [Give the Scheldt space, time and dynamics: From an anthropocentric to an ecocentric approach], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 111-114, details

Kop, A.R.; Smit, H. (1996) Naar interactieve beleidsvorming. [Towards interactive policymaking], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 115-120, details

Heirman, J.-P. (1996) Visie op het waterbeheer in Vlaanderen vanuit een milieu- en natuuroogpunt. [Vision on the water management in Flanders from an environmental- and natural point of view], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 121-123, details

Strubbe, J. (1996) Ecologisch herstel van de rivieren in het Vlaams Gewest door aktieve natuurbouw. [Ecological recovery from active conservation of the rivers in the Flemish Region], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 124-127, details

Hoogland, J.R.; Bruyneel, M. (1996) De Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS): Schone Schelde in de schijnwerper. [The International Commission for the protection of the Scheldt (ICBS): beautiful Scheldt in the spotlights], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 128-131, details

Thues, G. (1996) Besluiten van het derde internationaal Schelde-symposium, 6-7 december 1995. [Conclusions of the third international Schelde-symposium, 6-7 december 1995], in: (1996). 3rd International Schelde-symposium, Wednesday 6 - Thursday 7 December 1995, Antwerp provincial house: lecture book. pp. 132-133, details

Somers, E. (1998) Verkeersbegeleidingsystemen op de Westerschelde, in: (1998). ---. pp. 4-5, details

Anon. (1994) Meer aandacht voor milieu bij baggerwerk in Schelde, details

line

Projecten

2003-2004: 2D-NEVLA Scheldemodel SCALWEST 2000, details

2007: De Rijke Dijk, details

2003-2003: Delta 2003, details

1990-1997: Het Zwin; Herstelmaatregelen slufter, details

2007-2007: Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Zandvliet in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, details

2007-2007: Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Zandvliet in de periodes 1995-1998 en 2002-2005 Meiobenthos of intertidal and subtidal areas along the Belgian coast and the Westerschelde estuary, details

2007: MEP/GEP IJzermonding, details

2007: MEP/GEP zoete getijwaterlichamen, details

2007: MEP/GEP zoete getijwaterlichamen Nekton of mature and developing marshes in the Westerschelde (Belgium), details

2007: MEP/GEP zoete getijwaterlichamen Nekton of mature and developing marshes in the Westerschelde (Belgium) PRojectprogramma Onderwijskundige GREnsoverschrijdende Samenwerking Scheldemond, details

1999: PRojectprogramma Onderwijskundige GREnsoverschrijdende Samenwerking Scheldemond 2000, details

1999: PRojectprogramma Onderwijskundige GREnsoverschrijdende Samenwerking Scheldemond 2000 Protective measures (SIGMA-Plan) against inundation of the river Scheldt (Belgium): possible environmental effects (AMIS research project), details

2004-2009: Roughness modelling for managing natural shallow water systems, details

2004: SmartSoils, details

1999-2003: Tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland, details

1999-2003: Tweede fase van de evaluatie van het schelpdiervisserijbeleid in Nederland Internationale Schelde Faculteit, details

2003-2005: Kwantificeren van koolstof-, stikstof-, fosfor- en zuurstofbudgetten van het Westerschelde estuarium: integratie van observaties en numerieke methoden, details

2001-2003: Leidraad herstel zoute wateren, details

2006-2007: Ontwikkeling modelinstrumentarium Westerschelde, details

1990-2000: Uitvoeringsprogramma 'Herstel en Inrichting Rijkswateren' (H&I), details

2001-2005: Voortgang uitvoeringsprogramma Herstel en Inrichting, details

line

ScheldeMonitor attenderingsservice
Verantwoordelijke uitgever en editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (België)

Alle suggesties in verband met deze service zijn welkom. Inschrijven/uitschrijven info@scheldemonitor.org