De ScheldeMonitor is een Vlaams-Nederlands kennis- en informatiesysteem voor onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium. Dit portaal biedt u toegang tot Informatie over literatuur, projecten, datasets, maar ook tot meetwaarden en kaartmateriaal onder Data. De Indicatoren visualiseren trends binnen het Schelde-estuarium. Deze set aan indicatoren werd bepaald in een samenwerking tussen beleid en wetenschap.  
Informatie
Data
Indicatoren
  The ScheldeMonitor is a Flemish-Dutch knowledge- and information system for research and monitoring on the Scheldt estuary. This portal gives access to Information such as literature, projects, datasets,... but also offers actual measurements and maps in the section Data. A set of Indicators visualizes trends in the Scheldt estuary. This set was implemented in consultation with policy makers and scientists.