Monitoringsprogramma MONEOS | Scheldemonitor

Monitoringsprogramma MONEOS

MONEOS werd zo uitgewerkt dat het enerzijds voldoet om aan de doelstellingen van diverse beleidskaders te beantwoorden, anderzijds dat het inzicht kan bieden in het systeemfunctioneren van het Schelde-estuarium en de effecten van ingrepen/maatregelen in het systeem. Het programma bouwt verder op bestaande monitoringsactiviteiten en streeft naar integratie en afstemming over de grenzen heen. In 2008 werd een eerste voorstel voor een Monitoringsprogramma uitgewerkt in Meire, P.; Maris, T. (2008). In deze nota worden de bestaande monitoringsactiviteiten en de diverse beleidskaders overlopen om uiteindelijk tot een gefundeerd voorstel te komen.

De monitoringsactiviteiten en de hieruit voortgebrachte meetgegevens worden nauwgezet opgevolgd door de Projectgroep Monitoring en Databeheer.  Binnen deze projectgroep worden alle wijzigingen aan het monitoringsprogramma, alsook de afstemmingen van meettechnieken tussen Vlaanderen en Nederland besproken.  Het Vlaams Instituut voor de Zee biedt ondersteuning aan de projectgroep voor het centraliseren en beschikbaar stellen van de MONEOS datareeksen voor de diverse rapporteringen.

Het MONEOS programma werd in Datafiches beschreven en thematisch opgedeeld. Op regelmatige basis worden deze fiches geactualiseerd door de dataleveranciers. Elke dataleverancier beschrijft bovendien jaarlijks de meetreeksen in Datarapporten.

De naam van elke fiche geeft meer info over de monitoring

O  =  monitoring in Onderzoeksgebieden
S  =  Systeemmonitoring
P  =  Projectmonitoring
NL  =  Nederlandse monitoringsactiviteit
VL  =  Vlaamse monitoringsactiviteit