Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Pilootonderzoek naar de gevolgen voor de troebelheid van speciestortingen in de Schaar van Spijkerplaat
Lefèvre, F.O.B.; Kornman, B.A. (2002). Pilootonderzoek naar de gevolgen voor de troebelheid van speciestortingen in de Schaar van Spijkerplaat. Werkdocument RIKZ, AB/2001.830x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 12 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
  Sedimentation
  Sediments
  Wastes > Dredge spoil
  ANE, Netherlands, Westerschelde, Schaar van Spijkerplaat [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Lefèvre, F.O.B.
 • Kornman, B.A., more

Abstract
  Als gevolg van het het nieuwe bagger- en stortbeleid wordt er in het kader van de verruiming van de Westerschelde, meer opgebaggerde specie in het westelijke deel van de Westerschelde, en ook in en rond de Schaar van Spijkerplaat gestort, dan in het voorafgaande beleid. Volgens het Zeeuwse Landschap kent het nieuwe beleid nadelige gevolgen voor de foerageermogelijkheden van de populatie zichtjagende vogels die op de Hooge Platen nestelen. In dit onderzoek wordt beschreven of de troebelheid van het water in de Schaarvan Spijkerplaat vooral in de periode, waarin de baggerwerkzaamheden toenamen, zichtbaar is veranderd en zo ja, of dit kan worden toegeschreven aan de toegenomen stortingen van baggerspecie in de stortlocatie in de Schaar van Spijkerplaat.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors