Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voor de periode tot 2010
Meire, P.; Van den Bergh, E.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Van Damme, S. (2004). Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voor de periode tot 2010. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, ECOBE 04-R70. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerpen. 11 pp.
Part of: Report Ecosystem Management Research Group ECOBE. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerpen, more

Available in  Authors 
  VLIZ: Open Repository 64916 [ OMA ]

Keywords
  Conservation
  Environmental impact
  Management > Environment management
  Protection > Environmental protection
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Het Zwin natuurreservaat; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Project Top | Authors 
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, more

Authors  Top 
 • Meire, P., more
 • Van den Bergh, E., more
 • Graveland, J., more
 • de Jong, D.J., more
 • Van Damme, S., more

Abstract
  Dit verslag betreft het toetsen van de ecologische effectiviteit van de maatregelen die in de ‘Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium; voorstellen voor besluiten’ voorgesteld worden in het basispakket voor het thema natuurlijkheid. In een eerste luik wordt een beoordeling gepresenteerd van de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen per NOPzone. Daarna wordt de effectiviteit van het geheel van maatregelen voor de periode tot 2010 afgezet tegen het streefbeeld natuurlijkheid uit de LTV. In een laatste deel wordt de bijdrage van de voorgestelde maatregelen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura-2000 gebieden van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beoordeeld.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors