Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Hyperspectrale vliegtuigopnamen Schelde-estuarium: slikken en schorren [Hyperspectral plane images Scheldt estuary: mudflats and salt marshes]

Beschrijving
Deze dataset bevat hyperspectrale luchtfoto's van slikken en schorren rond de Schelde, vanaf de Belgische grens tot aan de Nete. De foto's zijn genomen tijdens de maanden juli en augustus 2007 met een AISA-Eagle sensor. meer

Voor het beheer van de getijdenrivieren gebruikt de Vlaamse overheid (onder meer de afdeling Maritieme Toegang) actuele en gedetailleerde kaarten. Deze kaarten bevatten naast de verharde dijkstructuren, zoals kades, sluizen, wegen, e.d. ook de platen, slikken, schorren en dijkvegetatie. De schorren en dijkvegetatie zijn hierin gedifferentieerd naar een aantal typische plantensoorten of plantenassociaties, terwijl de platen en slikken gedifferentieerd zijn naar een aantal sedimenttypes. De Vlaamse overheid wenst de aanmaak en bijwerking van haar kaartbestanden te automatiseren en doet hiervoor een beroep op de recentste technologie. In het onderhavige project wordt gebruik gemaakt van hyperspectrale vliegtuigregistraties waarvan, d.m.v. een geavanceerde klassering, sediment en vegetatie klassenkaarten afgeleid worden. Het digitale terreinmodel (DTM) dat gebruikt wordt voor de geometrische correctie van de vliegtuigregistraties dient meteen ook als up-to-date registratie van de dijkhoogten en ligging van de dijkknikken. Tevens werd van de beschikbare opnamen gebruikt gemaakt om de kartering van de infrastructuur ter hoogte van de waterkeringen bij te werken. De op vliegtuigregistraties gebaseerde kartering laat toe om grote gebieden op homogene wijze te bedekken. In één trek werden alle getijrivieren aldus gekarteerd. Het gaat om de getijrivieren behorende tot de basisopdracht (Zeeschelde van de sluizen te Gent tot de Nederlandse grens, de Rupel en de Durme - totale lengte ongeveer 151 km) en tot de optionele opdracht (Zenne tot Zemst, Dijle tot Haacht, Beneden-Nete, Grote Nete tot Itegem en Kleine Nete tot Grobbendonk - totale lengte ongeveer 88 km). Gedurende de maanden juli en augustus 2007 vond een vliegcampagne plaats waarbij hyperspectrale en LiDAR data werd opgenomen boven het Schelde- en Netestroomgebied. Hierbij werd in totaal meer dan 230 km rivier opgemeten. De AISA-Eagle hyperspectrale sensor nam 32 spectrale banden op in het visuele en nabij infrarode deel (VIS/NIR) van het elektromagnetisch spectrum met een grondresolutie van 1 m. Een expertsysteem werd ontwikkeld dat in verschillende stappen, o.a. gebruik makend van een ISODATA classificatie en Lineaire Discriminant Analyse (LDA), de hyperspectrale data verwerkte tot een bruikbare kaart. Een laserscanner, Riegl LMS-Q560, werd gebruikt om de LiDAR dataset met een resolutie van 1 punt per m² op te meten. Van deze dataset werd een DEM afgeleid waarna hiervan door filtertechnieken een DTM bekomen werd. Deze hoogtemodellen werden in de eerste plaats gebruikt om informatie af te leiden over hoogte, helling en aspect van de dijken en oevers. Een combinatie van teledetectietechnieken kon succesvol worden aangewend voor het verkrijgen van een gedetailleerde kartering van het Schelde- en Netestroomgebied. De gebruikte methodes en resultaten zijn in dit rapport in detail besproken. http://www.vliz.be/imisdocs/publications/144711.pdf

Scope
Thema's:
Fysisch > Optische metingen, Geografie
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, Aardobservatie, Airborne, Hyperspectrale foto's, Remote sensing, ANE, Schelde-estuarium

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Juli 2007 - Augustus 2007

Parameter
Vegetatie bedekking Methode
Vegetatie bedekking: AISA EAGLE

Bijdrage door
Houthuys, Rik
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meer

Project
Automatische kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde, meer

Publicatie
Beschrijft deze dataset
Bertels, L.; Houthuys, R.; Deronde, B.; Knaeps, E.; Vandevoorde, B.; Van den Bergh, E. (2008). Eindrapport :Automatische kartering voor opvolging areaal slikken en schorren Zeeschelde. [S.n.]: [s.l.]. , meer

Data type: Kaarten/Geografische files
Metadatarecord aangemaakt: 2009-02-24
Informatie laatst gewijzigd: 2014-04-15
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid