Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
Add an imageAdd albumRSS
IMIS Photogallery » Shipping
Jaarlijkse SO2-emissie van de scheepvaart naar en in de Nederlandse havens (1994-2008).
Jaarlijkse SO2-emissie van de scheepvaart naar en in de Nederlandse havens (1994-2008).
Description Emissiegegevens voor het Westerscheldegebied als geheel, voor de jaren 2008-2017. Deze zijn gebaseerd op AIS data en emissiefactoren voor de diverse geregistreerde scheepstypen. Op de site van de emissieregistratie (www.emissieregistratie.nl) kun je onder documentatie->lucht->verkeer en vervoer-> zeescheepvaart de achtergrondrapportages vinden. Voor de eerdere jaren zijn er alleen gegevens voor de Nederlandse havens als geheel, die echter wel volgens een andere methode zijn bepaald en daardoor niet direct vergelijkbaar. Deze emissies zijn bepaald volgens de EMS protocollen verbrandingsmotoren Zeeschepen, manoeuvreren en stilliggen. Deze zijn te vinden onder documentatie->lucht->verkeer en vervoer->EMS-protocollen. Author VLIZ -TNO (EMS-model) - Zeeland Seaports. ·  JPG file - 150.19 kB - 1 295 x 874 pixels added on 2010-08-111 332 viewsFrom reference (2010). Milieueffecten van de havens & scheepvaart. Indic...Graph from Development in annual SO2 emissions from shipping from, t... Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License
Click here to return to the thumbnails overview