Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Project Nautilus
www.rws.nl/rws/rikz/projecten/nautilus/nl/index.html

Engelstalige titel: Project Nautilus
Acroniem: Nautilus
Periode: 1998 tot 2004
Status: Afgelopen

Geografische term: ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
 Instituut | Publicaties 

Instituut  Top | Publicaties 
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), meer, uitvoerder

Abstract
Het project Nautilus maakt producten op waterloopkundig gebied voor de ondersteuning van: nautisch en technisch vaargeulbeheer, zeescheepvaartbegeleiding, stormvloedvoorspellingen, sluitingsbeheer stormvloedkeringen, zeebodemdieptemetingen, beheer van zeespuisluizen, beheersvragen van zoutindringing en beheers- en beleidsvragen bij nieuwe werken. Nautilus is de verzamelnaam voor Nautische begeleiding, zoutindringing in estuaria, optimalisatie reductieniveau bij beheerslodingen en stormvloedvoorspelling.

Publicaties (3)  Top | Instituut 
  • Jacobs, A.J.M.; Philippart, M.E (2000). Hirlam 11 km. windanalyses/prognoses: beschrijving van WP1 van windprognoses op kleine ruimtelijke schalen door KNMI. Werkdocument RIKZ, OS/2000.155x. RWS, RIKZ: Den Haag. 22 + appendix pp., meer
  • Walhout, T. (1999). Meetgegevens Westerschelde 1990-1998. Werkdocument RIKZ, AB-99.184x. RIKZ: De Haag. 10 pp., meer
  • Verlaan, M.; Zijlema, M.; Jansen, M.H.P. (1998). Reproductienauwkeurigheid van modellen: pilot 1: het Westerscheldemodel SCALWEST. Werkdocument RIKZ, OS/98.166x. RIKZ: Den Haag. 89 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Publicaties