Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [103372]
Belasting Westerschelde met stoffen uit de scheepvaart
Deayaldeen, S.; Arens, E.; Van Eck, B.T.M. (1995). Belasting Westerschelde met stoffen uit de scheepvaart. Werkdocument RIKZ, AB-95.880X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 11 + bijlagen pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors 
Document type: Interim report

Keywords
  Emission
  Policies > Water policy
  Pollution > Water pollution
  Processes > Emission
  Shipping
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Deayaldeen, S.
 • Arens, E.
 • Van Eck, B.T.M., more

Abstract
  In het kader van het EG-project LIFE is een beleidsondersteunend systeem (BOS) ontwikkeld voor het Schelde-estuarium en de Belgische kustzone. Eén van de onderdelen van BOS is het Waste Load Model waarin belastingen opgenomen zijn van zowel diffuse als puntbronnen. Behandeld wordt de belasting vanuit de scheepvaart. Omdat calibratie van WLM wordt uitgevoerd voor de jaren 1991 en 1992 zijn alleen gegevens opgenomen voor deze jaren. Bij het bepalen van de belasting wordt afgezien van calamiteiten en morsingen (bij overslag van goederen) omdat deze niet in het model zijn opgenomen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors