Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [347128]
Hydrologie bevaarbare waterlopen in Vlaanderen: jaar 2020
Vandenbruwaene, W.; Michielsen, S.; Thant, S.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2021). Hydrologie bevaarbare waterlopen in Vlaanderen: jaar 2020. Versie 3.0. WL Rapporten, PA026_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 35 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/45
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more
Hydrologie bevaarbare waterlopen in Vlaanderen: jaar 2020

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Flow rate
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > River flow
  Water management > Monitoring-networks > Discharges
  Water management > Water quantity > Water balance - Water availability
  Water management > Water quantity > Water system knowledge
Author keywords
  Debieten; jaarwaarden; maandwaarden; HIC meetstations

Project Top | Authors 
 • Validatie debieten en peilhoogtes

Authors  Top 
 • Vandenbruwaene, W., more
 • Michielsen, S., more
 • Thant, S., more

Abstract
  Voorliggend rapport karakteriseert de hydrologie van de bevaarbare waterlopen in Vlaanderen voor het jaar 2020 aan de hand van de debietsmetingen uitgevoerd door het Hydrologisch Informatie Centrum (HIC). In de maanden januari, mei tot september en november tot december worden er algemeen lage debieten waargenomen. In deze maanden heeft 50-77% van de beschouwde HIC stations een abnormaal laag tot uitzonderlijk laag mediaan maanddebiet. De lage debieten resulteren voor vijf referentiestations (Haringe, Menen, Melle, Overboelare en Aarschot) in een minimum jaardebiet dat tot de drie laagste behoort sinds het begin van de normaalperiode. De maand maart daarentegen wordt gekenmerkt door duidelijk hogere debieten, waarbij ongeveer 70% van de stations een abnormaal hoog tot uitzonderlijk hoog debiet heeft. De uitzonderlijke hoge maanddebieten worden waargenomen voor de stations langsheen de Maas, Demer en Grote Nete.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors