Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Methodology for the formulation of an evalution framework for the inplant of hydro-electric power stations on navigable waterways

Dutch title: Methodiek voor het opstellen van een afwegingskader inzake de inplanting van waterkrachtcentrales op bevaarbare waterlopen
Period: June 2001 till August 2001
Status: Completed

Thesaurus term: Hydroelectric power plants
 Institutes 

Institutes (2)  Top 

Abstract
Op verschillende (bevaarbare) waterwegen in Vlaanderen zijn locaties geselecteerd voor de inplanting van waterkrachtcentrales. De selectie van de locaties gebeurde op basis van energie-technische randvoorwaarden (hoogteverschil en debiet). Het doel van deze studie is om ook andere actoren (met andere wensen met betrekking tot het watersysteem) te betrekken bij het zoeken naar geschikte locaties. Hiertoe zal in een eerste deel een afwegingskader opgesteld worden dat rekening houdt met de visies van al de betrokkenen bij het watersysteem.In een tweede deel van de studie wordt het afwegingskader toegepast op een nog nader te bepalen locatie.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes