Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

MER plan for identification of locations to store river sediment
www.resource.nl/projecten/projectdetail.asp?projectID=135

Dutch title: Plan MER voor het identificeren van locaties voor het bergen van rivierslib
Period: December 2003 till October 2004
Status: Completed

Thesaurus terms: Dredge spoil; Dredging; Dumping grounds; Environmental effects; Water management
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (4)  Top 
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more, sponsor
  • Technum nv, more

Abstract
De studie beoogt het opmaken van een plan-MER met als doel het zoeken van de beste locaties voor het bergen, hetzij storten, van het slib uit de Zeeschelde, Durme en Rupel
Ook in de toekomst blijven nieuwe locaties voor het bergen- en/of storten van de fracties bouwtechnisch waardeloos maar milieuhygiënisch niet verontreinigd en milieuhygiënisch verontreinigd (niet reinigbaar) baggerslib noodzakelijk. De studie heeft in eerste instantie tot doel het opmaken van een plan-MER voor stort- en bergingslocaties voor baggerslib in het bekken van de Rupel, Schelde en Durme en het bekomen van een plan-MER-verslag met beslissing van goedkeuring van de cel MER voor deze studie. In het verleden werden mogelijke locaties voor het bergen en/of storten van baggerslib reeds verschillende keren onderzocht. Voor geselecteerde en kansrijke locaties botste men in een later stadium van het planningsproces (bijvoorbeeld bij de vergunningsaanvraag) vaak op (lokaal) maatschappelijk onbegrip. Gebrek aan maatschappelijk draagvlak blijkt één van de belangrijkste knelpunten bij de werkelijke realisatie van locaties voor bergen en/of storten van baggerslib. Bij de huidige selectie van gebieden zal met dit gegeven dan ook rekening gehouden worden

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes