Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Proces guidance, research and policy analysis in the framework of a Long Term Vision for the Schelde estuary
www.resource.be/projecten/projectdetail.asp?projectID=72

Dutch title: Procesbegeleiding, onderzoek en beleidsanalyse in kader van een Langetermijnvisie voor het Schelde-estuarium
Period: June 1998 till January 2001
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more, co-ordinator
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more, co-ordinator
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more, executant

Abstract
Visieontwikkeling voor het Schelde-estuarium. Procesbegeleiding, onderzoek en beleidsanalyse voor een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse Langetermijnvisie met aandacht voor toegankelijkheid, veiligheid en natuurlijkheid.

Nederland en Vlaanderen hebben afgesproken dat ze gezamenlijk een integrale Langetermijnvisie voor het gehele Schelde-estuarium zullen voorbereiden. Deze visie moet richtinggevend zijn voor maatregelen in Nederland en Vlaanderen. De Langetermijnvisie is in een bilateraal project voorbereid onder begeleiding van een Projectbureau dat door RA wordt gevormd.

Resultaten
In twee jaar zijn achtereenvolgens de volgende producten opgeleverd:

  • Consultatieronde uitmondend in overeenstemming over de zogenaamde Agenda, die de basis vormt voor de inhoud en de manier van samenwerken.
  • Verkenning van de huidige situatie en het bestaande beleid leidend tot overeenstemming over de Situatieschets korte termijn.
  • Toegespitste onderzoeken over morfologie, toegankelijkheid van de havens, natuurlijkheid van het estuarium en veiligheid tegen overstromingen.
  • Overeenstemming over de beleidsdoelen op lange termijn: het Streefbeeld.
  • Overeenstemming over alternatieve pakketten van maatregelen in een viertal Ontwikkelingsschetsen.

In januari 2001 heeft de Technische Schelde Commissie het resultaat aangeboden aan de Ministers.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes