Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Execution programme 'Restoration and Institution National waters'

Dutch title: Uitvoeringsprogramma 'Herstel en Inrichting Rijkswateren' (H&I)
Period: 1990 till 2000
Status: Completed
 Publication | Project 

Child project  Top | Publication 
  • Het Zwin; Herstelmaatregelen slufter, more

Abstract
Doel van het programma is herstel van de ecosystemen van de rijkswateren d.m.v. inrichtingsmaatregelen.

Publication  Top | Project 
  • Esselink, P.; de Leeuw, C.; Graveland, J.; Berg, G. (2003). Ecologische herstelmaatregelen in zoute wateren: een ecologische evaluatie over de periode 1990-2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003-028. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3437-0. 57 pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publication | Project