Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Drawing of low tide strategies

Dutch title: Opmaak van laagwaterstrategieën
Period: June 2005 till June 2006
Status: Completed

Thesaurus term: Low tide
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more

Abstract
Omschrijving :
In het kader van deze opdracht worden laagwaterstrategieën opgemaakt voor het kanalenstelsel rond Gent en het watersysteem van het Albertkanaal en de Kempische kanalen

Achtergrondinformatie :
De administratie Waterwegen en Zeewezen voert het strategisch project ‘Afstemmen van het waterpeilbeheer en het veiligheidsniveau van de zeewering op de principes van het integraal waterbeheer en integraal kustzonebeheer’ uit.
In dit strategisch project zit een deelproject ‘zoetwaterbeheer tegen tekorten en tegen verdroging’. Het doel van dit project is het bepalen van maatregelen voor het waterpeilbeheer op de bevaarbare waterwegen om de beschikbare hoeveelheid zoetwater doelmatig te gebruiken en zo tegemoet te komen aan noden in verband met watertekorten en verdroging.
Dit deelproject behandelt de problematiek van de (oppervlakte)watertekorten in de rivieren en de omliggende valleigebieden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen effecten op langere termijn (vb. verdroging, wat leidt tot een afname van de natuurwaarden door een te laag grondwaterpeil) en acute watertekorten (vb. onvoldoende diepgang voor de scheepvaart).
In deze studie wordt de problematiek van de acute watertekorten in het kanalensysteem rond Gent verkend.
Daarnaast worden met behulp van de eerder ontwikkelde methodiek concrete laagwaterstrategieën opgesteld voor het watersysteem van het Albertkanaal en de Kempische kanalen.

Resultaten :

  • Inschatting van de mogelijke effecten van acute watertekorten in het kanalenstelsel rond Gent
  • Laagwaterstrategieën voor het watersysteem van het Albertkanaal en de Kempische kanalen
  • Studie inzake watergebruik door landbouwgewassen
  • Informatieve brochure inzake zoetwaterbeheer

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes