Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Plan-MER for the strategic plan for the port of Antwerp

Dutch title: Plan-MER voor het strategisch plan van de haven van Antwerpen
Period: February 2006 till July 2007
Status: Completed

Thesaurus term: Environmental effects
Geographical term: Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (5)  Top 
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
  • Technum nv, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), more
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Haven- en Waterbeleid (HWB), more

Abstract
Omschrijving :
Plan-Milieueffectrapportage voor het Ontwerp-Strategisch Plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen in haar omgeving.
Opmaken van een plan-MER van het ontwerp-strategisch plan, ter onderbouwing van de afbakening van het Zeehavengebied Antwerpen en de vastlegging ervan in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Drie basisscenario’s met in totaal 6 varianten werden daarbij met elkaar vergeleken, op basis van een evaluatie van de effecten op onder meer mobiliteit, natuurontwikkeling, landbouw en leefbaarheid. Ook economische effecten en aspecten van externe veiligheid werden in de afweging betrokken.

Achtergrondinformatie :
Het Regeerakkoord van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 stelt, in uitvoering van he RSV en van het Havendecreet, dat de afbakening van de Vlaamse Zeehavens dient te gebeuren op basis van een geïntegreerd strategisch plan per haven, dat uitmondt in een GRUP.

Het Ontwerp-Strategisch Plan voor de haven van Antwerpen heeft de status van een beleidsplan dat aanleiding kan geven tot concrete MER-plichtige projecten. Daarom dient dit plan onderworpen te worden aan een milieuevaluatie volgens de procedure van de plan-m.e.r. of planmilieueffectrapportage.

Het plan-MER voor het ontwerp-strategisch plan voor de haven van Antwerpen kiest voor een “integraal spoor benadering”, waarbij de procedure voor de opmaak van een plan-MER wordt ingepast in de procedure voor opmaak van het strategisch plan. Het aldus opgestelde plan-MER kan dan ook rechtstreeks als input dienen voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan dat de grenzen van het havengebied moet vastleggen.

Resultaten :

  • Een GRUP-waardig plan-MER met bijzondere aandacht voor de impacten op mobiliteit (MOBER), natuurontwikkeling, landbouw en leefbaarheid.
  • Een evaluatie van de bestudeerde scenario’s op basis van milieu-effecten (sensu lato), economische effecten en aspecten van externe veiligheid
  • Een interactieve verfijning van de afbakening van het havengebied, als onderdeel van het plan-MER proces.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes