Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Laterale fluxen van Si: de invloed van bodemgebruik op verschillende tijdschalen

Period: January 2008 till December 2011
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Aard- en Omgevingswetenschappen; Afdeling Fysische en regionale geografie, more, executant
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), more, sponsor

Abstract
Eutrofiëring van aquatische systemen is een relevant onderzoekstopic inVlaanderen: de Schelde en de Noordzee aijn al sinds decennia gekend alssterk ge-eutrofieerde systemen. Eutrofiëcing van oppervlaktewaters kan leiden tot een verandering in de samenstelling van de fytoplanktongemeenschap. Diatomeeën, die de basis vormen voor een evenwichtig voedselweb in estuariene en kustmilieus, hebben essentieel silicium nodig (Si). Een overschot aan N P kan leiden tot Si-limitatie van diatomeeën, metsterk negatieve gevolgen voor het voedselweb. De concentraties vannutriënten in estuaria en kustzeeën zijn het eindresultaat van input, retentie, mobilisatie en transport van N, P en Si op bekkenschaal. Waar vroeger de Si transfer eerder als passief beschouwd werd, heeft recent onderzoek uitgewezen dat vegetatie en landgebruik mogelijk ook een sterke invloed kunnen uitoefenen op de Si-fluxen doorheen terrestrische ecosystemen. Veranderingen in landgebruik, zoals de omzetting van bosgebieden naar akker

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes