Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Zandwinning Westerschelde Container Terminal: startnotitie milieueffectrapportage
Swanenvleugel, B.; van Oostrum, R. (2001). Zandwinning Westerschelde Container Terminal: startnotitie milieueffectrapportage. Resource Analysis: Delft. 21 pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Containers
  Dredging
  Environmental effects
  Sediments > Clastics > Sand
  Shipping
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
 • Swanenvleugel, B.
 • van Oostrum, R.

Abstract
  Zeeland Seaports is in 1999 een traject begonnen om te komen tot een realisatie van een containeroverslagterminal (WCT) voor de zee- en binnenvaart in het havengebied Vlissingen-Oost. Om de WCT te kunnen realiseren op de beoogde locatie is materiaal nodig voor landaanwinning en op dit moment is zand het enige geschikte materiaal. Zeeland Seaports is voornemens het benodigde zand te winnen in de Noordzee. Met deze startnotitie maakt Zeeland Seaports de voorgenomen zandwinning bekend. De startnotitie bevat informatie over de voorgenomen activiteit en het op te stellen MER.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors