Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [103374]
Gehalten, gedrag en modellering van organische microverontreinigingen in water en bodem van het Schelde estuarium
van Zoest, R.; van Eck, G.Th.M. (1989). Gehalten, gedrag en modellering van organische microverontreinigingen in water en bodem van het Schelde estuarium. Nota GWAO, 89.023. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 211 pp.
Part of: Nota GWAO. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg, more

Available in  Authors 

Keywords
    Pollution
    Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
  • van Zoest, R., more
  • van Eck, G.Th.M., more

Abstract
    Bevat: Behaviour of dissolved organic carbon and nitrogen in the Scheldt estuary / R. van Zoest and R.W.P.M. Laane ; Het geochemisch gedrag van PAKs in het aquatisch milieu / R. van Zoest ; Behaviour of particulate polychlorinated biphenyls and polyccyclic aromatic hydrocarbons in the Scheldt estuary / R. van Zoest and G.T.M. van Eck ; Occurence and behaviour of several groups of organic micropollutants in the Scheldt estuary / R. van Zoest and G.T.M. van Eck ; Historical input and behaviour of hexachlorobenzene, polychlorinated biphenyls and polycyclic aromatic hydrocarbons in two dated sediment cores from the Scheldt estuary / R. van Zoest and G.T.M. van Eck ; De modellering van geselecteerde organische microverontreinigingen in het Schelde estuarium : haalbaarheidsstudie / R. van Zoest.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors