Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Een slib-transportmodel van het Schelde estuarium ten behoeve van waterkwaliteitsmodellering
Salden, R.M. (1997). Een slib-transportmodel van het Schelde estuarium ten behoeve van waterkwaliteitsmodellering. Werkdocument RIKZ, OS-97.116x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 31 + figuren pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
  Models
  Transport > Sediment transport
  Water quality
  Europe, Schelde R. [Marine Regions]
  Marine/Coastal; Brackish water

Author  Top 
 • Salden, R.M.

Abstract
  Een driedimensionaal (3D) slib-transportmodel is ontwikkeld om de gevolgen van toekomstige infrastructurele maatregelen te berekenen en om meer inzicht te verkrijgen in de gevolgen van slibverwijdering in de Beneden Zeeschelde op het transport van fluviatiel en marien slib. Voor het model is gebruik gemaakt van het 3D waterbewegingsmodel TRIWAQ en SLIB3D dat de eigenschappen van slib verdisconteert.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author