Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Inventarisatie ten behoeve van het ontwikkelen van een basis monitoringprogramma Westerschelde (BAMON-WES)
Kramer, F. (1996). Inventarisatie ten behoeve van het ontwikkelen van een basis monitoringprogramma Westerschelde (BAMON-WES). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL): Middelburg. 20 + bijlagen pp.

Available in  Author 
Document type: Interim report

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water

Author  Top 
  • Kramer, F.

Abstract
    Overzicht van de door Rijkswaterstaat (met name directie Zeeland, RIKZ en RIZA) en de waterschappen beheerde monitoringsprogramma's voor chemische, fysische en biologische kwaliteitskenmerken van de Westerschelde en haar afwateringsgebied. Tevens wordt gekeken naar de monitoring van de waterlopen welke afwateren op de Westerschelde, deze monitoring wordt uitgevoerd door de waterschappen. Het doel van de inventarisatie is het ontwikkelen van een voorstel voor een Basis monitoringprogramma Westerschelde (BAMON-WES). Dit programma moet door een minimale meetinspanning een maximaal inzicht geven in het ecologisch functioneren van de Westerschelde. Na een introductie van het begrip monitoring worden enkele criteria gegeven voor het opstellen van monitoringprogramma's, gevolgd door een overzicht van deze programma's en meetnetten in de Westerschelde, alsmede die van waterlopen afwaterend op de Westerschelde.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author