Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Herstel Natuur Westerschelde: bijlagerapport beoordeling
Heidemij Advies; Rijksinstituut voor Kust en Zee; Resource Analysis (1996). Herstel Natuur Westerschelde: bijlagerapport beoordeling. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, rijkswaterstaat Zeeland, Bestuurlijk Overleg Westerschelde: Middelburg. 11 + bijlagen pp.

Available in  Authors 

Keywords
    Marine/Coastal; Brackish water

Authors  Top 
  • Heidemij Advies
  • Rijksinstituut voor Kust en Zee
  • Resource Analysis, more

Abstract
    Dit rapport vormt een bijlage op de Alternatievennota Herstel Natuur Westerschelde (Rijkswaterstaat, Directie Zeeland, januari 1996). Het geeft aan hoe en welke criteria uiteindelijk zijn gekozen en uitgewerkt voor de herstelwerken en hoe op grond van deze criteria een eerste, globale beoordeling van de herstelalternatieven heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgde methode ten aanzien van de beoordeling van de alternatieven op hun natuurrendement en op een voorlopige beoordeling van andere belangen (landbouw, recreatie en toerisme en waterstaatkundig beheer). Tenslotte wordt kort ingegaan op het vervolgtraject.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors