Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [109974]
Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-Rapport 9, deel I: Fysische hypothesen 2006: Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapport 2006
Holzhauer, H.; Van Eck, B.T.M.; van Maldegem, D.; Parée, E. (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-Rapport 9, deel I: Fysische hypothesen 2006: Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapport 2006. MOVE Hypothesedocument Deel I : Fysische hypothesen. Werkdocument RIKZ, ZDA/2007.808w. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 237 pp.
Part of: Werkdocument RIKZ. RIKZ: Middelburg, more

Available in  Authors | Datasets 
Document type: Project report

Keywords
  Dredging
  Parameters
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Fresh water

Project Top | Authors | Datasets 
 • MOnitoring VErruiming Westerschelde, more

Authors  Top | Datasets 
 • Holzhauer, H., more
 • Van Eck, B.T.M., more
 • van Maldegem, D., more
 • Parée, E., more

Abstract
  Dit hypothesedocument 2006 is in opdracht van Rijkswaterstaat Zeeland door het Rijksinstituut voor Kust en Zee opgesteld. In het kader van het project MOVE (tienjarige monitoring Westerschelde verruiming 48’/43’) is een meetplan opgesteld om fysische, biologische en chemische parameters in de Westerschelde na de verruiming 48’/43' te kunnen volgen. De metingen die in dit plan zijn opgenomen werden grotendeels al in andere monitoringsprogramma’s verricht (MWTL en BIOMON); in enkele gevallen zijn naast deze bestaande metingenaanvullende metingen uitgevoerd (voor een overzicht zie Bijlage A). Meetinformatiedienst Directie Zeeland (nu Meetadviesdienst) voerde de meeste metingen uit, maar ook andere afdelingen van Rijkswaterstaat,medewerkers van RIKZ, particuliere (onderzoeks)bureaus en instituten werkten mee.RIKZ-deskundigen bewerkten en interpreteerden de gegevens. Zij beschrijven in dit rapport de methode die ze gebruikten, de resultaten en de conclusies die zij trokken. Hieronder staat een compleet overzichtwie hebben bijgedragen aan het hypotheserapport. Om de kwaliteit van onderliggend hypothesedocument 2006 te waarborgen zijn conceptversies door de volgende instituten becommentarieerd: WL Delft, Geowetenschappen Rijksuniversiteit Utrecht, NIOO-CEME Yerseke, SOVON Beek-Ubbergen, Alfred Wegener instituut List/Sylt Duitsland, K. Essink Paterswolde.

Datasets (6)
 • Benthos Westerschelde (MOVE), more
 • Decade average drainage of the Scheldt at Schelle, more
 • Dredging depth on the thresholds, more
 • Long term development of the average water level at measuring sites of the Western Scheldt, more
 • Overview bank protections constructed under the 1 ° and 2 ° broadening, more
 • Sand import/export from the Western Scheldt to the river mouth (Heacon, 2006), more

Pictures Top | Authors | Datasets