Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Effecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats; Verkennend onderzoek op slikken en schorren langs Westerschelde en Oosterschelde
Stikvoort, E.C.; Jentink, R.; Joosse, C.; van der Pluijm, A.M. (2004). Effecten werkstroken dijkverbetering op kwalificerende habitats; Verkennend onderzoek op slikken en schorren langs Westerschelde en Oosterschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.026. Rijkswaterstaat/RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3448-6. 2004 pp.

Available in  Authors 

Keywords
  Sedimentary structures > Mud flats
  Topographic features > Banks (topography) > Embankments
  Water bodies > Inland waters > Wetlands > Marshes > Salt marshes
  ANE, Netherlands, Oosterschelde [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Brackish water; Fresh water

Authors  Top 
 • Stikvoort, E.C.
 • Jentink, R., more
 • Joosse, C., more
 • van der Pluijm, A.M., more

Abstract
  Geeft de resultaten van een verkennende studie naar de effecten van het gebruik van werkstroken op verschillende typen habitats, die in het kader van de Europese Habitatrichtlijn als 'kwalificerend' worden beschouwd. Werkstroken zijn de zones langs de dijkvoet die gebruikt worden gedurende de uitvoering van de verbetering van de zeewerende dijken. Doel van deze studie was na te gaan welke effecten er door het gebruik van werkstroken optreden, in welke mate effecten optreden en hoe lang het herstel vergt. De studie mondt uit in aanbevelingen voor mitigerende maatregelen en enkele suggesties voor herstelmaatregelen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors