Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Modelinstrumentarium voor overstromingsbeheer: een aanpak met meerdere dimensies
Van Eerdenbrugh, K. (2007). Modelinstrumentarium voor overstromingsbeheer: een aanpak met meerdere dimensies, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32: pp. 4-9
In: (2007). Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32. vzw Water: Boechout. 70 pp., more

Available in  Author 
Document type: Conference paper

Keywords
  Control > Flood control
  Hazards > Weather hazards > Floods
  In situ measurements
  Modelling
  Models > Mathematical models
  Models > Scale models
  Models > Scale models > Hydraulic models

Author  Top 
 • Van Eerdenbrugh, K., more

Abstract
  Inzicht verkrijgen in de overstromingsproblematiek is geen eenvoudige opgave, en is vaak gebaat hij een modelmatige aanpak. Het modelinstrumentarium dat het Waterbouwkundig Laboratorium hiervoor gebruikt bevat een breed gamma van modellen. Afhankelijk van de locatie, de aard en complexiteit van liet probleem en de tijd waarbinnen een antwoord moet gegeven worden, zal er voor een welbepaald model gekozen worden. Om resultaten van één- of meer dimensionale wiskundige hydraulische modellen te verbeteren worden testen in schaalmodellen en metingen op het terrein uitgevoerd. In sommige projecten worden meerdere wiskundige modellen met elkaar gecombineerd om tot de inzichten en zo juiste maatregelen met gewenste resultaten te komen. In dit artikel wordt met behulp van een kaart ingezoomd op een aantal projectlocaties langs de Schelde, Op elke locatie wordt een kort overzicht gegeven van het probleem dat wordt aangepakt en de manier waarop het wordt opgelost. Hierhij wordt geschetst met welk modelinstrumentarium dit gebeurt, welke interacties er tussen verschillende modellen zijn en wat de resultaten van de studie opleveren.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Author